Ádám Éva (1963-2022)

Posted by Buzai Csaba - május 2nd, 2022

Sajnálattal tudatjuk, hogy a budakeszi könyvtár igazgatója, Ádám Éva január 3-án elhunyt. Most adjuk közre a budakeszi kollégák nekrológját, valamint az én rövid, talán személyesebb megemlékezésemet. A kettőt nem „tettük” egy dokumentumba, két írásként közöljük. Egyben közlöm azt is, hogy azóta Éva posztumusz Bukakesziért emlékérmet kapott.

****************************************************

Ádám Éva mohácsi középiskolai tanulmányai után először Szombathelyen magyar-könyvtár szakos főiskolai diplomát, majd az ELTE-n könyvtár szakos egyetemi diplomát szerzett. Dolgozott az ELTE ÁJK könyvtárában, majd 1995-től Budakeszin, ahol 2013-tól a könyvtár vezetője volt. A könyvtári munka szinte minden területén dolgozott, és mindig magas színvonalon: olvasószolgálat, könyvbeszerzés, adminisztratív háttérmunkák, a teljes raktári állomány költöztetése. Fontosnak tartotta a könyvtár műveltséget közvetítő szerepét is: rendszeresen szervezett könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat. Támogatta, hogy könyvtárunkban biblioterápiás olvasókör működjön, és maga is aktívan részt vett az összejöveteleken. A Magyar Könyvtáros Egyesület Pest Megyei Szervezetének is aktív tagja volt, részt vett a szakmai napokon, 2017-ben az ő szervezésében Budakeszi adott helyet a megyei könyvtárosnapnak.

A szakmai munkája mellett közösséget is teremtett: 13 éven át vezetett kirándulásokat először a közelben, majd egyre nagyobb távokra, még Kárpátaljára is szervezett utat. A túrázók összetartó csapattá váltak, részt vettek és vesznek könyvtárunk rendezvényein, a járvány előtt rendszeresek voltak a távoli országokat ismertető vagy valamilyen természeti érdekességet bemutató előadások. A környezettudatosságot és a természet szeretetét is átadta társainak. Örömmel töltötte el, ha a kulturális programot ötvözni lehetett a természetjárással: például buszos kirándulást szervezett könyvtárunk névadója, Nagy Gáspár költő és író emlékházába, melynek során egy arborétumot is meglátogattak.

A Hírmondó szerkesztésében is évekig részt vett: tagja volt a szerkesztőbizottságnak, és számtalan helytörténeti cikket írt, illetve könyvajánlókat készített.

Nagy tudású és műveltségű emberként is egész életében szerény maradt, kollégáit partnerként kezelte, ötleteiket, javaslataikat nyitottan fogadta. Emberi nagyságát mutatja, hogy több alkalommal önzetlenül sietett rászoruló emberek és állatok segítségére. Kedves, empatikus személyisége, jó humora örökre hiányozni fog.

budakeszi könyvtárosok

Évára nagy szeretettel emlékezem, hiszen a Pemeksz volt elnökeként sokat dolgoztam vele. Több mint 15 éve tagja volt a szervezetnek. Állandóan lehetett rá számítani segítőként, igazgatóként, szervezőként. Mindig volt véleménye, de azt soha nem agresszíven tudatta. Kedves, vidám, halkszavú teremtés, aki úgy marad meg az emlékezetemben, hogy jó volt mellette lenni! Nyugalmat sugárzott, energiát adott!  És ez nagy dolog, kellenek az ember életében az ilyen emberek, akik így is átsegítik a nehézségeken!

Több programnak adott helyszínt a budakeszi könyvtár, ő és igazgató elődei is aktív tagjaink voltak. Könyvtárosnap, műhelynap, nyugdíjastalálkozó, Nagy Gáspár névadó ünnepség, Nagy Ferencre emlékezés a temetőben – mind olyan emlék, amely fölmerül bennem.

A kollégáiknak mindig lehetőséget adtak/adott a külső rendezvényeken való részvételre, még akkor is, ha ez nehézséget okozott. Egyik munkatársa – Szőts Dávid – vezetőségi tagunk ma is, és fiatalként az egyik első Nagy Ferenc-díjasunk volt. De a többi munkatársát is szívesen engedte a programokra, ő maga is részt vett rajtuk.

Csatlakozott a pemeksz-kirándulásokhoz, de jó volt vele lenni akkor is! Testvérével, Csillával jöttek velünk Horvátországba, Partiumba, Máramarosba. Nagy nevetések, beszélgetések maradtak meg bennem és a többi résztvevőben is.

Amikor megtudtam a szomorú hírt, órákig alig tértem magamhoz. Valami űr keletkezett bennem. Ekkor jöttem rá, hogy mennyire közel állt hozzám Éva. Nagyon hiányzik nekünk, könyvtárosoknak, szakmai barátoknak. De biztosan az olvasóknak, a túratársainak is. Mert ő egy közösségépítő, energiaátadó ember volt! Szeretünk, Éva!

Bazsóné Megyes Klára, az MKE Pest Megyei Szervezetének egyik régi vezetője

Comments are closed.

Blog Home