Válogatás a könyvtártudományi szakirodalomból

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bódog András
Az osztályozás és a tárgyszavazás modern könyvtári környezetben / Bódog András. – Bibliogr
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 30. (2021) 10., p. 47-56
http://ojs.elte.hu/3k/article/view/3711

Dancs Szabolcs
Összecsengő jövőképek / Dancs Szabolcs. – Bibliogr.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 30. (2021) 10., p. 10-16.
http://ojs.elte.hu/3k/article/view/3681

Demeter Anna
Könyvek között élni kegyelem / Demeter Anna ; fotó Földházi Árpád
In: Magyar Krónika. – (2022) 94. (március), p. 42-47. : ill.
https://magyar-kronika.hu/cikk/idoutazas-a-pannonhalmi-foapatsagi-konyvtarban/

Dzsubák Tamás
„A mese közös nyelv” – 1500 ukrán menekült család gyermeke kapott anyanyelvű mesekönyvet / Dzsubák Tamás
In: Kultúra.hu, 2022. 04. 11.
https://kultura.hu/a-mese-kozos-nyelv-1500-ukran-menekult-csalad-gyermeke-kapott-anyanyelvu-mesekonyvet/

Forgách Kinga
„Esterházy Péter túl fogja élni a könyveket” – Megnyílt az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár / Forgách Kinga
In: Könyves magazin online, 2022. január 22.
https://konyvesmagazin.hu/nagy/esterhazy_peter_es_gitta_konyvtar_megnyito.html

Holl András
A hazai tudományos eredmények láthatóvá tétele, kiaknázása és megőrzése modern eszközökkel / Holl András. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Magyar tudomány. – 183. (2022) 1., p. 69-78.
http://doi.org/10.1556/2065.183.2022.1.6

Hubay Miklós
Entitásalapú szemlélet és új hordozóformátum a katalogizálásban / Hubay Miklós. – Bibliogr.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 30. (2021) 10., p. 20-22.
http://ojs.elte.hu/3k/article/view/3683

Ilácsa Szabina
A bibliográfiai számbavétel újragondolása az IFLA LRM-entitások tükrében / Ilácsa Szabina. – Bibliogr.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 30. (2021) 10., p. 16-19.
http://ojs.elte.hu/3k/article/view/3682

Kiszl Péter
Időtálló könyvtár, jövőbiztos könyvtárosság: A digitális tartalomfejlesztés kompetenciatükre / Kiszl Péter, Fodor János. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 69. (2022) 4., p. 134-154.
https://doi.org/10.3311/tmt.13159

Koltay Tibor
Digitális bölcsészet a könyvtárban: elvek és projektek / Koltay Tibor. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 69. (2022) 3., p. 96-103.
https://doi.org/10.3311/tmt.13143

Liskáné Fóthy Zsuzsanna
Miénk itt a tér! – avagy új könyvtári közösségi és szolgáltatási terek kialakítása és működése / Liskáné Fóthy Zsuzsanna, Istók Anna. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 69. (2022) 1., p. 6-14.
https://doi.org/10.3311/tmt.13133

Markó Anita
„A háborúból senki, a könyvtárosok sem maradhatnak ki” / Markó Anita
In: Magyar Narancs online, 2022. 04. 23.
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/a-haborubol-senki-a-konyvtarosok-sem-maradhatnak-ki-247982

Óvóhelyet és olvasnivalót kínálnak az ukrán könyvtárak a háború idején / fk
In: Könyves magazin (online), 2022. 03. 11.
https://konyvesmagazin.hu/friss/ovohelyet_es_olvasnivalot_kinalnak_az_ukran_konyvtarak_a_haboru_idejen.html

Polyák Dávid
Képregények a könyvtárban / Polyák Dávid. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 69. (2022) 2., p. 50-59.
https://doi.org/10.3311/tmt.13148

Sipos Júlia
A Gutenberg-galaxistól a Világhálóig : beszélgetés Kovács Istvánnal és Pléh Csabával / Sipos Júlia
In: Filmvilág. – 65. (2022) 2., p. 20-23.

Sulyok Bernadett
„Terebélyes fa” a Petőfi Irodalmi Múzeumban : módszertani közelítés a párizsi Magyar Műhely gyűjteményéhez / Sulyok Bernadett. – Bibliogr.
In: Múzeumcafé. – (2022) 1-2. = 87-88., p. 179-195.

Szinger Veronika
„Könyvtár egy életen át” : Befogadás és közösségteremtés a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban (1996–2021) / Szinger Veronika. – Bibliogr.
In: Forrás. – 54. (2022) 2., p. 65–94.

 

Idegen nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Barnišinová, Eva
Tiché knihy / Eva Barnišinová. – Res. angol nyelven
In: Knižnica. – 22. (2021) 2., p. 94-98.
Címfordítás: Csöndes könyvek
https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2021/2021_07_06_09_Eva_Barnisinova.pdf

Bäßler, Kristin
Bibliotheken im digitalen Wandel : der Deutsche Bibliotheksverband unterstützt mit verschiedenen Programmen die Transformation von Bibliotheken – gerade in Zeiten der Pandemie / Kristin Bäßler. – Bibliogr. – Res. angol és francia nyelven
In: BuB. – 73. (2021) 5., p. 234-236.
Címfordítás: Digitális átalakulás a könyvtárakban: a Német Könyvtárak Egyesülete programokkal támogatja a könyvtárak átalakulását, főleg a világjárvány idején
https://www.b-u-b.de/wp-content/uploads/2021-05.pdf

Bellizzi, Elizabeth
Skip to the next page : StoryWalks bring young readers outdoors during the pandemic / by Elizabeth Bellizzi
In: American libraries. – 52. (2021) 6., p. 18-19.
Címfordítás: Ugrás a következő oldalra: a történet-séták kiviszik a szabadba a fiatal olvasókat a pandémia idején
https://americanlibrariesmagazine.org/magazine/issues/june-2021/

Bertrand, Aurélie
Inclure par l’empowerment : l’hypothèse du tiers-lieu culturel La Bulle / Aurélie Bertrand. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Bulletin des bibliothèques de France. – (2020) 2., p. 1-8.
Címfordítás: A részvétel mint az inklúzió útja: a La Bulle mint „harmadik hely” példája
https://bbf.enssib.fr/consulter/BBF-2020-2_Bertrand.pdf

Bredenberg, Karin
The application of E-ARK tools for archival interoperability to support a long-term sustainable Digital Single Market / Karin Bredenberg [et al.]. – Bibliogr.
In: New review of information networking. – 25. (2020) 2., p. 93-106.
Címfordítás: Az E-ARK projekt eszközeinek alkalmazása a megőrzési interoperabilitás elérése és a fenntartható Digitális Egységes Piac támogatása érdekében
https://doi.org/10.1080/13614576.2021.1919396

Dreisiebner, Stefan
Facilitation of information literacy through a multilingual MOOC considering cultural aspects / Stefan Dreisiebner [et al.]. – Bibliogr.
In: Journal of documentation. – 77. (2021) 3., p. 777-797.
Címfordítás: Az információs műveltség támogatása egy többnyelvű MOOC segítségével, kulturális szempontokat is figyelembe véve
https://doi.org/10.1108/JD-06-2020-0099

Fabian, Claudia
Transfer und Transformation Alte Bücher – lebendige Daten – ein Vierteljahrhundert CERL / Claudia Fabian. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Bibliothek. – 45. (2021) 2., p. 262-268.
Címfordítás: Átvitel és átalakulás: régi könyvek, élő adatok – a CERL negyedszázada
https://doi.org/10.1515/bfp-2021-0016

Galbreath, Blake L.
A framework for measuring relevancy in discovery environments / Blake L. Galbreath, Alex Merrill, and Corey M. Johnson. – Bibliogr.
In: Information technology and libraries. – 40. (2021) 2., p. 1-17.
Címfordítás: Keretrendszer a relevancia mérésére discovery-környezetben
https://doi.org/10.6017/ital.v40i2.12835

Hořava, Tomáš
Agora aneb Knihovna jako scéna komunitního života / Tomáš Hořava
In: Čtenář. – 73. (2021) 2., p. 74-77.
Címfordítás: Agóra, avagy a könyvtár mint a közösségi élet színtere
https://svkkl.cz/ctenar/detail/186

Kvale, Live Håndlykken
Using personas to visualize the need for data stewardship / Live Håndlykken Kvale. – Bibliogr.
In: College & research libraries. – 82. (2021) 3., p. 332-351.
Címfordítás: Perszónák felhasználása az adatgazdászok iránti igények virtuális megjelenítésére
https://doi.org/10.5860/crl.82.3.332

Modolo, Mirco
Riuso dell’immagine digitale del bene culturale pubblico : problemi e prospettive / di Mirco Modolo. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: AIB studi. – 61. (2021) 1., p. 151-166.
Címfordítás: A kulturális örökség digitális képeinek újrafelhasználása: problémák és perspektívák
https://doi.org/10.2426/aibstudi-13169

Palsdottir, Agusta
Data literacy and management of research data – a prerequisite for the sharing of research data / Agusta Palsdottir. – Bibliogr.
In: Aslib journal of information management. – 73. (2021) 2., p. 322-341.
Címfordítás: Adatműveltség és kutatásiadat-kezelés – a kutatási adatok megosztásának előfeltétele
https://doi.org/10.1108/AJIM-04-2020-0110

Powell, Susan
Capturing the complex histories of German World War II captured maps / Susan Powell and Heiko Mühr. – Bibliogr.
In: Journal of map & geography libraries. – 16. (2020) 2., p. 166-193.
Címfordítás: A II. világháborúban zsákmányolt német térképek komplex történetének feltárása
https://doi.org/10.1080/15420353.2021.1922569

Wančová, Nina
Deset měsíců ostrého provozu nástroje INDIHU Exhibition / Nina Wančová
In: Čtenář. – 73. (2021) 3., p. 83-85.
Címfordítás: Tíz hónapja éles üzemmódban az INDIHU Exhibition eszköz
https://svkkl.cz/ctenar/detail/187

Wildeisen, Sarah
Immer dranbleiben : Schulbibliotheken in Berlin / Sarah Wildeisen. – Bibliogr.
In: BuB. – 73. (2021) 4., p. 196-199.
Címfordítás: Nem szabad feladni: iskolai könyvtárak Berlinben
https://b-u-b.de/wp-content/uploads/2021-04.pdf

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát!
Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette: Szabó Piroska
Könyvtári Intézet, Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home