Az IFLA az ukrajnai háborúról

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Az IFLA 2022. március elején nyilatkozatot adott ki, amelyben kiállt a szólásszabadság és a hiteles információk mellett, továbbá deklarálta, hogy a világ könyvtárosai, könyvtárai és könyvtárosegyesületei szolidárisak az ukrán kollégákkal, és tudatta, hogy a színfalak mögött kapcsolatban áll velük. Az ukrajnai támadások kezdete óta az IFLA aktívan részt vesz a magas szintű nemzetközi szervezetek munkájában, és koordinálja velük tevékenységét a kulturális örökség, a könyvtári épületek, a gyűjtemények és a munkatársak megóvása érdekében (partnerei a Blue Shield International, ICOM, ICA, ICOMOS és az Ukrán Könyvtárosok Egyesülete).

Az IFLA szolidáris az ukrán kollégákkal, elítéli az erőszakos cselekményeket, és csatlakozik a nemzetközi könyvtári közösség nyilatkozataihoz. Kéri tagjait, hogy vele együtt folytassák ezt a tevékenységet, hogy „beengedjék a fényt a repedéseken keresztül”, és felszólítja a világ könyvtárait, hogy sürgősen mozgósítsák erőiket a konfliktusról szóló pontos információk terjesztése, valamint a demokrácia és a szólásszabadság támogatása érdekében. Kéri a könyvtárakat, hogy a kormányzati és a civil szervezetekkel együttműködve támogassák az ukrán menekülteket. Arra törekszik, hogy a problémák megoldására gyakorlati megoldásokat találjon (erre különböző bizottságai szakembereiből munkacsoportot hozott létre), és az ukránoknak megadja a szükséges segítséget.

A későbbiekben, március 21-én újabb közlemény jelent meg az IFLA honlapján az ukrajnai helyzetről. Ez ismét elmondja, hogy az IFLA szolidáris az ukrán kollégákkal, és csatlakozik a nemzetközi közösséghez sürgős tűzszünetet követelve. A világ könyvtárosai együtt éreznek az áldozatokkal és a kollégákkal, akik a humanitárius és emberi jogi katasztrófa elszenvedői.

Az IFLA felhívja a figyelmet arra, hogy fegyveres konfliktus esetén az áldozatok minden oldalon hétköznapi emberek. A történelem során számos esetben érte támadás a könyvtárakat, a kulturális örökség intézményeit, az irodalmat, a nyelvet és a gondolatokat. Az IFLA ezért felszólít a konfliktus azonnali rendezésére a nemzetközi emberi jogi előírások és az 1954-es hágai konvenció értelmében (ez a kulturális értékek védelméről szól fegyveres konfliktus esetén). Az IFLA határozottan és ismételten megerősíti, hogy kitart alapértékei mellett (ezek: a szólásszabadság, az információk elérhetősége, a színvonalas szolgáltatás és az elkötelezettség az értékek sokfélesége és a befogadás iránt). Meggyőződése, hogy a könyvtárosok és tájékoztató szakemberek a világon ugyanezeket a belső értékeket képviselik, ezért senki nem rekesztheti ki vagy szigetelheti el a könyvtárakat és a könyvtárosokat nemzetiségük alapján. Az IFLA úgy véli, hogy különösen fontos ezt most hangsúlyozni, amikor nagy személyes kockázattal jár, ha valaki él az egyéni szólásszabadsággal.

Az IFLA tudósít arról is, hogy a tanács megvitatta az IFLA orosz tagjainak kizárására tett kezdeményezéseket. Egyhangú döntés született, hogy az alapszabály szerint a kizárás feltételei jelenleg nem állnak fenn, és nincs bizonyíték arra, hogy az orosz tagok viselkedésükkel okot adnának erre. A tanács úgy döntött viszont, hogy a helyzet békés megoldásáig az IFLA nem vesz részt semmilyen – virtuális vagy jelenléti – eseményen, amelynek Oroszország a helyszíne.

A kulturális örökség az egész emberiségé, ezért fordult az IFLA a világ könyvtáraihoz és könyvtárosaihoz annak érdekében, hogy követeljenek tűzszünetet, és legyenek szolidárisak az ukrán kollégákkal.

Források:

https://www.ifla.org/news/ifla-statement-on-ukraine/

https://www.ifla.org/news/ifla-response-to-the-situation-in-ukraine/

IFLA-hír, 2022. április 20.

Összefoglalta: Hegyközi Ilona

 Az MKE honlapján elérhető az Egyesület elnöksége és szervezetei által összeállított Hasznos linkek az ukrán háború menekültjeinek információs és könyvtári támogatása érdekében c. linkgyűjtemény.

Comments are closed.

Blog Home