Hagyományos rendezvény – nem hagyományos helyszínen

Posted by zondaz - július 6th, 2016

Könyvtári kitüntetések ünnepélyes átadása a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezete hagyományosan a Könyvtárosok világnapja (április 14.) alkalmából rendezi kitüntetés átadó ünnepségét immár 8 éve. Kétféle kitüntetés kerül átadásra az ünnep alkalmából: a nyugdíjas tagjaink számára alapított Csendes János díj, valamint az aktív dolgozó egyesületi tagok számára alapított Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Könyvtári kultúrájáért díj. A díjak átadása szakmánk ünnepén hagyomány, viszont idén új helyszínen ünnepeljük azt. Fennállásunk óta először az egyesület bázisának számító Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár helyett a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán tartottuk ünnepi gyűlésünket dr. Kührner Éva egyesületi elnök jóvoltából, aki a főiskolai könyvtár szakmai vezetője. 

Idei kitüntetettjeink:

201603_Szervezetielet_SzSzB_Hagyományos_rendezveny_1

A Csendes János díjat Toldi Gyuláné, Terike kapta, aki a megyei könyvtár igazgatóhelyetteseként, az egyesületünk alapító elnökeként, később a főiskola tájékoztató könyvtárosaként, óraadójaként tevékenykedett a könyvtárügyben, és akinek szakmai tevékenységén át és átfonódott a díj névadójával (Csendes János) való ismeretség, ami még értékesebbé teszi számára e díjat.

201603_Szervezetielet_SzSzB_Hagyományos_rendezveny_2

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Könyvtári kultúrájáért díj elismerésben részesült Dr. László Gézáné dr. főkönyvtáros, a megyei könyvtár helyismereti gyűjteményének vezetője, tájékoztató könyvtárosa, aki számtalan helyismereti munka, bibliográfia szerzője, a megyei értékek ismerője és számba vevője. Elmondása szerint munkájának legnagyobb elismerése az olvasók „mosolyba csomagolt hálás szavai”. És természetesen a jelen kitüntetés.

Gratulálunk nekik, és még sok szép tartalmas évet kívánunk nekik munkájukban, magánéletükben.

Sajnos, az öröm mellett szomorúság is költözött szívünkbe. Nyugdíjas tagtársunk, Munkácsi Lászlóné elhunyt. 1 perces felállással emlékeztünk méltatlanul korán való elmenetelére. Nyugodjék békében!

Az ünnepi alkalom apropóján szakmai előadásokra is sor került.

Elsőként dr. Végseő Tamás, a hittudományi főiskola rektora „Egy 18. századi görögkatolikus püspöki könyvtár: a Bacsinszky könyvjegyzék”-ről tartott ismertetést. Ennek a munkácsi egyházmegyei levéltárában mintegy mellékesen felfedezett anyagnak 790 címe a 1545-1809-ig terjedő időtartamban keletkezett könyveket tartalmaz, diszciplinák szerinti rendszerezésben. A művek elsősorban latin nyelvűek (de magyar, francia, ószláv nyelvűek is találhatóak a listán), témájukat tekintve pedig – természetesen – egyháziak. A színes, szakmailag szakszerű előadás nyomán a múltban érezhettük magunkat, de rektor úr felvillantotta a régi könyvtár virtuális rekonstrukciójának lehetőségét is a könyvjegyzék alapján.

Maradtunk a múltban, amikor meghallgattuk Mártonné Gebri Lucia könyvtáros érdekes beszámolóját a SzAGKHF könyvtárának régi szláv gyűjteményéről, melynek cirillbetűs dokumentumai közül párat meg is nézhettünk, kezünkbe is foghattunk. A gyűjtemény 931 kötet, 1500 és 1850 közötti, ószláv egyházi nyelven íródott bibliát, liturgiát, zsoltárkönyvet, irmologiont, evangéliumot tartalmaz. Sok közülük gyönyörű metszetekkel, iniciálékkal díszített. Ezen értékeket méltó helyen őrzi a könyvtár: zárt, légkondicionált, tiszta raktárban, melyet a nap végén meg is tekinthettem.

Előtte pár gondolatban dr. Kührner Éva mutatta be helyszínünket, a sokoldalú SzAGKHF könyvtárat. Megtudhattuk, hogy az intézmény – bár elsősorban – felsőoktatási könyvtár, jellegéből adódóan az egyházi irodalom szakkönyvtára, de egyházmegyei könyvtár is egyúttal. Az 1950-ben alapított, 560 négyzetméter alapterületen e sokoldalú könyvtár a sokoldalú könyvtárosai (ennek jelentőségét igazgatónő külön is hangsúlyozta) segítségével várja olvasóit. Illusztrált útmutatása nyomán virtuálisan magunk is részesei voltunk a könyvtár történetének, életének, melyet a rendezvény hivatalos része után be is jártam, meg is néztem. Még nem jártam itt, és meg kell mondjam, nagyon tetszett a 2003-ban épült terem modern, letisztultan klasszikus stílusa.

Vadné Kokovay Zsuzsannának, a Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtár igazgatónőjének előadásával zárult ünnepi gyűlésünk. Ez az előadás egy – a könyvtárosok számára igazi ínyenc csemegének számító – a helyszínünkön megrendezett kiállítás megnyitásaként hangzott el. A kiállítás és előadás címe: „Szép könyvek a SzAGKHF gyűjteményében”.

201603_Szervezetielet_SzSzB_Hagyományos_rendezveny_3

A tárlat alapötlete az volt (ahogyan azt a szervezőtől, Kührner Évától megtudtam), hogy számos szép ritka könyv van a könyvtárban, melyeket máskor senki sem lát, nem gyönyörködhet azokban. S bár eredeti kódexek nincsenek a könyvtár tulajdonában, ősnyomtatványok és régi könyvek azonban igen. E dokumentumok illusztrálnak egy olyan 19. század végi korszakot, melyben a könyvnyomtatás két irányzata él egymás mellett: a tömeges, igénytelen külsejű könyvek, illetve a művészi külsejű, olykor historizáló, túldíszített kötetek előállítása. Ezek szintéziseként, belőlük kinőve egy harmadik irányzat is kialakult, melyet egy szóval így jellemezhetnénk: tömegbibliofília. Ezen irányzatnak magyar követői az Erdélyi Szépmíves Céh, Atheneum, Franklin, Nyugat kiadók, a Révay, a Tevan, a Kner nyomdák, melyek által előállított kötetek találhatóak a tárlókban.

Tartalmas szakmai napon vagyunk túl. Köszönjük az előadóknak a magas színvonalú, élvezetes előadásaikat, megjelent tagtársainknak érdeklődésüket, aktív részvételüket, gratulálunk kitüntetettjeinknek.

Sz. Rendes Marianna könyvtáros,
folyóiratolvasó vezető,
Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home