Beszámoló az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének taggyűléséről

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

2022. március 7-én végre személyesen találkozhattak a MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének tagjai a szokásos beszámoló taggyűlésen, melyhez mint mindig, ez alkalommal is társult szakmai program is. Két járványos év után, mi másról is cserélhettük ki tapasztalatainkat, mint a világjárvány könyvtárakra gyakorolt hatásairól.

A nehéz időszakban sor került kevésbé látványos háttérmunkálatok elvégzésére, restanciák ledolgozására és születtek nagyon kreatív megoldások.

Polák Péter, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár osztályvezetője előadásában néhány pillanatképeket villantott fel a pandémia alatti életükből. Beszámolójából megtudhattuk, hogy a Nyíregyháza központjában lévő intézmény ugyanúgy csatlakozott az ajtóban kölcsönzéshez, a könyvek házhozszállításához, mint az ország többi könyvtára. A megyei könyvtárban is belső munkálatok kezdődtek, teljes körű állományellenőrzés, pályázatok írása, felújítási munkálatok. Ami miatt a megyei könyvtár mégis többet mutatott, mint egy átlagos könyvtár, azok az innovatív fejlesztések, ötletek, amikben úttörőknek számítottunk!

A Google Play áruházon elérhető eCard applikáció segítségével olvasóink a mobiltelefonjukon keresztül használhatják olvasójegyüket. Lehetőség van az applikáción keresztül nyomonkövetni a kölcsönzéseinket, keresni a katalógusban, előjegyzést létrehozni, hogy csak néhány szolgáltatást említsünk.

Elkészült greenbox stúdió és vele párhuzamosan a youtube csatorna is elindult. Mára több, mint 750 feliratkozóval rendelkezik. A könyvtárak között is egyedinek számító tartalomgyártás folyik a csatornán, tudományos előadások, irodalmi előadások, kötetbemutatók és reklámfilmek a szolgáltatásainkról.

Új szolgáltatást indítottak, mely keretében 3D nyomtatót vehetnek igénybe használóik. Mindezek mellett Hangoskönyv terminál, Poketautomata, Képregénytár, Kultúrkuckó nyílt meg.

Onderó Szilárd Nyírség Könyvtár Alapítvány igazgatója előadásában jelezte, hogy a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések a Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai szolgáltatásait is érintették. A 2020-as kezdeti időszakban sok könyvtárhoz hasonlóan ők is kerestük a lehetőségeket a nehezített körülmények közötti működés és az olvasói kiszolgálás érdekében. Kollégájával egy nem szokványos, rövid és népszerűvé vált videót készítettek a „könyvtárfutár” szolgáltatásuk elindításáról, házhoz szállítva a kért irodalmakat, melyről a legnagyobb meglepetésükre az országos híradások is beszámoltak. „Otthon is együtt” címmel helyi írók, költők alkotásait mutatták be, művészi igényességgel, amihez ugyan csak egy mobiltelefont használtak, mégis népszerűvé vált az irodalmat kedvelők körében. Civil szervezetként mivel a pályázati források jelentik a működésük alappillérét, egy projekt keretében operatőr és rendező bevonásával, profi eszközökkel és fiatalok részvételével versfilmet készítettek, „A rímes tizenkettő” címmel, mely alkotás premiervetítésére a Krúdy Art moziban került sor és DVD lemezen is megjelent. Összességében elmondható, hogy a lezárások, ha másra nem, arra mindenképpen jók voltak, hogy a kulturális intézmények, köztük a közgyűjtemények újragondolhatták működésüket és a megváltozott körülményekhez sikeresen alkalmazkodva igazodhattak és igazodnak is a megváltozott elvárásokhoz. Mindezek mellett arra kell törekedni, hogy modern technika eszközeivel ne otthon tartsuk olvasóinkat, hanem épp ellenkezőleg, a közösségi élet felé nyitott, aktív kultúrafogyasztókká váljanak.

A Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtár járványkezeléséről Sz. Rendes Marianna könyvtáros számolt be. A járvány 2021 tavaszáig tartó négy hulláma alatt alkalmazkodva az Egyetem központi előírásaihoz zajlott a kollégák munkavégzése.

A járványügyi helyzetre tekintettel 2020. március 17-től május 31-ig könyvtár zárva tartott. A kollégák home office munkavégzés keretében otthonukból dolgoztak. A szokásos munkakezdés időpontban bejelentkeztek e-mailben, mindenki végezte a feladatát saját munkatempójában, majd időnként egyeztették tapasztalataikat. Nem volt napi norma, ki-ki egyéni tempóban végezte a könyvtári adatbázis rekordjainak revízióját és javítását, készített új könyvajánlókat.

Hetente el kellett készíteniük a napi bontású teljesítményjelentést, mely a béreik kifizetésének alapja volt. A munkavégzés tapasztalatait videokonferenciák keretében osztották meg egymással a munkatársak.

A könyvtár helyszínén beosztás szerint napi ügyeletet teljesített egy-egy kolléga, aki vette a telefonokat, kezelte a postát, kölcsönzött – indokolt esetben, csak egyetemen belül! A nap végén az online csoportban a kollégáknak beszámolt az aznapi eseményekről, és azok másnapi teendőkről.

A 2021-es év különböző hullámaiban felhasználva az előző időszak tapasztalatait zökkenőmentesen folyt az otthoni munkavégzés azoknak a kollégáknak, akik e mellett döntöttek (pl. kisgyermekes szülők). A későbbiekben fokozatosan tért vissza a szolgáltatás a megszokott mederbe. A lényeg az volt, hogy minél kevesebben tartózkodjanak egy időben ugyanabban a légtérben. Az olvasókkal szemben csökkentették a kontaktusok számát, a kéréseket online, a könyvek visszavételét kellő elővigyázatossággal intézték.

A járványhullám csitulásával április 21-től visszaállt a szokásos munkarend megkönnyítve ezzel a hallgatóknak közelgő vizsgaidőszakra való felkészülést.

A nyíregyházi egyházi felsőoktatási könyvtár, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára járvány alatti életéről dr. Kührner Éva könyvtárvezető számolt be. A vészhelyzet elrendelése után az intézményben az oktatás távoktatás formájában zajlott. Miután a hallgatóknak tanulmányaikhoz, szakdolgozataikhoz szükség volt irodalomra, a könyvtári szolgáltatások nem szünetelhettek teljesen.

A munkarendünket úgy gondolták át, hogy minél nagyobb védelmet biztosítsanak a dolgozók és ügyfelek számára. A szolgáltatások teljes palettája elérhető volt az oktatók, kutatók számára, kiszolgálásukat heti váltásban 1-1 könyvtáros végezte jelenléti formában.

A hallgatók távszolgáltatásokat vehettek igénybe; kérhettek, információt a dokumentumok fellelhetőségéről, faktografikus tájékoztatást, segítséget irodalomkutatáshoz és elektronikus dokumentumküldést stb. Jelentős könyvtárközi kölcsönzési forgalmat bonyolított le az intézmény az ország minden részébe.

Az ügyeletes kolléga kivételével távmunkában folyt a munkavégzés. Számos restanciát sikerült pótolni (katalógusrevízió) és adatbázisok építese zajlott intenzív mértékben. A MATARKA-ba 14 retrospektív lap adatbevitele valósult meg, az MTMT-be 8100 aktivitás történt. Szinte teljes egészében sikerült digitalizálni a Keresztes Szilárd püspök úr adományaként a pandémia előtt könyvtárba került 7000 diafilm kockát.

Megtervezték új honlapjukat, készült olvasói segédlet a szabadon elérhető e-folyóiratokról, születtek könyvtári és helytörténeti témájú publikációk, és a kényszerszünet alatt számos szakmai kérdés megvitatására is sor került online formában.

Sikerült hasznosan és biztonságosan átvészelni ezt a nehéz időszakot úgy, hogy hatékony és értékes munkát végzés zajlott olvasóink legnagyobb megelégedésére. Tapasztalatait pedig a jövőben is hasznosítani lehet.

A nyíregyházi Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár járvány alatti életéről Bede Józsefné könyvtárvezető összeállításából tudhattuk meg, hogyan működött egy egészségügyi intézményben a kórház területén lévő könyvtár, melynek életét éppen ezért keményen érintette a Covid. Egy hónap alatt kialakult az egészségügyi válsághelyzet a kórházban. Amikor 2020. március 6-án megérkezett az első intézkedés az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól (ÁEEK), a programokat, rendezvényeket el kell halasztani. Így le kellett mondani a 2020. március 11-re tervezett, teljesen leszervezett (meghívók kiküldve) könyvtári rendezvényt, mely a 95 éve született szemészre, Prof. Dr Alberth Bélára, a szaruhártya átültetés atyjára emlékezett volna.

Március 8-án elrendelték a látogatási tilalmat, ami a könyvtár személyes látogatását is befolyásolta. Ettől kezdve az olvasókkal az online kommunikációra tértek át, a lejáró kölcsönzések automatikusan hosszabbításra kerültek. A mégis visszahozott könyveket és postát 72 óráig szellőztették. Javasolták az online adatbázisok használatát, ajánlottak olvasóiknak megbízható információforrásokat, szabadon elérhető nemzetközi szakirodalmi forrásokat, oktatási és kutatási anyagokat, linkeket a kialakult helyzetről, valamint oktatási anyagokat, információkat közöltek a kézhigiéné és a védőeszköz használatával kapcsolatban.

A munkatársak otthoni munkavégzésben retrospektív feldolgozást végeztek a SZIKLA IKR-ben, mely a szigorúan védett kórházi hálózat otthoni használata miatt nem volt egyszerű dolog. Végül a szolgáltató és a kórházi informatika megoldotta az eléréseket. A veszélyhelyzet pozitív hozadékként sikerült elvégezni a közművelődési állomány retrospektív feldolgozását és a korábbi adatbázisunk áttöltéséből adódó hibák javítását.

A Home Office munkavégzés szigorú szabályozás mellett zajlott.  Az otthoni munkaállomásról fotót kellett küldeni és minden nap jelentést az elvégzett munkáról.

Miután szakdolgozat beadási időszak volt, így egy ember mindig bent volt a könyvtárban és ügyeletet tartott.

2021 januárjában elkezdődött a védőoltás felvétele, így a könyvtár minden dolgozója elsők között kapta meg az oltást. Szomorú esemény volt, hogy 2020.10. 21. elhunyt Dr. Adorján Gusztáv, a kórház Főigazgatója, akivel a könyvtárnak mindig támogató kapcsolata volt.

Dr. Kührner Éva, a Szervezet elnöke

Comments are closed.

Blog Home