Meglátogattuk a Lézer-kutatót és a Dómot Szegeden

Szegeden jártunk

A Műszaki Szekció folytatta országjáró programsorozatát, Zalaegerszeg és Szolnok után most Szegedre vitt az utunk. A Nyugati pályaudvarról a Napsugár IC-vel utaztunk. Elsőként a

Lézer kutatóközpontot néztük meg.

A kutatóközpontban Földvári Ildikó a látogatóközpont munkatársa várt bennünket, akivel végig jártuk az épületeket.

Földvári Ildikó, az Elli munkatársa vezeti csoportunkat

Az infrastruktúra főbb jellemzői:

Az épületek nemcsak a lézerberendezéseknek, a másodlagos sugárforrásoknak és cél- és kísérleti területeknek, a lézeres előkészítő és egyéb speciális laboratóriumoknak valamint az elektromos, mechanikai és optikai műhelyek adnak helyet, hanem elegendő területet biztosítanak a mintegy 300 kutató és adminisztrációs tevékenységet folytató személy számára kialakított irodák, a szemináriumi- és tárgyalótermek, könyvtár és szociális helységek számára is.

Földvári Ildikó

A csúcstechnológiát képviselő kutatási berendezések épületrészeinek tervezésekor hasonlóan speciális műszaki feltételeknek kellett megfelelni, elsősorban a rezgésvédelem, a termikus stabilitás, a relatív páratartalom, a tisztaterek és a sugárvédelem tekintetében. A magyarországi projekt előkészítését és megvalósítását az ELI-HU Nonprofit Kft. végzi.

 

 

Az Európa hírü Lézerkutató Központ épülete Szegeden

Az épületről:

Az ELI ALPS lézeres kutatóközpont egy erre a célra előkészített, kiszabályozott területen létesült, Szeged északi belterületi határán, az 5. sz. főközlekedési út mellett, a volt szovjet katonai-, illetve régebben csendőrlaktanya területén.

Speciális építési elemek

 • Az épületek stabilitását biztosítandó, a talajmechanikai tulajdonságoknak megfelelőn 819 db cölöp került lefúrásra
 • a legmélyebb cölöpök csúcsa 45 méter mélyen van, egyenként 1,8 méter átmérőjűek és Európában először alkalmazott bentonitos paplan borítással készültek
 • speciális vakpince a cölöpökre nehezedő súly csökkentése érdekében
 • 133 000 m3 talaj kitermelése (vakpince, záportározó tó, közművek)
 • 5500 m2-es rezgésmentes alap a lézeres technológia stabilitásának érdekében
 • 1 m, illetve 2 m vastag vasbeton sugárvédelmi fallal és födémmel biztosított kísérleti területek (MTA, HTA) „ház-a-házban” technológiával építve
 • összesen több, mint 4200 m2alapterületű tisztaterek (ISO 7, ISO 8)
 • +/- 0,5 oC-os hőmérséklet stabilitás a tisztaterekben

dr Zimányiné Horváth Vera
a lézer fény hatásáról tart előadást

Az épületkomplexum építészeti tervezésekor az építészek figyelembe vették a kutatási technológia speciális elvárásait és a szükséges funkciók maximális kiszolgálását. Ennek megfelelően a funkcionális tagolás alapvetően az elfogadott rendezési elvek szerint történt.

Ezt követően dr Zimányiné Horváth Vera a látogatóközpont vezetője mutatta be a lézerforrásokat és az ezekkel végzett kísérleteket, a kutatások eredményét.

.

.

Az Extreme Light Infrastructure (ELI) projekt szerves része az európai kutatási nagyberendezések tervezett, illetve épülő azon generációjának, amelyet az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma (ESFRI) fog össze.

Az ELI a fény és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatát minden eddiginél nagyobb intenzitások mellett teszi lehetővé, akár az úgynevezett ultra-relativisztikus tartományban is. Ezzel új utak nyílnak majd meg a fizikában, valamint új technikai fejlesztéseket is megalapozhat. Az ELI az anyagtudomány, az orvostudomány és a környezetvédelem számos területére jelentős hatással lesz.

Az ELI az első, nagyteljesítményű lézereken alapuló civil kutatói nagyberendezés, amely európai együttműködéssel és a nemzetközi tudományos közösség részvételével jött létre. A három lézeres kutatóközpontot Magyarország, a Cseh Köztársaság és Románia azonos időben, közös koordinációval és egyeztetett kutatási stratégiával hozta létre. Ezek sorrendben az ELI attoszekundumos, beamline- és fotonukleáris kutatási központjai.

Az ELI-ALPS rövidítés magyarázata

Az ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás (ELI ALPS) elsődleges célja, hogy egy olyan egyedülálló attoszekundumos berendezést hozzon létre, amely a fejlesztők és felhasználók számára a lehető legnagyobb ismétlési frekvenciával biztosít a lehető legrövidebb időtartamú impulzusokat a terahertzestől (1012 Hz) a röntgensugárzásig (1018-1019 Hz) terjedő nagyon széles frekvenciatartományban. Az ultranagy intenzitású fényt igénylő kísérleti kutatásokat, mint amelyek a lézeres részecskegyorsítás vagy a lézerrel keltett röntgensugárzás, elsősorban a Cseh Köztársaságban, a Prága mellett épüt ELI Beamline Berendezésben (ELI Beamline Facility), míg a fotoindukált nukleáris vizsgálatokat a Romániában, Bukarest közelében, Magurele-ben megvalósult ELI Fotonukleáris Berendezésnél (ELI Photonuclear Facility) lehet elvégezni.

A Szegeden megépült ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás (ELI ALPS) kutatási nagyberendezés elsődleges küldetése az, hogy ultrarövid impulzusokat szolgáltató fényforrások széles skáláját – különös tekintettel a koherens extrém-ultraibolya (XUV) és röntgensugárzásra, valamint az attoszekundumos impulzusokra – tegye hozzáférhetővé a nemzetközi tudományos közösség különböző felhasználói csoportjai számára. A létesítmény küldetésének másik fő eleme a nagy csúcsintenzitású és nagy átlagteljesítményű lézerek tudományos és technológiai fejlesztésének elősegítése.

Nobel díjasaink, akikre büszkék vagyunk

Az ELI ALPS létesítmény a tudományos kutatói és ipari alkalmazások területeiről érkező felhasználók számára biztosítja a lézerforrásokat és az általuk keltett másodlagos fény- és részecskeimpulzusok egyedülálló kombinációját. A kiemelkedő paraméterekkel rendelkező források számos alkalmazási területen kínálnak vonzó lehetőségeket a felhasználóknak:

 • 10 Hz-100 kHz ismétlési frekvenciájú, néhány fényciklusnyi időtartamú impulzusok a terahertz/infravörös tartománytól a petahertz/ultraibolya tartományig;
 • Attoszekundumos extrém-ultraibolya, lágy röntgen- és kemény röntgenimpulzusok 100 kHz-es és 10 Hz-es ismétlési frekvenciával és akár mJ impulzusenergiákkal;
 • Néhány 10 keV-os fotonenergiájú, femtoszekundumosnál rövidebb impulzusidejű kemény röntgen impulzusok;
 • Ultra-relativisztikus intenzitású, ultranagy időbeli kontrasztú, változtatható időbeli alakú impulzusok akár néhány Hz-es ismétlési frekvenciával;
 • A fent említett fényforrások precíz szinkronizálása;

Az ELI ALPS főbb kutatási és alkalmazási területei:

Vegyérték-elektron vizsgálatok Az ELI ALPS által biztosított extrém-ultraibolya és röntgen források segítségével a kémiai reakciók végbemeneteléért felelős vegyértékelektronok tanulmányozása révén új kutatási lehetőségek nyílnak meg az atomokon és molekulákon belüli folyamatok nagy időfelbontású vizsgálata területén. A fényforrások egyedülálló jellemzői közül számos kihasználható ezekben az új vizsgálatokban, mint például a fényimpulzusok elektromos terének attoszekundumos időskálán való szabályozhatósága, az infravöröstől a röntgensugárzásig terjedő széles spektrális tartományban való elérhetősége, valamint az adott impulzusidők melletti lehető legnagyobb ismétlési frekvencia.

Informátounk az épület bonyolult adatátviteli lehetőségeit demonstrálja

Atomtörzsi-elektron vizsgálatok A nagy fotonenergiájú, nagy fényerejű extrém-ultraibolya és röntgen források alkalmazásával az atomtörzs elektronjainak nagy időfelbontású vizsgálata is megvalósíthatóvá válik. Jelenleg a belső elektronhéjak részletesebb vizsgálata csak nagy fotonenergiájú sugárzást kibocsátó szinkrotron forrásoknál kivitelezhető, de itt is csak limitált időbeli feloldással és koherens jelleg nélkül. Az ELI ALPS fényforrásainak egyedülálló kombinációjával lehetőség nyílik a törzselektronok dinamikájának attoszekundumos léptékű követésére.

4D képalkotás Az atomok, molekulák, kristályok és nanostruktúrák egyaránt atommagokból és elektronokból épülnek fel. Ezen részecskék térbeli (3D) elrendeződése határozza meg az anyag szerkezetét és alapvető tulajdonságait. Ha a rendszert gerjesztik, akkor a válaszreakció jellege és lefolyása időben (1D) és térben (3D) leképezhető lesz. Az ELI ALPS által biztosított másodlagos fényforrások a 4D leképezés fejlesztését szolgálják és lehetővé teszik az elektronok mozgásának attoszekundumos időbeli és atomi léptékű térbeli megjelenítését.

Relativisztikus kölcsönhatások A nagyintenzitású lézerimpulzusok (TW, PW) anyaggal való kölcsönhatása jellemzően atomi léptékű (femtoszekundumos, attoszekundumos) időskálán megy végbe. Ezen folyamatok vizsgálatához nagyintenzitású lézerimpulzusokra és ezekhez szinkronizált attoszekundumos próbaimpulzusokra van szükség. Pontosan ezt a kombinációt valósítja meg a szegedi ELI ALPS létesítmény, amely lehetővé teszi például a lézeres részecskegyorsítás vagy a nemlineáris kvantum-elektrodinamika tanulmányozását is.

Biológiai, orvosi és ipari alkalmazások Az ELI ALPS nagy fényességű, nagy ismétlési frekvenciájú, extrém rövid lézeralapú röntgen impulzusok létrehozására lesz képes. A létesítmény jellegéből adódóan új kutatási területek nyílnak meg, és új megközelítési formák válnak megvalósíthatóvá. A lehetséges alkalmazási területek között szerepel többek között az orvosbiológia, a kémia, az éghajlattan, az energetika, anyagtudományi fejlesztések, a félvezetők, az optoelektronika és még számos terület.

Miután megismerkedtünk a kutatóközpont épületével, és meghallgattuk a lézer kutatásokról szóló előadást a Dóm tér felé vettük az irányt, ahol a

 Szegedi Dóm Látogatóközpontba látogattunk el

A Dóm Katedrális éttermében finom ebédünket fogyasztjuk

 

Itt  Kiss Edit a központ igazgató asszonya fogadott bennünket. Elsőként   általa lehetővé vált , hogy a  központ kiemelt Katedrális Éttermében  egy finom ebédet fogyaszthattunk el  a 35 fős MKSZ csoportunk tagjainak a megelégedésre.

 

Nagy Kovács Mária gyüjteményes kiállítása a Szegedi Dómban

Ezt követően a Dóm azaz a  Szegedi  Fogadalmi templom altemplomában Nagy Kovács Mária szobrászművész emlékkiállítását tekintettük meg Nagy Zoltán tiszteletbeli elnökünk, a művésznő fiának szakmai tájékoztató vezetésével.

A kiállítás A keresztény szellemiség szobrásza – bronzban, majolikában és terrakottában címet  viselte.

Nagy Kovács Mária gyüjteményes kiállítása a Dóm Látogatóközpontban

Nagy Kovács Mária a főiskolát Kisfaludy-Stróbl Zsigmond osztályán végezte. A főváros ösztöndíjával egy évig a Római Magyar Akadémián dolgozott s elnyerte az olasz állam egyéves szobrászati ösztöndíját. A főiskolán és Rómában készített hat szobrát kiállították a Velencei Biennálén. A főváros jubileumi – Ferenc József – díjpályázatán a nagyplasztikai első díjjal tüntették ki.

Házasságot 1941-ben kötött dr. Nagy Zoltán művészettörténésszel, négy gyermeke született. Családjával 1945-től 50-ig Szegeden élt. Szeged és Hódmezővásárhely gazdag hagyományvilága, a népi fazekasság színei termékenyen hatottak látás- és kifejezésmódjára. Ebből az időből származnak színes mázas majolikaszobrai. Budapestre visszaköltözve számos köztéri megbízásnak tett eleget Tatabánya, Komló, Székesfehérvár és a főváros épületein, iskoláiban, terein és parkjaiban felállított szobraival, dísz- és ivókútjaival.

Nagy Zoltán bemutatja édesanyja Nagy Kovács Mária kiállítását

Igazán jelentős alkotóterét az egyházművészetben fejti ki, mely fiatal kora óta foglalkoztatja. Nagy templomokban állnak életnagyságú kő-, bronz- és kerámiaszobrai, pl. a terézvárosi, a városmajori plébániatemplomokban, az Örökimádásban és a Krisztus Király templomban, a szegedi minorita templomban, és Battonyán, stb.

Nagy Kovács Mária Szobrászművész Sz.József szobrával

Olasz és franciaországi útjai során elsősorban a modern térplasztikai alkotásokat tanulmányozta. Itáliában, pályázatokon és kiállításokon (Gubbio város díja, Corridonia város aranyérme, Urbinoi Egyetem) díjakat is nyert.

Férje az esztergomi Balassi Bálint és Keresztény Múzeum nyugalmazott igazgatójának 1994-ben bekövetkezett halála és műtermének ugyanazon napon történt pusztulása után (Ó utca 19. házomlás) se hagyta abba művészi munkásságát. Feltámadt hittel és erővel új alkotásokat hozott létre. Számos műve került hazai és külföldi gyűjteményekbe: Nemzeti Galériába, Móra Ferenc Múzeumba, Petőfi Irodalmi Múzeumba, Esztergomi Keresztény Múzeumba ill. Faenza Museo delle Ceramiche, Trieszt Villa Stavropulos múzeumokba.

Csoportunk tagjai hallgatják Nagy Kovács Mária szenvedélyes művészi élettörténetét

Az 1910-ben született, magas kort megélt szobrászművész megért egy forradalmat, egy szabadságharcot, két világháborút, három rendszerváltást, és végül még műtermének beomlását és művei gyakorlatilag porrá válását is. Mégis munkássága a szeretet jegyében telt. Ez az egyetlen, ami át tudja emelni az embert a viszontagságokon.

A kiállításról részletesebben több képpel lásd itt

A Szegedi Dóm látogatása

Kiss Norbert bemutatja a híres Szegedi Dóm történetét

Az emlékiállítás megtekintése után Kiss Norbert művészettörténész idegenvezető segítségével ismerkedtünk meg Szeged történetével, a nagy árvízzel és a Fogadalmi templom építésének nehézségeivel, valamint a Dóm épületének gazdag szimbolikájával. végig járva Dóm altemplomában lévő gazadag kiállítást majd magát a páratlan  értékű  Szegedi Dóm  monumentális épületét.

Miután 1879. március 12-én a haza történetének legpusztítóbb árvize sújtotta Szegedet; 5458 házból csupán 265 maradt meg. A város fogadalmat tett, hogy Szeged újjáépítésének emlékére és az újabb árvizektől való menekülésért monumentális templomot emeltet Szűz Mária tiszteletére. Ezért is nevezik templomunkat Fogadalmi templomnak.

A terveket Schulek Frigyes készítette. Foerk Ernő a részlettervek elkészítése mellett megbízást kapott az építkezés vezetésére.

1913. augusztus 4-én kezdték meg az új templom alapozását. A megkezdett építkezést az első világháború 1914-ben félbeszakította, július 27 én az építkezés hosszú időre leállt. A tornyok addig elért magasságát a Szózat sorai jelzik, amelyeket 1923-ban, az építkezés folytatásakor helyeztek el.

A templom felszentelésére 1930. október 24-én került sor. A Dóm 20. századi egyházi építészetünk legmonumentálisabb alkotása.

A háromhajós katedrális neoromán stílusban, kereszthajóval épült fel. Belső díszítésében az ókeresztény, bizánci stílus jelenik meg. A díszítőfestés Foerk Ernő irányítása mellett készült el.

A Dóm híres orgonája építésekor Európa harmadik legnagyobb ilyen hangszere volt. 9740 síppal, 134 féle hangszínváltozattal rendelkezik. Legnagyobb sípja 5 méteres, a legkisebb 1,5 centiméteres. Sípjai a kóruson, a kupolában és a szentély két oldalán találhatók.

A Szegedi Dóm Kupolájánál

Patay László munkája a kupolát díszítő festmény. A kupola alatt álló márvány baldachin Foerk Ernő tervei alapján készült el. Kék velencei üvegmozaik mennyezetét a Szentlélek jelképe, a fehér galamb ékesíti.

A szentély nagy mozaikképe Mária megkoronázását ábrázolja, felül a Szentháromsággal. A 90 négyzetméteres kép hozzávetőlegesen 350 ezer üvegkőből készült, 2800 színárnyalattal. E felett látható a „Szögedi Madonna” is – díszes alföldi szűrben és szögedi papucsban.

A szentély falán félkörívben húzódó, ötrészes domborműsorozat és hat szobor az árvízi fogadalom és a város régebbi fogadalmainak megvalósulását ábrázolja. A művészien festett üvegablakok Róth Miksa műhelyéből valók. A rózsaablakok Márton Ferenc tervei alapján készültek el. A szentélynek, de az egész templomnak is legfőbb dísze az egykori főoltár, ma tabernákulum.

A híres Virág cukrászdában

Farkas István elnökünkkel a Virág cukrászdában fejeztük be utunkat

Már lemenőben volt a Nap, amikor a híres szegedi Virág Cukrászdában egy finom sütemény és kávé mellett búcsúztunk a várostól, majd sok élménnyel gazdagodva utaztunk vissza IC gyorsvonatunkkal Budapestre.

Hazautazásunk és köszönet

A kényelemes IC gyorsvonaton ülve a 35 fős nagy csoportunk minden tagja hálásan gondolt az utunkat alaposan előkészítő vezetőségi társainkra így Kutnyánszky Anikóra, aki a Lézerkutató Központban való bejutásunk megszervezése mellett sikerült az alapos szaktájékoztatásunkat is biztosítania és e mellett egy emlékezetes a fizika tudományába érthetően beavató előadás élvezhető részeseivé is tett minket a szakmai kapcsolatai révén.

Továbbá Nagy Zoltánra aki a Szegedi Dóm Látogatóközpontban való igen kedvező fogadásunkat szervezte meg az intézmény kedves igazgató asszonya Kiss Edit révén és nem csak édesanyja Nagy Kovács Mária kiváló remek szobrászművészeti életmű kiállításnak meglátogatását biztosította, hanem a finom ebédünket a neves és drága Katedrális Étteremeben és a nagyon emlékezetes magas színvonalú szakvezetésünket is lehetővé tette térítés nélkül a csodálatos Szegedi Dóm alapos megismerésével.
Azonban arra is gondolhattunk, hogy ez a nap nem jöhetett volna létre ha Farkas István és Fazekas Jutka nem állnak össze és kemény munkával nem „hajtják ki”, hogy Szegeden a város két nagyon távoli programunk pontjait egy külön a számunkra biztosított külön busszal a feszített időpontokra is, kényelmesen elérhessük. Akkor még nem is említettük, ami hiányozna ha nem szólnánk róla, hogy résztvevők regisztrálását majd a helyjegyek biztosítását a vonatunkon és ott helyben és azonnal a részvételi és közlekedési költségek igen csak komplikált begyűjtését is meg kellett oldaniuk. Hálás köszönet érte minden kedves érintett vezetőségi tagtársunknak amelyet ez úton is szeretnénk eljuttatni hozzájuk, hogy így tudott az MKSZ megint egy igen sikeres és emlékezetes szakmai utat megvalósítani

Prokné Palik Mária.

A bejegyzés kategóriája: 2024, Hírek, Kiállítások
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*