2023 Luca nap beszámoló

Luca napi beszámoló
az MKSZ 2023-as évéről december 15-én

2023 Luca napi rendezvényünk résztvevői

A Műszaki Szekcióban sok éves hagyománya van a december 13-án Luca napján megtartott beszámolóknak az egész éves munkánkról. A 2023. évi Luca napi beszámoló ezalkalommal december 15-re péntekre csúszott át.

MKSZ évvégi beszámoló taggyűlése

Rendezvényünket ezúttal is a megszokott helyszínen, az OSZK V. emeleti tanácstermében tartottuk.

Nagy Zoltán levezeti a taggyűlést

Tagjaink megérkezése után Nagy Zoltán tiszteletbeli elnök úr, aki taggyűlés levezető elnöki szerepét is betöltötte, köszöntötte a megjelenteket. Majd felkérte a jegyzőkönyvvezetőt Kutnyánszky Anikót, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőket, szavazatszámlálókat, s ezt a megjelentek elfogadták.

Elsőként Marton József szekciónk alapító intézménye főigazgatójának köszöntőjét olvasta fel a szekció titkára, mivel Ő maga sajnálattal nem tudott részt venni az ünnepi taggyűlésünkön:

Főigazgató úr szeretettel üdvözölte az ünnepség résztvevőit és a szekció valamennyi tagját; az újonnan felállt vezetőséget, valamint a szekció megválasztott elnökét, Farkas Istvánt.

Kutnyánszki Anikó jegyzőkönyv vezetőnk

Kiemelten üdvözölte a szekció tiszteletbeli elnökét, Nagy Zoltánt, aki több évtizeden át vezette a szekció munkáját. Munkásságának értékét mi sem bizonyítja jobban, mint az idei évben kiérdemelt Füzéki István emlékérem-díj, melyhez szívből gratulált. További jó egészséget és sikerekben gazdag szakmai munkát kívánt!

Megköszönte az idei szoros együttműködést, jövőre ugyanezt a szemléletet követve igyekszik támogatni a közös munkát és sikereket. Mindenkinek áldott békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag boldog új évet kívánt!

Ezután a titkári beszámolóra került sor. Prokné Palik Mária titkár számba vette szekciónk tagságát, az egyéni, testületi és tiszteletbeli tagokat. Majd beszámolt a vezetőség munkájáról

Ebben az évben a vezetőség munkája február 9-én vezetőségi üléssel kezdődött, ahol áttekintettük az ez évi feladatokat, különös tekintettel a tatabányai Vándorgyűlésre.

Szó volt a közelgő tisztújítás szervezéséről, valamint néhány programtervről a 2023-as évre. Ezt további 9 vezetőségi ülés követte. Ezeken fontos szerepet kapott a Szekció soron következő programjainak szervezése, különös tekintettel a Vándorgyűlésre, majd az őszi időszakban a Könyvfesztiválon való részvételünk szervezésére, valamint Szekciónk és az MKE tisztújításának előkészítésére. Szekciónk részvételének biztosítására az MKE májusi küldöttgyűlésén.

Javaslatot tettünk az MKSZ és az MKE vezetőségének tagjaira. Az ülésekről jegyzőkönyveket készítettünk melyeket az irattárunkban őrzünk elektronikusan, itt is ellenőrizni lehet az elvégzett munkánkat.

Vezetőségünk tagjai a tisztújítás előtt:

Antal Elli az EB beszámolóját tartja

Elnök: Nagy Zoltán
Titkár: Prokné Palik Mária
Vezetőségi tagok: Fazekas Gáborné, Antal Lajosné,
Farkas István, Zsigáné Kóródy Judit.
Ellenőrző bizottság elnöke: Farkas István

Az újonnan felálló vezetőség néhány új taggal bővült:

Elnök: Farkas István
Tiszteletbeli elnök: Nagy Zoltán
Titkár: Prokné Palik Mária

Vezetőségi tagok: Fazekas Gáborné gazdasági felelős, Zsigáné Kóródy Judit Könyvtárvilág Webmagazin szerkesztője, Horváth Noémi egyetemi testületi tag könyvtár képviselője, Kutnyánszky Anikó PR felelős, Szluka Péter az orvos egészségügyi csoport képviselője.

Ellenőrző bizottság elnöke Berek László, tagjai dr. Füredi Mihály és Antal Lajosné Elli.

Ezután számbavettük a vezetőség tagjai által egész évben végzett munkát.

 Hírlevél MKSZ HIRADÓ és MKSZ Honlap.

Híreinket elektronikusan a Muszkon és a Katalist levelezési listákon jelentettük meg, illetve az MKSZ Honlapon is havi rendszerességgel, képanyagokkal egybe szerkesztett cikkek formájában közreadjuk. Email címmel nem rendelkező tagtársaink pedig nyomtatott formában kapták meg postai úton. A rendezvényeinkre is hasonló formában mentek ki a meghívók, vagyis elektronikusan és nyomtatott változatban. Jó tájékozódási pont továbbá a Honlap is, ahol igyekszünk minél előbb feltölteni az aktuális híreket. Az események rendezvények megtörténte után fényképekkel együtt szerkesztett beszámolókat cikkeket jelentetünk meg. Nagyon jelentős a honlapunkat felkeresők száma.

Folyó Istvánné Koráry díjas kitüntetettetünk

Nem lehetünk eléggé hálásak Tolnai Györgynek, aki idejét nem kímélve a honlapunk technikai és a képszerkesztői feladatait végzi kiváló szaktudással önzetlenül évek óta.

Köszönetet mondunk Karasz Lajosnak is, aki a különböző rendezvényeinken fotózott, s az elkészült képeket grátisz bocsátotta szekciónk rendelkezésére.

Akire büszkék vagyunk: Fonyó Istvánné szekciónk felterjesztésére Kosáry Domokos-díjban részesült. Fonyó Istvánné nagyban támogatta szekciónk működését

Tolnai György szekciónk felterjesztésére MKE-emlékérem kitüntetésben részesült, honlapunk szerkesztésért.

Tolnai György MKE emlékérmes köszöntése

Tiszteletbeli elnökünk Nagy Zoltán Füzéki István-emlékéremet kapott.

A díjazottaknak szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

A titkári beszámoló végén felidéztük közös programjainkat, Szekciónk egész éves tevékenységét.

Nagy Zoltán Füzéky díjas köszöntése ajándék átadással

A programjainkról részletesen írtunk a hírleveleinkben és a honlapunkon is. El kell mondanunk, hogy a szekciónk által szervezett programok iránt nagy volt az érdeklődés. Sokan jöttek tagjaink közül és más szekciók tagjai is az általunk szervezett rendezvényekre.

Média és Sajtó megjelenés.

Az MKE Könyvtárvilág című Webmagazin folyóirata 2023 évi számaiban több cikket adtunk le, és azok meg is jelentek Kóródy Judit szerkesztésében

A TMT-ben 2 beszámoló jelent meg, amely a Szekciónk cikluszáró és tisztújító közgyűléséről, valamint az ÉpTöri tanszéken tett látogatásunkról tájékoztat.

Prokné Palik Mária titkári beszámolóját tartja

Vándorgyűlésen tartott programunkról rengeteg kedvező visszajelzést kaptunk. Végezetül elmondható, hogy programokban gazdag évet tudhatunk magunk mögött és reméljük, hogy mindezek a tagságunk tetszését is elnyerték.

A titkári beszámoló után a 2023-as évben megtartott MKE Tanácsülésekről számolt be Prokné Palik Mária tanácsi küldött A 2023-as évre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 4 Tanácsülést tervezett, ezek időpontjai: február 8-a, május 17-e, október 24-e és december 18-a, valamint a tisztújító taggyűlés május 3-án

Magyar Könyvtárosok Egyesülete tisztújító küldöttgyűlése

2023.május 3-án (szerdán) került sor A Műszaki Szekciót a következő küldöttek képviselték: Nagy Zoltán, Antall Lajosné, Fazekas Gáborné a Szekció küldötteiként, valamint a testületi képviselőink: Farkas István, Prokné Palik Mária, Szluka Péter,  Berek László,, Kovács Beatrix, Szlepák Timi, ,Tolnai György, Mészáros Zoltán.

A küldöttgyűlést üdvözölte Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója és Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke.

Jóváhagyásra került a közhasznúsági beszámoló, valamint az elnök, a főtitkár, az ellenőrző bizottság elnöke és a tanács elnöke beszámolt az eltelt ciklusról. A küldöttek elfogadták a beszámolókat és megköszönték a leköszönő Elnökség elhivatott, áldozatos, elmúlt négyéves, sikeres szakmai munkáját.

A választást követően az MKE új tisztségviselői 2023–2027-es ciklusra:

Elnök: Gerencsér Judit
Főtitkár: Istók Anna
Elnökségi tagok: Eszenyiné dr. Borbély Mária, Gaálné Kalydy Dóra, Haszonné Kiss Katalin, Kiss Gábor, Oros Sándor, Péterfi Rita, Villám Judit
Elnökségi póttagok: Baráthné Molnár Mónika, dr. Sándor Viktória
EB elnök: dr. Aczél-Partos Adrienn
EB tagok: dr. Kührner Éva, Magdics Erika, Nuridsány Judit, dr. Senkei-Kis Zoltán

A Műszaki Szekció valamennyi tagja nevében köszönjük a leköszönő Elnökség elmúlt időszakban végzett áldozatos munkáját, külön is kiemelve az MKE leköszönő elnökét Barátné Prof. Dr. Hajdú Ágnest, aki több cikluson át irányította a Magyar Könyvtárosok Egyesületét. Az MKE minden megválasztott tisztségviselőjének a Műszaki Könyvtáros Szekció tagsága nevében szívből gratulálunk és sikerekben gazdag eredményes tevékenységet kívánunk mindannyiunk hasznára és örömére.

Az évértékelő elnöki beszámolóval folytatódott taggyűlés, amelyet Farkas István a szekció elnöke mondott el. Antal Lajosné az Ellenőrző Bizottság nevében mondta el Berek Lászlónak az EB elnökének értékelését gazdálkodásunkról. A beszédek után a résztvevők elfogadták a beszámolókat. Ezzel a beszámoló közgyűlésünk hivatalos része lezárult.

Ezt követte idei díjazottaink köszöntése.

Köszöntöttük Fonyó Istvánnét, Tolnai Györgyöt valamint Nagy Zoltán tiszteletbeli elnökünket.

Nagy Zoltán laudációját Dr.Gazda István tartotta

Dr.Gazda István Nagy Zoltán laudációját mondja

Dr.Gazda István professzor úr egy kiemelkedő értékű laudációt mondott Nagy Zoltán életútjáról, a legelső lépésektől egészen az OSZK Fénykép és Fotóművészeti Tárának a létrehozásáig bezárólag. Méltatta számos kitüntetéssel díjazott több, mint 50 éves szakmai és személyes pályafutását.

 

 

Nagy  X videofilm vetítése

Kiss Gábor a Nagy X Birodalma film szerkesztője

Végül egy humoros videót nézhettünk meg az OSZK Hold utcai részlegéről, amelyet Nagy Zoltán 35 éven át vezetett. Ez a videó Nagy Zoltánról szólt, de anélkül, hogy Ő személyesen látható lett volna a filmben. Ez a Kiss Gábor korábbi műszaki szakember kollégánk által készített film újra nagyon sikeres volt, mert felidézte az Országos Könyvtári Állományvédelmi Központ működésének legszebb éveit a számos, korábban ott dolgozó megjelent körében.

Majd az MKSZ által megrendelet házi büfében felszolgált szendvicsek és a pogácsák elfogyasztására került sor, amelyet a Nagy Zoltán által Kesztölcön termelt borok megkóstolása követett az adventi jó hangulathoz való hozzájárulás jegyében.

Emlékeink felidézése

Közben Tolnai György tagtársunk, honlapunk képszerkesztőjének összeállításában egy igen érdekes képsort tekinthettünk meg, az elmúlt másfélévtized Luca napi összejöveteleinek legszebb pillanatait és jeles kulturális programjait felidézve.

A vetítés nyitóképe

Ezt követte még a Farkas István elnökünk fényképeinek megtekintése is. Minden ilyen emlékkép újból való felfedezése örömteli fogadtatást váltott ki.

A továbbiakban kötetlen beszélgetésre került sor, miközben elfogyasztottuk a tagtársak által készített pogácsákat és süteményeket, köztük a nagy kedvenc almáspitét is.

Farkas István elnökünk zárszavát tartja

Szép és örömteli adventi hangulatban tudtunk elbúcsúzni egymástól, áldott karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új esztendőt kívántunk egymásnak.

Összeállította:  Prokné Palik Mária

A  meghívóhoz

A bejegyzés kategóriája: 2023, Dr.Gazda István, Hírek, Luca nap
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*