IFLA – UNESCO: Új közkönyvtári nyilatkozat

Posted by Oros Sándor - augusztus 31st, 2022

Idén júliusban Dublinban a 87. könyvtári és információs világkongresszuson jelentették be, hogy elkészült az IFLA és az UNESCO közkönyvtári nyilatkozatának (angolul: Public Library Manifesto) új, átdolgozott változata. A dokumentum itt tölthető le.

A nyilatkozatot először 1949-ben fogalmazták meg, és azóta is rendszeresen frissítették. Legutóbb 1994-ben adták közre. 2020 óta az IFLA és az UNESCO Information for All programja (IFAP) dolgozott az újabb változaton, amely igyekezett figyelembe venni a technológiai és társadalmi változásokat, és a tükrözni a közkönyvtárak mai valóságát és küldetését.

Az előkészületek során 2020-ban az IFLA Közkönyvtári Szekciója felmérést végzett, amelyre 600-nál több válasz érkezett a világ minden tájáról. A válaszokból kiderült, hogy a szakemberek hogyan használják a nyilatkozatot munkájukban, és milyen változtatásokat tartanak szükségesnek. Ezután az IFLA az UNESCO IFAP programjával együttműködve elkészítette javaslatát, amelyben nagy súlyt helyeztek az IFAP prioritásaira (az információs műveltségre, a hozzáférésre, a megőrzésre, az információs etikára, a fejlődés támogatására, a többnyelvűségre).

Az elkészült dokumentum megfogalmazása szerint a könyvtárak az információcserét, a kultúra-megosztását és a polgárok elkötelezettségének előmozdítását szolgáló, nyilvánosan elérhető helyszínek, ezáltal a fenntartható fejlődés eszközei. Kiemelt figyelmet fordítanak a peremre szorult közösségek integrálására, hozzáférésének és kulturális részvételének kérdéseire, a speciális igényű rétegeknek nyújtott szolgáltatásokra. A könyvtáraknak az a feladata, hogy a társadalom minden tagját segítsék a tudás elérésében, létrehozásában és megosztásában. A digitális szakadék áthidalása érdekében napjainkban jelentős szerepet kap tevékenységükben a távoli és a digitális hozzáférés, valamint a szükséges kompetenciák és a hálózati működéssel kapcsolatos tudnivalók átadása. A nyilatkozat hangsúlyozza az információs és médiaműveltség, továbbá a digitális készségek fejlesztésének fontosságát annak érdekében, hogy tájékozott, demokratikus társadalmak jöhessenek létre. A könyvtárak az egészséges tudástársadalmak alapintézményei, amelyek mindenfajta – köztük a tudományos és helyi vonatkozású – tudás létrehozását és megosztását támogatják, mégpedig üzleti, műszaki és jogi korlátozások nélkül. A digitális korszakban a szerzői jogi előírásoknak és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a digitális tartalom ugyanolyan ésszerű feltételek között legyen beszerezhető és hozzáférhető, mint a fizikai források.

Az IFLA kampányt indított, hogy tagjai ismerjék meg a nyilatkozatot, és váltsák valóra céljait. Elsőként a világkongresszuson mutatta be a Közkönyvtári Szekció, a dokumentumot az érdekérvényesítés hathatós eszközének aposztrofálva. A későbbiekben az év folyamán további regionális rendezvényekre, különböző segédeszközök és irányelvek kidolgozására kerül sor. Az IFLA és a UNESCO a továbbiakban is folytatja együttműködését a hozzáférés és a tudás támogatása érdekében.

Források:

Hegyközi Ilona

Comments are closed.

Blog Home