10 éves az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer

Posted by zondaz - július 5th, 2016

 ünnepi szakmai konferencia a Kúrián és a Fővárosi Törvényszéken

Az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria és a Fővárosi Törvényszék közös ünnepi szakmai konferenciát szervezett 2016. június 7-én az országos bírósági integrált könyvtári rendszer megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából. Az ünnepi szakmai rendezvényt Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke nyitották meg.

201603_Szakmaimuhely_OBIKR_1

Dr. Solt Pál, Dr. Handó Tünde, Dr. Darák Péter

Az ünnepi szakmai konferenciára elsősorban a bírósági könyvtárosok, a bírósági könyvtárak főbb partnerkönyvtárainak szakmai vezetői, valamit az országos bírósági könyvtári rendszer kialakításában és jelenlegi működtetésben résztvevő bírósági vezetők és igazságügyi alkalmazottak kaptak meghívást. Az ünnepi rendezvény lehetőséget teremtett arra is, hogy Dr. Handó Tünde elnök asszony és Dr. Darák Péter elnök úr az országos bírósági könyvtári rendszerért végzett kiváló és kimagasló könyvtáros szakmai munkát ezúton is elismerje. Kiemelték, hogy az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria és a Fővárosi Törvényszék elkötelezett támogatója a bírósági könyvtári-információs rendszer fejlesztésének, és aktívan szerepet vállaltak kialakításában, működtetésében és fejlesztésében a kezdetek óta.  A szakmai konferencia díszvendége volt Dr. Magyar Károly, a Zalaegerszegi Törvényszék korábbi elnöke és Dr. Várhegyi Éva, a Fővárosi Törvényszék bírája, akiknek nagyon kiemelkedő szerepük volt az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer megszületésében és kialakításában.

201603_Szakmaimuhely_OBIKR_2 201603_Szakmaimuhely_OBIKR_3

Az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer kialakítása és elindulása nagy mérföldkő volt a teljes igazságügyi szféra életében és nagymértékben hozzájárult a bírósági napi munkafolyamatok és az ítélkezési tevékenység javulásához és eredményességéhez. A 90-es évek végén a Zala megyei bírósági könyvtári gyökerektől hosszú út vezetett az első OIT határozatig, 2006 őszéig, amikor megszületett az első intézményi felhatalmazás egy integrált bírósági könyvtári rendszer létrehozására és a bíróságok szintrehozási programjának kidolgozására. A fejlesztés célja az volt, hogy az ítélkezési munkát segítő, egymással együttműködni képes könyvtári hálózatot épüljön ki.

A hatékony igazságszolgáltatás egyik alapvető pillére a magas színvonalon működő könyvtári rendszer. Az országos bírósági könyvtári rendszer és a bírósági könyvtárosok legfontosabb célja a felhasználó-orientált és hatékony könyvtári szolgáltatások biztosítása.  Az ünnepi szakmai konferencián Sándor Gertrud, a Zalaegerszegi Dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtár vezetője, az MKE Jogi Szekció elnöke tekintette át a bírósági könyvtárak, illetve a könyvtári rendszer kialakításának gyökereit 1994-2006 között, illetve szólt arról is, hogy milyen fontos szerepe volt a bírósági könyvtárosoknak a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciójának megalapításában is. Dr. Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott elnöke, részletes és mindenre kiterjedő előadást tartott az egységes Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer kialakulásáról és az elért eredményekről. Dr. Solt Pál elnök úr is hangsúlyozta, fontos, hogy az elmúlt 10 évben létrejött eredmények fennmaradjanak, a bírósági könyvtári információs rendszer és a bírósági könyvtárak ítélkező munka támogatásában megvalósított szakmai munkája, szolgáltatásai, értékei országosan még szélesebb körben ismertté váljanak és fejlődjenek.

A bírósági integrált könyvtári rendszer működtetését és fejlesztési irányait alapvetően meghatározzák a hagyományos könyvtári értékek és a szolgáltatások megőrzése, illetve a 21. századi információs technológia alkalmazásának lehetőségei. A céloknak és a tevékenységeknek mindig összhangban kell lenniük a jelenkor aktuális feladataival, elvárásaival, illetve megoldásokat kell adniuk a könyvtár- és információtudomány 21. századi problémáira és kérdéseire. Az egységes bírósági könyvtári rendszer csak akkor tud hatékony és eredményes munkát végezni, ha figyelembe veszi a kor, a felhasználók, illetve a szakma elvárásait, és igyekszik ezekre választ adni.

Annak érdekében, hogy az egységes országos bírósági integrált könyvtári rendszer és az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia Jogi Szakkönyvtára a kor kihívásainak meg tudjon felelni, új stratégiai fejlesztési stratégia kidolgozását, valamint a bírósági könyvtárak szolgáltatásaiknak, működésüknek újrafogalmazását tartotta fontosnak Dr. Handó Tünde elnök asszony. A szakmai rendezvény arra is lehetőséget biztosított, hogy az új stratégiai fejlesztési elképzeléseket a résztvevő bírósági vezetők, bírósági könyvtárosok és meghívott vendégek megismerhessék. A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára által elkészített stratégiai fejlesztési koncepcióban megfogalmazott és lefektetett fejlesztési célok és elképzelések megvalósításával rövid-, közép- és hosszútávon érzékelhető fejlesztést kívánnak elérni az egységes bírósági integrált könyvtári rendszer működésében, fejlesztésében, az információellátásban és a könyvtári-információs szolgáltatásokban. Reményeik szerint a fejlesztéseknek megfelelően még hatékonyabban tudják a bírósági könyvtárak és könyvtárosok a bírák és az igazságszolgáltatásban dolgozók igényeit teljesíteni, olyan minőségi szolgáltatásokat nyújtva, amelyek megfelelnek a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak. A stratégiai fejlesztési elképzeléseket Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője, a stratégiai fejlesztés vezető koordinátora ismertette a szakmai rendezvényen. A stratégiai fejlesztésben és az országos bírósági könyvtári szakértői koordinátori hálózat munkájában a Kúria vezető koordinátorként vesz részt és az Országos Bírósági Hivatallal és a MIA TDO-val, a Fővárosi Törvényszékkel és a Győri Törvényszékkel való szoros szakmai együttműködésben látja el a bírósági módszertani munka szakmai koordinációját.

Dr. Handó Tünde elnök asszony és Dr. Darák Péter elnök úr egyetértésével és jóváhagyásával a bírósági könyvtári stratégiai fejlesztést az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria közötti együttműködési megállapodás megkötésével szoros együttműködésben kívánják megvalósítani. A Kúria és az Országos Bírósági Hivatal közötti együttműködési megállapodás előkészítése jelenleg zajlik.

A délelőtti szakmai program három meglepetés ajándékkal zárult a résztvevők számára. Egy zenés vetítés segítségével bepillanthattak a résztvevők az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer 10 éves történetébe, Dr. Handó Tünde elnök asszony ünnepi tortával ajándékozta meg a meghívottakat, Dr. Darák Péter elnök úr pedig ebédre invitálta meg a résztvevőket.

A délutáni szakmai program a társszerzőknél, a Fővárosi Törvényszéken folytatódott, amelyet Dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke nyitott meg. A délután első előadójaként Czoboly Miklós, a Monguz Kft. ügyvezető igazgatója részletesen bemutatta, hogy a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer miként tudja támogatni a megújuló Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszert. Előadásában szólt az új fejlesztési elképzelésekről, módszerekről és együttműködési javaslatokról. Pethes Gizella Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály könyvtárosa arra kereste a választ, hogy „mit ünneplünk 10 év múlva?” – avagy milyen fejlesztési elképzeléseket javasolnak a bírósági könyvtári rendszer vonatkozásában a közeli, s távoli jövőben, különös tekintettel a bírák tudományos tevékenységének támogatására. A szakmai rendezvény zárásaként Kovácsné Garamszegi Marianna, a Fővárosi Törvényszék vezető könyvtárosa és Kapás Zsuzsanna, a Fővárosi Törvényszék papírrestaurátora előadása következett. Kovácsné Garamszegi Marianna bemutatta az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer bevezetésében, a kapcsolódó képzések és szakmai napok szervezésében a Fővárosi Törvényszék könyvtárosainak tevékenységét. Kapás Zsuzsanna a könyvtár 1945 előtti könyveinek állományvédelméről, állagmegóvásáról tartott előadást. Bemutatta a könyvtár falai között elvégezhető állomány megóvási technikákat, ismertette a legfontosabb anyagokat és a munkavégzéshez szükséges alapvető eszközöket is.

201603_Szakmaimuhely_OBIKR_4

Előadóink

Kijelenthetjük, hogy a bíróságokon dolgozó kollégák színvonalas szakmai munkája és hivatásszeretete mindenkor állandó értéke az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszernek, és a könyvtárosok örök letéteményesei a kiváló és eredményes szakmai munkának. A bírósági könyvtárakat és a bírósági könyvtárosokat befektetésének kell tekintetünk a jelenbe és a jövőbe. Minden energia, erő, tevékenység és megvalósult ötlet, amit befektetünk, az eredményként és sikerként jelenhet meg a jelenben, illetve a jövőben az ítélkező, tudományos és szakmai munka szolgálatában.

Gerencsér Judit,
a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője,
az MKE főtitkára 

Comments are closed.

Blog Home