Csűry 100

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

Emlékülést szervezett Csűry István születésének 100. évfordulójára a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK). A decemberi eseményen előadásokkal egybekötött kerekasztal-beszélgetésen emlékeztek meg a könyvtár egykori főigazgatójáról.

Forrás: hirek.unideb.hu, Derencsényi István

Még 2021. december 2-án került sor a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár korábbi főigazgatója, Csűry István születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésre az intézmény nemrégiben átadott közösségi- és rendezvényterében, A Szigetben. A járványügyi korlátozások miatt a kis, szakmai közegben megszervezett eseményen díjakat adtak át, előadásokat és nyílt fórumot tartottak, amelyen a könyvtár korábbi újító főigazgatójára emlékeztek.

Csűry István az Egyetemi Könyvtár korábbi főigazgatója, a Szocialista Kultúráért kitüntetés, a Szabó Ervin-emlékérem és a Munka Érdemrend ezüst fokozatának tulajdonosa. A II. világháború miatt tanulmányait 1945-ben a Debreceni Egyetem magyar-német szakán fejezte be. 1946-ban bölcsészdoktorátust szerzett. 1945–1980 között a debreceni egyetemi könyvtárban dolgozott: önkéntes gyakornok (1945), könyvtári asszisztens (1946), osztályvezető (1950), 1947–1949 között Kondor Imre helyettes megbízott könyvtárigazgatója, 1956-tól igazgató, 1977-től pedig főigazgató volt. 1958–1979 között a Könyv és Könyvtár című évkönyv szerkesztője volt. 1972–1975 között a magyarországi egyetemi könyvtárak szakfelügyelője volt.

Nevéhez köthető a debreceni egyetemi könyvtár korszerűsítése, az intézmény több könyvtárának hálózatba szervezése és közös működtetése, a kiszolgáló információs tevékenység kiterjesztése, valamint városi és regionális könyvtárközi, bibliográfiai együttműködés kiépítése.

Az emlékülés köszöntőjében Karácsony Gyöngyi a DEENK főigazgatója elmondta: “Csűry István egy olyan emblematikus személy, aki meghatározta a könyvtár történetét és akinek a munkásságával a mai napig lépten-nyomon találkozunk.” A vezető hozzátette: “Ennek az emlékülésnek a célja az, hogy emlékezzünk egy ember munkásságára, örökségére, azokra a maradandó alkotásokra és tettekre, amit ő létrehozott. Ugyanakkor cél az is, hogy ránézzünk az emberre is, hogy milyenek voltak a hétköznapjai, hogyan tudott ő sikereket elérni, hogyan tudott együtt dolgozni, hogyan tudta az eredményeket értékelni és hogyan birkózott meg a kudarcokkal.”

Az esemény elején sor került a Csűry István Emlékérem átadására, amelyet – posztumusz – Koltay Klára, a DEENK egykori főigazgató-helyettese nevében lánya vehetett át. Jávor András professzor, a Debreceni Egyetem rektori főtanácsadója pedig az Egyetemi és Nemzeti Könyvtárért Emlékérem elismerésben részesült ugyanezen az eseményen.

(A DEENK vezetői kollégiuma egykori könyvtári főigazgatója emlékének ápolására 2003-ban alapította meg a Csűry István Emlékérmet, amely a könyvtártudomány területén és a gyakorlati könyvtári munkában több éven át nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható. Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtárért Emlékérem az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár érdekében kifejtett támogatást ismeri el.)

A díjátadás után Virágos Márta a DEENK korábbi főigazgatója tartott előadást Csűry István szakmai életútjáról. Itt elhangzott, hogy az egykori könyvtárigazgatót bátran nevezhetjük korszakalkotónak. Élete fontos fordulópontjait sorolva Virágos Márta felidézte, hogy Csűry István feláldozta az akkor sokkal nagyobb perspektívát kínáló irodalomelméleti jövőjét és a sokkal kisebb megbecsülést nyújtó könyvtárelmélet- és szervezéstudományi kutatás pályájára lépett. “Ami engem meglepett miközben több írását is alaposan elemeztem, hogy mennyire modern Csűry István.” – mondta el Virágos Márta, aki példát is hozott: “A Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Távlati Munkatervének tervezésekor Csűry István SWOT elemzést készített. 1967-et írtunk ekkor.”

Virágos Márta egyébként kutatását angolul elolvashatjuk a Debreceni Egyetem által megjelentetett Gerundium folyóirat 12. számában.

Az emlékülés fontos része volt Bényei Miklós nyugalmazott címzetes egyetemi tanár, a Hajdú-Bihar megyei könyvtár korábbi igazgatóhelyettesének előadása. Ebben a szakember kitért Csűry István munkásságának azon fontos pontjára, amikor 1973. november 20-án a Magyar Könyvtárosok Egyesülete keretében létrehívta a Bibliográfiai Bizottságot. “Témáit többnyire országos szinten tárgyalta, de nem egyszer egyetemes vagy lokális irányba is felemelte, illetve elmélyítette mondanivalóját. Feltűnő a filozófiai, ismeretelméleti érdeklődése. S végül megemlítendő a könyvtári-bibliográfiai tevékenység ideológiai töltésére való érzékenysége, ami az ún. ISBN-vitában különösen felszínre került.” – mondta el Bényei Miklós.

A Bibliográfiai Bizottság megalapításával kapcsolatban elhangzott: Csűry Istvánt választották meg első elnöknek, az ő korai haláláig, tehát hét évig látta el a teendőit, miközben a bizottság igényesen, a szakma megelégedésére teljesítette vállalt feladatait. Bényei Miklós így emlékezett vissza: “Csűry István nagy hozzáértéssel lerakta az szilárd alapokat; egyebek között a KMK-val közösen elindította a szakmai konferenciák máig élő sorozatát, amelyeknek a továbbképzésben is pótolhatatlan szerepe volt és van. 1990-ben, az MKE szervezeti reformja során az egyesület szakmai bizottságai szekciókká szerveződtek át. A Bibliográfiai Szekció 1990. november 28-án tartotta alakuló ülését.

Ezen előadást követően Petró Leonárd, a DEENK Közönségkapcsolati főigazgató-helyettese kapott szót, ahol elmondta: “Csűry István írásaiból átsütött a modernitás, lépésein, gondolatain az idő egyáltalán nem csorbított. Amikor ő a könyvtárra gondolt, akkor számára mindig elsődleges volt az egyetemi funkció kihangsúlyozása, hogy ez egy tudományegyetemi könyvtár. Emellett azt is fontosnak tartotta, hogy ez nem csak egy tudományegyetemi könyvtár ez a nemzet könyvtára is. És ez a kettőség a mai napig is érvényben van.”

A meghitt hangulatú emlékülés záró momentumaként Csűry István egykori kollégái kerekasztal beszélgetés során idézték fel hozzá fűződő emlékeiket.

Az összefoglalót készítette: Mikos Ákos (DEENK), Takácsné Bubnó Katalin (MKE BSZ, DEENK)

 

Comments are closed.

Blog Home