Beszámoló az MKE 2022. májusi küldöttközgyűléséről

Posted by Oros Sándor - július 4th, 2022

Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult rendkívüli helyzet jelenleg is fennáll, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2022. évi küldöttgyűlését elektronikus úton tartotta meg az MKE Alapszabálya alapján.

A meghívóban olyan részletességgel tüntettük fel a napirendet és a döntési javaslatokat, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthatták, és a határozati javaslatok tervezetét is közöltük a küldöttekkel.

Meghatározásra került, hogy a küldöttgyűlés lebonyolításának módja, intervalluma, a küldöttgyűlési dokumentumok közzétételi módja és a szavazáshoz igénybe vehető informatikai alkalmazások:

  • Helyszín: Email útján, elektronikus úton az MKE Alapszabálya szerint
  • Időpont – az elektronikus szavazás során a szavazatok leadásának ideje: 2022. május 4. és 2022. május 18. között
  • Küldöttgyűlési dokumentumok közzétételi módja: írásos formában, email útján
  • A személyazonosság igazolásának módja: a küldő szervezet beküldte regisztráció céljából a küldöttek nevét és e-mail címét.  A szavazat csak akkor volt érvényes, amennyiben a regisztrált email címről érkezett.

A határozathozatali eljárás akkor volt eredményes, ha legalább annyi szavazatot küldtek meg az MKE Elnöksége részére a küldöttek, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2022. május 19-én (csütörtökön) sikeresen lezárásra került az MKE 2022. évi májusi elektronikus közhasznúsági küldöttgyűlése.

Nagy örömünkre nagyon jó eredménnyel zártuk ezt a rendkívüli eseményt is.

Összegzésképpen szeretnénk megosztani Önökkel, hogy a 171 küldöttből 122 tagtárs vett részt a szavazásban és adott le szavazatot. Ez egy nagyon kimagasló és kiváló szám, e tekintetben is nagyon eredményesnek tekinthető az esemény. Nagyon szépen köszönjük ezúton is Önöknek, hogy segítették küldöttgyűlésünket és ösztönöztek a szavazásra.

A küldöttgyűlésen minden határozati javaslatunk elfogadásra került a küldöttek által. A szavazás részletes adatait, eredményét a küldöttgyűlés jegyzőkönyve tartalmazza. Az elektronikus szavazásról készült jegyzőkönyv az MKE honlapján került közzétételre.

Az MKE honlapján a Dokumentumtárban feltöltésre került az elektronikus küldöttgyűlés minden hivatalos dokumentuma.

A küldöttgyűlés által elfogadott közhasznúsági jelentés benyújtásra kerül az Országos Bírósági Hivatal számára is.

Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni az elektronikus küldöttgyűlés sikeres lebonyolításában való aktív közreműködésüket és segítségüket. Önök nélkül és a küldöttek nélkül ez nem valósulhatott volna meg.

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes                              Gerencsér Judit

      az MKE elnöke                                                     az MKE főtitkára

Comments are closed.

Blog Home