Esszencia kiállítás OSZK-ban 2024

Az Esszencia kiállításon jártunk

A magyar kultúra napjára emlékezve az MKE Műszaki Szekciója az Országos Széchényi Könyvtárba látogatott, ahol az Esszencia című kiállítást tekintettük meg a kiállítás egyik kurátorának Elbe Istvánnak a tárlatvezetésével. Kisérőnk avatott be bennünket a kiállítás rendezésének műhelytitkaiba, s fontos információkat osztott meg velünk a látottak kapcsán.

Elbe István kurátor tájékoztatóját tartja

Nemzeti könyvtárunk alapításának 220. évfordulója alkalmából készült el az Esszencia című első nagyszabású állandó kiállítása az OSZK-nak. Az alapító, Széchényi Ferenc gróf előtt tisztelgő és a történelmi előzménynek tekinthető Corvina könyvtárat is felidéző, valamint a több mint tízmilliós dokumentumállomány összetettségét, rétegzettségét bemutató, az írott magyar kulturális örökség teljességét reprezentáló, magyar és angol nyelvű állandó kiállítás 2022-ben nyílt meg.

Corvina kódexekről készített kárpitok

A falakon, a tárlókban és az érintőképernyők segítségével elbeszélt több, önállóan is értelmezhető kiállítási részterület egy-egy témát emel ki. A főbejáratnál Hunyadi Mátyás és Széchényi Ferenc portréja és a hozzájuk kapcsolódó idézetek fogadják a látogatót, azt is megjelenítve, hogy a nemzeti könyvtár – miként ez számos más európai nemzet történetében megvalósulhatott – az uralkodói könyvtárból fejlődhetett volna ki, ha Hunyadi Mátyás nevezetes Corvina könyvtára nem pusztul el, illetve szóródik szét a török megszállás éveiben.
Széchényi Ferenc gróf a 18. század végén magánkönyvtárát alakította hungarika gyűjteménnyé, ezzel lefektetve a magyar nemzeti könyvtár alapjait, s meghatározva annak fő gyűjtőkörét. A nemzeti gyűjtemény alapítását a könyvtárak védőszentjének, alexandriai Szent Katalinnak ünnepére időzítették. 1802. november 25-én írta alá Széchényi Ferenc az alapító okiratot, amelyet II. Ferenc császár és magyar király november 26-án szentesített. A gróf közel hétszáz levélben tájékoztatta a korabeli politikai, egyházi és tudományos elit tagjait a nemzeti könyvtár alapításáról.
A közösségi tereket behálózó, több részből felépülő kiállítás összekapcsolódik a 2022. március 15-én megnyílt, a Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal a könyvtár gyűjteményében őrzött kéziratai köré épített, Vershaza című tárlattal is. A főlépcsőn keresztül az épület következő szintjére jutva, az egymással szemben lévő két nagy falfelület és az előttük elterülő terek egyike a Corvina könyvtár történetét idézi fel, a másik Széchényi Ferenc gróf 1802-es könyvtáralapításának, valamint az első időszak legnagyobb gyarapításának, Jankovich Miklós gyűjteménye megvásárlásának állít emléket.

Az Esszencia kiállítás fő bemutató fala

Az ún. corvinatermek előtt elterülő egységes látványelem, a „hullámzó” corvinafal középpontjába az a három, most felújított kárpit került, amelyet a corvinák motívumainak felhasználásával 2006-ban szőttek Mátyás könyvtárának emlékére. A Corvina-hommage része Mátyás és Beatrix híres márványportréjának másolata is. Körülöttük képes-szöveges összeállítás idézi fel a corvinák történetét. A corvinaemlékekkel szemben, az alapítók tere középpontjában az újjáalakított, s új helyre került ún. Széchényi-szekrény áll. A szekrény, amelyben Széchényi Ferenc könyvei láthatók, a kétezres évek elején készült. A szekrény bal és jobb szárnya közé az alapítót és Jankovich Miklóst bemutató érintőképernyő került, a tér egy-egy kiemelt pontjára pedig a két személyt ábrázoló festménymásolat.

Az alapítók terében helyet kapott továbbá két nagy méretű tárló is, amelyekbe egyrészt a Széchényi családot bemutató, másrészt Széchényi térképgyűjteményére is utaló új installáció került.
A két, egymással szemben lévő tér között megjelenített hat téma (Autográf, Kópia, Kód, Matéria, Vizuális, Audio) installációi különböző szempontokat kiemelve mutatnak be más-más vetületeket a gyűjteményből. A falakon olvasható rövid összefoglalások mellett a tárlókban lévő másolatok és installációk, valamint az érintőképernyőkön futó összeállítások segítségével egy-egy téma jobban is megismerhető. Autográf címmel a jeles és névtelen szerzők által írt kéziratok és kézirategyüttesek kerülnek a középpontba, felhívva a figyelmet a nemzeti könyvtárban őrzött számos becses egyedi kéziratra, gépiratra és fogalmazványra. A tárlóban Dante Isteni színjátékának Babits fordításához köthető több dokumentuma látható.
A Kópia című rész a másolat fogalmát tág összefüggésbe helyezi az antikvitás sokszor csak másolatokban ránk maradt műveitől kezdve a hamisítás izgalmas esetein keresztül a kultúra terjesztését és „fogyasztását” lehetővé tévő reprográfia bemutatásáig. Itt kap helyet a tárlóban a Halotti beszéd és Könyörgés, az első összefüggő magyar nyelvemléket tartalmazó Pray-kódex kettes számú díszmásolata is.
Kód címmel a kultúránkat hordozó alapvető jelrendszer, a betűírás mellett más „kódokat” is bemutatnak a gyűjteményből – a Braille-írástól a dombor-nyomott térképig. Az itt látható érintőképernyős vitrinben a nyelvek (kódok) sokszínűségét a Himnusz, a Szózat és a Nemzeti dal fordításaival reprezentálják az Országos Idegennyelvű Könyvtár munkatársai.
Matéria, azaz a dokumentumokat hordozó különböző anyagok a témája a negyedik csomópontnak. A papirusz, a pergamen és papír bemutatása mellett különleges hordozók – pl. a selyem –, valamint a XX. század és korunk modern hordozói is megjelennek az összeállításokban.

A Pray-kódex díszmásolata

A Vizuális című részben azokra a gyűjteményi dokumentumokra irányítják a figyelmet, amelyek esetében kifejezetten a képi megjelenítés áll a középpontban: plakátok, alkalmazott és művészi, egyedi, illetve sokszorosított grafikák és fotók, a könyvtár több tízmillió felvételt tartalmazó mikofilm gyűjteménye, illetve az ún. kisnyomtatványok széles tárháza – a báli meghívóktól kezdve a szentképeken át a naptárakig és szórólapokig láthatók a tárlókban és a monitoron.
Az Audio címmel jelzett részben a könyvtárban őrzött hangoké a főszerep. A kiállított régi fonográf mellett Kossuth Lajos beszédtöredékétől kezdve a Szabad Európa Rádió és a BBC Magyar Adásának műsoraiig számos hanganyag részletét hallgathatja meg a látogató.
A 2022 őszén megnyílt Esszencia című állandó kiállítás belsőépítészet kategóriában A’ Design Award-díjazott lett. Az A’ Design Award & Competition SRL által odaítélt díj azért is fontos eredmény, mert formatervezés kategóriában hagyományosan nagyon kevés pályaművet jutalmaznak. E díjjal vált a szakmailag nívós tartalom, az OSZK első állandó kiállítása, valamint az ehhez illeszkedő és ezt szolgáló design tökéletes és harmonikus egységgé a magyar nemzeti könyvtár falai között. A tárlat megálmodója, a Lulla Interiors belsőépítésze, Gazdag Mária.
Miután megnéztük a kiállítást tárlatvezetőnkkel Elbe Istvánnal együtt az OSZK Tanácstermében ültünk le egy kis beszélgetésre. Megköszöntük a részletes, színes, szakavatott tájékoztatást a kiállításról és nemzeti könyvtárunk történetéről.

Teázás közben megvitattuk a 2024 évi tervünket

Ezt követően a „Műszaki Szekciónk” ez évi programtervének megvitatására került sor illetve új javaslatokat is felvetettek a megjelent tagtársaink.. Külön felhívást tettünk közzé arról, hogy várjuk régi és új tagjaink csatlakozását. és folyamatos részvételet a 2024 évi terveink megvalósításában. Minderre teázás, kávézás és finom teasütemények fogyasztása mellett került sor, majd Farkas István elnökünk zárszavában megköszönte .a résztvevők aktív közreműködését.

Prokné Palik Mária titkár

Meghívó itt

A bejegyzés kategóriája: 2024, Hírek, Kiállítások, OSZK, OSZK programok, Rendezvények
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*