Beszámoló a PEMEKSZ 2022. évi közgyűléséről

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Szervezetünk 2022. évi közgyűlését a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban tartottuk meg február 2-án. A vendéglátást és a szervezést ezúton is köszönjük a szentendrei kollégáknak.

A közgyűlést a házigazda, Dr. Tóth Máté megyei könyvtárigazgató nyitotta meg. Miután köszöntötte az egybegyűlteket, Könyvtárak és könyvtárosok 2050-ben címmel tartott előadást a jelenlévő kollégáknak. Igazgató úr előadásából megtudhattuk, hogyan és milyen módszerekkel történik az egyes szakmákra vonatkozóan a jövőkutatás, valamint azt is, hogy ő maga milyen irányvonalakat vél felfedezni hivatásunkban, és hogyan képzeli a magyar könyvtárosság jövőjét közel 30 év múlva. Előadását mindenki érdeklődéssel figyelte, hiszen számos érdekességre hívta fel a figyelmünket. Igazgató Úr előadását azzal zárta, hogy bármilyen változásokon is megy át a könyvtárügy, és bárhogyan is változik a könyvtárak szolgáltatása, egy dolog mindig a könyvtárak privilégiuma marad: a dokumentum-kölcsönzés – és erre igenis legyünk büszkék!

Ezután Koglerné Hernádi Ágnes elnök asszony köszöntötte szervezetünk tagjait, majd megkezdte beszámolóját, melyben ismertette a PEMEKSZ 2021-es évben végzett szakmai munkáját.

Ági külön kitért arra, hogy tavaly a koronavírus-járvány ellenére is igyekezett a szervezet vezetősége színvonalas programokat kínálni tagtársainknak. Bár a járványügyi zárlatok meghiúsították a tavasszal Nagykovácsiba tervezett Olvasószolgálatos műhelynap elnevezésű szakmai rendezvényünket, egy csodálatos Könyvtárosnapot tudhatunk magunk mögött, melynek szervezője és házigazdája szintén a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár volt Szentendrén.

A Könyvtárosnapon az előadások sorát Péterfi Rita, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója nyitotta meg „Cseppben a tenger- Társadalmi változások Pest megyében, és amit ebből a könyvtári mindennapokban érzékelünk” címmel. Ezt követően Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója és Istók Anna igazgatóhelyettes tartották meg prezentációjukat „Miénk itt a tér! – avagy új könyvtári közösségi és szolgáltatási terek kialakítása és működése” címmel.

A tartalmas szakmai elődadások után az elnökség átadta a Nagy Ferenc-díjat, melyet Kajári Katalin, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ könyvtárosa kapott, valamint bemutatkoztak az előző rendezvényünk óta felvett új egyesületi tagok, illetve a vezetőség újonnan megválasztott tagjai.

A Könyvtárosnapon szervezetünk két korábbi oszlopos, vezetőségi tagját is „elbúcsúztattuk”: Bazsóné Megyes Klárát és Jancskár Juditot. Az ő példaértékű munkásságuk hosszú éveken át meghatározó elem volt a PEMEKSZ életében.

Bazsóné Megyes Klári egy csodálatos, fényképekkel tűzdelt prezentáció keretében mutatta be a szervezet életének egyes korszakait 1978-tól napjainkig. Ebben segítségére volt Biczák Péter, Fülöp Attiláné és Gerber György, akik évtizedekig voltak az egyesületünk tagjai.

Elnök asszony elmondta, hogy a vándorgyűlés és a hozzá kapcsolódó biciklitúra is sikeresen lezajlott a nyáron. A túra szervezésében külön köszönet illeti a rajtot biztosító Kismarosi Könyvtárat, valamint a túra célvonalát adó Országos Széchényi Könyvtárat.

Ági kiemelte, a Vándorgyűlés keretében lezajlott, nagyszerű és tartalmas szekció-előadásokat is, melyek sorát Reusz Gábor a Preservart kereskedelmi vezetője kezdett, és bemutatta a Neschen új, hivatalos magyarországi partnerét. Ezt követően Pogány György a pilisi Kármán József Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgatója tartotta meg előadását „Megemlékezés a 100 esztendős Bibliofil Társaságról” címmel. Székelyné Török Tünde az ELTE Egyetemi Könyvtár osztályvezetője folytatta a sort „Szolgáltatás felsőfokon: Az ELTE könyvtára az egyetemi polgárok szolgálatában” címmel. Ezt követően Nagy Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár főigazgatóját hallhattuk, aki „Generációk – felhasználók és könyvtárosok: Könyvtárosi szerepek és szerepfelfogások (Könyvtárosok a Covid alatt/után)” címmel tartotta meg prezentációját a szakmai közönségnek. A sort Takácsné Bubnó Katalin, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár osztályvezetője folytatta. Előadásának címe: „A katalógustól a Discoveryig : Információkereső szolgáltatások a DEENK-ben” volt. A szekcióülések sorát Sóron Ildikó az FSZEK régióigazgatója zárta „Vérré vált irodalom: Tíz év, tíz érv a biblioterápia és a könyvtár kapcsolódása terén” címmel. Bizton állíthatom minden résztvevő könyvtáros nevében, hogy értékes szekcióülések hangzottak el, sok értékes tapasztalatot és tanulságot osztottak meg az előadók a kollégákkal.

Az éves beszámoló után az Ellenőrző Bizottság beszámolóját hallhattuk Sebestyénné Majchrowska Ewától. Az előadó ezt követően szavazásra bocsátotta a beszámolót, a tagság pedig tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el azt.Ezután Ági megemlítette a novemberben Gyálon megtartott Gyermekkönyvtári műhelynapunkat is, ahol Fucskár Erika és Dienes Éva kápráztatott el bennünket ötleteikkel, módszereikkel, a házigazda Jene Andrea könyvtárvezető pedig a gyáli könyvtárban folyó gyermekkönyvtári munkát mutatta be. Mindemellett természetesen szó volt az egyesület pénzügyi helyzetéről, valamint szervezetünk taglétszámának változásáról is.

A beszámoló után Ági ismertette a kollégákkal a 2022-es év terveit, programjait és a szervezet költségvetését. A PEMEKSZ idei tervei között szerepel, hogy tavasszal találkozunk Nagykovácsiban, és megtartjuk a járványhelyzet miatt elmaradt Olvasószolgálatos műhelynapot.

Ebben az évben a vezetőség májusban – rendhagyó módon – egy könyvtári pikniket szeretne tartani Ceglédbercelen. A pikniken kötetlenebb formában tölthetnék együtt az időt a pest megyei kollégák. A Könyvtárosnap természetesen idén sem maradhat el, ezúttal Abony vállalta az esemény befogadását és megszervezését. Ősszel pedig természetesen, hagyományainkat folytatva, újra Gyermekkönyvtáros műhelynapot szeretnénk rendezni, ez az esemény még a szervezés szakaszában van.

Az idei év programjainak ismertetése után az Ellenőrző Bizottság vezetője, Sebestyénné Majchrowska Ewa szavazásra bocsátotta a PEMEKSZ 2022-es munkatervét és költségvetését, a tagság ezt is tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el.

A szavazások után a szervezetünkbe belépő új tagok mutatkozhattak be. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok fiatal, pályakezdő könyvtáros kollégát üdvözölhetünk tagjaink sorában, így látszik még remény arra, hogy az idősebb és tapasztaltabb kollégáink kinevelhessék a jövő könyvtárosnemzedékét, s így ők is ugyanolyan elhivatottsággal szolgálják a magyar könyvtárügyet, mint jelenlegi tagtársaink.

A közgyűlés után mindenkinek volt lehetősége az éves tagsággal kapcsolatos ügyintézésre, valamint arra, hogy megtekintse a megyei könyvtár átadás előtt lévő ifjúsági (tini) részlegét. Ezután aulájában egy finom szendvicsebéd közben, sütemény és kávé kíséretében beszélgethettünk tovább.

Tagtársaim nevében ezúton is köszönöm a PEMEKSZ vezetőségének és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár munkatársainak a szervezést és a vendéglátást, Tóth Máté igazgató úrnak pedig külön köszönet jár a rendhagyó előadás megtartásáért.

Fotótár: Közgyűlés, Szentendre

Gál Attila, Biatorbágyi Karikó János Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home