Beszámoló a Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció szervezésében megtartott közös programról

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése Veszprémben

Kapcsolat – Könyvtár – Együttműködés:
Felelősséggel a sikeres közösségekért”

Helyszín: Hangvilla – konferencia terem
Idő: 2016. július 8. (péntek)

201604_Szervezetielet_VGY_KKE_GYKSZ

“Felelősséggel a sikeres közösségekért” című témakör mentén, indult el a két szekció közös programja.

A moderátor Haszonné Kiss Katalin, a Közkönyvtári Egylet elnöke volt, aki felvezetőjében hangsúlyozta a felelősséget és lehetőséget, amely könyvtárak a közösségalakító tevékenységét övezi.

Az első előadó Horváth Judit pszichológus volt, akit már tavaly Szolnokon megismerhettünk. Így szinte biztos volt, hogy “Köz/közös/közösség” című előadására hamar megtelik a terem. A saját életből vett példából megtudtuk, hogy három éves kora óta könyvtártag, és azóta is töretlen a könyvek iránti szeretete. A kivetítőn egy olyan gondolatébresztő szóhalmazt láthattunk, amely a “köz-” előtaggal kezdődött: közjó, közvetlenség, közszolgálat, közöny, közönség, közakarat, és végül az y és z generációk jellegzetes kérdését olvashattuk, “közöd?”. Mindezt egy elgondolkodtató összefogott, egymásba kapaszkodó kezeket ábrázoló fotó követte.

Mérei Ferenc, Thomas Merton és Csányi Vilmos idézetei a közösség nélkülözhetetlenségét hangsúlyozta az emberiség életében. A könyvtáraknak egyre növekvő szerepe van és lesz a közösségek létrehozásában, együttműködésének segítésében és mediálásában. Ezt megerősítette a romló szocializáció korrigálásában, a közösségek mentálhigiénés segítésében és a 2.0 korszak kezelésében való részvétel.

A könyvtár “békés intézmény”, mely széleskörűen elérhető, bárkit befogad, és mindezt kiegészíti a könyvtárosok figyelmes, türelmes, empatikus magatartása. A következőkben a “katalizátor szerepű könyvtáros” sztereotip jellemzőire világított rá az előadó, majd arra, hogy a most körülvevő világunkban milyen tulajdonságokra van/lesz szükség ahhoz, a szerveződő közösségeket koordinálni tudja. Figyelembe kell venni a generációk közti különbségeket, és nyitottságával meg kell nyerni és megtartani a “digitális bennszülötteket” is.

Az előadás zárásaként Horváth Judit a könyvtáros, mint tanító és személyes segítő, vonzó közösségeket teremtő, együttműködést motiváló szerepét nagyon komoly és szép feladatnak nevezte.

A következő előadást, “A hálózatba kapcsolt társadalom” címmel Somogyi Gábor, az Ericsson Üzletfejlesztési igazgatója tartotta volna, de technikai okok miatt egy más alkalommal kerül majd megrendezésre.

Helyette – eredetileg a délelőtti záró előadásként megjelölt – Tóthné Wittmann Borbála könyvtáros folytatta a programot, aki Balatonfüredről, a Lipták Gábor Városi Könyvtárból érkezett. Előadásának címe: Együtt – egymásért, avagy Nagycsaládosok és a könyvtár összefogása.

A könyvtár különleges specialitása a nyári táborok szervezése. 1990-ben volt az első alkalom, amely aztán 2004-ben átalakult olvasótáborrá. A táborba családok, szülők, nagyszülők is jöhetnek, kibővítve a környező települések lakóival, valamint a határon túlról, Erdélyből és Szlovákiából érkezőkkel. Az időközben felnövekvő gyerekek még 16, 18, 21 évesen is szívesen visszajárnak.

Ízelítő a programokból: társasjátékok, ország-város játék, kézműves foglalkozások, felolvasások, túrázás, sportversenyek, vetélkedők, legek versenye. A résztvevők előzetesként már megkapják az irodalmi, történelmi, néprajzi és természeti érdekességekre irányuló kutatómunkát és ajánlott irodalmat. Végül fényképes beszámoló készült, amely megjelent a helyi újságban, és kiállítást is szerveztek a speciális Zsíroskenyér-party-val. Együttműködő partnereik voltak: a Művelődési osztály, a Gyámhivatal, a Füredi Játékszín Alapítvány stb. 2015-ben a “Jókai 190” című program Komáromban, sikeres NKA pályázattal, az Önkormányzatok támogatásaival és szponzori segítséggel valósult meg. Ebben az évben “Palócföldi kalandozás” lesz július végén Szandaváron, melyet a Nagycsaládosok Egyesülete és szponzori támogatás tesz lehetővé.

A következő előadás címe nagyon titokzatos volt: “Aki sokat olvas, limuzinnal hordják“: Digitális játékok a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban. Fóthy Zsuzsanna, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgató helyettesének bemutatójának végére megfejthettük a titkot.

A diákok és mentorok közös játékának a címe “Olvasók diadala” volt, az ismert regénytrilógia nyomán. A több hónapon át tartó játék, kamaszoknak szólt, amely infokommunikációs eszközökkel az olvasásfejlesztést helyezte előtérbe játékos formában. A játék kapcsolódott a városi tematikus évhez, így fontos szempont volt a természetes környezet, vagyis a gödöllői Művészetek Kertje.

A játékban 21 csapat vett részt egyenként 3-5 fős létszámmal. A játék menetében először a kiválasztott körzet meghódítása szerepelt GPS koordináták segítségével, aztán következett a könyvfoglalás QR kóddal a honlapon keresztül, majd minden körzetben 1 könyv kiválasztása, lefoglalása (egy csapat 12 könyv). Minden könyvhöz élménylapot kellett készíteni, a kiválasztotthoz pedig kreatív feladatok tartoztak. A feladatok feltöltése után, a következő körzet meghódítása következett. Néhány példa a könyvcsoportokra: Állati elmék, Semmi, Első bevetés, Totál titkos naplóm, Alkonyat stb. A záró diadalon az eredményhirdetés, ünnepi lakoma és az ajándékok kiosztása után győzelmi körutat jártak be valóban limuzinnal, nemcsak a gyerekek, hanem a könyvtárosok is.

A játék sikere nyomán létrejött egy Könyvsú-go!, és nagy számban összegyűlt a médiában megjelent anyag, valamint a 2016. év új játéka a 10 kicsi pelikán című digitális városismereti játék a tematikus év programsorozatának keretében, melyen családok vettek részt.

A délután folyamán könyvtárlátogatáson vettünk részt az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermek- és ifjúsági könyvtárában. A kalauz Vargáné Ládonyi Erzsébet csoportvezető volt. Közel 20 ezres állományban könyvek, DVD-k, videofilmek, diafilmek, CD-k és hangoskönyvek, gyermek- és ifjúsági lapok várják az olvasni, szórakozni vágyó gyermekeket, csecsemőkortól egészen a középiskolásig. Gazdag olvasótermi állomány segíti a tananyagban való elmélyülést, a vetélkedőkre, versenyekre való felkészülést. 120-asok klubja, szünidei olvasópályázatok, Okkultisták klubja és még sok érdekes program és pályázat várja a gyerekeket a könyvtárban. A kézműves foglalkozásokon készített ötletes tárgyak kiállítása is arról tanúskodik, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat.

A vándorgyűlés mindig jó alkalom arra, hogy új ötleteket és tapasztalatokat gyűjtsünk kollégáink értékes munkáiból.

Végül a tartalmas és sokszínű program után a következőképpen fogalmaztuk meg a Közkönyvtári Egylet és a Gyermekkönyvtáros Szekció nevében a záró plenáris ülésre a nap üzenetét:

A könyvtár a közösségépítés legdemokratikusabb rendszere, a közösség optimális, békés működési tere, ahol a könyvtáros hiteles, segítő, empatikus személyisége kompenzálja a szocializációs hiányosságokat.”

Karakasné Kőszegi Katalin
FSZEK XIII/6., MKE Gyermekkönyvtáros Szekció

Comments are closed.

Blog Home