A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése – Veszprém, 2016. július 7-9.

Posted by zondaz - augusztus 31st, 2016

Kapcsolat – Könyvtár – Együttműködés. Felelősséggel a sikeres közösségekért

Veszprémben tartotta idei, 48. vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A királynék városa második alkalommal volt a konferencia helyszíne, előzőleg 1979-ben látta vendégül az információs szakembereket. Az esemény szervezői a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és annak idén 50 éves Veszprém Megyei Szervezete, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár voltak.

A konferencián 845 résztvevő fordult meg a négy nap alatt. Ez a magas szám is mutatja, hogy a téma igen aktuális: a kapcsolat, együttműködés, közösség, felelősség kulcsszavak szakmánk alapkövei, átszövik a mindennapi munkánkat.

A vándorgyűlés fő rendezvényhelyszíne a Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér épülete volt, de az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban és a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárban, az egyetem A épületében és a Laczkó Dezső Múzeumban is zajlottak szakmai események.

201604_MKEIFLA_VGY_beszamolo_1

A nyitó plenáris ülésen köszöntők hangzottak el, valamint két előadást hallgathattunk meg: dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa Kapcsolat – könyvtár – együttműködés az Európai Unióban címmel, Barátné dr. Hajdu Ágnes Erős könyvtár, felkészült könyvtárosok” címmel tartott előadást.

201604_MKEIFLA_VGY_beszamolo_2

Díjak és elismerések (a kitüntetettekről ld. külön cikkünket)

201604_MKEIFLA_VGY_beszamolo_3

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Egyesületi Munkáért Emlékérem kitüntetést vehetett át:

 • Gulyás Lászlóné, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Zenemű- és Médiatár tájékoztató könyvtárosa, az MKE Borsod Megyei Szervezete elnöke.

 • Kecskés Ildikó, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár könyvtárosa, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesület alelnöke

 • Keszeiné Barki Katalin, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltár igazgatója, az MKE Vas Megyei Szervezete elnöke

 • Dr. Pintérné Kék Krisztina, a Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár olvasószolgálati csoportvezetője, szaktájékoztató könyvtárosa, az MKE Somogy Megyei Szervezete elnöke

 • Sárköziné Sárovits Hajnalka, a balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár igazgatója, az MKE Veszprém Megyei Szervezetének 2007-2015 közötti elnöke

 • Szakmári Klára, a Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtárosa, a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöke

Fitz József könyvdíj (a kitüntetettekről ld. külön cikkünket)

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete javaslata alapján a 2015-ben megjelent könyvekből a következő hármat jutalmazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma:

 • 100 magyar népmese – Alexandra Kiadó

 • Csányi Vilmos: Íme, az ember – Libri Kiadó

 • Podhorányi Zsolt: Mesélő kastélyok – Kossuth Kiadó

A Fitz József-könyvdíjakat az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária adta át.

Az év fiatal könyvtárosa

 • A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség által alapított Az év fiatal könyvtárosa díjat 2016-ban a gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ tájékoztató könyvtárosa, Gergely Gyöngyvér Ildikó nyerte el Az Olvasók diadala elnevezésű online olvasásfejlesztési játék kidolgozásával és bemutatásával.

 • A Kovács Máté Alapítvány által felajánlott Az év fiatal könyvtárosa különdíjat idén Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár főigazgató helyettese nyerte el A Szakkönyvtár a holnap határán. Trendek, új feladatok, megújuló szolgáltatások külföldön, a magyar szakkönyvtári rendszerben és a KSH Könyvtárban című dolgozatával.

Kertész Gyula Emlékérem

2016-ban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója adta át a soros Kertész Gyula Emlékérmet Dr. Berényi Ernőné könyvtárosnak. Az eseményen jelen volt és személyesen gratulált a kitüntetettnek Kertész Gyuláné, Kertész Gyula özvegye is, aki a díjat alapította.

Szakmai programok

A kis plenáris ülésen két szakmai előadást hallgattunk meg: Könyvtárak: tudás, információ, digitalizáció. A könyvtárak és könyvtárosok lehetőségei a Digitális Jólét Programban címmel Szabó László, a Digitális Jólét Program állandó szakértője tartott előadást, majd Nagy Miklós 30 éves az NIIF Program című előadását hallgathattuk meg.

2016-ban 13 szekcióülésen vehettek részt a könyvtárosok. A szakmai programok több helyszínen kerültek megrendezésre – a helyszínek pár percnyire voltak egymástól, így a szekcióülések közötti átjárás könnyen megoldható volt.

A pénteki nap során 64 szakmai és 7 cégbemutató előadást hallgathattak meg az érdeklődők. A szervezetek színvonalas szekcióprogramokkal várták a könyvtárosokat, nehéz volt választani az egy időben bemutatott előadások között.

A szekcióprogramok kiegészítéseként számos különlegességgel is találkozhattunk.

Az első napon a Könyvtárostanárok Egyesülete és az érdeklődő kollégák szakmai látogatáson vettek részt a veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában.

A Műszaki Szekció plakát- és éremkiállítással színesítette a vándorgyűlés programkínálatát, majd a szekcióprogramjuk során a délelőtti egyetemi helyszínt elhagyva délután Balatonfüreden, a Kisfaludy gőzös fedélzetén folytatták az előadások sorát.

A pécsi Csorba Győző Könyvtár 2000 dokumentumot szállító, 5 PC-vel, projektorral és parabolaantennával felszerelt könyvtárbuszát a vándorgyűlésre érkezők megtekinthették a Pannon Egyetem parkolójában.

Az Ex-Lh workshopjára a második napon került sor:

 • Digitális gyűjtemények építése a gyakorlatban Ex Libris Rosetta-val

 • Egy intézmény – több katalógus és forrás: tegyük őket átjárhatóvá és jól használhatóvá a Primo-val!

 • ProQuest alternatívák adatbázisokra és elektronikus könyvekre

A konferenciát a hagyományosan megszervezésre kerülő szakmai kiállítás kísérte. Idén 20 szakmai partnerünk mutatkozott be, amely a nagy érdeklődés miatt két helyszínen került megrendezésre. A Hangvillában két napon keresztül 14 kiállítót kereshettünk fel, a Pannon Egyetem A épületében pedig a második napon 8 kiállító vett részt.

201604_MKEIFLA_VGY_beszamolo_4

Szabadidős programok, kirándulások

A szakmai programokon kívül számos szabadidős lehetőséget kínáltunk a résztvevőknek. Részt lehetett venni városnéző sétákon, és könyvtárlátogatásokat szerveztünk a megyei és az egyetemi könyvtárba, de a Veszprémi Érsekség jóvoltából a különleges Érseki Könyvtárba is el lehetett látogatni. A Laczkó Dezső Múzeummal együttműködve a Várbörtönben kialakított kiállítóhelyet is megtekinthettük. Az első estén petanque-versenynek adott otthont a Színházkert, és akinek strandolni támadt kedve, az meglátogathatta a balatonalmádi Wesselényi strandot.

A nyitó nap estéjén a külföldön is jól ismert, Bartók-Pásztory-díjas Mendelssohn Kamarazenekar egyórás koncertjét hallgathattuk meg a Hangvilla nagytermében. A különleges zenei élmény fantasztikus zárása volt a konferencia első napjának, a közönség állva tapsolta meg a kivételes produkciót.

Záró plenáris ülés

A záró plenáris ülésen hagyományosan meghallgattuk a szekciók beszámolóit:

Bibliográfiai Szekció

A megváltozott használói igények tükrében a bibliográfiai szolgáltatás értelmezése, tartalma is módosult. Miközben módosul a hagyományos szemlélet is: a dokumentumközpontúság helyére egyre inkább az adat- és információszolgáltatás kerül, mely stratégiai jelentőséggel bír.

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete

A szakma belső kommunikációjának fejlesztése és javítása azonnali és stratégiai változásokat hozhat.

A döntés rajtunk múlik.

Sok belső viszály forrása lehet a kommunikáció hiánya, a kommunikációs zaj.

A délután legfőbb gondolatai és üzenete számunkra az, hogy minden esetben folyamatos és kétirányú kommunikációt tudjunk folytatni. Ez által olyan polémia alakulhat ki, ami után valóban a szakmát előrevivő változások és döntések születhetnek.

Helyismereti Könyvtárosok Szervezete

A kultúra alapú fejlesztés/fejlődés kulcsa a helyismeret és a helyi tudás!

A jelen feladatai mellett a múltból örökölt kihívásoknak is meg kell felelni. A lokális identitás a helyi közösségek összetartó ereje, ennek indukálója a nemzedékeket kiszolgáló, változásaiban is állandóságot hordozó, helyi értékeket is őrző, szolgáltató könyvtár.

Jogi Szekció

Az ember úgy vagyon alkotva, hogy élete fenntartására, annál inkább boldogságára, sokféle javak kívántatnak melyeket vagy a természet nagyobb kisebb bőséggel elszórt, vagy az emberek készítenek. De egynek sem ereje sem ügyessége elegendő nem lévén, az okosabbak összeállanak társaságba; melly ha megerősödött, sokan már nagy dolgokat is végre vihetnek “

(Frank Ignácz: A közigazság törvénye Magyarhonban. Bp. 1845.)

Könyvtárostanárok Egyesülete

Az iskolai könyvtárak feladata a könyvtárak könyvtártípustól független modellezése, kapu az iskolások, pedagógusok számára a könyvtári rendszerben együttműködők valós és virtuális köztereibe, így minden tevékenységével részt vesz, bár eltérő módszerekkel, de a közös célok felé haladva a társadalom közösségszervezési- és működtetési folyamataiban. A szekcióban ennek szellemében közösen gondolkodtunk az olvasásfejlesztés közösségi lehetőségeiről.

Közkönyvtári Egylet – Gyerekkönyvtáros Szekció

A könyvtár a közösségépítés legdemokratikusabb rendszere, a közösség optimális, békés működési tere, ahol a könyvtáros hiteles, segítő, empatikus személyisége kompenzálja a szocializációs hiányosságokat.

Múzeumi Szekció

Világ-, kontinens- és régió-szintű válsághelyzetekben mindennél fontosabbá válik, felértékelődik az egyetemes és nemzeti kultúra megőrzése, közvetítése és megosztása.

Műszaki Könyvtáros Szekció

Ahogy Széchenyi István a reformkor nagy kapcsolatteremtője volt, az akkori modern világ – az ipari forradalom – eredményeinek idehozója és közhasznúvá tevője, úgy kell nekünk is a műszaki szakkönyvtáraknak, könyvtárosoknak és informatikusoknak ezt az átmentő, átvivő szerepet elvállalnunk és végeznünk, hogy a csúcsismeretek közhasznúvá és közérthetővé tevői lehessünk. Ez a hallatlan nagy feladatot jelentő szerepkör, amit a Hitel, Világ és Stádium szellemében végeznünk kell, szükséges volt, szükséges most is, és szükséges lesz a jövőben is, mert könyvtárosok nélkül a világ nem mehet előre.

Olvasószolgálati Szekció

A titokzatos és önfejlődő digitális jövő alapjául az emberi kapcsolatok szolgáljanak. Könyvtárosként tegyük meg lépéseinket „küszöbön kívül”, annak érdekében, hogy megteremtsük a szükségletalapú és közösségvezérelt könyvtárakat.

Társadalomtudományi Szekció

Együttműködni nem könnyű, de érdemes!

Az együttműködés gazdagítja és színesíti a könyvtárak és könyvtárosok, könyvtárhasználók,

határon túli kollégák, középiskolák – tanárok és diákok, egyetemek – kutatók és hallgatók, tehetséggondozó szervezetek, wikipédia-szerkesztők, nemzetiségi szervezetek és nagykövetségek, levéltárak és múzeumok közötti kapcsolatokat, megsokszorozza az intézmények erejét.

Tudományos- és Szakkönyvtári Szekció

A kutatók, oktatók és könyvtárosok kapcsolatrendszerében a tudományos teljesítmények eléréséhez elengedhetetlen a könyvtárosok know-how-jának hozzárendelése. A szabad hozzáférés biztosítása ennek ma a legmeghatározóbb eleme.

Veszprém Megyei Szervezet

Értékmentés modern információs platformokon határon innen és túl a közösségek fennmaradásáért és megerősítésért.

Zenei Könyvtárosok Szervezete

Christian Grönroos mondatát továbbgondolva:

A kapcsolat akkor jön létre – zenészek, könyvtárosok és könyvtárak, pedagógusok, kiadók, fiatalok és régebben fiatalok között egyaránt -, amikor a partnerek képesek az együttgondolkodásra és a közös munkára.

Ezeket az üzenetek minden évben újra és újra elő kell vennünk. A konferencia esszenciája, kézzelfogható eredménye ez a 13 gondolat.

A záró plenáris ülésen Tóth Gábor, a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója zárszavában a könyvtárosokat magasztalta, egy kicsit görbe tükröt állítva elénk. Aki jelen volt a záró plenáris ülésen az tudja, hogy a zárszóért valóban járt az a vastaps, amellyel a közönség díjazta a beszédet. Ezen az eseményen kerültek átadásra az Eötvös-totó és a kiállítói pontgyűjtő játék nyereményei is, majd Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök asszony megköszönte a helyi szervezők fáradozásait.

201604_MKEIFLA_VGY_beszamolo_5

Az elhúzódó záró plenáris után alig másfél óra maradt a szokásos baráti találkozó kezdetéig. Az este jó hangulatban telt – kellemes zenét hallgattunk, ízletes vacsorát kapunk. Az idei „attrakció” tombolahúzás volt, amelyen kevés kivétellel veszprémi ajándéktárgyakat nyerhettek meg a baráti találkozó résztvevői.

Az idei szakmai kirándulásokra közel 180 résztvevő jelentkezett. Az öt kirándulás résztvevői tartalmas programokon vehettek részt, szerencsére az időjárás is hozzájárult a kellemes kikapcsolódáshoz.

 • Balatonfüred – Tihany

 • Zirc-Bakonybél

 • Herend – Pápa

 • Veszprém – Kolostorok és kertek séta

 • Veszprém – Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark

A szervezők örömmel látták vendégül a konferencia résztvevőit Veszprémben! Reméljük, hogy jó szívvel emlékeznek vissza az itt töltött napokra, és hasznos szakmai tapasztalatokkal felvértezve érkeztek haza!

További fotók itt böngészhetők!

Szóllás Péter könyvtáros,
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi

A szervezetek, szekciók beszámolói a továbbiakban olvashatók!

Comments are closed.

Blog Home