A 2016. évi Fitz József könyvdíjról

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2015-ben megjelent könyvekből a következő 3 könyvet jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma:

100 magyar népmese – Alexandra Kiadó

Csányi Vilmos: Íme, az Ember – Libri Kiadó

Podhorányi Zsolt: Mesélő kastélyok – Kossuth Kiadó

A Fitz József könyvdíjat a veszprémi vándorgyűlésen az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Vígh Annamária főosztályvezető adta át Büchler Andrásnak, a Libri Kiadó munkatársának, Kocsis András Sándornak, a Kossuth Kiadó igazgatójának és Podhorányi Zsoltnak, a kötet szerzőjének, valamint az Alexandra Kiadó munkatársának.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Indoklások

201604_MKEIFLA_Fitz_1

Csányi Vilmos: Íme, az Ember. Libri Kiadó

Csányi Vilmos az emberi faj fáradhatatlan kutatója, hol tudományos, hol szépirodalmi ihletettségű műveiben tesz arra kísérletet, hogy felkutassa az emberi létkérdésekre adható válaszokat. Az emberi fajok vizsgálata során a genetika világában is kalandozik azért, hogy megvizsgálja, milyen mértékben kötődik fajunk az állatvilághoz, s mi tesz bennünket emberré. Az emberi tulajdonságok és képességek vizsgálatával részletgazdag képet kaphat az olvasó arról, hogyan alakultak ki az emberre jellemző tulajdonság együttesek. Ez a Libri Kiadónál megjelent kiadvány már borító illusztrációjával is gondolkodásra késztet. Vajon honnan származik az ember? Milyen kapcsolatban állunk az állati fajokkal? A szemléletes példákkal, kiválóan illusztrált könyv sorra veszi az emberi evolúció legfontosabb állomásait nem csupán a biológiai és pszichológiai, hanem a társadalmi és kulturális vonatkozásokat is közérthetően, de tudományos alapossággal bemutatva.

201604_MKEIFLA_Fitz_2

Podhorányi Zsolt: Mesélő kastélyok. Kossuth Kiadó

A Mesélő kastélyok című kiadvány lapjain a nemesi világ lakóépületei tekintenek vissza, melyek néma szépségükkel mementóként őrzik egy történelmi korszak emlékeit. Podhorányi Zsolt művében korabeli dokumentumok, periratok, felbukkant naplóbejegyzések alapján mesél a magyar nemesség életéről, így az Eszterházyakról, Zichy grófról, Liszt Ferencről olvashatunk olyan történeteket is, melyek a hivatalos életrajzokban nem kerültek be. Ezek az épületek nem csupán a nemesi származású családok lakóhelyei voltak, de sok esetben a kulturális élet központját is jelentették. A kiadvány talán legnagyobb erénye, hogy a korok hangulatába, az emberek életébe nyerhetünk bepillantást. Az igényes kiállítású könyvet a Kossuth Kiadó adta ki.

201604_MKEIFLA_Fitz_3

100 magyar népmese. Alexandra Kiadó

A kiadvány alkotója arra törekszik, hogy összegezze a magyar néphagyomány mesekincsét. Az igényes kiállítású könyv 100 népmesét tartalmaz, melynek borítóját a Jankovics Marcell által megálmodott illusztráció díszíti. Ezeket a meséket sok generáció ismeri és szereti, színes, illusztrált oldalain megelevenednek a népmesevilág karakterei. A tájegységek jellegzetes kifejezéseit olvasva egy eltűnőben lévő, népmesei korba lép vissza az olvasó. Az Alexandra Kiadónál megjelent mesekönyv korosztálytól függetlenül minden olvasót elvarázsol.

Büchler Andrásnak, a Libri Kiadó munkatársának gondolatai a díjjal kapcsolatban:

„Nagy megtiszteltetés a Libri Kiadó számára, hogy a hazai kulturális élet fontos alappillére, a könyvtáros szakma véleménye szerint Csányi Vilmos Íme az ember című kötete a 2015-ös év egyik legértékesebb könyve. Külön öröm számunkra, hogy méltatásában a Fitz József-díjat odaítélő bizottság mind a kötet tartalmi sokszínűségét, mind a borító különleges erejét kiemelte.

A Libri Kiadó nagy büszkesége, hogy ismeretterjesztő könyvei között mindig a legsikeresebbek között vannak Csányi Vilmos akadémikus, humánetológus letehetetlen művei. Csányi Vilmos tudományos pályafutásának legátfogóbb kötetében a legfontosabb emberi vonásnak pont a kultúraképző képességünket és tehetségünket tartja: a közösségek szervezését, a szövetségek kötését, valamint ezek átörökítését generációkról generációkra. A könyvtárosok bámulatos munkája országszerte figyelemreméltó. Hiszünk benne, hogy erőfeszítéseikkel helyi közösségek szintjén biztosítják kultúránk hagyományának átörökítését. Az ő szavuk és értékítéletük valódi szakmai tapasztalatokon és az olvasók igényeinek pontos ismeretén alapul.

Köszönjük a Magyar Könyvtárosok Egyesületének a díj odaítélését és sok sikert kívánunk további áldozatos munkájukhoz!”

A Fitz-díj bizottság nevében összeállította
Bazsóné Megyes Klára

 

Comments are closed.

Blog Home