Beszámoló az MKSZ 2022-es évéről 2023.január 13.án

Luca naptól Veronika kendőéig

A Műszaki Szekcióban sok éves hagyománya van a december 13-án Luca napján megtartott beszámolóknak az egész éves munkánkról.  A 2022. évi Luca napi beszámoló ezalkalommal 2023 január 13-ára péntekre csúszott át. Ily módon a Luca széke még a szokottnál is lassabban készült el. No de „ami késik nem múlik!” Sor került a számadásra a 2022. évről is.

Prokné Palik Mária titkári beszámolóját tartja

Rendezvényünket ezúttal is a megszokott helyszínen, az OSZK V. emeleti tanácstermében tartottuk. Tagjaink megérkezése után Nagy Zoltán elnök úr köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte dr. Füredi Mihályt a taggyűlés levezető elnökének, s ezt a megjelentek elfogadták.
..Elsőként a titkári beszámolóra került sor. Prokné Palik Mária titkár számba vette szekciónk tagságát, az egyéni, testületi és tiszteletbeli tagokat. Majd beszámolt a vezetőség munkájáról...

Nagy Zoltán elnöki beszámolóját tartja

Elnökünk, Nagy Zoltán, több rendezvényünknek volt a szervezője. Képviselte szekciónkat a különféle rendezvényeken, rendszeresen részt vett a nagy egyesület online Tanácsülésein. Részt vett az MKE elektronikus küldöttgyűlésén az online szavazás lebonyolításában. Szervezte szekciónk látogatását a Millenárison, amely rendezvény az MKE 53. Vándorgyűlésén rendezett programunkat volt hívatva előkészíteni. Szervezte és moderálta szekcióprogramunkat a Vándorgyűlésen, illetve az ősszel megrendezésre került Könyvfesztiválon. Összeállította a vezetőségi ülések programpontjait, valamint vezeti az üléseket. Tolnai Györggyel közösen szerkeszti Szekciónk honlapját. E területen végzett tevékenységének összefoglalást külön e célú évi beszámolója tartalmazza.
Prokné Palik Mária titkár részt vett a rendezvények szervezésben Nagy Zoltán elnök úr mellett. Az MKSZ Vezetőségi üléseken vezeti a jegyzőkönyvet. Az MKE tanácsülésein elnök úrral képviseli szervezetünket, mint az MKSZ tanácsi képviselője. Az egyes rendezvényekről készült beszámolókat továbbítja a Könyvtárvilág webmagazin felé. A jelentős eseményekről beszámol a TMT hasábjain is.
Fazekas Gáborné, Jutka, pénzügyeinket, illetve a tagnyilvántartásunkat tartja kézben. Kezeli és forgalmazza az MKSZ posta –levelezését továbbá végzi a kinyomtatott tájékoztatók s az MKSZ HÍRADÓ tagoknak való szétküldését is.
Zsigáné Kóródy Judit ez évben is a vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetéseit szervezte Kutnyánszky Anikóval együtt. Idén a szerzői jog könyvtárakat is érintő kérdéseiről beszélgettünk. Jutka az MKE Könyvtárvilág webmagazin szerkesztője.

Farkas István EB elnökünk értékeli helyzetünket

Farkas István az Ellenőrző Bizottság elnökeként ellenőrzi gazdálkodásunkat és figyelemmel kíséri a pénzügyi, adminisztrációs ügyeinket. A Vándorgyűlés szervezésében aktívan részt vett, előadóként is szerepelt a Könyvfesztiválon a kerekasztalbeszélgetésen és biztosította ehhez a műszaki technikai feltételeket is. Anyagi támogatása jelentős mértékben hozzájárul az MKSZ különböző szakmai programjainak folyamatos és hiánytalan megvalósításához.
.

Antal Lajosné, Elli, mint a Pénzügyi Bizottság tagja folyamatosan végzi a számlák ellenőrzését. Jelenleg ő látja el az Orvos –Egészségügyi önálló tagcsoport képviseletét.

Hírlevél MKSZ HIRADÓ és MKSZ Honlap.

Híreinket elektronikusan a Muszkon és a Katalist levelezési listákon jelentettük meg illetve az MKSZ Honlapunkon is havi rendszerességgel képanyagokkal egybe szerkesztett cikkek formájában közreadjuk. Email címmel nem rendelkező tagtársaink pedig nyomtatott formában kapták meg postai úton. A rendezvényeinkre is hasonló formában mentek ki a meghívók, vagyis elektronikusan és nyomtatott változatban.
Jó tájékozódási pont továbbá a Honlapunk is, ahol igyekszünk minél előbb feltölteni az aktuális híreket és az események rendezvények megtörténte után mindig fényképekkel együtt szerkesztett beszámolókat cikkeket jelentetünk meg. Ebben a tekintetben nem lehetünk eléggé hálásak Tolnai Györgynek, aki idejét nem kímélve a honlapunk technikai és a képszerkesztői feladatait végzi kiváló szaktudással önzetlenül évek óta. Köszönetet mondunk Karasz Lajosnak is, aki a különböző rendezvényeinken fotózott, s az elkészült képeket grátisz bocsátotta Szekciónk rendelkezésére.
Szekciónk rendezvényeit az első félévben beárnyékolták a járvány miatti korlátozások. Ebben az időszakban főként az online térben zajlottak rendezvényeink. Januárban évindító köszöntővel jelentkeztünk és felhívtuk tagjaink figyelmét a tagdíjak befizetésére. Együtt választottuk ki a szekciónk által Fitz József – könyvdíjra javasolt műveket. Részt vettünk az elektronikus küldöttgyűlésen, ahol elfogadtuk az MKE 2021-es évről szóló közhasznúsági jelentését.
Júniusban a Millenárison jártunk, ahol Gazda István professzor úr vezetésével megnéztük az Álmok álmodói 20 kiállítást. ez a rendezvény a Műszaki Szekció Vándorgyűlésen tartandó programját készítette elő. Ezt követte júliusban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. Vándorgyűlése Kaposváron a Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás jegyében. Itt került sor szekciónk rendezvényére A magyar tudomány, a feltalálók, a műszaki fejlődés történetének az Álmok Álmodói 20 című a Millenárison megnyílt kiállítás demonstrációval és beszámolókkal való bemutatása címmel. A Vándorgyűlésről a TMT-ben is beszámoltunk.
Szeptemberben Pecz Samu szakrális építészete a fővárosban kiállításmegnyitójával és a Pecz Samu című könyv bemutatójával folytatódott programsorozatunk. Még ugyanebben a hónapban a Könyvfesztiválon a Könyvtáros klubban Történeti dokumentumaink és a sajtó jeles emlékei a jövőt szolgálják, valamint Vitafórum és kerekasztalbeszélgetés a történeti értékű műszaki irodalom és alapművek megőrzéséről digitalizálásuk útján – című rendezvényeinkkel szerepeltünk.
Októberben került sorra a Fókuszban a digitalizálás, digitális gyűjtemények című XXI Országos ODR konferencia Tatabányán Ezen Nagy Zoltán és Farkas István vettek részt. Októberi rendezvényeink sora Härtlein Károly előadásával folytatódott a BME OMIKK-ban Egy fizikus gondolatai a könyvtárban címmel. Novemberben a BME Kálmán Tódor Szélcsatorna Laboratóriumába látogattunk. Majd a Vállalati Könyvtárosok 34. műhelybeszélgetése következett Szerzői jogi törvény változásairól. Látogatást tettünk az OSZK Digitalizáló Műhelyébe és megnéztük az Esszencia c. kiállítást. Decemberben megemlékeztünk Kovács Dezsőről, aki az MKE Műszaki Szekció alapitó titkáraként kezdete meg a hosszú egyesületi tevékenységét, majd MKE főtitkárként is végzett szakmai tevékenységet. Honlapunkon Nagy Zoltán elnök úr búcsúztatja tagtársunkat. Decemberben Luca napi és Újévi köszöntőt tettünk közzé honlapunkon
A programjainkról részletesen írtunk a hírleveleinkben és a honlapunkon is. El kell mondanunk, hogy a szekciónk által szervezett programok iránt nagy volt az érdeklődés. Sokan jöttek tagjaink közül és más szekciók tagjai is az általunk szervezett rendezvényekre. Végezetül elmondható, hogy programokban gazdag évet tudhatunk magunk mögött a járvány ellenére is, és reméljük, hogy mind ezek a tagságunk tetszését is elnyerték.

Tagyülésünk hallgatósága

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2022. évi eseményei

A 2022-es évre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 4 Tanácsülést tervezett, ezek időpontjai: február 25-e, május 27-e, szeptember 29-e és december 15-e.
A Tanácsüléseket minden alkalommal Gerencsér Judit főtitkár vezette. Szekciónkat Nagy Zoltán elnök és Prokné Palik Mária tanácsi küldött képviselte.
A tanácsülések online formában zajlottak.

A február 25-én megtartott tanácsülés Barátné Prof dr. Hajdú Ágnes köszöntőjével kezdődött, aki köszöntötte a jubiláló szervezeteket. Méltatta az egyesületei szervezés szerepét a szakmai életben. A szervezethez tartozás szerepet játszik az identitás megőrzésében, a közösséghez tartozás ereje segíti a mindennapi munkát. Elnök asszony köszönetet mondott az Egyesületben végzett önzetlen munkáért. Főtitkár asszony a szervezeti beszámolók és a költségvetés elkészítésének fontosságára hívta fel a figyelmet. A 2022. évi rendezvények közül a Küldöttgyűlésről és az MKE Akadémia anyagának bővítéséről a YouTube-on esett szó. Ezt követte az 53. Vándorgyűlés szervezésével kapcsolatos feladatok számbavétele.
A következő MKE Tanácsülésen május 27-én Főtitkárasszony kiemelte, hogy Barátné dr. Hajdu Ágnes a Könyvtárügyért kitüntetést kapott az IKSZ közgyűlésén. Az ukrán háború áldozatainak támogatására összegyűjtött linkjegyzék elérhető az MKE honlapján. Beszámolt még dr. Gerő Gyula elhunytáról. A küldöttgyűlésen elfogadtuk az MKE 2021-es évről szóló közhasznúsági jelentését. Az MKE 53. Vándorgyűlés 2022 előkészületeiről Kiss Gábor (Kaposvár) valamint Kiss Gábor (Zalaegerszeg) számolt be. A Kompetencia konferencián neves hazai és külföldi előadók voltak a vendégek; Barbara Lison, az IFLA elnöke is előadást tartott.
A szeptemberi tanácsülésen főtitkár asszony elmondta, hogy az MKE együttműködési megállapodást kötött a népszámlálással kapcsolatos feladatok támogatására. A háborús helyzetben próbál az MKE is segíteni a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökétől, Varga Évától kaptunk számlaszámot. A 60 éve indult közművelődési szakemberképzésre emlékezve ünnepséget tartottak Szombathelyen. Az MKE 53. Vándorgyűlését, Kiss Gábor, (Kaposvár) és Kiss Gábor (Zalaegerszeg) értékelte. Sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött, jelentős számú résztvevővel. A kitüntetettek között Antal Lajosné MKE emlékérmes tagtársunkat köszönthetjük
A decemberi tanácsülésen előtérbe kerültek a szervezeti ügyek, a tagnyilvántartás pontosítása. A 2021-es 1%-os adófelajánlásokból 34102 ft érkezett be a Magyar Könyvtárosok Egyesülete számára, amelyet a könyvtáros hallgatók vándorgyűlési részvételének támogatására fordítottak. Az MKE elnöksége reagálva az elmúlt időszak eseményeire, támogatásáról biztosítja a pedagógusokat, nevelőket. A 2022-es Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált idén ősszel szeptember 29 és október 2 között rendezték, ahol az MKE Könyvtáros Klub programsorozatával jelentkezett. Az MKE Akadémia keretében már 20 előadás érhető el az MKE YouTube csatornáján. Előttünk álló események között szóba került, hogy az MKE Akadémia folytatódik, 2023-ban is lesz Kompetencia konferencia. Az 54. vándorgyűlés a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban kerül megrendezésre Tatabányán, valamint készülünk a 2023. évi LIBER konferenciára Budapesten az Akadémia könyvtárában július 5-7 között. A 88. IFLA konferenciát Hollandiában Rotterdamban rendezik augusztus 21 és 25 között. Budapest könyvfőváros 2023-as rendezvényein is részt kívánunk venni. A 2023-as MKE választások keretében lesznek a szervezeti választásokat és a tisztújító elnökségi választást

Évértékelő elnöki beszámoló

Ezután Nagy Zoltán elnök úr elnöki évértékelő beszámolója következett. Hivatkozva a részletes titkári beszámolóra kijelentette nem ismétli meg a már elhangzottakat. Megjegyezte, hogy Prokné Palik Mária a titkári teendőket előzmények nélkül vette át Pastyik Endrétől.

Dr.Füredi Mihály vezeti a közgyűlést

Tagnyilvántartásunk rendben tartása „sarkalatos pont” ahhoz is, hogy pl. a Muszkon levelek célba jussanak az elérési adatokban (email cím, lakcím, telefonszám) történt változást jelezni kell. Hangsúlyozta, hogy többnyire a Muszkon információs listának köszönhetően jutnak el a tagokhoz a hírek az új programokról. Nagyon kevesen, de vannak, akik még postán és telefonon kapják tőlünk az információkat.


Fazekas Judit: Lelkiismeretesen végzi az igen sok figyelmet és precizitást igénylő gazdasági, pénzügyi munkát – elszámolások készítése, számlák időben történő leadása. Tevékenysége jelentős a tagdíjak beszedésében, a tagokkal való kapcsolattartásban.
– Ezt alátámasztja véleményével Farkas István az Ellenőrző Bizottságunk vezetője is, aki mindezt a tevékenységet összefogja. Emellett jelentős támogatást nyújt szekciónknak tapasztalatai és gazdálkodási ismereteinek átadásával is.
– Megköszönte Prokné Palik Mária munkáját. Ő készíti a havi vezetőségi tájékoztatókat és emlékeztetőket. Fontos feladata a Muszkon hírportál kezelése: az adtok, információk, hírek és eseményinkről a tájékoztató anyagok feltöltése, közreadása.
Antal Lajosné az EB munkája mellett, képviselte az orvos-egészségügyi csoportot. Ő állította össze szekciónk Szellemi Totó-ját a Vándorgyűléseken. Az EB tagjaként havonta ellenőrzi számláinkat és pénzügyi tevékenységeinket, segít a tagdíjak beszedésében.
Zsigáné Kóródy Juditnak köszönhetően a vállalati könyvtárak információs kérdéseit megvitató „Műhelybeszélgetések” sorozatában is részt tudunk venni. Judit értékes tevékenységet végez MKE Web-magazinjának, a Könyvtárvilágnak szerkesztésében is.
– Honlapunk aktív és működik – Tolnai Gyurinak köszönhető a képek felrakása. Köszönetet mondott Karasz Lajosnak is az eseményeink képi megörökítéséért.

Megemlítette, hogy 2023-ban tervezzük megjelentetni az MKSZ elmúlt 50 évéről szóló „beszámoló” kötetet. A tisztújításra hivatkozva beszélt arról, hogy a Műszaki Könyvtáros Szekciónknak két nagy területe van: a műszaki könyvtárak és az orvosi-egészségügyi könyvtárak, akik most nagy átalakulások előtt állnak. E két terület összefogásában, együttműködésében nagy lehetőségek rejlenek. Nagy Zoltán tiszteletbeli elnök maradna, segítve ezzel utóda munkáját.

Szervezetünk tagjai megszavazzák a beszámolókat

Végül kiosztott jelölőlapokat az MKE 2023. évi tisztújításához azzal, hogy próbáljunk több információt szerezni a kitöltéséhez. Tisztújító közgyűlésünket áprilisban tartjuk, amelynek az előkészítésévvel vezetőségünk foglalkozik. Köszönet a tagok és nem tagok munkájáért – zárta mondandóját Nagy Zoltán.

Farkas István a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a 2022 évi tevékenységéről és a szekció gazdálkodásáról szóló jelentését. Az MKSZ anyagiakban rendezett, a gazdálkodás stabil, hiánytalan a működésben. Az Ellenőrző Bizottság tagjai Fazekas Gáborné, Antal Lajosné és Farkas István. Az Ellenőrző Bizottság a havi vezetőségi üléseken részt vesz, az ellenőrzés folyamatos.

Megemlékezés Kovács Dezsőről

Kovács Dezső hajdaani főtitkárunk portréja

Nagy Zoltán megemlékezett Kovács Dezső  elhunyt tagtársunkról, a szekciónk alapító titkáráról.A nekrológ bemutatta életútját. Kovács Dezső később  az MKE főtitkáraként több, mint tizennégy éven át szolgálta könyvtáros szakmai egyesületünket.
A hallgatóság néma felállással emlékezett meg róla.
Temetésén szervezetünket Prokné Palik Mária titkárunk képviselte.

Végezetül a Műszaki Szekció 2023-as terveiről esett szó

Január: Részvétel a Magyar kultúra napja rendezvényen.
Február: Látogatás a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék könyvtárában.
Március: Könyvtáros nők köszöntése
Április: Nemzetközi Könyvfesztivál – részvétel az MKE Könyvtáros klub programjában.
Május: Tisztújító Közgyűlés – az MKSZ 50 évéről szóló könyv megjelentetése –
Látogatása a Műegyetem Nagyfeszültségű Laboratóriumában
Június: Múzeumlátogatás: pl. Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Július: Részvétel a Vándorgyűlésen – Tatabányán
Szeptember: A tervezett könyv kinyomtatása.
Október: Barangolás a magyar emlékek nyomában.
November: Tudomány hónapja
December: Az MKSZ Luca-napi beszámoló taggyűlés

Farkas István felvetette, hogy az év folyamán talán a ZalaZone meglátogatása is szóba jöhet.

Brátán Vera énekművész műsora

Brátán Vera énekművész
előadását tartja

A kulturális program keretében Brátán Vera énekművész Luca naptól a Veronika kendőjéig című műsorát hallgattuk meg.

 

Majd kötetlen beszélgetéssel, a büfé választék és a már hagyománnyá vált tagtársak által hozott sütemények, finomságok élvezetével zárult a taggyűlés.

Itt a Meghívó

A bejegyzés kategóriája: Hírek, Közgyűlés, Luca nap, OSZK, Rendezvények
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*