A Műszaki Könyvtáros Szekció esemény naptára 1970-2009

Vajda Erik 1977-ben a Luca napon

1970. december 18.
Megalakult a Műszaki Könyvtáros Szekció. Elnök: Vajda Erik, titkár: Kovács Dezső, Hartai Magda. (Tagjai: a műszaki, mezőgazdasági és természettudományi könyvtárosok.)

1971. január 23.
A szekció megvitatta a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásait a műszaki könyvtárak részére.

1971. február 25.
Az MKE elnökségi ülésén Hegyi Nándor a Műszaki Könyvtáros Szekció tevékenységét ismerteti. A szekció taglétszáma 50-60 fő, az üléseken érdekes viták zajlanak, több szakterület találkozik.

1971. május 20.
A műszaki könyvtárak berendezései és felszerelései (Igények és távlatok.)

1971. június 17.
Vállalati tájékoztató kiadványok és szolgáltatások megszervezése – a Csepel Autógyár példáján.

1971. szeptember 9-10.
A Szekció kétnapos tanácskozása Szombathelyen a regionális együttműködésről. A rendezvény alapján ajánlás készült az egyesület elnöksége részére a műszaki könyvtárak regionális együttműködéséről.

1971. november 18.
Előadások a könyvtári állományvédelem, tulajdonvédelem, selejtezés, állományrevízió szakmai és jogi kérdéseiről.

1971. december 16.
Információkereső rendszerek I. Osztályozás, deszkriptorok, tezauruszok (előadások).

1972. február 17.
Beszámoló taggyűlés a Szekció megalakulása óta végzett munkáról.

1972. április 20.
A szakmai tájékoztatás megszervezése nagyvállalatoknál címmel Hegyi Nándor tartott előadást a Csepel Autógyár műszaki könyvtárában tartott összejövetelen.

1972. augusztus 28. – szeptember 3.
Az IFLA 38. budapesti közgyűlése, több mint ezer fő részvételével.

1973. április 19.
A Szekció ajánlásokat fogadott el a fizikai dolgozók szakirodalmi ellátásáról, a műszaki és szakszervezeti könyvtárak együttműködéséről.

1973. június 21.
Megalakult az osztályozási és indexelési bizottság. Az ideiglenes vezetőség tagjai: Dienes Gedeonné, Hollós Miklós, Pethes Iván, Poprády Géza, Várady Éva, melyben tagjain keresztül jelentős tevékenységet vállal a Szekció.

1973. június 28-29.
A Szekció soproni tanácskozása.

1974.
Tanulmányút Pozsonyba és Prágába a CSSZSZK szakkönyvtár- és tájékoztatásügyének megismerésére

1974. augusztus
A Szekció 11 tagja vett részt az NDK Könyvtárak Szövetsége Műszaki Szekciójával közösen rendezett továbbképző tanfolyamon, Gothában.

1975. január OMKDK
Magyar, nemzetközi és KGST könyvtári szabványok és szabványosítási munkálatok – előadó: Vajda Erik

1975. február OMKDK
A MTESZ feladatai és együttműködési lehetőségei a Szekcióval. Előadó: dr.Philip Miklós

1975. március SZKI-OMKDK
A SZIV (számítógépes információ visszakereső) rendszer ismertetése – Jankó Gézáné
A SZIV rendszer bevezetése az SZKI könyvtárában (több csoportos bemutató a Számítástechnikai Koordinációs Irodában) – Vágó Imréné

1975. április OMKDK
A géppel olvasható információ-feljegyzések általános alapjai és gyakorlati alkalmazása – előadó: Horváth Iván

1975. május OMKDK
Szabványok beszerzése és könyvtári feldolgozása – előadó: dr. Szabó Bertalan

1975. június 19-20.
A hagyományos és nem hagyományos dokumentumok beszerzésének együttműködési lehetőségeiról. Vita a PKHI, a Kultúra, az ÁVK képviselőivel – vidéki rendezvény.

1975. augusztus OMKDK
Vállalati felsővezetők tudományos-műszaki-gazdasági tájékoztatásának megszervezése a helyi információs rendszerekben, illetve szakkönyvtárakban – előadó: Molnár Imre
Esztergom

1975. szeptember 7-12.
A Szekció csehszlovák, keletnémet és magyar résztvevőkkel szemináriumot rendezett, a szakkönyvtárak szerepe a nemzetközi és nemzeti információs rendszerekben címmel. Helyszínek: Balatonalmádi, Veszprém, Budapest.

1975. október OMKDK
Az időlegesen tárolt könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, tárolása és selejtezése, gépi feldolgozási módszerek – előadó: Dáczer Éva illetve Orosz Lajosné

1975. november OMKDK
Könyvek és folyóiratok, valamint a nem hagyományos információhordozók beszerzési forrásaival foglalkozó korábbi vitaülés folytatása – vitavezető Vajda Erik

1975. december 7.
Beszámoló és tisztújító taggyűlés. Klubest.

1976. január 22.
A szakkönyvtárak szerepe a nemzetközi és nemzeti információs rendszerekben. Előadó: Vajda Erik

1976. február 19.
Mikromásolatok szerepe a könyvtári és tájékoztatási munkában (beszerzés, készítés, feldolgozás, tárolás, használat). Előadók: Tőkés László, MTA könyvtára, Dezső László, NIMDOK.

1976. március 8.
Megalakult a könyvtártechnikai és gépesítési bizottság. Elnöke: Kováts Zoltán, titkár: Dienes Gedeonné.

1976.március 18.
Tájékoztatás a tájékoztatásról (a könyvtárosok és információs szakemberek szakmai tájékozódásának forrásai, hazai és nemzetközi rendszerei). Előadók: dr.Szepesváry Tamás, OMKDK, Gerő Zsoltné és Kövendi Dénes, KMK.

1976. márciusában indult az első tezauruszkészítési tanfolyam a Szekció, az Indexelési és Osztályozási Bizottság és az OMKDK szervezésében.

1976.április 22. OMKDK
Tudományos és műszaki filmek és más audio-vizuális dokumentumok könyvtár-tájékoztatási hasznosítása. Előadó: dr. Nagy Guidó, OMKDK

1976.május 20. OSZK – Pollack M.téri díszterme
A bibliográfiai leírás (címleírás, katalogizálás) fejlődési irányai, és jelenlegi nemzetközi illetve hazai helyzete. Előadó: Fügedi Péterné, OSZK

1976. augusztus 22-28.
Az IFLA 42. közgyűlésén, Lausanne-ban elfogadták azt a magyar javaslatot, hogy műszaki könyvtári Szekció alakuljon. A delegáció tagjai dr. Székely Sándor, Papp István, Vajda Erik.

1976. szeptember 15.
Indulnak a Szekció által szervezett nyelvtanfolyamok a II. kerületi Ifjúsági Művelődési Házban és a X. kerületi Pataki István Művelődési Házban, angol, orosz, francia, német nyelveken, kezdő és haladó szinten.

1976. szeptember 16.
A Szekció egész napos rendezvényén D. Schmiedmaier, az NDK Könyvtárak Szövetségek Műszaki Szekciójának elnöke tartott előadást a bibliográfia és felhasználói témakörben, majd az V. ötéves terv könyvtár- és tájékoztatásügyi kilátásainak vitájára került sor.
1976. november 10.
A Szekció előterjesztése alapján az elnökség ajánlásokat fogadott el a termékismertető dokumentumok hozzáférhetőségének biztosításáról, és a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek főiskolai államvizsgára bocsátásáról.

1976. november 24-26.
A Szekció elnöke és öt tag meghívást kapott az NDK Könyvtáregyesületének Műszaki Könyvtáros Szekciójától az 5. szakmai ülésszakára, Drezdába, ahol a műszaki könyvtárak feladatai volt a téma.

1977 Luca-nap

1977. március 17.
Ankét a könyvtári és tájékoztatási szakfolyóiratok szerkesztőivel.

1977. május 17-18, 19-20.
Látogatás a Kossuth nyomdába, illetve a Nyomdaipari Egyesülés fényszedő üzemébe.

1977. június 23-24.
Könyvtártechnikai berendezések fejlesztése és beszerzési lehetőségei. A szekció szegedi rendezvénye.

1977. augusztus 25. OMKDK
A Helsinki Biztonsági és Együttműködési Értekezlet, különös tekintettek annak kommunikációs, információs és kulturális vonatkozásaira. Előadó: Várkonyi Tibor, újságíró, Magyar Nemzet.

1978. április 11.
A Szekció előterjesztése alapján az elnökség ajánlásokat fogadott el a szakkönyvtárosok bérezésének egyes kérdéseiről.

1978. október 23. Tisztújító taggyűlés.

1978.november OMKDK
Országos kutatás-nyilvántartás – előadás

1979. május 8-9.
Két turnusban látogatás a Villamos Szigetelő és Műanyaggyár szakkönyvtárába.

1979. június 14.
A műszaki és a társadalomtudományi könyvtáros szekciók rendezvényén H. Dierickx, az INISIST UNIBIB igazgatója, a géppel olvasható bibliográfiai információcsere fejlődési irányairól tartott előadást.

1979. június 18-22.
14 fő vett részt a REPRO 79 nemzetközi kiállításon Prágában, a Cooptourist szervezésében.

1979. június 25-26.
Miskolcon a Szekció műszaki felsőoktatási intézmények központi könyvtárainak szolgáltatásairól, a tanszéki könyvtárakkal való kapcsolatukról rendezett szakmai vitanapokat.

1979. augusztus 19-25.
Az IFLA 45. közgyűlésén, Koppenhágában Papp István és Vajda Erik képviselte az egyesületet. Itt a természettudományi- és műszaki szakkönyvtári Szekció Vajda Eriket – az eddigi titkárt – elnökké választotta.

1979. augusztus 19-25.
Tanulmányi kirándulás az NDK-ba. A Drezdai Műegyetem Könyvtára, a lipcsei NDK nemzeti könyvtára a Deutsche Bücherei, és az Építésügyi Információs Iroda Épitőanyagipari részlege megtekintése.

1979. december 10.
Beszámoló taggyűlés.

1980.
A Szekció ismét megrendezte az államvizsgára felkészítő tavaszi és őszi kurzusokat.

1980. január 24. OSZK
Értekezlet az új kötelespéldány elosztási rend végrehajtásának tapasztalatairól.

1980. február 28.
A Szekció vitaülést rendezett a Könyvértékesítő Vállalat, a Kulturális Minisztérium könyvtárügyi osztálya képviselőinek részvételével a külföldi könyvek beszerzéséről. Vitavezető: Poprády Géza, SZIKKTI.

1980. március 27.
Vita a külföldi folyóiratok beszerzési gondjairól

1980. június 16-17.
A Szekció kecskeméti ülésén a könyvtárközi kölcsönzés aktuális kérdéseit vitatta meg.

1980. június 20.
A Szekció által szervezett 10 hetes angol nyelvű tanfolyamát 37 fő végezte el.

1980. június 20-21. Kaposvár
Rendezvény a MÉM Repülőgépes Szolgálat szakmai információs rendszeréről

1981. szeptember
Az OMKDK indítja első könyvtárkezelői szaktanfolyamát.

1981. december 5.
MKE küldöttközgyűlés az alapszabály módosításáról, a 3 év helyett 4 évre szóló tisztségviselői megbízatás (a Művelődési Minisztérium illetékeseivel egyetértésben)

1982. május 28.
Vitaülés a könyvtári szaksajtóról: Könyvtáros, Könyvtári Figyelő, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, Műszaki Egyetemi Könyvtáros, Az Orvosi Könyvtáros, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Könyvtárosok Tájékoztatója.

1982. június 1.
Író – olvasó találkozóval egybe kötött rendezvény a MÉM repülőgépes Szolgálat székházában. A magyar polgári repülés szakirodalmi információs kérdései.

1982. július 9-10.
A Szekció győri rendezvénye a saját feldolgozású valamint a külső adattárakon alapuló komplex információs rendszerek kérdéseiről az ÉTK-ban.Vitavezető: Kovács Dezső

1982. szeptember
Az OMIKK, az MTA KK, az AGROINFORM és a műszaki könyvtári hálózati központok szervezésében könyvtárkezelői tanfolyamot indít a szakkönyvtárak képesítéssel nem rendelkező főfoglalkozású dolgozói részére. (103-1980.(XII.12.) KM sz. utasítás.)

1982. november 22.
Beszámoló taggyűlés a Szekció 1979-1982. évi tevékenységéről.

1983. február 3.
Az OMIKK 1981-82. évi könyvtárkezelői tanfolyamának tapasztalatai – vita a tanfolyam végzett hallgatóival, a KMK képviselőivel közösen.

1983. február
A külföldi folyóiratok rendeléséről. Az 1983-as rendelések története, az 1984. évi kilátások – tervezet

1983. április 11.
Rendezvény a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen az új épület bemutatásával, majd előadás volt a közgazdasági szakirodalmi információ helyzetéről.

1983. május
100 éves az OMIKK – részvétel a jubileum alkalmából rendezett Database 83 konferencián

1983. június 2-3.
A szakirodalmi információ a mezőgazdaságban. A mezőgazdasági könyvtári hálózat tevékenysége. Helyszín: Hódmezővásárhely.

1983. október
Gazdasági munkaközösségek alakításának lehetőségei a könyvtári információs munkában.

1983. december
Luca napi rendezvény.

1984. június 28-29.
Összejövetel a keszthelyi ATE könyvtárában.

1985. július 1-2.
Mikrofilm az információ szolgálatában. Rendezvény a miskolci NME-en. Az új információ gyűjtési és feltárási lehetőségek kihasználása a mikrofilmezés és a mikrofiche készítés által.

1985. szeptember 15-20.
Könyvtárosképzés, továbbképzés – szeminárium az MM Vezetőképző Intézetében – az angol társszervezettel kötött egyezmény értelmében.

1985. október 24.
A Szekció a Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottsággal közösen emlékülést tartott (Miskolcon), “A magyar műszaki felsőoktatás első könyvtára: Selmec-Sopron-Miskolc 1735-1985” címmel.

1985. november 12.
Látogatás az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárában.

1985. november 21-22.
Mikroszámítógépeken használható információkereső rendszerek (dokumentációs célú szöveges adatbáziskezelő rendszerek) – szakmai nap a SZÁMALK-ban.

1986. január 9-10.
Mikroszámítógépeken használható információkereső rendszerek (dokumentációs célú szöveges adatbáziskezelő rendszerek) – szakmai nap a Neumann János Számítógéptudományi Társaság Szövegfeldolgozási és Humán Alkalmazási szakosztályával közösen.

1986. február 13. és 20.
Látogatások az OSZK és a középkori Kódex és Corvina kiállítás megtekintésére.

1986. május 9.
A Szekció és a Könyvtártechnikai és Gépesítési Bizottság közös programja a Könyvtártudományi és Módszertani Központ tevékenységének megismerésére. Előadó: Szente Ferenc

1987. február 5.
A Zágrábi Nemzeti Könyvtár feldolgozó munkájának számítógépesítéséről – előadás.

1987. március 26.
Rendezvény a SZÁMALK-ban a Micro-ISIS könyvtári alkalmazásáról.

1987. április 1.
Ungváry Rudolf: Személyi számítógépek könyvtári alkalmazásai.
A Társadalomtudományi Szekcióval közös rendezvény a FSZEK-ben

1987. április 10.
Peter Caonisius professzor, a Deutsch Gesellschaft für Dokumentation elnöke az “NSZK szakinformációs programja” címmel tartott előadást.

1987. május 14.
Vitaülés a folyóirat-ellátás és -terjesztés aktuális kérdéseiről (MM, HELIR, Kultúra, OMK, NME).
A Mikrolinx mikroszámítógépes periodika-nyilvántartó és – kezelő rendszer (előadás és bemutató).

1987. június 29-30.
Vidéki rendezvény a dunaújvárosi NME Kohó- és Fémipari Főiskolai karán
Atomenergia és információ

1987. november 26.
A Szekció a számítástechnikai továbbképzési terv keretében az ALUTERV – FKI- ban tartott rendezvényt, ahol az intézet információs rendszerét mutatták be.

1988. február 25.
Rendezvény a Magyar Gazdasági Kamara Vállalati tanácsadó testületénél a hazai gazdálkodó szervezetek önálló külkereskedelmi jogának kérdéseiről, a kamara tájékoztató és tanácsadó tevékenységéről.

1988. április 28.
Számítógépes bemutatóval egybekötött előadás a Kismotor- és Gépgyárban, a műszaki könyvtáraik számítógépes nyilvántartási rendszeréről.

1988. május 12.
Látogatás a Számítástechnikai Kutatóintézet és Innovációs Központban – téma az elektronikus kiadványszerkesztés és kiadás.

1988. május 13.
A Szekció keretén belül megalakult az Orvosi könyvtáros csoport.
Elnöke dr.Benda Mária, vezetőségi tagok Almásyné Kovács Éva, dr.Virágos Zsoltné
Az alakuló ülésen a Szociális és Egészségügyi Minisztérium megváltozott feladatairól és az ehhez kapcsolódó szakirodalmi információs feladatokról, a hazai szakirodalmi információs rendszer továbbfejlesztéséről, az IIF programról, az orvosi könyvtáros csoport hazai és európai vonatkozásairól volt szó.

1988. május 18.
Az MTA Könyvtára betűrendes katalógusának mikrofilmezése, valamint az OSZK betűrendes katalógusainak mikrofilmes-számítógépes rendszerének elképzeléseiről voltak előadások a Szekció rendezvényén.

1988. május 25.
Max Broome, az angol könyvtáros szövetség, az LA elnöke tartott előadást “A könyvtárak gazdálkodásának szervezése és irányítása” címmel. A rendezvény közös szervezésű volt a Társadalomtudományi Szekcióval.

1988. október 13.
A Szekció az Országos Találmányi Hivatal Szabadalmi Információs Központjának tanácstermében a Szabadalmi Tár és az Iparjogvédelmi Könyvtár teljes szolgáltatásáról, a nemzetközi számítógépes szabadalmi adatbázis helyzetéről kapott tájékoztatást.

1988. október 20.
Ottovay László, a Műszaki Szekció elnöke az Orvosi Könyvtáros csoport tagjainak az MKE történetéről, szabályzatairól tartott előadást, valamint a tervezett szervezeti szabályzat módosításról.

1988. november 2.(Taverna szálló)
A TEXTAR szabadszöveges információkereső rendszer könyvtári alkalmazásáról – előadás (Infoker Kisszövetkezet, FSZEK, Szekció közös rendezvénye).

1988. november 23.
Beszámoló taggyűlés az OSZK-ban.

1988. december 1.
Látogatás a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárában.

1989. február 12.
Szakértői rendszerek és alkalmazásuk a kardiológiában, a klinikai gasztroenterologiában. – számítógéppel támogatott előadás.

1989. március 30.
Az MTA új könyvtárának megtekintése

1989. május 3.
A szakkönyvtár szervezése, építése és berendezése, előadás a FSZEK (XI .kerületi) könyvtárában.

1989. július 6-7.
Győri Szekciórendezvény a Széchenyi István Távközlési és Közlekedési Főiskolán, előadások: az MKE jövője az új alapszabály tükrében, majd ismerkedés a könyvtárral.

1989. október 3.
Közös rendezvény a Társadalomtudományi Szekcióval a külföldi könyv- és folyóirat-beszerzésekről.

1989. november 2.
Ladislaw Lang, az Osztrák Nemzeti Könyvtár vezetője “Az osztrák folyóirat-adatbázis, mint online katalogizáló rendszer” címmel tartott előadást.

1989. november 27.
Az ipari szakkönyvtári hálózat éves értekezlete az MKE új alapszabály-tervezetéről.

1989. december 11.
Könyvtár és marketing. Szakmai előadás.
Előadó Susanne Walters, Denver Public Library

A Műszaki Szekció benyújtott egy dokumentumot az elnökségnek a magyar könyvtárpolitika aktuális kérdéseiről, a könyvtári szolgálat fenntartásáról, a könyvtárügy önigazgatásáról, az egyesület tevékenységének fejlesztési irányairól, az elnökség kialakított egy állásfoglalást a hazai könyvtárügy védelme és jövője érdekében, amelyet megjelentetett a sajtóban is és eljuttatott a pártokhoz is.
(1989. december 12. MKE Tájékoztató, 1990.1.sz. p.2-3.)

1990. február 7.
Az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program eredményei és fejlesztési irányai. Előadó: dr. Bakonyi Péter

1990. március 28.
A Szekción belül megalakult a mezőgazdasági könyvtárosok csoportja.

1990. május 3.
Küldöttválasztó taggyűlés az MKE alapszabály-módosító közgyűlésére.

1990. május 12.
Az NDK Központi Műszaki Könyvtárának, a Drezdai Egyetemi Könyvtárnak a feladatai a számítógépes technológiák bevezetésében – dr. Arndt Pflug igazgató, A számítógépes adatfeldolgozás helyzete és perspektívái az NSZK könyvtáraiban – Peter Borchardt, tudományos munkatárs, Német Könyvtári Intézet – címmel tartottak előadást.

1990. május 17.
Változások az egyesület életében, új alapszabály, szervezeti és tagdíj kérdések. A Szekció bejelentette, hogy önálló jogi személyként kíván működni.
A Könyvtártechnikai és Gépesítési Bizottság valamint az Osztályozási és Indexelési Bizottság Gépesítési és Osztályozási Szekcióként (majd csoportként) működik tovább a Szekción belül.

1990. augusztus 29-30.
Vidéki rendezvény a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola Könyvtárában.
Előadások: Információ a vállalkozások korában; Új vállalkozások információs igényei; A regionális szakkönyvtár feladatai és lehetőségei; Kereskedelmi információs szolgáltatások.

1990. szeptember 18.
A Kent State University Etnikai Központjának tevékenysége
Előadó: Lubomir Wynar

1990. október 11.
Káplány Géza emlékülés. Előadó: Móra László

1990. november 11.
Káplány Géza sírjának megkoszorúzása. A megemlékezést Szántó Péter (OMK) tartotta

1990. november 6.
Rendezvény az MTA SZTAKI-ban, Hypertext, hypermedia címmel, a Hypercard szoftverrel készült alkalmazások bemutatása.

1990. december 5.
Beszámoló, tisztújító taggyűlés. Elnök: tikár

1990. december 18.
Az új vezetőség kiküldte az első Híradót, melynek felépítése – állandó – meghívó rendezvényre, beszámoló a végzett munkáról, hírek, események, állásajánlatok. A tájékoztatás azóta is folyamatos.

1991. január
Elkezdtük számítógépes tagnyilvántartó rendszerünk kidolgozását (Micro-ISIS-ben), ennek kibővített változatát az elnökség jóváhagyásával átadtuk a titkárságnak és valamennyi szervezetnek.
A DBI meghívására Teveli Judit, a Szekció elnöke előadást tartott Berlinben a FID II. konferencián, a magyarországi könyvtári együttműködés helyzetéről.

1991. február 26.
Szakmai nap a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárának számítógépes rendszeréről.

1991. március 20.
Szakmai nap az Országos Idegennyelvű Szakkönyvtárban.

1991. április 30.
Szakmai nap az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. A PRECIS rendszer bemutatása és használata, utána partnerkereső tevékenység bemutató a Kultúrából kivált Librotrade Kft. könyv- és folyóirat-terjesztési szolgáltatásáról.

1991. június 5-6. Szarvas
A DATE Mezőgazdasági víz- és környezetgazdálkodási kar volt a házigazdája a Mezőgazdasági Könyvtáros Szekcióval közös rendezvényünknek. Téma: A szakirodalom tartalmi feltárásán alapuló szolgáltatások jövője.

1991. június 17.
Közös rendezvény a Társadalomtudományi Könyvtárosok Szekciójával. Előadások: Szövetségi szintű információpolitika Németországban. Célok, eredmények, távlatok.
Előadó: Karl A. Stroetmann, Ph.D. Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung mbH. A német szakkönyvtárak szolgáltatás-rendszere nyugateurópai kitekintéssel.
Előadó: Elisabeth Simon, Bibliothekarische Auslandstelle

1991. október 15-16.
OnDisc konferencia a Compfair kiállítás keretében. A SZÁMALK-kal közös rendezvény a vásárvárosban.

1991. október 24.
Vajda Erik és Szabó Julianna bemutatta az OSZKÁR néven ismert számítógépes osztott katalogizálási rendszert, fejlesztési terveiket a hazai könyvtárakkal való együttműködésben.

1991. november 15.
A Szekció és az ISKO magyarországi szervezetének közös rendezvénye.

1991. december 12.
Szakmai nap a Springer Hungarica Kiadó Kft. könyvesházában.

1991. december 19.
A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának szolgáltatásai, az Aleph, integrált könyvtári rendszer kölcsönzési moduljának és a szakolvasónak a bemutatása.

1992. január 23.
Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola könyvtárának teljes munkájának bemutatása a raktározástól a bibliográfiai szolgáltatásokig.

1992. február 27.
Könyvtári oktatás és könyvtárgépesítési kérdések az Amerikai Egyesült Államokban. Vadász Ágnes, az OTH munkatársa, Gombocz-ösztöndíjas beszámolója tanulmányútjáról.

1992. március 26.
Az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár szolgáltatásai a CD-ROM adatbázisoktól a katalóguscédula-sokszorosításig. A könyvtár tevékenységének szerepe az orvosi könyvtári hálózatban.

1992. március 27-én elhunyt tagtársunk, dr.Szepesváry Tamás, az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtártan tanszékének vezetője, a hazai könyvtárügy jelentős alakja.

1992. június 4.
Szakmai nap: Werner Sima és Georg A. Stern bemutatta a Springer Kiadó bécsi leányvállalatát, a MINERVA könyv- és folyóiratterjesztő céget, szolgáltatások, tervek, magyarországi referencia helyek.
Utána Alföldiné Dán Gabriella A számítógépes információs rendszerek kialakításának és működésének, működtetésének finanszírozási lehetőségei címmel vitaindítót előadást tartott.

1992. június 10-11.
A Szekció által támogatott kirándulás Pozsonyba. A Szlovák Műszaki Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár megtekintése.

1992. június 1.
A Szekció pályázatot írt ki Korszerű számítógépes módszerek alkalmazása a könyvtárban címmel.

1992. szeptember 10-13.
Tanulmányút Erdélybe. Látogatás a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban, a marosvásárhelyi Teleki tékában, és a Kultúrpalotában.

1992. október 15.
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Könyvtári osztálya által elkészített Könyvtári törvény tervezetének vitája. Meghívott Sóron László, a Könyvtári osztály vezetője.

1992. november 6-12.
A KOPINT-DATORG Könyvtári együttműködési körrel közös szakmai kirándulás Párizsba

1992. november 17.
Beszámoló és küldöttválasztó taggyűlés az OSZK-ban.

1993. február 23.
Látogatás az Állami Számítástechnikai Szolgálat Informatikai Ügyfélszolgálati Irodájába.

1993. március 19-20.
Alapvető számítógépes ismereteket adó tanfolyamot tartottunk az ELTE Könyvtártudományi Tanszékével közösen, amelynek költségeit a Műszaki Szekcióval közösen viseltünk.

1993. április 8.
Az Országos Műszaki Könyvtár CD-ROM szolgáltatásai. Előadás és gyakorlati bemutató.

1993. május 4.
A Magyar Távirati Iroda Sajtóadatbankja, az ECONINFO, valamint az MTI által forgalmazott könyvtári szoftver bemutatása. Könyvek, egyéb sajtókiadványok, szolgáltatások ismertetése.

1993. április 23-24.
Az alapfokú számítógépes ismereteket adó tanfolyam megismétlése.

1993. június 3.
Az ELTE BTK Központi Olvasótermében Varga Gáborné beszámolt a Library of Congressben Soros-ösztöndíjasként szerzett tapasztalatairól, élményeiről.

1993. augusztusában Bauer József alapító tagtársunk, kollégánk, tanárunk búcsúztatóját a szakma nevében Ottovay László tartotta Farkasréti temetőben.

1993. október 28.
A Szekció és a KOPINT-DATORG Könyvtári Együttműködési Kör közös rendezvénye.
A Typotex Elektronikus Kiadó készülő számítógépes rendszerének, ill. a Baker and Taylor cég CD-ROM adatbázisának bemutatása.

1993. november 25.
Vajda Erik előadása a számítógépes adatcsereformátumokról.

1993. november 26.
A Gépesítési és osztályozási csoport országos ETO értekezlete.

1993. december 8.
European Space Afency Information Retriaval Srvice ESA IRS szolgáltatásainak és a CANON FILE CD-ROM képi archiváló berendezésének bemutatása.

1994. március 17.
A Graphisoft Kereskedelmi Kft, az Apple Computer Inc. bemutatta a Macintosh számítógépcsalád több tagját, a multimédia felhasználási lehetőségeit.
dr.Koltay Tibor, GATE KK: Hypertext, hypermédia: egy könyvtáros reflexiói címmel tartott előadást.

1994. március 29-30.
Információtechnológia – DIALOG alapismeretek – a Szekció által szervezett és finanszírozott online tanfolyam. A tanfolyamot 1994. május 30-31-én megismételtük.

1994. május 4-5. DOTE KK, Debrecen
Trendek az orvosi szakirodalmi tájékoztatásban c. konferencia kiállítással és bemutatókkal egybekötve orvosi könyvtárosoknak. Szervezők: DOTE, Szekció.

1994. június 7.
Szekció beszámoló (1990-1994 közötti időszak), és tisztújító taggyűlés. Elnök: Titkár:

1994. június 10-18.
Piaci információk Hollandiában és Belgiumban, szakmai út.

1994. augusztus 3-6.
A Műszaki és a Mezőgazdasági Szekció közös programja Körmenden.

1994. szeptember 26.
Küldöttválasztó taggyűlés szakmai programmal egybekötve.

1995. március 2
Előadás és bemutató: Az elektronikus világkönyvtár (SILVER Platter cég szolgáltatásai, Jáki Éva beszámolója a 18. Nemzetközi Online Konferenciáról).

1995. március 7.
A MATÁV Rt. Távközlési Dokumentációs Központjának adatbázisairól és referáló kiadványairól bemutató.

1995. április 12.
A Szekció és a SOTE Központi Könyvtár országos rendezvénye.

1995. május 29-30.
A Mezőgazdasági Szekció és a Műszaki Szekció Orvosi csoportja és a GATE Központi Könyvtára szervezésében került sor a 3. Holland – Magyar Szimpóziumra.

1995. június 8.
A MÁV Fejlesztési és Kísérleti Intézet könyvtára szolgáltatásainak bemutatója,a DrLib integrált könyvtári rendszer, valamint a közlekedési információs hálózat és fejlesztési elképzeléseinek ismertetése.

1995. agusztus 9-12.
Eger. A Műszaki Szekció és a Mezőgazdasági Szekció közös rendezvénye.
Téma : A könyvtár és fenntartójának kapcsolati lehetőségei, variációi. Előadás sorozat a speciális szakterületi kérésekeről.

1995. október 25.
Szakmai bemutató az OTH-ban. (Az ország legnagyobb CD-ROM adatbázis állománya, korszerű információszolgáltatási formák címmel.)

1995. november
Az MKE a Műszaki Szekció kezdeményezésére vállalta az IIF támogatásával együtt a könyvtárosok részére szervezett Internet felhasználó tanfolyamok rendezését.

1995. november 9-12.
Szakmai kirándulás Szlovákiába és Lengyelországba. Besztercebánya – Krakkó könyvtáraiba

1995. november 21.
Az MKE a Műszaki Szekció közreműködésével Mit nyújt a könyvtáraknak az Internet címmel? országos konferenciát szervezett.

1996. február 22.
A HUNGARNET Egyesület Könyvtári Tagozata és az MKE Műszaki Szekciójának közös rendezvénye.

1996. április 15.
A Gépesítési és Osztályozási csoport rendezvénye az általános tárgyszójegyzékről, az ETO Iroda kérdéseiről

1996. május 21.
A Szekció Orvosi Könyvtáros csoportjának országos rendezvénye „Merre tovább orvosi könyvtárak?” címmel.

1996. szeptember 1-10.
Szakmai út a Libtech International 96 konferenciára (Hatfield, Anglia).

1997. február 27.
Szakmai nap az Observer Médiafigyelő Kft.-nél. (Korszerű információfigyelő szolgáltatások)

1997. április 16.
Szakmai rendezvény a megújult Országos Idegennyelvű Könyyvtárról és szolgáltatásairól, valamint Gyüre Péter, KLTE előadása az elektronikus dokumentumokról és kezelésükről

1997. október 29.
Szakmai nap a CEU Könyvtárában – vezette dr. Szlatky Mária igazgató

1998. március 26.
Multimédia, CD – ROM- os adatbázisok, új oktatási (távoktatás) és szolgáltatási formák bemutatója könyvtárosoknak a Nemzetközi Pető Intézetben

1998. június 12-14.
A műszaki, orvosi és zempléni szervezetek könyvtárosainak regionális rendezvénye Sárospatakon. Pályázati lehetőségek az információs rendszerek fejlesztésére

1998. november 12.
Beszámoló, vezetőség- és küldöttválasztó taggyűlés.Elnök: Balogh Margit Pethő Int. Titkár: Bakos Klára ZMNE

1999. május 13.
A Műszak Könyvtáros Szekció és a Társadalomtudományi Szekció közös rendezvénye az elektronikus dokumentumok avulásának és pusztulásának kérdéseiről címmel.

1999. október 21.
Könyvtári működés elektronikus környezetben címmel az OMIKK és a Műszaki Könyvtáros Szekció rendezett szakmai napot.

1999. november 24.
Tudomány határok nélkül c. konferencia (ZMNE, Szekció).Vezette: Bakos Klára

1999. november 25.
A Periodika Kör, az Elektronikus Könyvtári Szekció valamint a Műszaki Könyvtáros Szekció közös rendezvénye (elektronikus folyóiratok szolgáltatása, közös katalogizálás).

1999. december 13.
A könyvtári PR-ról – vidám és komoly kitekintéssel.

2000. január 26.
Információkereső rendszerek korunkban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Könyvtár, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Műszaki Könyvtáros Szekció közös rendezvénye.

2000. február 23.
Beszélgetések könyvtári immanenciákról, határterületekről. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Műszaki Könyvtáros Szekció közös rendezvénye.

2000. május 18.
Szakmai nap Pakson, a Paksi Atomerőmű és könyvtárának megtekintése.

2000. május 26.
Az Internet etikáról. Előadó: Thomas J. Froehlich egyetemi tanár, Kenti Egyetem, USA.

2000. november 9.
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtára és a Műszaki Könyvtáros Szekció rendezvénye a magyar tudomány napja alkalmából (Könyvtár és tudomány).

2000. december 2.
Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció 30 évvel ezelőtti megalakulásának alkalmából rendezett jubileumi összejövetele az OMIKK-ban.

2001. március 21.
Szakmai nap az OSZK-ban. Téma: középpontban a vállalati műszaki könyvtárak.

2001. április 27-május 11.
Olaszországi tanulmányút, könyvtárlátogatások, Aleph bemutatók.

2001. szeptember 19.
Szakmai kirándulás (Győri Nemzetközi Ipari Park, Széchenyi István Főiskola Könyvtára).
.
2001. szeptember 27.
Látogatás a FSZEK megújult szociológiai szakkönyvtárába, illetve a megújult FSZEK szolgáltatásainak, működési területeinek bemutatása.

2001. november 19.
Szakmai nap az OSZK-ban.

2001. november 21.
A minőség diadala : a minőségmenedzsment diszkrét pontjai címmel kerekasztal-beszélgetés folyt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dísztermében.

2002. március 19.
Az Observer Budapest Médiafigyelő Rt. sajtó-, hír-, reklámfigyelési szolgáltatásainak bemutatása.

2002. március 26.
Látogatás az ELTE TTK új, lágymányosi épülettömbjébe, a kari könyvtár bemutatása.

2002.április 3.
Szakmai nap a digitális könyvtárakról az MTA SZTAKI-ban. a MEK is.

2002. április 19.
Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Könyvbemutató a könyvfesztivál keretében.

2002. június 26.
Révkomárom – Szakmai kirándulás keretében megismerkedtünk a KT magyar Könyvkiadó és Nyomda intézettel, amelynek igazgatója Dr Szénássy Árpád vezetett végig majd bemutatta Komáromi Öregvárat, a Sellye János Egyetem jövőbeni székhelyét is

2002. november 20.
Változó értékek a változó világban, mit ér az ember, ha könyvtáros? Országos konferencia
Rendezők: MKE Műszaki Könyvtáros Szekció és a ZMNE Központi Könyvtára.

2002. december 9.
MKSZ beszámoló taggyűlés.

2003. február 6.
Látogatás a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központba.

2003. február 26.
EU-s információszolgáltatások a BME OMIKK-ban című könyvtár bemutató.

2003. március 20.
Szakmai nap az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban.

2003. április 16.
A CEU Könyvtára és az MKE Műszaki Szekció közös rendezvénye, melyen bemutatásra került a Millenium új könyvtári szoftver és a CEU könyvtár tevékenysége.

2003. április 25.
A digitális közvagyon és a könyvtárak szerepe a MITS megvalósításában, előadások a könyvfesztiválon (szervező a Műszaki Szekció).

2003. június 16.
„Együttműködés a szakkönyvtári, elektronikus tájékoztató szolgáltatásokban” c. szimpózium.

2003. november 12.
A hadtudományi szakirodalmi információs rendszer, mint a hazai információszolgáltatás egy modellje. Országos konferencia.

2003. december 12.
Beszámoló taggyűlés.

2004. február 25.
MKE – MKE MKSZ: A kommunikáció dimenziói. Országos konferencia.

2004. április 2.
Látogatás a Magyar Suzuki Rt. Esztergomi gyárába

2004. március
Ott van a könyvtár minden íróasztalon? Tapasztalataink a megváltozott könyvtári szolgáltatásokról a gyakorlatban, határainkon innen és túl. Regionális, határ menti konferencia.

2004. május
Mit csinálnak az országos feladatkörű könyvtárak a műszaki és természettudományok területén? (Konferencia .)

2004. június 16-21
Tanulmányút , az EU könyvtári programokban való együttműködés kialakítása. céljából
Romániába a Publika Kör és az Orvosi Csoport szerevezésében

2004. október .
A vállalati könyvtárakról – rendezvény a MATÁV információs központjában.

2004. október
Az SE Egészségügyi Főiskolai Kar újonnan megnyíló könyvtárának megtekintése

2004. október 6-8
Sakmai tanulmányútra került sor Ady Endre és Arany János nyomában címmel Érmihályfalva, a Kalotaszeg és Nagyszalonta környékére az MKSZ szervezésében, az irodalmi emlékhelyek tisztelegő meglátása céljából.

2004. november 24.
Kulturális és könyvtári ekvivalenciák az Európai Unióban. ZNME KK – MKE MKSZ rendezvénye.

2004. december 13.
Beszámoló taggyűlés, Luca napi rendezvény.

2005. március 22.
Szakmai program a KSH-ban. Téma: a statisztikai tájékoztatás és az európai követelmények.

2005. június 17.
Egészségügyi Főiskolai Kar könyvtárának és szolgáltatásainak bemutatása.

2005. szeptember 30.
Libraries in special situation címmel Balogh Margit előadást tartott a magyar könyvtári rendszerről, különös tekintettek a szakkönyvtárakra és a szakmai szervezetekről, szerveződésükről a szlovén szakkönyvtárosok Workshop-ján.

2005. október 12-16.
MKE MKSZ Szakmai tanulmányút Prágába és Karlovy Varyba. Nagy Zoltán az MKSZ tikára szervezésében, melynek során megtekinthettük a Cseh Nemzeti Könyvtár új Állományvédelmi és Országos Mikrofilmező és digitalizáló központját a Prága közeli Holesovicében.

2005. november 3.
A vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése a BME OMIKK-ban.

2005. november 22.
Tudománymetria címmel tartott országos konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtára és a Műszaki Könyvtáros Szekció.

2005. december 13.
Beszámoló taggyűlés. és Luca napi kulturális program

2006. február
Vajda Erik köszöntése – konferencia az OSZK-ban.

2006. február 23.
MKE MKSZ taggyűlés és szakmai nap az ESKI-ben.

2006. március 28.
Műhelybeszélgetés a vállalati könyvtárakról. Vendéglátó a MÁV Dokumentációs Központ.
Téma: Kapcsolattartás a fenntartóval. Vállalati könyvtárak és az intézményvezetés

2006. április 8-12. Könyvtárosok tapasztalatcseréje Franciaországban – tanulmányút

2006 június 17-24.
REKESZ – Regionális Együttműködés Könyvtárak Elektronikus Szolgáltatásaihoz című workshoppal egybekötött tanulmányút

2006. október 8-12.
Tanulmányi kirándulás Krakkóba és a Dél Lengyelország-i Tarnovba Bem József szülővárosába, a Magyar-Lengyel Kulturális Szövetség programjának keretében
Szekvezeteőnk Nagy Zoltán tikárunk mellett Zsille Gábor krakkoi magyar költő, műforditó volt..
2006. október 27.
MKE-MKSZ tudománynapi rendezvény ZMNE Könyvtárában.
Témája: Információgazdálkodás és menedzsment.

2006. december 13. BME-OMIKK
Beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlés, melyen a leköszönő Balogh Margit után új elnökünk Nagy Zoltán(OSZK) ismertette az elkövetkező évekre szóló munka és programtervét.Az MKSZ titkárának Kovács Beatrix –t választottuk meg( ESKI)

2006. december 14.
Kulturális program Bécsben. Az MKE Műszaki könyvtáros szekció bécsi tanulmányútja.

2007. április 13-15.
Nemzetközi Könyvfesztivál Budapest, Kongresszusi Központ
Az MKSZ programja a Könyvtárosok klubjában: Nagy Zoltán: A Magyar Fürdőalmanach című angol és német nyelven megjelent két kötetének bemutatása. Moderátor: Dr. Gazda István tudománytörténész, előadók: Dr. Fluckt István a Magyar Balneológia Társulat elnöke,
Dr. Ákoshegyi György a Magyar Fürdőszövetség főtitkára

2007. április 19-23.
A Publika Magyar Könyvtári Körrel közösen szervezett workshoppal összekötött tanulmányi út (Délvidék, Szlovénia).

2007. 05. 17.
SE Közegészségtani Intézete Fodor József Emlékszoba és a Szakkönyvtár Külön-gyűjteményének meglátogatása.

2007. 05. 18-20.
Szakmai tanulmányút a Felvidék fürdőinek és kulturális értékeinek meglátogatására Szlovákia középső tájain, érintve a Madách és Mikszáth. Emlékhelyeket is, Nagy Zoltán nemrégiben megjelent a Felvidéki Fürdők Lexikona című könyve nyomán haladva.

2007. május 31.
Műhelybeszélgetések a vállalati könyvtárakról (Richter ZRt. Műszaki Könyvtár).

2007. július 12-14.
MKE Vándorgyűlés, Szeged
A könyvtárak partner-kapcsolatainak fejlesztése tárgykörben az MKSZ- önálló szekciót szerevezett, az e célú kiadványok, tájékoztató és bibliográfiai művek bemutatásával.,
Előadók,Balázs Arth Valéria, Koltai Tibor, Pastyik Endre, Rettich Béla, Somogyi Etelaka

2007. szeptember 20.
Szakmai kirándulás Debrecenbe, ill. „Az igazi DaVinci” kiállítás és könyvtárak, múzeumok megtekintése.

2007. október 26.
A Könyvtár 2.0 gyakorlati alkalmazása – Országos konferencia az OSZK-ban. A témában az első szakmai felmérésen alapuló olyan helyzetképet adó előadás sorozat volt, amely az egész országra kiterjedt., száznál több résztvevővel.

2007. november 28.
Túl a katalóguson c. országos szakmai nap a ZNME Könyvtárával közös szervezésben.
A szakmai nap az információs társadalom szerkezetét, társadalmi szerepét tárgyalta.

2007. november 29.
Műhelybeszélgetések a vállalati könyvtárak témakörben a TELECOM székházában

2007. december 13.
a Műszaki Könyvtáros Szekció beszámoló taggyűlése – Luca Nap.

2008. január 30.
Az MKE Műszaki Könyvtárosok Szekció és a Timp Kiadó közös szervezésében Balázs-Arth Valéria: DÉLVIDÉKI MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI LEXIKON című könyvének nagy sikerű bemutatója. Zajlott le az OSZK-ban

2008. január 31.
Az MKE Bibliográfiai Szekció és a Műszaki Könyvtáros Szekció közös rendezvényén “Új épület, új szolgáltatások…” címmel látogatás a Budapesti Corvinus Egyetemi Központi Könyvtárába. Több értékes előadás után megtekintettük a mueális gyűjteményeket és legmodernebb digitális olvasóhelyeket is.

2008. április.24-27.
Nemzetközi Könyvfesztivál, Budapest, az MKSZ poszter kiállítással szerepelt

2008. május 15.
Kiállítás látogatás az OSZK-ban, a reneszánsz év jegyében a Csillag a holló árnyékában című a Vitéz János esztergomi érsek egykori világhírű könyvtárát tekinthették meg az MKSZ nyugdíjas tagjai, akiknek ezután kis vendéglátással egybekötött találkozót is megszervezetünk az aktív tagjaink bevonásával.

2008. május 19.
BME-OMIKK a 160 és a 125 éves fennállása jubileuma alkalmából országos szakmai konferencia megrendezésére került sor az MKSZ–el közös szervezésben a Műegyetem központi épületében

2008. május 22-25.
MKE MKSZ Vajdasági tanulmányútja igen nagy érdekelődést váltott ki,miután az ottani magyar könyvtáros, irodalmár és muzeológus kollegáink segítségével eljuthattunk háborús idők után, Újvidék, Szabadka, Zenta mellett ,Óbecsére, Bácsra, és a horvátországi Újlakra isahol Kapisztrán Sz,János sírját is láthattuk .a híres ferences könyvgyűjtemény mellett .

2008. június 11.
Vállalati szakkönyvtári szolgáltatások intranetes megjelenítési lehetősége. Helyszín: a Magyar Posta Központi Szakkönyvtára.

2008. július 24-26
MKE Vándorgyűlés, Szombathely
A könyvtárak reneszánsza Mátyás királytól a XXI századig.
Az MKSZ a BME 160 évesés az OMIKK 125 éves jubiláris évfordulói kapcsán a műszaki és az alkalmazott tudományok könyvtári megújhodásról tartotta meg önálló szekcióprogramját. Moderátor: Nagy Zoltán,Előadók, Dr. Gazda István, Dr. Nagy Ferenc,.tudománytörténészek

2008. szeptember 25-26.
A SE Központi Könyvtárának Informatio Medicata konferenciája orvosi/egészségügyi könyvtárosoknak és orvosoknak.

2008. október 14-19.
MKE MKSZ Szakmai út Erdélybe .Barangolás a Borvizek és kulurcsodák után a Székelyföldön címmel jártuk végig a Szejke fürdőtől Tusnádfürdőn át Zsögöd fürdőig a Csíki medence tájait és Hargita csodálatos hegyeit, miközben élveztük a Csíkszeredai, Sepsiszentgyörgyi régi és új könyvtárak szépségét és eredményeit, mert igazi segítőink a helyi magyar kollegáink és barátaink voltak.

2008. november 13.
MKE MKSZ szakmai nap a könyvtáros-képzésről. Az OSZ VIII. szinti klubtermében.
Témavezető: Dr. Koltai Tibor

2008. november 20.
Országgyűlési Könyvtár – MKE MKSZ
Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése a Dokumentumköltségek kezeléséről, tervezéséről és megosztásáról. Helyszín: Országgyűlési Könyvtár.

2008. december 11.
Beszámoló és terv egyeztető taggyűlés a BME OMIKK tanácstermében. A Luca napi rendezvényen a Homo Cantans énekegyüttes sikeres madrigál műsorát hallgathattuk meg.

2009. február 9.Szakmai nap a Budapesti Műszaki Főiskola könyvtárában. Érdekes és sok új információban gazdag előadáson és bemutatón vettünk részt a BMF könyvtárainak működéséről és igen széleskörű szolgáltatásairól.

2009. március 20.
Nyugdíjas tagjainknak szerveztük meg. A Biblia Sacra Hungarica c. magyar bibliatörténeti kiállításának megtekintését az OSZK-ban Dr. Heltai János a kiállítás kurátora vezetésével, melyet értékelő beszélgetés és élménybeszámoló követett ..

2009. május 21.
Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban – könyvtári kiadványok témában.

2009. június 18.
A műszaki/intézményi könyvtárak helyzetéről, lehetőségeiről szóló országos konferencia. került megszervezésre az MKSZ által végzett felmérés eredményeinek bemutatásán keresztül:
Szerevezők és előadóink voltak: Balogh Margit, Fazekas Andrea, Kóródy Judit, Kovács Beatrix
2009. szeptember 16-18.
Informatio Medicata, az orvos/egészségügyi könyvtárak konferenciája. Témája: az orvosi könyvtárak jövője.

2009. október 8-11.
Tanulmányút Kárpátaljára a Bereg vidékre. Az igen nehéz helyzetben lévő Beregszászi Magyar Főiskolának és a Munkácson a létéért küzdő Zrinyi Ilona városi magyar könyvtárnak százas rendű könyvajándékot sikerült az MKSZ-nek összegyűjteni és a helyszíneken átadni..

2009. október 28.
„Magyar adózástörténeti kiállítás”-t tekintettük meg Zséli Lászlóné és Nagy Zoltán kollegáink vezetésével, az APEH Dob utcai székházában. működő muzeális gyűjteményben

2009. november 11.
Szakmai rendezvény a BME – OMIKK-ban. Program: előadások az ENRICH nemzetközi projektről, és a 150 éve született Bánki Donát kiállítás megtekintése.

2009. november 25.
„A körkép a digitális fórumokról és archívumokról” c. konferencián vettünk részt a ZMNE Tudomány Napja rendezvényén., melyet az MKSZ-el közösen szervezett meg az egyetem könyvtára

2009. december 3.
Vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése a KSH Könyvtárban, amelynek a stratégiai menedzsment fontos területeivel foglalkozott.

2009. december 10.
Beszámoló és év értékelő taggyűlést tartottunk az OSZK-ban ahol a Luca napi rendezvényünk keretében , a teljes magyar nyelvemlék kincseket bemutató a „Látjátok feleim szümtükkel..…”cinű kiállítást tekinthettük meg Dr. Madas Edith egyetemi tanár a kiállítás kurátora nagy élményt nyújtó szakvezetésével.