Rózsa Dávid

Posted by zondaz - július 5th, 2016

201603_Mentor_Rozsa

a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár főigazgató-helyettese, az MKE Társadalomtudományi Szekciójának vezetőségi tagja.

2010 szeptembere óta dolgozom a KSH Könyvtárban. Az első években az olvasószolgálaton edződtem, ahol főleg szaktájékoztatással foglalkoztam. 2013 óta szervezem a könyvtárban folyó történeti kutatásokat és kutatástámogató szolgáltatásainkat, az év őszétől főigazgató-helyettesként. Nem lehetek eléggé hálás munkatársaimnak azért a rengeteg segítségért és önzetlenül megosztott ismeretért, amelyet a kezdetek óta kapok tőlük, és a mindenkori vezetőknek, amiért lehetőséget adtak különféle elképzeléseim megvalósítására. Különösen szerencsésnek mondhatom magam, amiért itteni mentoraim „legmentorabbika” korosztályom egyik legnagyszerűbb könyvtárosa, Lencsés Ákos volt, akitől a legtöbbet tanultam erről a hivatásról. (És hogy mi mindenről még, azt egyszer majd biztosan megírom.)

Szívesen beszélgetek könyvtáros kollégákkal, egyetemi hallgatókkal a hazai szakkönyvtári helyzetről, a nemzetközi szakkönyvtárügy kérdéseiről, szaktájékoztatásról, kutatástámogató szolgáltatásokról és a közgyűjteményi könyvkiadásról.

Elérhetőségek

E-mail: david.rozsa@ksh.hu
Honlap: www.rozsadavid.com
Telefon: + 36 (70) 456 9559

Comments are closed.

Blog Home