Nyitólap

Újdonságaink

Beszámoló az 52. Vándorgyűlés
MKSZ programjáról

 

Miután az MKSZ – nek is elmaradt szinte minden rendezvénye a 2020 évben a pandémia , azaz a Covid 19  vírus világjárvány  teremtette  súlyos  nehézségei miatt, azért sem a vándorgyűlésre sem az évvégi szokásos Luca napi beszámoló taggyűlésünkre sem kerülhetett sor, pedig komoly nagy terveink voltak  többek között a mi  ötven éves működésünk jubileumának szakmai értékelését illetően is.

Ezért aztán az MKSZ az ez évi MKE vándorgyűlési programjának középpontjába a szervezet létrejöttének és fennállásnak  50. évfordulóját azaz félévszázados működésének jubileumát állította. Ez egyben megfelelt a vándorgyűlés mottójában foglalt:  “A Nemzedékek szolgálatában 2020-2021 Kihívás, Kreativitás, Könyvtár„ című  gondolatnak is.

Viszont sajnos annyira  nem változott meg a helyzet, hogy az MKE vállalhatta volna, hogy  a vándorgyűlést a kollegák tömegeinek személyes részvételével  rendezheti meg Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban, hanem igen nagy, hosszadalmas és alapos előkészítő munkával az MKE, az OSZK és Pestmegyei Szervezet összefogásával az on line térbe helyezve  elektronikusan az interneten át sikerülhetett  ezt  létrehozni.

Műszaki Szekciónk hallgatósága a felújított Főőrségi Palota Eszterházy termében

A Műszaki Könyvtáros Szekciónk a jelentős számú tagsági kéréseknek alapján élő összejövetelt szervezett meg  a Budai várban a nem régiben megnyílt ún Főőrségi  épület Esterházy kávézó termében  25 – 30 fő részvételével.

Tovább a teljes beszámolóhoz

elválasztó

Beszámoló az MKSZ Múzeumkert titkai című  rendezvényéről

 

Miután szinte bizonyosan eltelt több mint egy év azóta, hogy a Műszaki Szekció tagjaival egyáltalán nem tudunk találkozni a pandémia járvány okozta veszélyek miatt nagy várakozással tekintettünk az újrakezdésre.

Azért is igyekeztünk egy olyan rendezvényen való részvétel lehetőségét felajánlani, amely nagy részében a szabadtérben  zajlott, hogy ezzel is bátorítsuk tagjainkat a részvételre.

Az elgondolásunk komoly érdeklődést és mondhatjuk kezdeti sikert ért el, mert az igen meleg július 1 e délelőttön 11 órakkor  közel 30 vártunk egymásra a múzeumkertben lévő Arany János szobornál.

Csoportunk a Múzeumkertben

Tovább a teljes beszámolóhoz

elválasztó

Fenyves Márta búcsúztatása

A szeretett Fenyves Márta tagtársunk halálának szomorú tényét már hírül kaptuk  Tagtársainknak és méltóképpen igyekeztünk megemlékezni Róla.

Azt is jeleztük, hogy a családja a Márta kérésének megfelelően a hamvainak a Dunába való szórásával  kíván örökre búcsút venni Tőle.

Gyászjelentés

FENYVES MÁRTA búcsúztatására  2021. július 05 én déll 12.30 tólkerül sor, egy erre célra kibérelt temetési hajón.

A búcsúztatás  részleteit lásd itt

A megemlékezést lásd itt

Búcsúztatás a Dunán

 

elválasztó

Gyászoljuk Fenyves Mártát

Mély fájdalommal és megrendülten tudatjuk, mindazokkal az MKE tagtársakkal, akik ismerték és szerették hogy  a Műszaki Könyvtáros Szekciónk  Felügyelő Bizottságának  mostanáig is aktív tagja a mi  féltve őrzött barátunk és évtizedeken át  kedves társunk Fenyves Márta  2021 június 16 án kora este 18 30 perckor  92 évesen  családja körében, békésen és szenvedések nélkül örökre itt hagyott bennünket.

Fenyves Márta

A teljes megemlékezést lásd itt

elválasztó

Tájékoztató az ujraindítás munkatervéről

Kedves Tagtársaink!

Az MKSZ vezetősége 2021. június  9 én .  kihelyezett vezetőségi ülést tartott a  budai várban az OSZK  mellett nem régiben átadott ún. Főőrségi épületben.

Ide várjuk a személyesen megjelenőket az MKSZ vándorgyűlési rendezvényére

Terveink szerint az MKE minden évben legkiemelkedőbb rendezvénye a Vándorgyűlés a tavalyi évről elhalasztva idén
…………………………………..2021. július 8-9 között
az OSZK szerevezésében kerül megrendezésre, amelynek keretében mi az MKSZ programját viszont
…………………………………..9-én délelőtt 9-12 óra között
a jelzett Főőrségi épületből szeretnénk közreadni….

A teljes szöveget lásd  itt
Meghívó a Múzeumkert titkai sétára

elválasztó

Felhívás az MKE 2021 évi Vándorgyűlésére

amely  JULIUS 8-9  között kerül megrendezésre az OSZK-ban !

Kedves Tagtársaink !

Felhívjuk a figyelmet az MKE szokásos szakmai vándorgyűlésre, amely idén az OSZK ban kerül megszervezére 2021 július 8-9 én  a jelenleg még érvényben lévő tervek szerint zömében on line- digitális részvétellel.

Ennek részeleit ajánljuk, hogy mindenki olvassa el minél előbb az MKE honlapján.

Tájákoztató az MKE honlapon

 

 

Tovább az MKSZ Felhíváshoz          Meghívó a Műzeumkert titkai sétára

elválasztó

Kedves Tagtársaink !

Ez a 2020. évünk különösen sok és nehéz időszakot mért ki ránk, arra a Műszaki Könyvtáros Szekcióra, amely éppen most töltötte be a létrejöttének 50 évfordulóját, azaz már fél évszázada, hogy folyamatosan működünk!

Most is elkészítettük szokáso éves beszámolónkat az MKSZ 2020 évi tevékeny-ségéről , amelyet most itt is és a  Muszkonon is közreadunk,  a nyugdíjas tagoknak kinyomtatva postán elküldünk. Ennek elfogadását most Szavazólapon annak visszaküldésével tehetjük meg.
Csatolunk ehhez egy külön szavazólapot, amelyet kitöltve kérünk visszaküldeni mindenkitől.

Legkésőbb 2021.  április  10 ig . az MKE titkárának Pastyik Endrének a Pastyik.Endre@btk.mta.hu és Nagy Zoltán elnöknek másolatban a  znagy@oszk.hu email címekre együtt.

SZAVAZÓLAP

A szíves tagsági együttműködésben bízva előre is köszönettel várjuk a kitöltött szavazólapok visszaküldését.

2021 évre szóló köszöntő  amely a 2021 évi előzetes munkatervünket is  tartalmazza.
Elnöki beszámoló
EB elnök pénzügyi és gazdálkodásunk ellenőrzéséról szóló beszámolója

elválasztó

Felhívás a tagdíjbefizetésre

Kedves Tagtársaink!

A tagdíjak befizetésének összege 2021re sem változott.

Ezek a következők:  Aktív dolgozó könyvtáros  Bruttó havi fizetése alapján illetve a nyugdíjasoknál egységes  alacsonyabb összeggel:

Aktív dolgozó            0-150.000    Ft-ig:                                                  5.000 Ft
Aktív dolgozó  150.000-200.000 Ft-ig:                                                  8.400 Ft
Aktív dolgozó            200.000 Ft felett:                                                 12.000  Ft

Nyugdíjas, tanuló, határon túli  könyvtáros:                                         3.600 Ft

Tovább a teljes felhívásra

elválasztó

Beszámoló a vállalati könyvtárosok 32. műhelybeszélgetéséről
2020.12.09-én, csütörtökön 14.00 órakor, online

Rendkívüli helyzet a könyvtárakban
(folytatás)

 

A  beszámoló részletesen                             Ugrás a Műhelybeszélgetések listájára

elválasztó

 LUCA NAPJÁNAK IDEJÉN IDÉN 2020 BAN
A  RÉGI SZÉP  EGYÜTT TÖLTÖTT LUCA NAPJAINKRA EMLÉKEZÜNK 

Kedves Tagtársaink !

Ha nem lennénk ettől a veszélyes Covid 19 elnevezésű sajnos erősen pusztító járvány végett elzárva a könyvtárainktól, az olvasóinktól s mind e miatt is  egymástól is, akkor a régi jó szokásaink szerint e héten  a Műszaki Szekcióban országszerte már lázasan szerveznénk a Luca  rendezvényünket s biztosan e hét valamelyik napján talán éppen a tradicionális  csütörtökön össze is jönnénk, hogy beszámoljunk egymásnak az ez évben történtekről s hogy a mindig vidám és szellemes „Lucázást” is megtarthassuk azaz a hagyományőrző kulturális műsorunkon is részt vegyünk.

Bihari Zoltán régi és új könyve

Tovább a teljes cikkhez

elválasztó

50 éves az MKSZ!

Felhívás a tagságunkhoz

Kedves Tagtársaink!

Bizonyára sokunknak  ebben az elzárt és nehézségekkel teli világában nagyobb gondjai között talán fel sem merül, hogy pont most 2020 december 18 án lesz  50 éve annak, hogy a nagy elődeink :  Vajda Erik, Kovács Dezső és Poprády Géza  munkálkodása során megszervezték a Műszaki Könyvtáros Szekciónk létrehozását  és hivatalosan is megalapították az azóta is folyamatosan működő könyvtárszakmai szervezetünket.

Alapító elnökeink

Tovább a teljes felhíváshoz

elválasztó

Beszámoló a vállalati könyvtárosok 31. műhelybeszélgetéséről
2020.06.25-én, csütörtökön 14.00 órakor, online

Rendkívüli helyzet a könyvtárakban

 

A 31. műhelybeszélgetésre rendhagyó módon nem egy vendéglátó intézményben került sor, hanem online térben, ahová a résztvevők otthonról vagy a munkahelyükről jelentkeztek be. A beszélgetéshez a Wigner Fizikai Kutatóközpont által üzemeltetett nyílt forráskódú Let’sMeet online konferenciaszolgáltatást vettük igénybe. Az erőforrások korlátozottsága miatt ez a műhelybeszélgetés nem lett meghirdetve a Katalisten, így csak azok a kollégák kaptak értesítést, akik már korábban részt vettek a workshopon.

A műhelybeszélgetés témája a járványügyi helyzet miatt bevezetett új könyvtári szolgáltatásokról, megváltozott munkakörülményeinkről szólt, a résztvevő kollégák megosztották egymással a tapasztalataikat.

Tovább a teljes beszámolóhoz         Ugrás a Műhelybeszélgetések listájára

elválasztó

Megjelent a 2019. 2-4.  Hírlevelünk

2019/2-4    (megtekintés, letöltés)             Az összes hírlevél

elválasztó

POPRÁDY GÉZÁT

AZ MKSZ ALPITÓ TAGJÁT KÖSZTÖNTJÜK 80. SZÜLETÉSNAPJÁN

Poprády Géza, az OSZK korábbi főigazgatója az MKSZ alapító tagja

Poprády Géza az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának alapító tagja és több cikluson át elnöke,  az MKE főtitkára majd alelnöke, később az OSZK az OSZK  főigazgatója, aki jelenleg is szervezetünk  közkedvelt tiszteletbeli tagja ma töltötte be 80. életévét.
.
Ebből az alkalomból köszöntjük Öt a teljes tagságunk nevében és jó erőt, egészséget valamint további eredményes együttműködésünkben is gazdag  szép és boldog éveket kívánunk Neki.
.
Nagy Zoltán  MKSZ elnök

elválasztó

Beszámoló az MKSZ 2020 évadnyitó rendezvényeiről.

az Ady 100 programokban való részvételünkről az  OSZK ban !

Idén az első rendezvényünket az OSZK ban az ADY centenáriumra rendezett” Fut velem egy rossz szekér „című kiálltás és az ugyancsak ez időre napvilágot látott Ady diszalbum és tanulmánykötet megismerésének szenteltük.

A kiállítás plakátja

Teljes beszámoló itt olvasható

elválasztó

Műhelybeszélgetések a vállalati könyvtárakról

  30. Műhelybeszélgetés (2019.12.05) Országos Mezőgazdasági Könyvtárban
Címe: Adatkönyvtár, adatkönyvtárosok

A beszámoló    itt olvasható

elválasztó

BESZÁMOLÓ a Luca napról

a Műszaki Könyvtáros Szekció
2019 . évi évadzáró taggyűléséről
és a   Luca napi rendezvényéről

Mint  már több évtizede közismert, hogy a „Műszekció” azaz a Műszaki Könyvtárosok Szekciója az évi beszámoló taggyűléseit, kulturális műsorral egybekötve mindig az adott év december 13 án azaz Luca napján szoktuk megtartani. Ez egyben egy kis önfricskázást is jelez a dolgaink lassú s végzésére utalva, úgy készülünk   mint a Luca széke”.

Dr.Gazda István szines előadását mondja

Teljes cikk  itt olvasható

elválasztó

Beszámoló az MKSZ 2019.12.03 án Kecskeméten tett tanulmányútjáról

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója már  2018  ban elhatározta, hogy a következő műszaki gyárlátogatását a Kecskeméten beindított  Mercedes Autógyár megismerése céljából szervezi meg. A szép terv  megvalósítása mintegy közel két évet váratott magára, amelyet nem a tétlenségünk okozott, hanem az, hogy együtt cca 40 főt a Mecedes gyár  sehogyan sem akart fogadni. Nem tudott segíteni sem a jó Megyei Könyvtár kapcsolata Ramháb Mária igazgatónő, az IKSZ elnöke jóindulatú támogatása sem.

Teljes cikk  itt olvasható

elválasztó

Fenyves Márta 90 éves!

G R A T U L Á L U N K    F E N Y V E S   M Á R T Á N A K
9 0. S Z Ü L E T É S N AP J A   A L K A L M Á B Ó L

Fenyves Márta szeretett tagtársunk

Tagtársaink  nevében szívből gratuláltunk Neki, megköszönve több évtizedes kitartó és  valóban példamutató munkáját, a hozzánk való ragaszkodását és a máig végzett telefonos lelki segélyt nyújtó szeretetét.

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója nagyrabecsülését kifejezve,  egy  kihelyezett vezetőségi ülésen és  baráti családias találkozó keretében köszöntötte Fenyves Márta ma is aktív tagtársunkat a főváros V. kerületében  a Bank utcában működő Sport Cukrászdában  október 3-án délután 14 óra és 18 óra között.

Teljes cikk  itt olvasható
Fenyves Márta köszöntése 90.születése napján (2019.szept.1)  Itt.

elválasztó

Poprády Géza és Gazda István állami kitüntetése

Nagy örömmel értesültünk arról, hogy 2019. augusztus 20. államalapító Szent István királyunk ünnepe alkalmából több könyvtáros kollégánk is állami magas kitüntetésben részesült.

Poprády Géza, az OSZK korábbi főigazgatója magas állami kitüntetése

Poprády Géza, az OSZK korábbi főigazgatója, tagtársunk

Dr. Gazda István tagtársunk állami kitüntetése

 

 

 

 

 

 

További részletek itt

elválasztó

Gyászoljuk Dr.Benda Máriát

Dr. Benda Máriát  a Műszaki Könyvtáros Szekció alapitó tagjaként és kiemelkedő nagy egyéniségei között tartunk számon.

Dr. Benda Mária  2019. június 3-án bekövetkezett halála csak megerősítette azt, hogy a magyar könyvtárosság nagyjainak sorába tartozik és példamutató életművét örökre megőrizzük a Műszaki Könyvtáros Szervezetünk tagsága nevében is

További részletek itt

elválasztó

Beszámoló az Műszaki és a Múzeumi szekció közös rendezvényéről Székesfehárváron

2019.július 4
Székesfehérvár

A több helyen meghirdetett közös programunk a Múzeumi Szekcióval valóban komoly sikert hozott, mert 2019.július 04 én délelőtt 10 órára a nagy meleg és a kora reggeli kis plenáris ülés ellenére a Magyar Király Szálló Casinó terme megtelt érdeklődő könyvtáros kollégákkal és múzeumi szakemberekkel is.

Rendezvényünk résztvevői Barátné Dr. Hajdu Ágnes elnökünkkel

További részletek itt

elválasztó

Barangolás a pozsareváci béke nyomában

2019. október 10 és 13.

Galambóc felújított vára

A Műszaki Szekció, az idén is október elejére megrendezi hagyományos őszi tanulmányútját, melyet az idén a Délvidékre és Szerbiába magyar lakta területeinek meglátogatására szervezünk a pozserováci béke (1718) emlékeinek nyomában.

További részletek itt

elválasztó

Beszámoló a vállalati könyvtárosok 29. műhelybeszélgetéséről

ÁEEK Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár
2019.05.30.

Online eszközök, amelyek megkönnyítik a munkánkat

A műhelybeszélgetés résztvevői

További részletek itt

elválasztó

MKE Tisztújító Közgyűlése
2019.május 8

Tájékoztatást kívánunk adni arról itt a Műszaki Szekció honlapján mi is, hogy 2019. május 8-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttközgyűlést tartott.

Szavaz a Szavazási Bizottság is

Szavaz a Szavazási Bizottság is

További részletek itt

elválasztó

XXVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Az MKSZ  évi szakmai v programjai között is kiemelkedő esemény volt az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 2019. április 26-án pénteken délután a Millenáris Park B épületében lévő MKE Könyvklubban megtartott 2 új könyv bemutatója.

 

Rendezvényünk résztvevői Nagy Zoltán az MKSZ elnöke megnyitotta a az idei Könyvfesztivál Műszaki Szekciós programját, melynek során szokásunkhoz híven két érdekesnek ígérkező mű bemutatására került sor.

További részletek itt

elválasztó

Beszámoló az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának
tisztújító taggyűléséről

 amelyre a BME-OMIKK könyvtárában a korábbi Természettudományi Olvasóteremben került sor. Du 14- 18 óra között.

Az MKSZ Taggyűlés résztvevői

Tovább a beszámolóhoz

elválasztó

Beszámoló a MOKSZ Szakmai napjáról

A MOKSZ ez évi Szakmai napján és tisztújító közgyűlésén 2019. március 21 a Műszaki Könyvtáros Szekciónk képviseletében Farkas István EB elnökünk vett részt.

Dr.Palotai Mária

Amint a mellékelt Meghívó is mutatja az érdekes előadások sikeresen lezajlottak.

Ezután megtörtént a tisztújítás is, miután Dr. Palotai Mária az eddigi elnök aki időközben nyugdíjba is ment az ÁEEK könyvtár igazgatói állásából s ezért már újból nem jelöltette, új elnököt választott a közgyűlés Szluka Péter a SOTE Központi Könyvtárának főigazgatója személyében.

Tovább a beszámolóhoz

elválasztó

DIGITÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK ÚTJÁN
Beszámoló az MKSZ konferenciáról

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója 2019. február 27.-én az OSZK-ban megtartotta szakmai konferenciáját

 Nemzeti dokumentumkincsünk országos könyvtári digitalizálási stratégiája és megvalósítása az OSZK-ban  címmel.

Az új nagyteljesítményű scannerek az OSZK-ban

 

Tovább a beszámolóhoz
Fotók  az alkalomról
elválasztó

Megjelent a 2019. 1.  Hírlevelünk

MKSZ_Hírlevél_2019.1_címlap

A Hírlevél utolsó oldalán megtalálható a felhívásunk   az ezévi tagdíj befizetési időpontokra.

2019/1.(megtekintés-letöltés)
Az összes hírlevél

.elválasztó

Beszámoló a Monet bécsi kiállításról

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának tagjaival adventi kulturális szakmai napot szerveztünk a világhírű C. Monet festőművész eddig még együtt soha nem látott számú  nevezetes festményének megnézése céljából Bécsbe az Albertina Múzeumban lévő kiállítása keretében.

Az MKSZ csoportunk az Albertina előtt

Az MKSZ csoportunk az Albertina előtt

Tovább a teljes beszámolóhoz

elválasztó

Beszámoló a vállalati könyvtárosok
27. műhelybeszélgetéséről 2018.06.07 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtára

GDPR1

A vállalati könyvtárosok 27. műhelybeszélgetését GDPR témában az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtárában szervezte a Műszaki Könyvtáros Szekció. A rendezvény kiugróan sikeres volt, a résztvevők sok kérdésükre kaphattak választ a szakértőtől, és a már szintén igazi szakértőnek számító kollégáktól. Az olvasó hosszú beszámolóra készüljön, amelyben a beszámolót készítők igyekeztek minden olyan információt rögzíteni, ami pótolhatatlanul hasznos lehet azok számára, akik még bizonytalanok a tennivalók terén.

A május 25-én hatályba lépő Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) a hétköznapi és a szakmai adatkezelési szabályokat is megváltoztatta, hiszen a rendelet minden személyes adatot kezelő szervezetre, jogi személyre vonatkozik, akik az Európai Unióban – így Magyarországon is – tartózkodó személyek adatait kezeli.

Tovább a teljes beszámolóhoz 

elválasztó

Beszámoló az MKSZ 2018 évi nyitó rendezvényéről

Ahogy a Meghívónkban is meghirdettük idén is az OSZK Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozatához kapcsolódva jöttünk össze a Műszaki Szekció tagságával
2018 január 25én délután 14 órára a Budavári Paloták F. Épületének a VIII szinten lévő un. Társalgó termébe.

2018-as rendezvénytervünk megvitatása

2018-as rendezvénytervünk megvitatása

Itt az MKSZ tagsága nevében Nagy Zoltán köszöntötte a megjelenteket és ismertette a Műszaki Szekció 2018 évi programjainak tervezetét.

Tovább a teljes beszámolóhoz

 elválasztó

  Felhívás a tagdíj befizetésre

Kedves Tagtársaink!

A tagdíjak befizetésének összege 2018-ban nem változott, azonos a 2016  év végén megállapított és a tagság által elfogadott díjakkal.

Ezek a következők:  Aktív dolgozó könyvtáros  Bruttó havi fizetése alapján illetve a nyugdíjasoknál egységes  alacsonyabb összeggel:

Aktív dolgozó            0-150.000    Ft-ig:                                                  5.000 Ft
Aktív dolgozó  150.000-200.000 Ft-ig:                                                  8.400 Ft
Aktív dolgozó            200.000 Ft felett:                                                 12.000  Ft

Nyugdíjas, tanuló, határon túli  könyvtáros:                                         3.600 Ft

Tovább a teljes felhívásra

elválasztó

konyvtarvilag

Megjelent a Könyvtárvilág, az MKE webmagazinjának idei 5. száma!

Ízelítő a tartalomból:

MKE és IFLA hírek – Barátné Hajdu Ágnes személyes beszámolója
Szervezeti élet – Beszámolók a Jogi, a Gyermekkönyvtáros és a Vas megyei Szekciók szakmai napjairól
Szakmai műhely –  Szakmai beszámolók digitalizálási és webarchiválási konferenciákról
Szakmai barangolások – Merre kirándult  a Mezőgazdasági és a Műszaki Szekció?
Ötágú síp – dr. Csáky Sörös Piroska vajdasági egyetemi tanár kitüntetése
Portré –  Nagy Edit, az alkotó könyvtáros
Civil infó: Programajánló
Sziporkák 

Elérése

elválasztó

Emlékhelyek a Hadak Útján

Beszámoló a Barangolás a Felvidéken és
az I. Világháború 
s emlékhelyeken Dél Lengyelországban

Ahogy azt már az MKSZ által szervezett szakmai utazásunkról készített előzetes tájékoztató és Felhívás című anyagunkban is közzé tettük, idén szervezetünk egy nagyszabású terv befejező szakaszának megvalósítására vállalkozott.  Már 2011 ben bejártuk az I. Világháború  déli frontjainak magyar  emlékhelyeit Szlovéniában Kobarit azaz Caporetto és Olaszországban Doberdó és Isonzó  pusztító csatáinak  monumentális temetőit . Majd többek között Vizintiniben  leróttuk kegyeletünket az ott örök álmukat alvó  magyar katonáink emlékét őrző kápolnánál is, Ezért aztán úgy gondoltuk, hogy tartozunk azzal, hogy elmentünk Przemyslibe és környékére az Északi és Észak-keleti front nevezetes erődrendszeréhez is, ahol több ezer magyar katona földi maradványai nyugszanak a  több tízezer ott elesett más nemzetiségű hősi halottak között.

Csoportunk a takcsányi hősi temetőben (ma Szlovákiában)

Csoportunk a takcsányi hősi temetőben (ma Szlovákiában)

Tovább a beszámolóhoz        UJDONSÁGOK: társaink beszámolóival bővítve!

elválasztó

Nagy Zoltán Szinnyei Díjat kapott

Örömmel tájékoztatjuk tagságunkat, hogy szervezetünk Műszaki Könyvtáros Szekciójának elnöke, Nagy Zoltán  2017 augusztus 20. -a alkalmából munkásságért Szinnyei Díjban részesült.

A kitüntetést augusztus 18.án a Vigadóban Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere  és Hoppál Péter, kulturális államtitkár ünnepélyes keretek között adták  át.

Nagy Zoltán átveszi a Szinnyei Díjat

Nagy Zoltán átveszi a Szinnyei Díjat

Tovább a teljes beszámolóhoz 

elválasztó

MKE_Miskolci_Vándorgyűlés_2017_fej

Az MKSZ beszámolója a 2017 évi miskolci vándorgyűlésről

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlése
Miskolc, 2017. július 5-7.

A központi téma:
Az élet minősége –  könyvtárosok a társadalom szolgálatában

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (továbbiakban MKE) idén is megrendezte nagyszabású éves konferenciáját, melyen 787 regisztrált fő vett részt a plenáris üléseken és a 12 különböző szekcióprogramon. A főszervezők a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum munkatársai voltak, akik kiváló és összehangolt szervezői munkájukkal nagyban segítettek abban, hogy a konferencia most is sikeres lehessen.

Tovább a teljes beszámolóhoz

elválasztó

Beszámoló a GO DIGITAL konferenciáról

2017. május 2-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár műhelykonferenciát szervezett

Go Digital – A közgyűjteményi digitalizáció kérdései” címmel.

A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés  projekt keretében. A konferencián főként a könyvtári, levéltári, múzeumi szakmák digitalizálással foglalkozó szakemberei ismertették a hazai helyzetképet és vázolták a jövőbeni terveket. Így érdekes volt meghallgatni  Sörény Edina főigazgatónő nyitó expozéja után.

A konferencia hallgatósága

A konferencia hallgatósága

Tovább a teljes beszámolóhoz

 

elválasztó

 Beszámoló a 24. Könyvfesztiválról

Meghívónk

Meghívónk

A Műszaki Könyvtáros Szekció, mint minden korábbi évben idén is komoly programot igyekezett összeállítani a 14 Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra; mely 2017 évben április 20 és 23. között került megrendezésre a Millenáris park B. épületében ahol az MKE Könyvtáros Klubja most is Galéria szinten nyert elhelyezést.

Az MKSZ programjára április 21-én a szokásos időben pénteken, de 17 és 19 óra között került sor: Könyvkiadás határon innen és túl a tudomány és a művészet megújulásáért címmel.

Tovább a teljes beszámolóhoz

elválasztó

Beszámoló Csókay András REJTETT BARÁZDÁK című előadásáról

Az OSZK-ban idén a Testes-Évad névvel futó
kultúrtörténeti programsorozat keretében 
március 23-án
Dr. Csókay András neves idegsebész tartott előadást

Rejtett barázdák címmel.

Dr.Csókay András Fotó Karasz Lajos

Dr.Csókay András
Fotó Karasz Lajos

Dr. Csókay András előadásában azt a gondolatot fejtette ki, hogy az ember mint személy, lélek, önmaga nem az agyban van, az valahol máshol keresendő. Orvosként  tapasztalt, valós eseményekre alapozva állítása szerint a léleknek nem az agy a keletkezési helye, attól függetlenül jön létre, és soha nem hal meg. Ezzel komoly vigaszt tud adni nemcsak a betegeinek, hozzátartozóiknak, de saját tragédiája okán  önmagának is.

Tovább a teljes cikkhez

elválasztó

Beszámoló az MKSZ nek az
IT Evolúciója című programjáról az Óbudai Egyetemen

Dr.Kutor László

Dr.Kutor László

A többek által kissé idegenül hangzó cím egy remek kiállítási bemutatót takart, ahol a Dr. Kutor László megismertette az igen szép számú hallgatóságát az igazi csodás tárgyak százait felvillantó információ technika történetével s jövőjével is.

Tagságunk egy része már visszatérő vendég is lehetett ezen alkalommal, mert Kutor László évek óta többször is szerepelt már előadások megtartásával.

Dr.Kutor László bemutatja az általa létesített állandó kiállítást

Dr.Kutor László bemutatja az általa létesített állandó kiállítást

Tovább a teljes cikkhez
elválasztó

Felhívás a tagdíjbefizetésre

Kedves Tagtársaink!

A tagdíjak befizetésének összege 2017-ben nem változott, azonos a 2016  év végén megállapított és a tagság által elfogadott díjakkal.

Ezek a következők:  Aktív dolgozó könyvtáros  Bruttó havi fizetése alapján illetve a nyugdíjasoknál egységes  alacsonyabb összeggel:

Aktív dolgozó            0-150.000    Ft-ig:                                                  5.000 Ft
Aktív dolgozó  150.000-200.000 Ft-ig:                                                  8.400 Ft
Aktív dolgozó            200.000 Ft felett:                                                 12.000  Ft

Nyugdíjas, tanuló, határon túli  könyvtáros:                                         3.600 Ft

Tovább a teljes felhívásra

elválasztó

Látogatás Esztergomban 2016

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Műszaki Szekciója egész napos szakmai kirándulást szervezett Esztergomba 2016. november 10-én. Az előzetesen jelentkező 36 főből álló csoportunk (mely főként tagtársainkból állt) reggel 8 óra körül indult el Budapestről, majd az autóbuszunk egyenesen az esztergomi Suzuki gyár főbejáratához vitt el minket.

Látogatás a Suzuki autógyárban

MKSZ csoportunk a Suzuki gyárban

MKSZ csoportunk a Suzuki gyárban

Tovább a teljes cikkhez

elválasztó

Boszniai kirándulás

Szarajevo - a Boszna folyó forrásánál

Szarajevo – a Boszna folyó forrásánál

Szarajevó látképe 1900-ból | Julius von Háry képe

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Szekciója 2016. október 5–8. között  őszi tanulmányútat szervezett Boszniába és Horvátországba.
Bosznia és Horvátország Európa legszebb országai közé tartoznak, rengeteg látnivalója mellett számtalan a magyar vonatkozású nevezetességet is meglátogattunk.

Tovább a teljes cikkhez
Meghívó
Galéria
Luca napon vetített képösszeállítás  (letölthető tömörítve)   Javítva 2017.12.19

elválasztó

EMLÉKHELYEK A HADAK ÚTJÁN – utibeszámoló

Beszámoló az EMLÉKHELYEK A HADAK ÚTJÁN… nevű 
az I. Világháború  felvidéken és dél-Lengyel országban
Przemysl-ben  még látható 
hadi erődeinek és sírhelyeinek
meglátogatása során tett kegyeleti utazásunkról

Ezt a csodálatos és örök emléket hagyó szakmai utat a z MKE Múzeumi Szekciója és Magyar Múzeumi Történész Társulat szervezte meg alapos előkészítéssel. Magát azt, hogy közel 30 történészt múzeulogust és könyvtárost össze lehetett verbuválni azt elsősorban Kreutzer Andreának és Szoleczky Emesének a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum két kiváló munkatársának lehet köszönni, akik több hónapot szántak az alapos felkészülésre. Továbbá még külön is említendő kettőjük közül Andrea utazásszervező tevékenysége, melyet, mint a Múzeumi Szekció titkára fejtett ki annak érdekében, hogy e sok és különböző intézmény típus szakembereit összehozza egy ilyen nem kis nehézségeket is magán rejtő utazásra.
Most már elmondhatjuk, hogy ezt sikeresen valósították meg.

1.1.Takcsány01_Zolitol-800

Utazásunk első állomása  a Szlovákiában a Töketerebes –melletti Takcsány hatalmas I. Világháborús katona  temetőjének megtekintése volt.

Tovább a teljes cikkhez

elválasztó

MKE80 konferencia

MKE_20151125_013

MKE80 képekben » | MKE80 beszámoló »

elválasztó

Beszámoló

az ŐRVIDÉK, ČESKÝ KRUMLOV, DÉVÉNYI DUNA-MENTE
szakmai utunkhoz
2014.OKTÓBER 7-11 KÖZÖTT

 Idén is folytattuk az évente megszervezett, a Kárpát-medencét és környékét bejáró barangolásunkat.

Az eddigi újaink során még nem érintett Nyugat-Magyarországon és Ausztriában elterülő Őrvidéken keresztül haladva Sopronban töltöttük el az első éjszakánkat. Innét vezetett utunk Ausztriába,  ahol megtekintettük Alsóőrt,  Kismartont, az Esterházy és Haydn emlékhelyeket.  Két napot töltöttünk Dél-Csehországban, ahol megtekintettük sok látványosságával, sörgyáraival České Budějovice és Krumlov gyönyörű városokat, majd – már hazafelé tartva a Duna-mentén Dévény, Pozsony és Dunaszerdehely, Komárom emlékeit.

Kelemen László a Burgenlandi Magyar Média Központ igazgatója

Kelemen László a Burgenlandi Magyar Média Központ igazgatója

Budapestről 6.30-kor indultunk el Ausztriába, utunk első állomására, Alsóőrbe. Ott várt minket Kelemen László úr a Burgenlandi Magyar Média Központ  igazgatója, aki ismertette velünk a helyi magyarság helyzetét és bemutatta a könyvtárukat, amely egy igen érdekes képet adott egy ilyen kicsi, de az egész környékbeli magyarságot ellátó könyvtár tevékenységéről, az általuk készített, CD mese és oktató kiadványokról.

Ezt követően átmentünk a Burgenlandi Magyar Néprajzi Múzeumba ahol Szabó Ernő bátyánk a múzeum 82 éves vezetője tartott egy igen érdekes és érzékletes bemutatót a többek között általa is összegyűjtött több ezer értékes ipari, mezőgazdasági és néprajzi tárgyról. A végén csodálatos szép énekhangjával is elgyönyörködtetett minket a helyi népdalokból felidézve a legszebbeket

Ceské-Krumlov óváros

Tovább a részletes programhoz
Lásd még:
Vyssi  Brod Cisztercita kolostor – Nagy Zoltán képes összeállítása
Az Esterházy kriptában – Szabó Juli képes összeállítása
Dévény vára – dr.Bellágh Rózsa képes összeállítása

elválasztó

Beszámoló a verseci Herczeg Ferenc emléknapokról

2014. szeptember 20 -21 között nagyszabású szüreti ünnepséggel együtt
emlékeztek meg Herczeg Ferencről Versecen.

A meghívó

A meghívó

Tovább

elválasztó

Beszámoló a Herczeg Ferenc konferenciáról Versecen
ÖSSZEFOGLALÓ  
A VERSECEN 2013. 09.26 ÉS 09.30 KÖZÖTT
A HERCZEG FERENC SZÜLETÉSE 150 ÉVFORDULÓJÁRA 
AZ MKSZ –EL IS KÖZÖSEN SZERVEZETT 
JUBILEUMI ÜNNEPSÉGRŐL, KONFERENCIÁRÓL ÉS A
SZAKMAI UTAZÁSUNKRÓL
Herczeg Ferenc korabeli szobrának fényképe az OSZK-ból

Herczeg Ferenc korabeli szobrának fényképe az OSZK-ból

Amint arról már korábban tájékoztatást adtunk a  honlapunkban is az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója a tavaly szakmai útján amely az Al –Duna és az ott élő székely – magyar települések szinte újra felfedezését tűzte ki célul s ennek során eljutottunk Versecre  is, ott megállapodtunk a Petőfi Sándor Kultúregyesület vezetőivel, hogy  egy közös konferencia megrendezésével fogjuk méltóképpen megünnepelni

Herczeg Ferenc születésének 150 évfordulóját,

aki 1863 szeptember 22-én ott látta meg elsőként a napvilágot.

Tovább

Újdonság:  Fotóalbumok az utazásról:        

Herczeg Ferenc Konferencia–2013     (Galéria menüpont alatt)

elválasztó Beszámoló a Műszaki Könyvtáros Szekció

Délvidéken, a  Bánát és az Al-Dunán tett
szakmai tanulmányútjáról.

Csoportunk a Vaskapunál

Csoportunk a Vaskapunál

Nagy Zoltán: Herkulesfürdő,
Bellágh Rózsa:Kiss Ernő honvéd tábornok, aradi vértanú  emléke
MÁK Ferenc cikkei Tovább    |   Úti program
Térkép     

A Kazán szoros

 További ajánlataink:

Tájékozódáshoz ajánljuk a Hírek  menüpontot.

Az  ARCHÍVUM menüpont alatt minden lap megjelenik időpont szerint csökkenően
rendezve.

További honlapok         A Műszaki Szekció adatai az MKE-OSZK honlapon


Bejelentkezés