Lapozható értékeink megteremtői és őrzői – beszámoló a Magyar Tudós Tárlat 2021. november 24-i emléknapjáról

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Mezőgazdasági Könyvtára a Magyar Tudós Tárlat programsorozat keretében könyves emléknapot is rendezett. A könyvtár, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekció szervezésében, illetve a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának támogatásával megvalósuló programon a könyvkötészet, tipográfia, a könyvtárügy, valamint utóbbiak határterületein tevékenykedő és maradandót alkotó szakemberek életéről és munkásságáról emlékeztünk meg.

A 2021. november 24-én rendezett programon azok a szakemberek kerültek reflektorfénybe, akiknek az adott évhez kapcsolódott születési vagy halálozási évfordulójuk. A rendezvényt kísérő kamarakiállításon a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár gyűjteményéből kiemelt kiadványokból, illetve magánszemélyek birtokában lévő emléktárgyakból láthattunk válogatást a könyvtár nyitvatartási idejében egészen 2021. december 10-ig. Az emléknapon résztvevők az előadóknak köszönhetően nemcsak az egyes szakemberek munkásságát, tudományos eredményeit ismerhették meg, de személyiségük és tevékenységük kevésbé ismert oldalát is. Ugyan az országos járványhelyzet alakulása lehetőséget adott az előadók és a hallgatóság személyes jelenlétére, az előadásokat online formában is közvetítettük.

A programot Lükőné Örsi Gabriella könyvtári főigazgató-helyettes nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte: „A mai emléknap nemcsak azért különleges, mert a Magyar Mezőgazdasági Múzeum idén ünnepli 125 éves jubileumát. Ritka a mai alkalom azért is, mert a Magyar Tudós Tárlat programsorozatunkat a magyar agrárium nagyjainak szenteltük. Ezen az emléknapon – melynek fókuszába gyűjteményünk és tevékenységünk tárgya, a könyv került – egy kicsit saját szakmánkat is ünnepeljük. A könyv az a hordozó, amely a 21. század viszonyai között továbbra is képes a tudományos élet legkülönbözőbb területein megszülető tudás továbbadására.”

A bevezető gondolatokat követően a program tartalmi részét Dr. Szőnyi Éva kutató könyvtáros, az MKE Bibliográfiai Szekciója elnökének 175 éve született Csontosi János Corvina-kutató című előadása nyitotta, melynek keretében a történész és bibliográfus Csontosi kiemelkedő tudományos munkássága, illetve Corvina-kutatásainak eredményei kerültek reflektorfénybe.

Az előadó nemcsak részleteiben ismertette a paleográfia egyik legtekintélyesebb magyar tudósának életrajzát (akinek nevéhez egyébiránt több mint ötven corvina felfedezése, valamint három, külföldre került corvina visszaszerzése fűződik), de kitért széleskörű publikációs tevékenységére is. Csontosi János a hazai szakfolyóiratokon kívül rendszeresen publikált német és latin nyelven külföldi lapokban. Az előadó prezentációjának képanyagát döntően a corvina-kutató által felfedezett corvinák adták, amelyek ismertetése során a magát bibliográfusnak nevező múzeumi tisztnek, a Széchényi Könyvtár első kézirattári őrének, sajtónyilvánosságra érdemesített koncepciós vádaskodásban való meghurcoltatása is szóba került.

 A 25 éve elhunyt Haiman György jeles tipográfusra emlékezünk címmel az emléknap második előadójaként Dr. Maczó Péter tipográfus, tervezőgrafikus, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Média Intézet Tervezőgrafika szak nyugalmazott egyetemi docense tartotta meg előadását. A beszámoló a könyvművész életművének olyan oldalait is megvilágította, amely még inkább nyilvánvalóvá tette: gyakorlati tervező munkájával, pedagógiai és publikációs tevékenységével a magyar nyomdászat, nyomdászattörténet és a tipográfiai tervező művészet egyik legjelentősebb 20. századi alakját tisztelhetjük személyében. A rendezvényt a magyar nyomdaipar és könyvművészet történetében főszerepet játszó Kner család harmadik generációjához tartozó Haimann György több hozzátartozója is megtisztelte.

 A program záró előadásában Halfer József könyvkötőmester és festékgyáros életművét Dr. Raksányi Judit gyógyszerész, a márványozómester leszármazottja mutatta be. Az előadó szemléletesen ismertette azt az életpályát, melynek során az 1846-ban született és a századforduló előtt egész Európát bejáró könyvkötő neve a papírral, könyvvel foglalkozó kézművesek világában valóságos fogalommá vált.

Az emléknapot Lükőné Örsi Gabriella könyvtári főigazgató-helyettes szavai zárták. A rendezvény ideje alatt a Mezőgazdasági Könyvtár kedvezményes beiratkozási lehetőséget biztosított. A program résztvevői, a kiállítás megtekintői, valamint a Mezőgazdasági Könyvtár Facebook-oldalának követői az évfordulós tudósokhoz kapcsolódó kvízjátékunk kérdéseinek megválaszolásával ezúttal is próbára tehették tudásukat és értékes könyvjutalomra pályázhattak.

Szőnyi Éva (művelődéstörténész)

Vincze Petronella (múzeumi restaurátor)

Zubor Ferenc (múzeumi főkönyvtáros)

Comments are closed.

Blog Home