Beszámoló a Jogi Szekció 2016. évi vándorgyűlési programjairól

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

“Adj szárnyakat azoknak, akiket szeretsz, hogy repülhessenek,
gyökereket, hogy visszajöjjenek, és okot, hogy maradjanak”
Dalai láma

201604_Szervezetielet_VGY_Jogi_1

Pécs, Eger, Győr, Sopron és Szolnok után immár hatodik alkalommal vehetett részt a Jogi Szekció vándorgyűlési rendezvényen.

Idei helyszínünk Veszprém, a királynék városa volt. A gazdag történelmi örökséggel és állandóan pezsgő, kulturális élettel, jelentős egyetemmel rendelkező város méltó színtere volt a könyvtárosok ez évi legjelentősebb seregszemléjének, mely rekord számú, közel 800 könyvtáros részvételével zajlott. 1979-ben, 37 évvel ezelőtt már rendezett Veszprém Vándorgyűlést.

Az idei téma kiválasztását most is a hazai és a nemzetközi társadalmi és szakmai aktualitásokhoz, valamint a nemzetközi trendekhez igazították a szervezők. Ez egyrészt kapcsolódott az IFLA és az Európai Unió erre az évre Kapcsolat. Együttműködés. Közösségek címmel meghirdetett központi gondolatához, másrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakpolitikai céljaihoz, harmadrészt szinte továbbvitte a tavalyi eszmecserék fonalát. Mindezek figyelembe vételével alakult ki az MKE 48. Vándorgyűlésének szlogenje:

Kapcsolat- könyvtár – együttműködés: Felelősséggel a sikeres közösségekért”

Ehhez szekciónk a „JogÁSZOK és könyvÉSZEK kapcsolatban” címmel szedett össze egy csokorra való mondanivalót, és állított össze egy igen tartalmas, kétnaposra sikeredett programot.

Első programunk a Veszprémi Törvényszék és a Börtönmúzeum meglátogatása volt 2016.07. 07–én csütörtök 11 órától. Tagjaink mellett több más szekcióból is csatlakoztak hozzánk, de kiemelném az MKE Nógrád Megyei Szervezetét, ahonnét 11 fővel vettek részt, valamint az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet hallgatóit.

Megérkezésünkkor kollégáink, Pudleinerné Mészáros Éva és Gyergyák Éva bírósági könyvtárosok fogadtak minket, bemutatták a könyvtárukat, értékes régi kiadványaikat, majd dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalin elnök asszony köszöntött bennünket, melyben elismerő, dicsérő szavakkal szólt a bírósági könyvtárosok által végzett munkáról.


Vendéglátóink igazán megleptek bennünket, hiszen a szíves fogadtatás és vendéglátás mellett figyelmes ajándékokkal: a Veszprém nevezetességeit bemutató kiadványokkal, valamint a Veszprémi Törvényszék történetét bemutató, tartalmában és küllemében egyaránt igazán míves Emlékkönyvvel ajándékoztak meg bennünket. Végezetül az idegenvezetői feladatokat nagy felkészültséggel és alapossággal ellátó dr. Vörös-Tóth Éva Rahel vezetésével megtekintettük a Törvényszék épületét és a Várbörtönt. Úgy vélem, hogy a szekciónk 26 látogatója elviszi hírét a vendégszerető fogadtatásnak, és minden résztvevő kellemes emlékekkel és sok-sok ismerettel gazdagodhatott.

Második eseményünk a „Szekciós baráti találkozó” volt, melyre a nyitó plenáris után csütörtökön este került sor egy hangulatos pizzázó teraszán. Kellemes beszélgetéssel, a helyi ízekkel való ismerkedéssel töltöttük el az estét.

Harmadik, egyben fő műsorunk, a 2016.07.08. pénteken 10 órára meghirdetett “JogÁSZOK és könyvÉSZEK kapcsolatban”című szakmai programunk, melynek helyszíne sok huzavona és szervezés eredményeként a Pannon Egyetem A épület A/3-as kiselőadója lett. Mivel szekciónk irányultsága elsősorban a jogi szakterület, így a programunk összeállítása során elsősorban a tagjaink között két legnagyobb taglétszámot képviselő jogi egyetemeken és a bíróságokon alkalmazott gyakorlatok megismertetésére fókuszáltunk. Hat kollégánk öt témakörben tartott nagyszerű előadást.

Elsőként Pergéné Szabó Enikő, a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgató –helyettese tartotta meg előadását: Kapcsolatok hálójában – tartalomszolgáltatás és tudásmenedzsment: a DEENK kooperációs, koordinációs és monitoring tevékenysége címmel.

Őt követte az SZTE Klebersberg Könyvtár két könyvtáros, kommunikációs munkatársa Csengődi Erika és Sümeginé Lehotai Edit közös előadása, melynek címe: Szervezetközi és egyéni marketing az SZTE Klebelsberg Könyvtárban.

A bíróságok előadásait Kovácsné Garamszegi Marianna, a Fővárosi Törvényszék vezető könyvtárosa nyitotta meg „A könyvtárosi tevékenység, mint a bírói munkát tehermentesítő támogatás” c. előadásával.

A folytatásban dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnökének ”Nyitott igazságügy – A bíróság kapcsolatrendszere”, valamint Balog Eszter sajtótitkár, könyvtáros „Csekkolj be” – Nyilvánosság a bíróságokon >című egymásra épülő előadása következett.

Felkért előadóink nagyszerű előadásaikkal és prezentációikkal megismertették velünk az intézményeik könyvtárában folyó hatalmas, szerteágazó, igen színvonalas szakmai munkát, az eddig elért eredményeket, azokat a szolgáltatásokat, melyekkel a könyvtárak és a könyvtárosok támogatni tudják a hallgatók, oktatók, kutatók, a bírák és az igazságügyi területen dolgozók munkáját. Betekintést nyerhettünk azokba az általuk használt módszerekbe, eljárásokba, melyek segítségével az egyre személytelenebbé váló és virtualizálódó világunkban erősíteni igyekeznek a személyközi kapcsolataikat olvasóik és könyvtárosaik, illetve munkatársaik között. Rámutattak, hogyan jön létre az a folyamat, melynek során a könyvtárosok a felhasználók partnereivé, személyes segítőivé válnak a kérdések megválaszolásában, a hiteles információk megkeresésében. Megismertették velünk, hogyan lehet alkalmazni a leghatásosabb kooperációs, koordinációs tevékenységeket, a szervezetközi és egyéni marketing eszközöket, és bepillanthattunk azokba a kommunikációs technikákba is, melyek egy eleddig szigorúan „zárt” intézmény, a bíróság „nyitottá” váló működtetéséhez nélkülözhetetlenek.

Az előadások anyaga Facebook csoportunk tagjai számára elérhetőek, várhatóan az MKE is közzéteszi a bekért prezentációkat.

Negyedik programunkként 2016.07.08-án délután a záró plenáris ülés előtt 15 órára szerveztünk még egy látogatást a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe. Ennek ötletgazdája Léderer György, szervezője pedig Kőműves Renáta végzős ELTE hallgató volt, akik több tagtársukkal velünk voltak a rendezvényeinken is. A nem mindennapi eseményen egyúttal szembesülhettünk a Várbörtöni és az ország egyik legújabb építésű börtöne között lévő különbségekkel, valamint az intézeti élet bemutatása mellett bepillanthattunk a börtön könyvtárában folyó munkába is.

A záró plenáris után kezdődött ötödik összejövetelünk, mely a Hangvillában rendezett egyesületi „Baráti találkozó” volt. A vacsora után a kellemes zene mellett önfeledten szórakozó, táncoló könyvtárosok búcsúztatták az MKE 48. Vándorgyűlését, tudva már azt, hogy 2017-ben Miskolcon találkozhatunk.

Szekciónk tagságából húsz fő vett részt az idei vándorgyűlésen, többen közülük egyesületi rendezvényeken és más szekciók programjaiban is előadói felkérést kaptak.

Ezúton is szeretném megköszönni előadóinknak, hallgatóságunknak, a szervezői munkában segítségünkre lévő kollégáknak támogatásukat, munkájukat, mellyel hathatósan hozzájárultak ahhoz, hogy a kezdeti szervezési nehézségeken túllépve eredményesnek és sikeresnek ítélhessük meg a Jogi Szekció részvételét az MKE 48. Vándorgyűlésén.

A vándorgyűlési fotók – amelyeket Balog Eszter készített – és videók válogatása a mellékletben található.

Kérem, hogy észrevételeiteket, kirándulási élményeiteket, fotóitokat, jövőre vonatkozó javaslataitokat osszátok meg akár a levelezőlistán, akár a Facebookon.

Beszámolómban csak a szekciónk rendezvényeit volt célom ismertetni, a központi programokról, más szekciók rendezvényeiről a vándorgyűlés honlapján mindenki tájékozódhat/ott.

Ki kell azonban emelnem, a plenáris üléseken Barátné Hajdú Ágnes elnök asszony remek bevezető előadását és záró összegzését, valamint Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosának előadását, aki azt hangsúlyozta, hogy a könyvtárak előtt Európa-szerte számos kihívás áll, és a közösségi térré váló könyvtárak egyben az európai versenyképesség fontos és nélkülözhetetlen elemei.

Sándor Gertrud,
az MKE Jogi Szekció elnöke

Comments are closed.

Blog Home