Az MKE Veszprém Megyei Szervezetének bemutatkozása

Posted by zondaz - május 24th, 2013

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete az országban az elsők között, 1966-ban alakult meg, majd 1975-ben újult erővel kezdte meg tevékenységét. Megyei szervezetünk meghatározó tagja a ma is aktív Balogh Ferencné, Marika volt, aki a megyei könyvtár gyermek-könyvtárosaként, módszertanosaként, majd igazgatóhelyetteseként is nagyon jól ismerte a megye könyvtárosait. Négy cikluson át, mint az egyesület titkára, kettőben pedig az egyesület elnökeként is azon dolgozott, hogy összefogja, szakmailag támogassa, segítse, a közösség élményét, az összefogás erejét biztosítsa megyebeli kollégáinak. Ezt a szellemiséget igyekszik továbbvinni a jelenlegi vezetőség is.

Régi hagyomány, hogy az aktuális könyvtárszakmai továbbképzéseket, szakmai napokat a megye mindig más és más könyvtárában rendezzük meg. Minden könyvtárban szívesen fogadják, sőt hívják, az egyesületi rendezvényeket. Így megismerkedünk a községi, városi, szak és egyházi könyvtárakkal, munkájukkal, a kollégákkal. Bekapcsolódunk az országos akciókba, mint pl. 2012-ben a III. Könyvtárút szervezésébe, és az Őszi könyvtári napok rendezvényeibe. Ennek keretében többek között felköszöntöttük az elmúlt évben 60 éves megyei könyvtárat. Az előző években pedig megyei ünnepséget rendeztünk megyei könyvtárigazgatónknak, igazgatóhelyettesünknek, kerek (80. 70.) születésnapjukon.

veszprem1

Látogatás, előadás a börtönben.

Informatikai tanfolyamot szerveztünk tagjainknak a megyei könyvtárral közösen, és biblioterápiás foglalkozáson is részt vettünk. A szakmai napok, találkozók, továbbképzések sok segítséget jelentenek mindenkinek a napi munkában is, a személyes kapcsolatok kialakításával. Rendezvényeinken természetesen szívesen látjuk nem tag kollégáinkat is.

Több közös programot szerveztünk más könyvtáros-szakmai szervezetekkel. 2012-ben pl. a Műszaki Szekció tagjaival volt közös rendezvényünk a Veszprém megyei múzeumban.

Kapcsolataink kiterjednek a megye és az ország határain túlra is. Az utóbbi 9-10 évben akár két szakmai utat is szerveztünk évente: jártunk többek között Fejér és Somogy megyében, a Felvidéken, Erdélyben, a Vajdaságban és Szlovéniában, Horvátországban, Ausztriában. Mindenütt első a könyvtárlátogatás volt, de természetesen végigjártuk az adott település, környék kulturális nevezetességeit is. Több alkalommal meghívtuk közös tanácskozásra, s vendégül láttuk a határon túli magyar kollégáinkat.

veszprem2

Csoportunk Kaposvár főterén vendéglátónkkal,
Varga Róbert megyei könyvtárigazgatóval.

Fontosnak tartjuk, hogy tagjaink, kollégáink megmutatkozzanak, bemutatkozzanak a többiek előtt. Lehetőséget teremtünk számukra, hogy beszámoljanak munkájukról, eredményeikről egy-egy szakmai napon. A könyvtárosságon túli tudományos, művészeti tevékenységük megismerésére az országos programhoz hasonlóan meghirdetett Veszprém megyei Alkotó Könyvtárosok felhívásunkra nagyon sokan jelentkeztek. Így hallhattunk előadást a pápai céhekről, rendeztünk közös kiállítást a népművészet terén alkotóknak, de volt már festménykiállítás, és Veszprém megye szükségpénzeinek gyűjteményét is megtekinthettük. Tervezzük továbbá a helytörténeti kutatással foglalkozó, vagy szépirodalmi alkotásokat létrehozó kollégák bemutatkozását is.

Saját alapítású díjunk, elismerésünk még nincs, de több tagunk, ill. megyebeli könyvtáros kapott magas állami, vagy könyvtáros-szakmai kitüntetést, illetve egy-egy város, szervezet által adományozott díjat,- némelyiket szervezetünk felterjesztésére vagy ajánlására.

A nyugdíjas könyvtárosokról sem feledkezünk meg, akik közül többen ma is tagjai az egyesületnek. Minden évben más-más településen tartunk nyugdíjas találkozót, ahol nemcsak régi munkatársaikkal, hanem a jelenlegi könyvtárvezetőkkel is találkozhatnak. Szorgalmas résztvevői a szakmai kirándulásoknak is.

Pályázat segítségével emléknapot szerveztünk és emléktáblát állítottunk Halász Bélának, a megye könyvtárosainak nevében a megyei könyvtár egykori, elhunyt igazgatójának.

veszprem3

Pálmann Judit és Varga Béla felavatja,
megkoszorúzza az emléktáblát. 2009

A pápai könyvtár támogatásával megjelentettük régi elnökünk bibliográfiáját, s megyei szervezetünk általa írt történetét. (A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezetének története / Balogh Ferencné ; [szerk. Varga Béla] ; [fotók Pardiné Mórocz Magdolna, Palkóné Jády Melitta]. – Veszprém : Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém M. Szerv : EKMKKI, 2010 (Pápa : JMVK soksz). – 88 p. : ill. ; 16 cm  ISBN 978-963-9510-14-2 fűzött)

veszprem4veszprem5

Az MKE Veszprém Megyei
szervezetének története

 

 

 

Nagyon sikeres és szívet melengető eredménye volt 2010-ben annak a kezdeményezésünknek, amelyet a devecseri-kolontári iszapkatasztrófa könyvtári kárenyhítésére indítottunk. Alszámlát nyitottunk, melyre jelentős pénzadomány érkezett. Még finn testvérvárosunk (Rovaniemi) és környéke is jelentős összeggel támogatta gyűjtésünket. Az összegyűlt pénzzel a devecseri könyvtár megsemmisült gépkocsijának pótlásához tudtunk hozzájárulni.

Az érdekképviseletünk elsősorban a vezetői pályázatok elbírálásánál érvényesül. Igyekszünk véleményt nyilvánítani szakmai, egyesületi kérdésekben, tagjaink közül vannak, akik az egyesület különböző bizottságainak is tagjai.

Tagjaink száma 100 fő körül mozog minden évben, most újra növekvő létszámú. A többség városi könyvtárakban dolgozik, de vannak községi és szakkönyvtári tagtársaink is. Tagjaink kb. 40%-a nyugdíjas. A megyei könyvtár és a nagyobb városi könyvtárak testületi tagok (7), és a többiek is segítik az egyesületi programokat. A megyei könyvtár továbbra is biztosítja szervezetünk működési hátterét.

Az egyesületünk tagjainknak általában e-mailben küldjük el a meghívókat, értesítjük őket az aktuális információkról, de a központi honlaphoz kapcsolódva saját oldalunk is van – http://mke.info.hu/veszprem/. Ennek frissítésére viszont sokkal több figyelmet szeretnénk a jövőben fordítani, s egyéb közösségi oldalakon is közzé akarjuk tenni híreinket, információinkat.

Bízunk benne, hogy a gazdasági nehézségek, a könyvtáros-szakmában bekövetkező változások ellenére, vagy éppen azért, továbbra is fontosnak tartják, s igénylik munkatársaink a szakmai összefogásnak ezt a fórumát, formáját, s továbbra is biztosított lesz működésünk mindenki hasznára.

Sárköziné Sárovits Hajnalka elnök, igazgato@varosikonyvtar.t-online.hu
Pardiné Mórocz Magdolna titkár, pardinem@ekmk.hu
MKE Veszprém Megyei Szervezete

Comments are closed.

Blog Home