Fenntarthatóság és szemléletformálás a könyvtárakban — A Társadalomtudományi Szekció ülése az MKE 53. vándorgyűlésén

Posted by Oros Sándor - augusztus 31st, 2022

A zöld árnyalatai. Előadó: Gondos Gábor (Országos Széchényi Könyvtár, Főigazgatói Kabinet)

A természetvédelem, környezetvédelem, fenntartható fejlődés alapfogalmainak bemutatása után, az ökotudományágak ismertetése, a gazdasági paradigmák típusai, a gazdasági megoldásjavaslatok és teóriák bemutatása következett. Az ökopszichológia, ökoetika jelenlegi kutatási irányai, az azokkal kapcsolatos művek ismertetése során a velük kapcsolatos teológiai álláspontokra is felhívta a figyelmet az előadó. A politikai hagyományok és az ökopolitika szemlélet érdekessége mellett, a megoldásjavaslatok és teóriák bemutatása során a különféle irányzatok szemléletbeli különbségét is bemutatta, főként a róluk megjelenő művek alapján.

Fenntarthatóság, esélyegyenlőség és közösségfejlesztés a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. Előadók: Mikolasek Zsófia igazgató és Márku Mónika igazgatóhelyettes (József Attila Megyei és Városi Könyvtár)

Márku Mónika a megyei könyvtár nagyon színes programjairól számolt be röviden az előadásban. A közösségfejlesztés megvalósul a könyvtár által szervezett programokban, minden korosztályt megszólítanak a különféle programokkal: babaolvasó, baba-mama klub, gyermekszínjátszás, a másként élők csoportja, a szülők iskolája, filmklub, Olvasólámpa = olvasóklub, Tájoló = irodalmi és önismereti kalandtúra, a JAJ Klub = társasjátékklub, JAM Klub = Makett Klub, a NetNagyi klub. A közösségfejlesztés azoknál az állandó programoknál is megvalósul, amihez helyet biztosítanak a város jó néhány szervezetének, csoportjának foglalkozása számára.

Mikolasek Zsófia beszélt arról, hogy miért zöld könyvtár a József Attila Megyei és Városi Könyvtár, e mellett bemutatta, hogy a könyvtár hogyan vesz részt a társadalmi felelősségvállalásban jótékonysági előadás, könyvvásár szervezésében, az autizmussal élők támogatásával, a „csendes órák” könyvtári bevezetésével. A pandémia idején kölcsönkönyveket szállítottak az idősek otthonába, gyermekkönyveket vittek az önkormányzati napközis táborba, adományokat gyűjtöttek Kárpátaljai testvér településük számára.

Üdvözlet a szomszédból. A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének új kiadványa és online módszertani gyűjteménye. Előadó: Tegdes Egyházi Dóra elnök (Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete; kisebbségi kulturális menedzser – Gömöri Művelődési Központ, Rozsnyó)

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke beszámolt az egyesület 2020. és 2021. évi tevékenységéről. Felvették a kapcsolatot a szlovákiai magyar könyvtárosokkal, kiadványokat gyűjtenek, képzéseket, előadásokat, szakmai műhelynapokat tartanak, online kiadványokat és módszertani útmutatót készítenek munkájuk megkönnyítésére. Együttműködnek a magyarországi könyvtárakkal, a magyar könyvtáros szervezetekkel, a Könyvtári Intézettel. Az egyesület 22 éves tevékenységét a Közös úton című online kiadványban összegezték, melyet itt olvashatnak el.

Tanítva tanuljuk a felelősséget. AZ OPKM helye a szemléletformálás körforgásában. Előadó: Péterfi Rita igazgató (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum)

Péterfi Rita az OPKM épületének „zöld könyvtár” jellegét mutatta be: nanotechnológiás külső festés, nyílászáró csere, napelemek az udvarban, 30 %-kal kisebb fűtési energia az épületben. Az előadó feltette a kérdést: a fenntarthatóság olvasmányainkban hol bukkant fel a legkorábban? Válasza: A Gilgames eposzban, mely már int a fakivágások ellen, felveti a „szabad-e az embernek felhasználni mindent” kérdést. Az előadás következő részében ismertette az OPKM katalógusában fenntarthatóság, felelősség és szemléletformálás tárgyszó által kiadott művek területeit, témáit. Az alábbi kérdésekre is válaszolt az előadó: Mit takar pl. a fenntarthatóság fogalma? A felelősség fogalma hogyan jelenik meg a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzékben?

Paradigmaváltás/szemléletformálás a könyvtárosok, az olvasók és az online használók között. Előadók: Villám Judit osztályvezető és Parti Ádám csoportvezető (Országgyűlési Könyvtár)

Egy 154 éves könyvtár történetében több paradigmaváltás is lezajlott, változott a helyszín, a funkció, stb. 2013-2014 különösen nagy változást hozott a könyvtár életében, Villám Judit ismertette a könyvtár megújulásának mozzanatait, és 8 év távlatából az átalakítás hozta eredményeket. Az igen aktív szolgáltatásmarketing által sikerült elérni, hogy megnövekedett olvasói létszám. A 2015-től induló Egyetemi Kutatóintézeti Programban kedvezményes beiratkozást nyújtanak az olvasóknak, szemináriumi és könyvtárhasználati órákat tartanak, gyakornokokat fogadnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és könyvtáros hallgatók képzőhelyeiről. A látogatócsoportok száma és létszáma is megnövekedett. A 2019-es statisztikai csúcs időszakot azonban követték a pandémiás évek. Az előadó bemutatta, hogy mennyivel csappant meg a személyes könyvtárhasználat, ugyanakkor arról is beszélt, hogy milyen otthoni munkák szolgálták azt, hogy az online használat folyamatosan emelkedjék. További paradigmaváltó terveket és megvalósításokat is említett, ennek egyik lépése, hogy csatlakozott a könyvtár a RapidILL szolgáltatáshoz.

Parti Ádám arról beszélt, hogy milyen számítástechnikai átalakításokat hajtottak végre az utóbbi időben. Az OGYK Opacplusban (Primoban) az analitikus rekordokat „feljavították” digitális objektumra mutató linkekkel, ezáltal érhetők lettek a Hungaricánában, az előfizetett adatbázisokban és az ADT-ben lévő tételek az OGYK katalógusán keresztül. Az előfizetett online adatbázisok rekordjait is betöltötték a Primoba. A munka eredményességét gyakorlati példák segítségével mutatta be.

Villám Judit, a Társadalomtudományi Szekció elnöke

Comments are closed.

Blog Home