Beszámoló a Műszaki Szekció üléséről a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. Vándorgyűlésén

Posted by Oros Sándor - augusztus 31st, 2022

Idén nyáron Kaposváron végre újra személyes jelenlét mellett került megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 53. Vándorgyűlése. A 2022. július 14-16. között megtartott konferencia témája: Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás. A rendezvény helyszíne a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusa volt.

A Műszaki Könyvtáros Szekció „A fenntarthatóság és a szemléletváltás új útjai a mai műszaki fejlesztésben” gondolat jegyében tartotta meg szekcióülését. A program levezető elnöke, Nagy Zoltán, a Műszaki Szekció elnöke köszöntötte szekciónk MKE emlékéremmel kitüntetett vezetőségi tagját, Antal Lajosné Elit, aki mint az Orvos – Egészségügyi Csoportunk képviselője több évtizedes szakmai munkájának elismeréséül kapta meg ezt az érdemérmet.

Antal Lajosné az MKSZ vezetőségének tagja átveszi Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnestől az MKE Emlékérem kitüntetését

Ezután a magyar tudomány, a feltalálók, a műszaki fejlődés történetének az Álmok Álmodói 20 című, a Millenárison megnyílt kiállítás demonstrációval és beszámolókkal való bemutatása következett.

Az első előadó Dr. Csorba László az MTA doktora, történész a Magyar Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója egy különleges nézőpontból, a magyar-olasz kapcsolaton keresztül mutatta be az ország ezeréves történetét, tudományos-műszaki fejlődését.

Ezután Dr. Gazda István kandidátus, tudománytörténész, a MATI igazgatója következett, aki a hirtelen jött betegsége miatt személyesen nem tudott megjelenni, de online bekapcsolódott programunkba. Előadásában bemutatta, hogy a múlt kimagasló tudományos eredményei hogyan válnak jövőnk alakítóivá.

Az előadások után egy werkfilmet nézhettünk meg az Álmok álmodói 20 kiállítás születéséről, amihez szellemi totó játék kapcsolódott. Magát a werkfilmet a kérdéseket is összeállító Téglásy Nóra, a Millenáris Kft rendezvényszervező részlegének vezetője, az Álmok álmodói kiállítás képviselője mutatta be igen sok izgalmas érdekes adat ismertetésével együtt, amelyért ezúton is a köszönetünket kívánjuk kifejezni neki és a Millenáris Kft vezetésének egyaránt.

Kiemelt díjazásban a szokások szerint idén is a szellemi totó első 5 helyezetjét kívántuk részesíteni. Ennek megfelelően a „sok” telitalálatos közül sorsolással választottuk ki a nyerteseket. Az első 3 kisorsolt ún. családi belépőjegyet nyert a Millenáris Kft felajánlásaként a kiállításra, ketten pedig értékes tárgyjutalomban részesültek a Pedro KFT ajándéka révén.

Gratulálunk a nyerteseknek:
1. Kertész Zoltán Békés Megyei Könyvtár
2. Balázsné Prohászka Mária VFMK Szolnok, Szandaszőlősi Fiókkönyvtár
3. Csiszárné Mahler Mónika Aranybulla Könyvtár Alapítvány, Székesfehérvár
4. Móricz Judit NKE HHK Kari Könyvtár
5. Dr. Horváthné Tóth Zsuzsanna NKE Egyetemi könyvtár

Ezután a Softlink Hungary Kft. szponzori előadása következett. Bemutatták, milyen módon tudjuk szolgáltatni a digitalizált dokumentumokat a Liberty szoftver alkalmazásával, amely iránt több hozzászólással érdeklődtek a résztvevők a késői időpont ellenére is. Ezúton is köszönjük az alapos felkészülésüket bizonyító tájékoztató előadásukat Sipos István ügyvezető igazgatónak és Horváth Takács Balázs terméktámogató menedzsernek.

Végül a levezető elnök irányításával megfogalmaztuk a szekcióülés jelmondatát:

„Az Álmok álmodói 20 kiállítás pontos képet nyújt a látogatóknak a magyar tudomány és újítások múltjáról, jelenéről, jövőjéről, Kempelen Farkastól Karikó Katalinig.”

A beszámoló részletesebben, további fotókkal a Szekció honlapján olvasható.

Nagy Zoltán, a Műszaki Könyvtáros Szekció elnöke

Comments are closed.

Blog Home