Beszámoló az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék könyvtárában tett látogatásról

Szekciónk meghívást kapott az „Éptöri” tanszék könyvtárába, ahol Leitgéb Mária a könyvtár vezetője, az ELTE doktorandusz hallgatója, tudományos munkatárs látott vendégül bennünket. Mária színvonalas előadás keretében mutatta be a könyvtár történetét a kezdetektől. Kitért hazánk legnevesebb építészeinek munkásságára, akik szorosan kötődtek a Műegyetemi oktatáshoz, és megalapozták a könyvtár gyűjteményét.

Leitgéb Mária könyvtárvezető bemutatja a könyvtár régi anyagát

A könyvtár gyűjteménye

Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék könyvtárának története a Műegyetemi építészképzés kezdeteihez nyúlik vissza. Tanszéki könyvtárunk történetében Steindl Imre Műépítészet Tanszékének gyűjteménye tekinthető a könyvtár bizonyíthatóan első elődjének.
A tanszéki könyvtár gyűjteményét tekintve egyedi és különleges Magyarországon az építészeti szakkönyvtárak körében. A könyvtár gyűjtőkörébe tartozik a magyar és egyetemes építészettörténet, az építészetelmélet története, a műemlékvédelem, a népi építészet, a művészettörténet és az iparművészet szakirodalma.

A jelenleg mintegy 21 ezer könyvet és több mint 3 ezer kötetnyi folyóiratot tartalmazó könyvtár anyaga főként magyar, angol, német, francia és olasz nyelven íródott, de számos más európai nyelven is található szakirodalom.
A muzeális értékű könyvek, az építészeti szakirodalom 16–18. században megjelent reprezentatív kiadványai – Bertotti Scamozzi, Cataneo, Palladio, Piranesi, Serlio, Vitruvius művei – különösen értékes részét képezik a gyűjteménynek.

Válogatás a könyvtár legrégebbi kincseiből

 

A történeti gyűjtemény mellett a kurrens szakirodalom is hozzáférhető a könyvtár olvasótermében. A szakkönyvek beszerzése mellett elérhetőek a legfontosabb magyar és nemzetközi bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok. A könyvtár dokumentumai kereshetők az online katalógusokban.

Mit keres?

Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék könyvtára gyűjti és szolgáltatja a magyar és külföldi építészettörténet, építészetelmélet-történet és műemlékvédelem szakirodalmát.

Hauszmann Alajos pecsétje több könyvben is szerepel

Gyűjtőkörébe tartozik továbbá a népi építészet, művészettörténet, iparművészet története, valamint értékes forrásanyag található a néprajz, világtörténelem, vallástudomány, várostörténet és a társadalomtudomány egyéb kapcsolódó területeiről is.
A könyvtár történeti gyűjteménye révén egyedi és a különleges a magyar építészeti szakkönyvtárak körében, de a kurrens szakirodalom (nyomtatott könyvek, folyóiratok) is hozzáférhetőek a könyvtár olvasótermében csakúgy, mint a kutatásokhoz alapvetően szükséges magyar és nemzetközi bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok.

Témakörök:

  • Magyar építészettörténet
  • Ókori, középkori, újkori és modern építészettörténet
  • Építészetelmélet-történet
  • Műemlékvédelem
  • Népi építészet
  • Művészettörténet
  • Iparművészet története

Dokumentumok:

  • Nyomtatott könyvek (kézikönyvek, monográfiák, tanulmánykötetek, mintakönyvek, kiállítási katalógusok) a 19. század közepétől napjainkig.
  • Folyóiratok a 19. század közepétől kezdve, kurrens építészeti szakfolyóiratok.
  • Műemlékvédelmi szakmérnöki szakdolgozatok.

A könyvtár dokumentumai helyben használhatók a könyvtár nyitvatartási idejében.

Online katalógusok

Tanszéki könyvtári katalógus: Szirén

A tanszéki könyvtár online gyűjteményében található nyomtatott könyvek, folyóiratok (2016-tól, a korábbi időszak folyóirat-állományának feltöltése folyamatban), folyóiratcikkek és tanulmánykötetben megjelent tanulmányok.

BME OMIKK központi katalógusa: Aleph

Tartalmazza a tanszéki könyvtár állományába 1990 óta bekerült könyveket (az állomány kb. 10%-át). Tárgyszóra is lehet keresni

Rajz- és fotótár

Kép a Rajztárból

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének Rajz-és Fotótára 2014-ben jött létre az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) – később Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) – 112906-os számú pályázatának és a Nemzeti Kulturális Alapnak (NKA) támogatásával.

Kép a Rajztárból

A gyűjtemény kiemelten fontos forrásértékű dokumentumokat tartalmaz a műegyetemi építészoktatás történetének kezdeteitől. A gyűjteményben hallgatói rajzokon, műemlékfelmérési munkákon és oktatási anyagokon kívül nagyszámú professzori rajz és terv is található, amelyek megőrzése, kezelése és tudományos kutathatósága kiemelt fontosságú az építészoktatás szakmatörténete és jövője, továbbá az építészettörténet és műemlékvédelem tudományos feladatai szempontjából. Az immár digitális formában elérhető Rajz-és Fotótár több mint 6000 történeti rajzot, közel 2000 fotót és ugyanannyi diapozitívot tartalmaz. Az állomány nagy része az 1860-as évektől a 20. század első feléig tartó időszakban keletkezett.

A gyűjtemény legszebb darabjait 2018-ban a Tanszék és a BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár közös, Kincsek az építészképzés 150 éves történetéből című kiállításán mutattuk be a Nagyközönség számára.

Repozitórium


BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Repozitóriuma

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének digitális dokumentumait a BME Építészmérnöki Kar repozitóriuma tartalmazza.

A repozitóriumban önálló kategóriaként szerepel az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, amely a tanszéken keletkezett – digitalizált vagy born digital – elektronikus anyagok archiválására, hosszú távon való megőrzésére és hozzáférhetővé tételére szolgál, feladata a kutatás, oktatás többrétű támogatása.

Rajz- és Fotótár  az ÉPTÖRT online felületen

RAJZ- ÉS FOTÓTÁR az ÉPTÖRT-ben

A gyűjtemények legfontosabbika a tanszéki Rajz- és Fotótár gyűjteménye, amely kiemelten fontos forrásértékű dokumentumokat tartalmaz a műegyetemi építészoktatás, alkotás és kutatás kezdeteitől. Az itt található digitalizált gyűjteményben hallgatói rajzok, műemlékfelmérési munkák, professzori rajzok, tervek, valamint oktatási anyagok: fotók, diapozitívok találhatók meg.

A Rajz- és Fotótár anyagai mellett más – az építészképzés történetéhez, az építészettörténet-kutatáshoz, és a jelenlegi oktatáshoz kapcsolódó – dokumentumok elhelyezésére a kategórián belül további gyűjtemények találhatók: diplomatervek, hallgatói dolgozatok, disszertációk, publikációk/preprint verziók, e-könyvtár, kézirat (autográf és gépirat), fotótár, plakáttár, videótár.

Architectura Hungariae

Az Architectura Hungariae az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1999 óta megjelenő online folyóirata. Az Architectura Hungariae célja, hogy kihasználva az internet nyújtotta gyors megjelenést minél előbb és minél szélesebb körben tegye közzé és elérhetővé a szakterületébe tartozó legújabb kutatási eredményeket, megméretve azokat a szélesebb szakmai nyilvánosságban is.

ARCHITECTURA HUNGARIAE az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1999 óta megjelenő online folyóirata. Nagyitáshoz kattints!

Az Architectura Hungariae az építészettörténet, a műemlékvédelem és az építészetelmélet területéről közöl rövidebb és hosszabb írásokat, tanulmányokat. A témák – a tanszék kutatási területének megfelelően – az építészettörténet valamennyi korszakára (az őskortól napjainkig) kiterjednek, hazai és nemzetközi kérdéseket egyaránt érintenek.

Az Architectura Hungariae elsősorban tudományos cikkeket közöl, de teret ad kutatási előzeteseknek, jelentéseknek, konferencián elhangzott előadásoknak, illetve rövidebb esszéknek és kritikáknak is. A szerzők egyetemi oktatók, kutatók, a doktori képzések résztvevői, igényes TDK tanulmányokat készítő egyetemi hallgatók. A lap cikkei 2012 óta lektoráltak.

Az Architectura Hungariae a nemzetközi tudományos folyamatokba történő bekapcsolódást elősegítendő 2015-től kétnyelvű, a külföldön is érdeklődésre számot tartó kiemelt témákat angol nyelven közli. E célnak is megfelelően a periodika ’open access’ elveknek megfelelően jelenik meg.

Az Architectura Hungariae a harmadévente megjelenő rendes lapszámok mellett 2015-től szupplementum jelleggel évi egy különszámot is megjelentet a hazai építészettörténetet érintő rangos szakmai előadásokból szerkesztett cikkekkel, valamint az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék oktatóinak nemzetközi konferenciákon megjelent tudományos eredményeiből átdolgozott, magyar nyelvű tanulmányokkal.

Az előadás végén a gyűjtemény legszebb darabjait mutatta meg vendéglátónk, többek között Palladio, Vitruvius és mások eredeti munkáit láthattuk.

Nagyon szépen köszönjük Leitgéb Máriának a meghívást, az érdekes előadást, hogy bepillantást nyertünk egy különleges gyűjteménybe, és az „Éptöri” tanszék könyvtárának múltjába és jelenébe.

Csoportunk az előadást hallgatja a könyvtárban

 

Összeállította:
Prokné Palik Mária titkár

Fotók:   Farkas István, Tolnai György

Meghívó

A bejegyzés kategóriája: BME-OMIKK, Hírek, Könyvbemutató, Könyvtár látogatások
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*