Díjak, elismerések a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. Vándorgyűlésén 2022. július 14-16. Kaposvár

Posted by Oros Sándor - augusztus 31st, 2022

 

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. Vándorgyűlésén számos kitüntetés talált méltó gazdára! Az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem díjazottját is.

A Vándorgyűlés nyitó plenáris ülése, benne a díjak átadásával megtekinthető az MKE Youtube csatornáján.

Egyesületi Munkáért Emlékérem kitüntetés

MKE emlékérem

Antal Lajosné, nyugalmazott főkönyvtáros, az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának vezetőségi tagja

„Széleskörű könyvtárszakmai közéleti tevékenységgel rendelkezik. Az MKE MKSZ-ben elsőként lett tagja az Orvos-Egészségügyi Könyvtáros Szakcsoportnak, majd vezetőségi tagja s ennek képviselőjeként vezetője is immár több mint három választási ciklus óta. Az MKSZ Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az egyik ellenőreként is igen eredményesen közreműködik immár a második ciklusban.” Laudáció

Bodor Katalin, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott csoportvezetője, az MKE Heves Megyei Szervezetének elnöke

„A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezetének 1995 óta elnöke. Kezdeményezésével és szervező munkájának köszönhetően az egyesület élete soha nem látott aktivitással és rendszerességgel nyújt minden tagtárs számára fontos szakmai kapcsolódási lehetőséget. A megyei szervezetben nyújtott kiemelkedő munkássága, aktivitása példaértékű. Minden tevékenységének jellemzője a szakmai értékrendhez való szilárd elkötelezettség, az együttműködés és az ötletdús, kreatív és proaktív munka.” Laudáció

Breznai Elvira, az OSZK Könyvtári Intézete könyvtárosa, az MKE volt titkársági munkatársa, a Társadalomtudományi Szekció titkára

„A különböző adminisztrációs ügyek intézése mellett a teljes tagdíjnyilvántartást vezette. Kapcsolata később is megmaradt az egyesületi titkársággal, segítette a tagnyilvántartás vezetését, a Könyvfesztivál előkészületeit, vándorgyűléseken a kiállító helyen ügyeletet vállalt. 2011-ben került a Könyvtári Intézet Oktatási Osztályára, ezután jelentkezett át a Társadalomtudományi Szekcióba. A szekcióban az előző és a jelenlegi ciklusban a vezetőség tagjaként a titkári feladatokat látja el.” Laudáció

Molekné Kőrösi Beatrix, az Egressy Béni Városi Könyvtár igazgatója, az MKE Olvasószolgálati Szekciója elnöke

„2004-től a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Olvasószolgálati Szekció tagja. Tagtársai bizalmát élvezve több cikluson át titkár 2006 és 2014 között, majd a szekció elnöke 2015-től napjainkig. 2006-tól 2021-ig valamennyi vándorgyűlésen önálló programmal jelent meg, sok esetben a szervezés mellett a szekcióülések moderátoraként is aktívan tevékenykedett. Kiváló kapcsolatot épített ki és tart fenn a szakmai szervezetekkel. Munkája során együttműködésre, kapcsolatteremtésre, egyensúlyra törekszik.” Laudáció

 Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója, az MKE Békés Megyei Szervezete vezetőségi tagja

 „Szakmai elkötelezettsége, precizitása, rendkívüli teherbírása és feladattudatossága példaértékű munkatársai számára. Munkáját, vezetői attitűdjét nemcsak a technikai újítások iránti érzékenység, hanem a hagyománytisztelet, valamint embertársai – legyen az munkatárs vagy olvasó – igényeire való odafigyelés jellemzi. 2018-ban irányításával a Békés Megyei Könyvtár elnyerte a Minősített Könyvtár címet, 2020-ban Minőségi Díjat.” Laudáció

 Rabbi Zsolt, a horvátországi Pélmonostori Városi Könyvtár keretében működő Horvátországi Magyarok Központi Könyvtárának vezetője

 „Célja, hogy kollégáival erősítsék és óvják a horvátországi magyar kisebbség nyelv- és íráshasználatát, valamint megőrizzék a történelmi kapcsolatokat Magyarországgal. Törekszenek arra, hogy minél nagyobb mennyiségben biztosítsanak magyar nyelvű könyvet az olvasóknak, egyben szakmai támogatást nyújtsanak mindazoknak, akik Horvátország területén igényt tartanak magyar nyelvű könyvtári állományra.” Laudáció

Az év fiatal könyvtárosa díj

Az év ifjú könyvtárosa díjat ebben az évben Kajári Katalin, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ifjúsági könyvtárosa nyerte. Pályaművének címe: Híd a kamaszokhoz – a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ifjúsági részlegének bemutatása.

Kertész Gyula-emlékérem

A Kertész Gyula-emlékérmet 2022-ben Gazdag Tiborné Liza bibliográfus, az ISSN iroda korábbi igazgatója kapta.

„Több szakmai szervezetnek is tagja, 1994-től a Magyar Periodika Kör éves rendezvényein vesz részt, és 1999-től az IFLA Időszaki Kiadványok Szekció Állandó Bizottságában a szekció információs menedzsereként dolgozik. Az MKE Bibliográfiai Szekciójának 1999 óta tagja, négy cikluson át gazdasági felelőse volt. Mindenre kiterjedő, csendes figyelme biztos alapot ad bármilyen szakmai elképzeléshez, jelenléte stabil bázis a szervezeti működésben. 2005-től, a Kertész Gyula emlékérem alapításának kezdetétől fogva Liza volt, aki minden második évben pásztorolta az Emlékérem és oklevél ügyintézését.” Laudáció

Füzéki István díj

 Billédi Ferencné dr. Holló Ibolya, nemzetközileg elismert szakember, a magyar könyvtárügy egyik meghatározó személyisége kapta a 2021-es díjat.

„A Magyar Könyvtárosok Egyesületének munkájába 1972-ben kapcsolódott be, a Műszaki Könyvtárosok Szekciójában vezetőségi, majd elnökségi tagként. 1983-tól két cikluson át volt az MKE elnöke. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az MKE önálló irodát nyitott, főállású alkalmazott foglalkozott az adminisztrációs és pénzügyekkel, kiterjedt kapcsolatok épültek ki külföldi könyvtáros egyesületekkel. Az egyesület vállalta a Soros Alapítvány könyvtári programjának lebonyolítását, ennek révén számtalan könyvtár, információs egység jutott külföldi szakirodalomhoz, másolóberendezésekhez. Nevéhez fűződik – számtalan egyéb eredmény mellett – az MKE évkönyvek sorozatának közreadása, amely az egyesületi élet eseményeinek regisztrálása mellett a vándorgyűlések legjobb előadásait is publikálta.” Laudáció

 Az MKE Elnöksége és tagsága sok szeretettel gratulál a díjazottaknak!

Összeállította: Kóródy Judit

Comments are closed.

Blog Home