Green Libraries Manifesto – Zöldkönyvtárak Kiáltványa

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Az éghajlati és környezeti válság hatása már most is érezhető globális és helyi szinten egyaránt.  Mindenkit érint, de valószínűleg az emberiség leghátrányosabb rétegeit a legsúlyosabban. Éppen azokat, akik a legkevésbé felelősek a válságért.

Könyvtárként meghatározó, véleményformáló szerepünk van az általunk szolgált közösségekben. Ezzel a kiáltvánnyal egy közös jövőképet szeretnénk megfogalmazni: saját környezetvédelmi intézkedéseinkkel példát mutatva olvasóinknak, és erőnket arra fordítva, hogy tájékoztassuk és inspiráljuk az embereket a pozitív cselekvésre és az alkalmazkodóképesség fejlesztésére közösségeinkben.

Tudatában vagyunk ágazatunk sokszínűségének, ezért ez a kiáltvány elfogadása egy jó kezdeményezés lehet minden könyvtár számára, hogy segítsük őket abban, hogy a rendelkezésükre álló erőforrásokkal végrehajtsák mindazokat a lehetséges változtatásokat, melyekre képesek.

E kiáltvány aláírásával vállaljuk, hogy:

1. Döntéseinkben a környezeti fenntarthatóságot helyezzük középpontba

Vállaljuk, hogy dolgozunk azon, hogy a környezetvédelmi gondolkodás és értékek központi szerepet kapjanak tevékenységeinkben. Szervezeteink döntéshozóival együttműködve ambiciózus, hiteles és nyilvánosan kommunikált környezetvédelmi kötelezettségvállalásokat és intézkedéseket fogunk szorgalmaznia helyi környezetvédelmi és éghajlatváltozási törekvésekkel, célokkal és tervekkel összehangoltan. Ahol lehetséges együttműködünk másokkal, hogy tanuljunk és megosztjuk a legjobb gyakorlatokat.

2. Innoválódunk és fejlesztünk

Azon dolgozunk, hogy a környezetvédelmi gyakorlatot bevonjuk az alapvető könyvtári funkciókba, valamint új és innovatív megközelítéseket, megoldásokat próbáljunk ki és fedezzük fel a pozitív környezeti változások érdekében.

3. Együttműködünk közösségeinkkel

Megismerjük a helyi zöld kezdeményezéseket, támogatjuk és együttműködünk velük és másokkal, hogy a helyi közösségeink meg tudják valósítani a pozitív környezetvédelmi intézkedéseket. Biztonságos és nyitott körülményeket biztosítunk a tanuláshoz, az ötletek megosztásához, az éghajlati és környezeti válság kérdéseinek és annak lehetőségeinek megvitatásához, hogy hogyan dolgozhatunk a bolygónk és az emberek jobb jövőért. Ennek során kreatív és innovatív megközelítéseket fogunk alkalmazni, hogy kapcsolatot teremtsünk a különböző és alulreprezentált csoportokkal.

4. Hallatjuk a hangunkat a komolyabb nyomásgyakorlás érdekében

Egyedülálló hatókörünket és bizalmi pozíciónkat arra fogjuk használni, hogy megosszuk a már hitelesített információkat, illetve segítsünk ezek megtalálásában; az éghajlatváltozással kapcsolatos dezinformáció elleni küzdelemben, az éghajlati és környezeti műveltség javításában, valamint a kritikus gondolkodás fejlesztésében minden korosztály tekintetében. Naprakész és pontos információkkal segítünk az embereknek eligazodni az éghajlati és környezeti kérdésekkel kapcsolatos, gyakran bonyolult nyelvezetben és fogalmakban, hogy tájékozottabb környezetvédelmi döntéseket hozzanak.

5. Együttműködünk a partnerekkel

Partnerségeket fogunk kialakítani a hasonlóan gondolkodó szervezetekkel a magán-, köz- és önkéntes szektorban, hogy fokozzuk a zöld programok és kezdeményezések pozitív hatását. Területeinket és hálózatainkat arra fogjuk használni, hogy támogassuk olyan csoportok létrejöttét, akik megvitatják gondolataikat és érdemi intézkedéseket hoznak a bolygó és az emberek érdekében.

6. Bővítjük és megosztjuk tudásunkat

Egyénként, csapatként és szervezetként folyamatosan bővítjük környezeti ismereteinket. Kiemelten kezeljük az olyan képzést és szakmai fejlődést, amely képessé teszi a könyvtárak munkatársait arra, hogy saját munkaterületükön pozitív lépéseket tegyenek és környezetileg fenntartható gyakorlatokat alakítsanak ki. Támogatni fogjuk a kollektív, az egész ágazatra kiterjedő környezetvédelmi fellépést, beleértve a könyvtárak szerepének népszerűsítését a pozitív változások támogatásában.

7. Támogatjuk a fiatalokat

Támogatni fogjuk a gyermekeket és a fiatalokat, hogy vezető szerepet vállaljanak a zöld és igazságos átmenetben, és hogy otthon, az iskolában, a közösségekben és a munkahelyen is cselekedjenek. Segíteni fogjuk a gyermekeket és fiatalokat a környezetvédelmi viták előmozdításában és biztosítjuk számukra a lehetőséget, hogy hallassák hangjukat.

A kiáltványt használhatjuk

  • A helyi stratégiák, tervek és programok alátámasztására szolgáló elvekként
  • Fejlesztési eszközként a cselekvési és fejlesztési területek azonosításában
  • A helyi közösségekkel, a könyvtári személyzettel és a legfontosabb partnerekkel folytatott beszélgetések lehetővé tételére, beleértve a további részletek helyi igényeknek megfelelő kidolgozását
  • A könyvtári értékek és törekvések előmozdítására
  • Érdekvédelmi dokumentumként
  • A hasonló gondolkodású partnerek és együttműködők azonosítására
  • A személyzeti fejlesztési tervek alátámasztására

A Zöld Könyvtárak Kiáltványát a CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) dolgozta ki, együttműködve következő intézményekkel: Arts Council England, British Library a csatlakozó könyvtárakkal és a Julie’s Bicycle támogatásával.

Eredeti forrás

Fordította: Pataki Fruzsina és Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes

 

 

Comments are closed.

Blog Home