Nem hagyományos dokumentumok és adattárak kezelése

Posted by zondaz - július 6th, 2016

Beszámoló a vállalati könyvtárak 23. műhelybeszélgetéséről – 2016.06.02.,
Lechner Tudásközpont Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ

201603_Szervezetielet_MKSZ_Lechner_1

Köszönjük Kis Yvette-nek, Hámori Zsófinak és Tóth Laurának, hogy vendégül látták 23. műhelybeszélgetésünket a Lechner Tudásközpontban (LTK), és bemutatták impozáns, 8000 m2-en elterülő, többszintes raktárukat a felújított ipartörténeti jelentőségű épületben, ahol sok évtizedre visszamenően őrzik és szolgáltatják a magyarországi, állami megrendelésre készült épületek tervdokumentumait. Megismerhettük az LTK egyedi megoldásait a tervdokumentumok archiválásában, szolgáltatásában, az online kereshetőség biztosításában, és szó esett az egyedi dokumentumokra vonatkozó szerzői jogokról, amelyeknek betartatása különösen bonyolult, és a kötelező tervpéldányok beadásának nehézségeiről is.

201603_Szervezetielet_MKSZ_Lechner_2

A százhalombattai Városi Könyvtár munkatársa, Paulusz Richárd felhívta a figyelmet arra, hogy a 1995. évi LXVI. törvény értelmében a megszűnő építőipari cégekre is vonatkozik a dokumentumok irattári leadásának kötelezettsége. Érdemes átgondolni, hogy milyen szempontok mentén minősül egy dokumentum iratnak ill. szellemi terméknek, mert eltérő szabályozás vonatkozhat rájuk.

A KTI munkatársa, Garda Zsolt elmondta, hogy a közösségi közlekedés területének adattárait éppen most adták ki grafikus adatbázis formájában, amelynek néhány példányát rögtön fel is ajánlotta a jelenlévő könyvtáraknak.

Az OMSZ munkatársai beszámoltak arról, hogy az általuk gyűjtött időjárási adatokat (radarképek, műholdképek, adatsorok) hogyan dolgozzák fel egy Oracle alapú adatbázisban, és hogyan szolgáltatják akár magánszemélyeknek is, pl. peres eljárások esetében.

A Posta könyvtárában szintén egyedi szolgáltatás a teljes cégre kiterjedő webes telefonkönyv adatbázis menedzselése, amely több belső rendszerrel áll kapcsolatban, és jó példája a fenntartó folyamataiba való beilleszkedésnek.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár munkatársa, Varga Klára beszélt speciális dokumentumtípusaik feldolgozásáról, közötte pl. a fogyatékos felhasználók számára épített egyedi, ún. adoptált anyagok kezeléséről. Felmerült a weboldalak archiválásának kérdése is, ami egyáltalán nem megoldott, a kezdeti próbálkozások sajnos elaprózódtak, és jelenleg nem működik egységesen átfogó magyarországi projekt a témában. Említésre kerültek olyan nemzetközi megoldások, mint pl. az Internet Archive, illetve a Digital Humanities, a digitális bölcsészet témaköre, ami szintén a rendelkezésre álló digitális erőforrások kiaknázását célozza (egy érdekes cikk erről a Könyvtári Figyelőben). Az idő sajnos ismét kevésnek bizonyult ahhoz, hogy minden felmerülő témát alaposan kitárgyaljunk, de több „miniprojekt” alakult a hasonló érdeklődésű munkatársakból, akik tovább folytatják a kérdések feltárását.

A következő műhelybeszélgetés várhatóan decemberben lesz, kérem szíves javaslataitokat, illetve felajánlásotokat a helyszínre és a témára!

Kóródy Judit,
Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka,
Műszaki Könyvtáros Szekció

Comments are closed.

Blog Home