Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. Vándorgyűlésén a Műszaki Szekció üléséről

Idén nyáron Kaposváron végre újra személyes jelenlét mellett került megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 53. Vándorgyűlése. A 2022. július 14. és 16. között mérdelőegtartott konferencia témája: Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás. A rendezvény helyszíne a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusa volt.

Az MKE idei kitüntetettjei az elnökséggel

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete évéről-évre megrendezi – a most már több mint fél évszázados hagyományokra visszatekintő – vándorgyűlését, amely az adott év legnagyobb szabású szakmai rendezvénye. A vándorgyűlésre a könyvtáros szakma minden területéről érkeznek résztvevők, nemcsak Magyarországról, de a környező országok magyarlakta vidékeiről és más európai országokból is, és jelen vannak az egész világot átfogó könyvtáros szervezet, az IFLA vezető képviselői is. A plenáris ülésen neves kutatók adnak elő, a szakmai napon pedig az egyesület szervezetei által rendezett programokon vitatják meg az aktuális kérdéseket. A vándorgyűlés nemcsak szorosan vett szakmai rendezvény, hanem alkalmat kínál a személyes beszélgetésekre, találkozásokra, kapcsolatok kialakítására, kulturális programokon való részvételre, a rendezvénynek helyet adó város-megye nevezetességeinek megismerésére is.

Antal Lajosné az MKSZ vezetőségének tagja átveszi Barátné Prof. Dr. Hajdú Ágnestől az MKE Emlékérem kitüntetését

A Műszaki Könyvtáros Szekció „A fenntarthatóság és a szemléletváltás új útjai a mai műszaki fejlesztésben” gondolat jegyében tartotta meg szekcióülését. A program levezető elnöke Nagy Zoltán a Műszaki Szekció elnöke köszöntötte szekciónk MKE emlékéremmel kitüntetett vezetőségi tagját Antal Lajosnét, aki mint az Orvos – Egészségügyi Csoportunk képviselője több évtizedes szakmai munkájának elismeréséül kapta ,meg ezt az érdemérmet.
Ezután A magyar tudomány, a feltalálók, a műszaki fejlődés történetének az Álmok Álmodói 20 című, a Millenárison megnyílt kiállítás demonstrációval és beszámolókkal való bemutatása következett.

Dr.Csorba Lászó az MTA doktora az előadását tartja

Az első előadó Dr. Csorba László az MTA doktora, történész a Magyar Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója egy különleges nézőpontból, a magyar-olasz kapcsolaton keresztül mutatta be az ország ezeréves történetét, tudományos-műszaki fejlődését.

Dr.Gazda István kandidátus online tartotta meg az előadását

Ezután Dr. Gazda István kandidátus, tudománytörténész, a MATI igazgatója következett aki a hirtelen jött betegsége ellenére személyesen nem tudott megjelenni de online bekapcsolódott programunkba. Előadásában bemutatta, hogy a múlt kimagasló tudományos eredményei, hogyan válnak jövőnk alakítóivá. Kiemelt több olyan nagyságú magyar tudóst és feltalálót akik mint többek között a Nobel díjasaink ma is vonzóvá tudják tenni a mai magyar ifjúság a diákok felkészülését a nagy nemzetközi eredmények elérésére Kempelen Farkastól Semmelweis Ignácon át a mai időszakban a Covid 19 világjárvány legyőzését lehetővé tevő Karikó Katalinig.
Magát a hatalmas kiállítást pedig a Karasz Lajos korábbi OSZK s kollégánk által készített gazdag képsorokkal, diákkal színes fényképekkel tudta érzékletesen felidézni, aki a kiálltás elkészítését végző kurátori csoport munkatársa is volt

Téglásy Nóra a Millenáris Kft rendezvényszervezője bemutatja Az Álmok álmodói 20 kiállításának werkfilmjét

Az előadások után egy werkfilmet nézhettünk meg az Álmok álmodói 20 kiállítás születéséről, amihez szellemi totó játék kapcsolódott. Magát a werkfilmet a kérdéseket is összeállító Téglásy Nóra a Millenáris Kft rendezvényszervező Részlegének vezetője, az Ámok álmodói kiállítás képviselője mutatta be igen sok izgalmas érdekes adat ismertetésével együtt, amelyért ezúton is a köszönetünket kívánjuk kifejezni neki és a Millenáris Kft vezetésének egyaránt.

A szellemi TOTÓ-nk során amelyből számos kérdőívet osztottunk ki többek között az un kis plenáris ülésen is 16 db jól kitöltött lap érkezett be az MKSZ értékelő bizottságához. A visszaérkezett lapokból kiderült, hogy a kiállítás iránt érdeklődők közül nagyon sokan figyeltek az MKSZ programjának előadásai során.
Az  Álmok álmodói 20 c. kiállításról készített szellemi TOTO  értékelését az értékelő csoport tagjai Téglásy Nóra a Millenáris Kft képviselője, Prokné Palik Mária az MKSZ titkára nevében annak vezetője Antal Lajosné ismertette és hirdette ki a szellemi TOTÓNK végeredményét. Ezek szerint:
13 fő telitalálatot, azaz 14 pontot ért el, 1 ember 13 pontot, kettő pedig 12 pontot ért el.

A toto első és második helyezettje

Kiemelt díjazásban a szokások szerint idén is az első 5 helyezettet kívántuk részesíteni. Ennek megfelelően a „sok” telitalálatos közül sorsolással választottuk ki a nyerteseket. Az első 3 kisorsolt jelentős értékű un családi belépő jegyet nyert a Millenáris Kft felajánlásaként a kiállításra, ketten pedig értékes tárgyjutalomban részesültek a Pedro KFT ajándéka révén.

Nyerteseink:
1. Kertész Zoltán Békés Megyei Könyvtár
2. Balázsné Prohászka Mária VFMK Szolnok, Szandaszőlősi Fiókkönyvtár
3. Csiszárné Mahler Mónika Aranybulla Könyvtár Alapítvány, Székesfehérvár
4. Móricz Judit NKE HHK Kari Könyvtár
5. Dr. Horváthné Tóth Zsuzsanna NKE Egyetemi könyvtár

Sipos István üv. igazgató

Horváth Takács Balázs termékmanager

Ezután a Softlink Hungary Kft. szponzori előadása következett. Bemutatták milyen módon tudjuk szolgáltatni a digitalizált dokumentumokat a Liberty szoftver alkalmazásával, amely iránt több hozzászólással érdeklődés mutatkozott a késői időpont ellenére is. Ez úton is köszönjük az alapos felkészülésüket bizonyitó tájékoztató előadásukat. Sipos István üv. igazgatónak és Horváth Takács Balázs terméktámogató managernek.

A sok érdeklődőt vonzó rendezvényünket a telt házas előadóteremben többek között Baráthné Dr. Hajdu Ágnes az MKE elnöke is megtisztelte jelenlétével.

Az MKSZ szekció közönsége

Az érdekes és vonzó előadások végén a szekcióprogram összefoglalóját Nagy Zoltán az MKSZ elnöke tartotta meg, amely során megköszönte a sok technikai igényt is jelentő előadások előkészítését , megszervezését és megvalósítását az abban aktívan részt vevő tagtársainknak és a helyi kollégáknak egyaránt.  Igy a már az előzőekben felsoroltakon kívül  Farkas István EB elnökönknek a Pedro Kft üv.  igazgatójának ,  Prokné Palik Mária titkárunknak,  Antal Lajosné MKE emlékéremmel kitüntetett vezetőségi tagunknak, Tolnai Györgynek a Honlapunk s e rendezvényünk rendszergazdájának, a Kaposváron dolgozó helyi könyvtáros szervezőket  nálunk képviselő és nekünk külön is sokat segítő Dr. Pintérné Kék Krisztinának.

Nagy Zoltán az MKSZ elnöke Barátné Prof. Dr. Hajdú Ágnessel egyezteti a programunkat

Majd a levezető elnök, moderátor irányításával megfogalmaztuk a szekcióülés jelmondatát:
„Az Álmok álmodói 20 kiállítás pontos képet nyújt a látogatóknak a magyar tudomány és újítások múltjáról, jelenéről, jövőjéről Kempelen Farkastól Karikó Katalinig.”

A Meghívó

A bejegyzés kategóriája: Hírek, Konferenciák, Rendezvények
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*