Ott az iskolai könyvtár, ahol az olvasó – gondolatok a Kis KTE könyvek 11. kötetéről

Posted by Buzai Csaba - február 27th, 2022

Magunk között csak “Karantén kötetnek” neveztük a Kis KTE könyvek sorozatunk 11. kötetét, hisz a Karanténprojektek bemutatásának szántuk ezt a kiadványunkat. A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2006-ban, fennállásának 20. évfordulója alkalmából indította útjára a Kis KTE könyvek című sorozatát. Így a 2021-ben 35 éves KTE ezt az évfordulót már a módszertani sorozat 11. kötetével ünnepelhette, és az Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért: ötletek, foglalkozástervek, projektek karantén előtt, alatt és után címet adtuk neki, hangsúlyozva, hogy ezek nemcsak a járvány idejére szólnak.

Kötetünk aktualitását az adta, hogy a Covid19 okozta világjárvány olyan élethelyzet elé állította a pedagógusokat, a könyvtárostanárokat, de a más könyvtártípusban dolgozó könyvtári szakembereket is, amiben egymást támogatnunk kell. A jelenléti oktatást digitális távoktatás váltotta fel a járvány tetőpontján. A középiskolák szinte az egész 2020/2021. tanévben online módon tartottak nyitva. Erre a helyzetre gyorsan kellett reagálni, feleszmélni – pl. hogy a könyvtárunk hogyan szolgáltasson, hogyan tartsunk online könyvtárhasználati órát, a kapcsolattartás formáját is át kellett gondolnunk -, és még sorolhatnánk az ebben az igen furcsa időszakban felmerülő kérdéseket.

A KTE szakmai napjai és az Online Kávéház, valamint az OPKM webinárium sorozata mind azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megmutassuk, egy ilyen helyzethez hogyan tudunk a legjobb tudásunk szerint alkalmazkodni. És igen, egymás munkáját látva ötleteket kaptunk és erőt a folytatáshoz.

Szükségszerűen 2021-es Tavaszi Szakmai Napunkat is a témának szenteltük. Digitális oktatás – digitális iskolai könyvtár – új kihívások, új megoldások címmel kényszerűen online rendeztük meg. Az elhangzó előadások és egyes műhelyek videófelvételeit a KTE videócsatornáján külön lejátszási listában gyűjtöttük össze:

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult konferenciakötet – sorozatunk ezen tagja -, melyben az online konferencia előadásai és műhelyei közül is több írásos változata olvasható. És még sok olyan, jó gyakorlat, melynek bemutatására a szakmai nap keretében nem volt mód.

Az itt megosztott „ötletcunami” indított el bennünket azon az úton, hogy a hátrányból előnyt kovácsolva a régi értékeket átgondolva a jelenléti oktatásban oly jól bevált ötleteket a digitális tér különböző platformjaira átültessük. A kollégák kreativitása határtalan volt most is. Az, hogy hogyan lehet online tanulmányi versenyt szervezni, vagy online kávéházban a szakmáról és annak szolgáltatásairól beszélgetni, hogyan tartsunk online könyvtárhasználati szakórákat, hogyan oldjuk meg a tehetséggondozást, versenyre felkészítést, vagy éppen a tudás ellenőrzését – ezt mind megtudhatják az érdeklődő olvasók, akik kötetünket a kezükbe veszik.

Ki hogy lépte át a pánikzónát, ki hogy élte meg az elmúlt két évet, ez az adott időszakot feltáró karanténkérdőívből is kiderül, melynek kiértékelése szintén bekerült a kötetbe. A szolgáltatásra kitalált ötletek az Ott az iskolai könyvtár, ahol az olvasó című ötlettár az offline/online időszakra is hasznos tudnivalókkal látja el a kollégákat. Ennek online változata Távmunkában az iskolai könyvtár címmel honlapunkon is elérhető.

a kép nagy felbontásban

A kötet összeállításához így már volt elegendő anyagunk. A munka májusban indult be és nyáron a tetőfokára hágott. Majd a tanév elejére már kézbevehetővé vált a digitális világra megálmodott, a virtuális térhez alkalmazkodó ötleteket, foglalkozásterveket, projektet és a digitális tanrendet bemutató új kiadványunk.

A kötet címére még születése előtt Karantén kötetként gondoltunk, pedig ezt az időszakot már nagyon szeretnénk hátunk mögött tudni. Mégis sokat kihoztunk abból a kényszerű leállásból, amire kezdetben nem tudtunk egyformán reagálni. Egymást kérdezgetve kaptunk erőt ahhoz, hogy túllendüljünk a kezdeti nehézségen. Sőt, nagyon kényelmes is volt az otthoni fotelben ülve a kis laptopunkról bejelentkezni egy-egy előadásra, vagy mindenféle tutorial videókat tanulmányozva az élethosszig tartó tanulásnak átadni magunkat. És lám tanultunk egymástól, magunktól, amire mindannyian büszkék lehetünk.

Hagyományainkhoz illően ebbe a kötetbe is kerültek be pályázati anyagok. A korábbi Digitális témahétre kiírt nyertes pályázat mellett, a KTE Iskolai könyvtár új, online környezetben című pályázatára beérkezett pályaművek is bemutatásra kerültek. A kötetben helyet kaptak még más könyvtárostanárok és könyvtárostanár-jelölt hallgatók munkái is, melyek iskolai könyvtárban kipróbált, oda tervezett ötleteket tartalmaznak, de számos olyan elem van bennük, amit más szakosok is adaptálhatnak, és több óraterv, projekt is található benne, ami más tantárgyhoz – mint pl. matematika, történelem, idegen nyelv, természettudományok, pályaorientáció – kapcsolódik. Az együttműködés sokféle példáját láthatjuk benne, így egy tantestületi belső továbbképzés, egy-egy munkaközösségi ötletbörze is építhető a kötet köré.

Kötet szerzői összetétele szándékosan nagyon vegyes. A 24 szerző 33+3 írásán keresztül inspirációt meríthetünk még pályára sem lépett és már hosszú évtizedek óta elismert könyvtárostanárok ötleteiből és a két véglet között nagyon sokféle szakmai életúttal rendelkező kollégától. Sokan közülük most publikálnak először, néhányaknak már rutinjuk van ebben. De kivétel nélkül mindegyikük kézirata a szerkesztőkkel folytatott hosszú szakmai diskurzus közben alakult olyanná, amilyennek most olvashatók. Egy részük részben kipróbált, más részük kipróbálásra vár.

A tanulmányokat, ötleteket, foglalkozásterveket módszertanilag rendezett formában kínálja kötetünk. Közöttük találunk közismerteket és újszerűeket, hagyományosakat és merészeket. A feladatleírások egységes szerkezetűek, amiről a Használati útmutatóban részletesen írunk. A többszempontú mutatórendszer a kötet feladatai mellett a korábbi köteteink feladatainak visszakereshetőségét is biztosítja, így támogatva a szakemberek tervezőmunkáját, az egyes módszerek megismerését, az azokról való további gondolkodást.

Az online is elérhető Mutató jól mutatja azt is, hogy a digitális műveltség fejlesztéséhez az iskolai könyvtárak, a könyvtárpedagógia mely szempontokból közelít, közelíthet. A teljes sorozatra vonatkozó mutatórendszer különösen az alábbi kulcsszavak mentén bővült:

  • cél: olvasóvá nevelés, kritikai gondolkodás fejlesztése, önálló tanulás fejlesztése, szövegértés fejlesztése,
  • tantárgy: osztályfőnöki és más korábban nem jellemző tárgyak, mint matematika, fizika, idegen nyelv,
  • könyvtárhasználati témakörök: könyvtári szolgáltatás, információkeresés, adatbázis-használat, forráskiválasztás, bibliográfiai hivatkozás,
  • feladat, módszer: e-tananyag, segédlet, szolgáltatás, forrásalapú tanulás, forráselemzés.

Reméljük, a kötet minden olvasója talál a maga számára hasznosítható szakmai információt a lapokon és többen kapnak kedvet a szakmai megmutatkozáshoz, a pályamunkák készítéséhez, tudásuk megosztásához – akár offline akár online módon is -, szakmánk közös fejlesztéséhez!

A kipróbált projektekkel, óratervekkel, ötletekkel kapcsolatos tapasztalatokat szívesen közzétesszük a KTE honlapján, a kötet aloldalán. A szerzőket a szerkesztők kérdéseikkel, észrevételeikkel, ötleteikkel segítették. Legyen az ő további „fizetségük”, hogy a kipróbálás, adaptálás észrevételeit megosztják a szerzővel és/vagy a szélesebb szakmai közösséggel a KTE-n keresztül!

 „A digitális világ ma már a levegő” – a Pistyur Vera startup szakembertől vett idézetre csak annyit mondhatunk, hogy akkor lélegezzünk együtt, a(z) (iskolai) könyvtárak digitális műveltségéért!

A bemutatott kötet adatai:

Dömsödy Andrea – Németh Szilvia – Savanya Ildikó (szerk.): Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért. Ötletek, foglalkozástervek, projektek karantén előtt, alatt, után. (Kis KTE könyvek, 11.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2021, 380 p. ISBN 978-615-81914-0-1

 

Savanya Ildikó, a kötet egyik szerkesztője

Arany János Általános Iskola,

KTE gazdálkodási felelős

Comments are closed.

Blog Home