Válogatás a könyvtártudományi szakirodalomból

Posted by Oros Sándor - augusztus 31st, 2022

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bencze Zsuzsanna
Teológiai könyvtár az ország szívében – Beszélgetés Török Beátával, a Sapientia Könyvtár vezetőjével / Bencze Zsuzsanna

In: Magyar kurír katolikus hírportál (online), 2022. 07. 16.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/teologiai-konyvtar-az-orszag-sziveben-beszelgetes-torok-beataval-sapientia-konyvtar-vezetojevel

Bodnár Barna
Lemezrohadás miatt veszhet el az emberiség emlékezete / Bodnár Barna
In: Napi.hu (online), 2022. 07. 29.
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/lemezrohadas-cd-dvd-kozgyujtemenyek-oszk-adatmentes-tech.756952.html

H. Molnár Katalin

A 70 éves megyei könyvtár köszöntésére / H. Molnár Katalin
In: Kaposvár most (online), 2022. 08. 17.
https://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2022/08/17/a-70-eves-megyei-konyvtar-koszontesere.html

 Mihály Szilvia
Strandon olvasni menő / Mihály Szilvia
In: Like Balaton (online), 2022. 08. 01.
https://likebalaton.hu/telepules/keszthely/hireink/strandon-olvasni-meno-249886/

 Mizsur András
Visszatértek a gyöngyösi könyvtárosok, az új klipben Lorcáról és Boccaccióról énekelnek a strandon / Mizsur András
In: Telex.hu (online), 2022. 07. 10.
https://telex.hu/zacc/2022/07/10/hamisitatlan-nyari-klippel-tertek-vissza-a-gyongyosi-konyvtarosok

 Nagy Erika
“Mi mindent gyűjtünk, aminek a magyarsághoz köze van” – Interjú Rózsa Dáviddal, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójával (II. rész) / Nagy Erika
In: Körkép.sk (online), 2022. 08. 06.
https://korkep.sk/cikkek/interju/2022/08/06/mi-mindent-gyujtunk-aminek-a-magyarsaghoz-koze-van-interju-rozsa-daviddal-az-orszagos-szechenyi-konyvtar-foigazgatojaval-ii-resz/

 Nagy Erika
Ezer év írásbelisége – Interjú Rózsa Dáviddal, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójával ( I. rész) / Nagy Erika
In: Körkép.sk (online), 2022. 08. 04.
https://korkep.sk/cikkek/interju/2022/08/04/ezer-ev-irasbelisege-interju-rozsa-daviddal-az-orszagos-szechenyi-konyvtar-oszk-foigazgatojaval-elso-resz/

 Rácz András
Megint kiderült: olvasni jó / Rácz András
In: Magyar nemzet (online), 2022. 07. 27.
https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/07/megint-kiderult-olvasni-jo

 Rozsondai Béla
Széchényi Ferenc végintelmei fiához, Széchenyi Istvánhoz / Rozsondai Béla. – Bibliogr. – Res. angol, francia és német nyelven
In: Magyar könyvszemle. – 138. (2022) 1., p. 41-62.
https://doi.org/10.17167/mksz.2022.1.41-62

Szilágyi-Nagy Ildikó
Olvasásfejlesztési és -népszerűsítési világkörkép / Szilágyi-Nagy Ildikó
In: Magyar nemzet (online), 2022. 08. 04.
https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/08/olvasasfejlesztesi-es-nepszerusitesi-vilagkorkep

 Tóth Ida
Az egyik legnagyobb magyar szerkesztő levelezéséből tanul a kézírás-felismerő szoftver / Tóth Ida
In: Magyar nemzet (online), 2022. 08. 08.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2022/08/az-egyik-legnagyobb-magyar-szerkeszto-levelezesebol-tanul-a-keziras-felismero-szoftver

 Ungváry Rudolf
A MARC21 tételfejének és kódolt tartalmi jellemzőinek feldolgozási minősége néhány nemzeti könyvtárban: Egy elemzés tanulságai / Ungváry Rudolf, Király Péter. – Bibliogr.
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 69. (2022) Online first
https://doi.org/10.3311/tmt.13174

 

Magyar nyelvű szakkönyvek

Luzsi Margó
Élménykönyvtár : innováció, inspiráció, jó gyakorlatok könyvtárosoknak / Luzsi Margó, Komló-Szabó Ágnes ; Igor Lazin illusztrációival ; [kiad. a] Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. – Eger : Bródy Sándor M. és Városi Kvt., 2022. – 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7283-56-7
Tft.: Szabó Ágnes (1959-)
Mt.: Lazin, Igor (1964-) (ill.) — Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) (kiad.)

MSZ ISO 14721 Űradat- és információközvetítő rendszerek. Nyílt archívumi információs rendszer (OAIS). Referenciamodell = Space data and information transfer systems. Open archival information system (OAIS). Reference model / [közread. a] Magyar Szabványügyi Testület. – 2022. március. – [Budapest] : MSZT, 2022. – 113 p. : ill. ; 30 cm
Mt.: Magyar Szabványügyi Testület (közread.)

Oláh Róbert
Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály könyves műveltsége / Oláh Róbert. – Sárospatak : Hernád, 2022. – 380 p. : ill. ; 21 cm. – (Hit és kultúra, ISSN 1785-8895 ; 7.)
Bibliogr.: p. 315-349. – Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5787-27-0 fűzött

Persovits József
A magyar Elzevir / Persovits József. – Budapest : Optima Téka, 2022. – 99 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-615-80481-5-6 fűzött

 

Idegen nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bianchini, Carlo
Beyond VIAF : Wikidata as a complementary tool for authority control in libraries / Carlo Bianchini, Stefano Bargioni, and Camillo Carlo Pellizzari di San Girolamo. – Bibliogr.
In: Information technology and libraries. – 40. (2021) 2., p. 1-31.
Címfordítás: A VIAF-on túl: a Wikidata mint kiegészítő eszköz a könyvtári authoritykontroll számára
https://doi.org/10.6017/ital.v40i2.12959

Böttcher, Carina
Bibliotheken als wichtige Akteure der außerschulischen Bildungsarbeit : kreative Bildungspartner vor, während und nach Corona : zahlreiche Förderprogramme / Carina Böttcher, Jacqueline Breidlid
In: BuB. – 73. (2021) 8/9., p. 462-465.
Címfordítás: A könyvtárak mint az iskolán kívüli oktatás fontos szereplői: kreatív partnerek a koronavírus-járvány előtt, alatt és után – sokféle támogatási program
https://b-u-b.de/fileadmin/archiv/jahrgang_2021/2021-08.pdf

Buller, Ryan F.
Building blocks for a shared vision : creating a departmental long-term plan in an academic library / Ryan F. Buller and Lindsay Gypin. – Bibliogr.
In: Journal of access services. – 18. (2021) 4., p. 253-263.
Címfordítás: A közös jövőkép építőkövei: szervezetiegység-szintű hosszú távú terv készítése egy felsőoktatási könyvtárban
https://doi.org/10.1080/15367967.2021.1992284

Decker, Emy Nelson
Reaching academic library users during the COVID-19 pandemic : new and adapted approaches in access services / Emy Nelson Decker. – Bibliogr.
In: Journal of access services. – 18. (2021) 2., p. 77-90.
Címfordítás: A felsőoktatási könyvtárak használóinak elérése a Covid19-pandémia idején: új és átalakított megközelítések az olvasószolgálatban
https://doi.org/10.1080/15367967.2021.1900740

Freeburg, Darin
“The ticket you get punched” : the divide between academic and public librarianship and the MLIS / Darin Freeburg and A. Nick Vera. – Bibliogr.
In: Journal of education for library and information science. – 62. (2021) 1., p. 17-33.
Címfordítás: „Jegy az előrelépéshez”: szakadék a felsőoktatási és közkönyvtári munka, illetve a könyvtár- és információtudományi mesterképzés között
https://doi.org/10.3138/jelis.62.1-2020-0008

Haendschke, Susanne
Von Leuchttürmen und Geheimtipps : die Museumsbibliothek als wissenschaftliche Spezialbibliothek, Arbeitsinstrument und Serviceeinrichtung / Susanne Haendschke, Claudia Loest, Margret Schild. – Bibliogr.
In: BuB. – 73. (2021) 12., p. 674-680.
Címfordítás: A múzeumi könyvtár mint szakkönyvtár, munkaeszköz és szolgáltatóhely
https://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRFileNodeServlet/jportal_derivate_00318354/BIB_BUB_2021_12_674_680.pdf

Henry, Alice N.
Building a library brand : five strategies for solo marketers / Alice N. Henry. – Bibliogr.
In: Public services quarterly. – 17. (2021) 2., p. 129-135.
Címfordítás: Könyvtári márkaépítés: öt stratégia egyedül dolgozó marketingfelelősök számára
https://doi.org/10.1080/15228959.2021.1896414

Holtorf, Martin
Befragung zur Benutzung der Deutschen Nationalbibliothek / Martin Holtorf, Nathalie Küchler
In: Dialog mit Bibliotheken. – 33. (2021) 2., p. 12-16.
Címfordítás: Felmérés a Német Nemzeti Könyvtár használói körében
https://d-nb.info/1243686596/34

Hossain, Bayzid Ashik
A survey on automatically constructed universal knowledge bases / Bayzid Ashik Hossain, Abdus Salam, Rolf Schwitter. – Bibliogr.
In: Journal of information science. – 47. (2021) 5., p. 551-574.
Címfordítás: Az automatikusan létrehozott univerzális tudásbázisok vizsgálata
https://doi.org/10.1177/0165551520921342

Humbel, Marco
Named-entity recognition for early modern textual documents : a review of capabilities and challenges with strategies for the future / Marco Humbel [et al.]. – Bibliogr.
In: Journal of documentation. – 77. (2021) 6., p. 1223-1247.
Címfordítás: Tulajdonnév-felismerés koraújkori szöveges dokumentumok esetében: a lehetőségek és kihívások áttekintése és a jövőre vonatkozó stratégiák
https://doi.org/10.1108/JD-02-2021-0032

Kellersohn, Antje
Die neue Bibliothek für Wirtschaftswissenschaften – ein Baustein im Open-Space-Konzept der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Antje Kellersohn, Susanne Röckel und Christine Schneider. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: ABI-Technik. – 41. (2021) 2., p. 90-105.
Címfordítás: Az új közgazdaság-tudományi könyvtár – a freiburgi Albert Ludwig Egyetem „nyílt tér”-koncepciójának fontos eleme
https://doi.org/10.1515/abitech-2021-0018

Krajňaková, Dagmar
Knižnično-informačný systém Tritius a jeho využitie / Dagmar Krajňaková. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Knižnica. – 22. (2021) 4., p. 20-23.
Címfordítás: A Tritius könyvtári-információs rendszer és használata
https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2021/2021_12_30_03_Dagmar_Krajnakova.pdf

LeMire, Sarah
Assessing the information literacy skills of first-generation college students / Sarah LeMire [et al.]. – Bibliogr.
In: College & research libraries. – 82. (2021) 5., p. 730-754.
Címfordítás: Az első generációs főiskolai hallgatók információs műveltségi készségeinek felmérése
https://doi.org/10.5860/crl.82.5.730

Longmeier, Meris Mandernach
Hackathons and libraries : the evolving landscape 2014-2020 / Meris Mandernach Longmeier. – Bibliogr.
In: Information technology and libraries. – 40. (2021) 4., p. 1-19.
Címfordítás: Hackathonok és könyvtárak: egy terület kibontakozása, 2014–2020
https://doi.org/10.6017/ital.v40i4.13389

Mach, David
Portál Knihověda.cz / David Mach
In: Čtenář. – 73. (2021) 6., p. 217-219.
Címfordítás: Cseh könyvtártudományi portál – Knihověda.cz
https://svkkl.cz/ctenar/detail/190

Mak, Lucas
What am I looking at : contextualizing subject headings through linked open data / Lucas Mak [et al.]. – Bibliogr.
In: College & undergraduate libraries. – 27. (2020) 2/4., p. 435-451.
Címfordítás: Miről van szó? A tárgyszavak kontextualizálása nyílt kapcsolt adatokon keresztül
https://doi.org/10.1080/10691316.2021.1901634

Mani, Nandita S.
Creating a data science framework : a model for academic research libraries / Nandita S. Mani [et al.]. – Bibliogr.
In: Journal of library administration. – 61. (2021) 3., p. 281-300.
Címfordítás: Egy adattudományi keretrendszer létrehozása: modell az egyetemi kutatókönyvtárak számára
https://doi.org/10.1080/01930826.2021.1883366

Müller-Heiden, Barbara
20 Jahre FaMI : Aktualisierung des Berufsbildes in Sicht / Barbara Müller-Heiden. – Bibliogr.
In: Information Wissenschaft und Praxis. – 72. (2021) 5-6., p. 276-284.
Címfordítás: A FaMI-képzés húsz éve: kilátásban a szakmai imázs aktualizálása
https://doi.org/10.1515/iwp-2021-2175

Nicholson, Joseph
Cloud hopping : one library’s experience migrating from one LSP to another / Joseph Nicholson and Shoko Tokoro. – Bibliogr.
In: Technical services quarterly. – 38. (2021) 4., p. 377-394.
Címfordítás: Ugrás a felhők között: egy könyvtár tapasztalatai két KSZP közötti migrációról
https://doi.org/10.1080/07317131.2021.1973796

Passehl-Stoddart, Erin
Space to think : co-designing a library environment for student ideation / Erin Passehl-Stoddart and Genifer Snipes. – Bibliogr.
In: New review of academic librarianship. – 26. (2020) 2/4., p. 365-384.
Címfordítás: Tér a gondolkodásra: egyetemi könyvtári diák-ötlettér kialakítása a hallgatókkal együttműködve
https://doi.org/10.1080/13614533.2020.1777173

Price, Sallyann
Programming on the fly : birdwatching programs foster community during the pandemic / by Sallyann Price
In: American libraries. – 52. (2021) 9/10., p. 10-13.
Címfordítás: Programszervezés „röptében”: madármegfigyelő programok a közösségfejlesztésért a pandémia idején
https://americanlibrariesmagazine.org/magazine/issues/september-october-2021/

Ruest, Nick
From archive to analysis : accessing web archives at scale through a cloud-based interface / Nick Ruest [et al.]. – Bibliogr.
In: International journal of digital humanities. – 2. (2021) 1-3., p. 5-24.
Címfordítás: Az archívumtól az elemzésig: nagy léptékű hozzáférés a webarchívumokhoz egy felhőalapú felületen keresztül
https://doi.org/10.1007/s42803-020-00029-6

Scharf, Davida
Question formulation for information literacy : theory and practice / Davida Scharf, Joanne Dera. – Bibliogr.
In: The journal of academic librarianship. – 47. (2021) 4., 102365
Címfordítás: A kérdésfeltevés az információs műveltség vonatkozásában: elmélet és gyakorlat
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102365

Stejskal, Jan
The role of library user preferences in the willingness to read and pay for e-books : case of the Czech Republic / Jan Stejskal, Petr Hajek, Viktor Prokop. – Bibliogr.
In: The electronic library. – 39. (2021) 4., p. 639-660.
Címfordítás: A használói preferenciák szerepe az e-könyvekkel kapcsolatos olvasási szándék és fizetési hajlandóság terén: a Cseh Köztársaság esettanulmánya
https://doi.org/10.1108/EL-01-2021-0001

Teolis, Marilyn Gerette
Hospital librarians meet the challenges of the COVID-19 pandemic / Marilyn Gerette Teolis [et al.]. – Bibliogr.
In: Medical reference services quarterly. – 40. (2021) 4., p. 408-420.
Címfordítás: A kórházi könyvtárak a Covid19-világjárvány jelentette kihívással szemben
https://doi.org/10.1080/02763869.2021.1987805

Uzwyshyn, Ray
Building frameworks for long-term digital preservation / by Ray Uzwyshyn. – Bibliogr.
In: Computers in libraries. – 41. (2021) 7., p. 4-8.
Címfordítás: Keretrendszer építése a hosszú távú digitális megőrzéshez
https://www.infotoday.com/cilmag/sep21/Uzwyshyn–Building-Frameworks-for-Long-Term-Digital-Preservation.shtml

Villaespesa, Elena
A critical comparison analysis between human and machine-generated tags for the Metropolitan Museum of Art’s collection / Elena Villaespesa, Seth Crider. – Bibliogr.
In: Journal of documentation. – 77. (2021) 4., p. 946-964.
Címfordítás: Ember alkotta és gépi címkék összehasonlítása egy művészeti múzeum példáján
https://doi.org/10.1108/JD-04-2020-0060

Wiebe, Katja
Colibri – Corpus Libri et Liberi : Digitalisierung von Kinder- und Jugendliteratur des 19. Jahrhunderts – ein DFG-gefördertes Projekt / von Katja Wiebe und Jutta Reusch
In: Bibliotheks-forum Bayern. – 15. (2021) 4., p. 6-9.
Címfordítás: A XIX. század német gyermek- és ifjúsági irodalmának digitalizálása – a DFG Colibri Projektje
https://www.bibliotheksforum-bayern.de/fileadmin/archiv/2021-4/BFB-4-21_001_Wiebe_Reusch_Colibri_DFG-Projekt_IJB.pdf

Wojciechowska, Maja
Trust as a factor in building cognitive social capital among library workers and users : implications for library managers / Maja Wojciechowska. – Bibliogr.
In: The journal of academic librarianship. – 47. (2021) 1., 102300
Címfordítás: A bizalom mint a kognitív társadalmi tőke építésének tényezője a könyvtári munkatársak és a használók között: vonatkozások a könyvtárvezetők számára
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102300

Wu, Michelle M.
The corruption of copyright and returning it to its original purposes / Michelle M. Wu. – Bibliogr.
In: Legal reference services quarterly. – 40. (2021) 2/3., p. 113-156.
Címfordítás: A szerzői jog korrumpálódása és eredeti céljainak visszaállítása
https://doi.org/10.1080/0270319X.2021.1966238

 

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát!
Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette: Szabó Piroska
Könyvtári Intézet, Könyvtártudományi Szakkönyvtár

 

Comments are closed.

Blog Home