IFLA-felmérés a biztonságos internetről

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

2022-ben február 8-án volt a Biztonságos Internet Nap (Safer Internet Day, SID). Célja, hogy mintegy kétszáz országban ugyanazon a napon felhívja a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire, lehetőséget teremtsen és buzdítsa a gyerekeket olyan pozitív tartalmak létrehozására, melyeket később a családban, az iskolában, barátokkal is tudnak használni. A Biztonságos Internet Napot 2004 óta minden évben megszervezi az Insafe, a biztonságos internetközpontok európai hálózata. A naphoz kapcsolódó kampány arra hívja fel az érintetteket, hogy fogjanak össze, és tegyék az internetet biztonságosabb és jobb hellyé mindenki, különösen a gyermekek és a fiatalok számára.

A gyermekeknek joguk van az információhoz való hozzáférésre, a könyvtárak pedig integráns részei ennek az erőfeszítésnek. Az ENSZ ezzel foglalkozó 1990-ben született dokumentumának (United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC, röviden az ENSZ gyermekjogi törvénye) 13. cikke kimondja: „A gyermeknek joga van a véleménynyilvánítás szabadságára. Ez a jog magában foglalja mindenfajta tájékoztatás és eszme határokra tekintet nélküli kérésének, megismerésének és terjesztésének szabadságát, nyilvánuljon meg az szóban, írásban, nyomtatásban, művészi vagy bármilyen más, a gyermek választásának megfelelő formában.”

Az IFLA Gyermekek és Fiatal Felnőttek Könyvtárainak Szekciója egy felmérés keretében azt vizsgálta, hogy a világ könyvtárai hogyan biztosítják a gyermekek és fiatalok számára az információhoz való hozzáférést, miközben biztonságukról is gondoskodnak. Azt igyekeztek megtudni, hogy a könyvtárak hogyan teremtenek egyensúlyt a digitális inklúzió (azaz az információhoz való szabad hozzáférés) és az adatvédelem és online biztonság között. Közismert, hogy a könyvtárak, különösen az iskolai könyvtárak milyen nehéz helyzetben vannak, amikor igyekeznek a fiatalokat megvédeni a káros információktól.

A felmérést a Szekció e probléma megvitatására létesült munkacsoportja végezte. A következő kérdéseket tették fel: 1. ki felel a könyvtárakban a biztonságos internet-hozzáférésért; 2. milyen biztonsági kezdeményezéseket vagy intézkedéseket valósítottak meg a könyvtárak (a szűréstől, a cenzúrán és a hozzáférés megakadályozásán át a képzésig és oktatásig); 3. milyen képzést nyújtanak a könyvtárak munkatársaiknak; és 4. milyen képzést (vagy tájékoztatást) nyújtanak a fiataloknak és családjuknak.

A felmérésre a világ minden tájáról érkeztek válaszok. Beigazolódott, hogy az internet-hozzáférés világszerte sokféleképpen valósul meg. A felmérés előzetes következtetései azt jelzik, hogy az internet akkor lehet biztonságosabb hely a gyermekek és fiatalok számára, ha megtanítják őket egyrészt a kritikus gondolkodásra, másrészt a talált online információk értékelésére. Az IFLA sokféleképpen igyekszik segíteni ezt a képzést, például kézikönyvekkel, infografikákkal, a jó gyakorlatot bemutató videókkal, webes szemináriumokkal és műhelyekkel.

A felmérésről szóló jelentés összeállítása jelenleg van folyamatban, megjelenése 2022 folyamán várható. A felmérés eredményeiről a Webmagazinban hírt adunk.

Forrás:

IFLA’s Safer Internet Day Survey: Report in Progress

IFLA-hír, 2022. február 8.

https://www.ifla.org/news/iflas-safer-internet-day-survey-report-in-progress/

 

Összefoglalta: Hegyközi Ilona

Comments are closed.

Blog Home