Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - január 8th, 2017

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bálint Ágnes

Nyílt hozzáférés a humántudományokban : beszámoló a BETH éves közgyűléséről és konferenciájáról : Helsinki, 2016.09.03-07. / Bálint Ágnes
In: EKE Hírlevél. – 13. (2016) 3., p. 25-27. : ill., 8 fotó

Balogh András

Könyvtár(os), ami (aki) összeköt / Balogh András. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 11., p. 3-19.

Bán Magdolna

Beszámoló a szarvasi találkozó szakmai programjairól / Bán Magdolna
In: EKE Hírlevél. – 13. (2016) 3., p. 7-8. : ill., 14 fotó

Bátfai Mária Erika

BPMN 2.0 a könyvtári minőségbiztosításban / Bátfai Mária Erika [et al.]. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 8., p. 305-316.

Beke Gabriella

A MOKSZ 2016. június 9-én rendezett szakmai napja / Beke Gabriella [et al.]
In: Orvosi könyvtárak. – 13. (2016) 3., p. 13-17. : ill., 19 fotó

Berényiné Varga Ibolya

Hivatás és kedvtelés: bibliográfia, egyiptológia : interjú Berényiné Varga Ibolya Kertész Gyula-díjjal elismert könyvtárossal / [riporter] Bakó Endre
In: Hajdú-bihari napló. – (2016) szept. 19., p. 5. : ill., 2 fotó

Billédiné Holló Ibolya

A Soros Alapítvány könyvtári programja / Billédiné Holló Ibolya. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 10., p. 387-392.

Budai László

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár vázlatos története 2005-2014 között / Budai László, György Judit
In: Hatvanéves a Krúdy Gyula Városi Könyvtár : jubileumi emlékkönyv : forrásgyűjtemény / [szerk. Budai László]. – Várpalota : Krúdy Gy. Vár. Kvt., 2015, p. 62-73.

Budai László

Újszerű állományelemzés, 2004-2010 / Budai László, Kertai László. – A gyűjteményfejlesztés és a kölcsönzések kapcsolata várpalotai könyvtárban. – Bibliogr.
In: Hatvanéves a Krúdy Gyula Városi Könyvtár : jubileumi emlékkönyv : forrásgyűjtemény / [szerk. Budai László]. – Várpalota : Krúdy Gy. Vár. Kvt., 2015, p. 155-160.

Burmeister Erzsébet

Szerzők nevének egységesítése, szerzők szétválasztása, egyedi azonosítók / Burmeister Erzsébet. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 6/7., p. 244-250.

Czirják Árpád

“A könyvtár, ami összeköt” / Czirják Árpád [et. al.] ; [riporter] Villám Judit, Mezey László Miklós. – Interjú a “A könyvtár, ami összeköt – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” című, 2016. évi ösztöndíjprogram résztvevőivel
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 12., p. 20-35.

Dancs Szabolcs

A Bibliográfiai Átállás programja – az RDA franciaországi átültetése / Dancs Szabolcs. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 9., p. 344-352.

Dancs Szabolcs

A szerzői jog helye a nemzetközi könyvtárügyben és a lengyel szerzői jogi reform példája / Dancs Szabolcs. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 12., p. 9-19.

Érdi Marianne

Vízkár könyv- és irattárakban – útmutató a hatékony felkészülésre és mentésre / összeáll. Érdi Marianne [et al.]. – Hibás évfolyamszámozással. – Bibliogr.
In: Papíripar. – 59. (2016) 1., Eláztatva…, p. 26-27.

Eszenyiné Borbély Mária

A magyar könyvtárosok digitális kompetenciamérésének lehetséges fogalmi kerete és indikátorai / Eszenyiné Borbély Mária. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 6/7., p. 236-243.

Feketsné Kisvarga Anita

Információs nap a könyvtári statisztika készítőinek / Feketsné Kisvarga Anita
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 6. (2016) 8., p. 25-27.

Fodor János

Történeti gyűjteményrészek hálózati bemutatása : műhelypéldák és tanulságok az ELTE könyvtártudományi képzéséből / Fodor János. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 11., p. 23-32.

Hubert Gabriella, H.

Elnöki beszámoló / Hubert Gabriella. – Elhangzott az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2016. évi közgyűlésén
In: EKE Hírlevél. – 13. (2016) 3., p. 4-5.

Jávorka Brigitta

Személyes információszervezés a gyakorlatban / Jávorka Brigitta. – Magyar eredmények összevetése horvátországi hallgatók válaszaival. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 6/7., p. 264-270. : ill., 6 ábra

Karbach Erika

Remete László, 1919-2016 / Karbach Erika
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 12., p. 48-49.

Karvalics László, Z.

Az ismeretterjesztéstől a tudástermelésig [elektronikus dok.] : kulturális örökség és senior tudáshasznosítás / Z. Karvalics László. – Elhangzott 2015. máj. 13-án Pécsett, a 4. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián. – Bibliogr.
In: Tudásmenedzsment. – 17. (2016) 1.klsz., p. 144-150.

Kelemen Katalin

A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban : a romániai magyar könyvtárosok XI. vándorgyűlése / Kelemen Katalin
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 11., p. 44-47.

Kiss Gábor

Porosodó kötetek helyett aktív könyvtárhasználat a KSZR szolgáltatásait igénybe vevő kistelepüléseken : a TextLib integrált rendszer használatának tapasztalatai a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban / Kiss Gábor, Nitsch Erzsébet, Sebestyénné Horváth Margit
In: Zalai könyvtári levelező. – 27. (2016) 1., p. 22-24. : ill., 3 fotó

Kissné Anda Klára

Kapcsolat és együttműködés a közösségek jegyében – Veszprém, 2016 / Kissné Anda Klára. – A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűléséről
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 6. (2016) 8., p. 36-37. : ill., 2 foto

Kissné Anda Klára

Küldöttközgyűlés után, vándorgyűlés előtt / Kissné Anda Klára. – A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsa képviselőinek 2016. máj. 31-én megtartott találkozójáról
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 6. (2016) 6/7., p. 37-40. : ill.

Kiszl Péter

Szabadegyetem a könyvtártudományért: szakmai korrajz 1995-2000 / Kiszl Péter. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 6/7., p. 223-235.

Koltay Tibor

A szakkönyvtárak előtt álló néhány kihívás / Koltay Tibor. – A Szakkönyvtári seregszemle konferencián 2016. március 29-én elhangzott előadás szerkesztett és részben kibővített változata. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 8., p. 287-291.

Kosztyánné Mátrai Rita

A Magyar Elektronikus Könyvtár egyszerűsített felületének akadálymentesítése / Kosztyánné Mátrai Rita. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 8., p. 292-304. : ill.

Kührner Éva

Kihívás az egyházi felsőoktatási könyvtárak előtt / Kührner Éva. – Bibliogr.
In: EKE Hírlevél. – 13. (2016) 3., p. 22-24.

Lencsés Ákos

Előfizetési díjak meghatározása közös adatbázis-előfizetések esetén az EISZ Nemzeti Programba / Lencsés Ákos. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 10., p. 393-401.

Mátyás Melinda

Hagyományok és kihívások V. [elektronikus dok.] : könyvtárszakmai nap az ELTE Egyetemi Könyvtárban / Mátyás Melinda, Szabó Panna, Székelyné Török Tünde
In: Könyvtári levelező/lap. – 28. (2016) 10., p. 3-9. : ill., 6 fotó

Moldován István

A magyar folyóiratok digitalizálása, az összehangolás lehetőségei, digitális átállás / Moldován István. – Elhangzott 2013. nov. 8-9-én Zentán, a Sziveri János Intézet, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a zEtna Egyesület és webmagazin tanácskozásán
In: Folyamatok, törésvonalak, elmozdulások : előadások és tanulmányok a magyar folyóirat-kultúráról / szerk. Ladányi István, Pintér Viktória. – Veszprém : Sziveri J. Int. ; Budapest : Gondolat, 2015, p. 122-136.

Páll Zoltán

NOTA: Napivizit Orvosi Tudástár Alkalmazás – innovatív segítség hallgatónak, kutatónak és a betegágy mellett álló gyakorló orvosnak / Páll Zoltán, Kothencz István, Bálint András Ferenc. – Res. angol nyelven
In: Orvosi könyvtárak. – 13. (2016) 3., p. 41-44.

Palotai Mária

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. vándorgyűléséről / Palotai Mária
In: Orvosi könyvtárak. – 13. (2016) 3., p. 23. : ill., 4 fotó

Palotai Mária

Orvosi szakkönyvtárak helyzete a mai Magyarországon – egy kérdőív tanulságai / Palotai Mária. – A Szakkönyvtári seregszemle 2016 című konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 6/7., p. 255-263. : ill., 15 ábra

Papné Angyal Ágnes

Bényei Józsefné Kindrusz Erzsébet, 1935-2016 / Pappné[!] Angyal Ágnes
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 11., p. 48-49.

Perger Péter

Dörnyei Sándor 90 éves / Perger Péter
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 12., p. 40-43.

Sebestyénné Horváth Margit

Zala megye településeinek könyvtári ellátása 2015-ben a statisztika tükrében / Sebestyénné Horváth Margit
In: Zalai könyvtári levelező. – 27. (2016) 1., p. 3-7.

Selmeczi Pálma

Beszámoló Vígh Annamária főosztályvezető asszony köszöntője nyomán : köszöntő-előadás az MKE veszprémi vándorgyűlésének nyitó plenáris ülésén, 2016. július 7-én / Selmeczi Pálma
In: EKE Hírlevél. – 13. (2016) 3., p. 20-21. : ill., 2 fotó

Sipilä, Sinikka

A könyvtárak és az átalakulás / Sinikka Sipilä ; ford. Dávid Boglárka és Barátné Hajdu Ágnes. – Elhangzott az MKE megalakulásának 80. éves jubileumi konferenciáján, 2015. nov. 25-én
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 12., p. 3-8.

Szeifer Csaba

A kistelepülési könyvtárellátás nehézségei Baranya megyében [elektronikus dok.] / Szeifer Csaba. – A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2015/11. számában megjelent írás frissített változata. – Bibliogr. – Res. angol nyelven, p. 248.
In: Tudásmenedzsment. – 17. (2016) 1., p. 87-92.

Temleitner Krisztina

Könyvtárhasználók elégedettségvizsgálata Zala megye kistelepülésein / Temleitner Krisztina
In: Zalai könyvtári levelező. – 27. (2016) 1., p. 8-21. : ill.

Tószegi Zsuzsanna

Innovatív szolgáltatási portfólió kialakítása és fejlesztése az iparjogvédelmi hatóság 120 éves története során / Tószegi Zsuzsanna. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 10., p. 375-386. : ill., 11 ábra

Varga Katalin

Tudjuk-e, hogy mit nem tudunk? [elektronikus dok.] : a tudásnak vélt nemtudás kórképe / Varga Katalin. – Országos online felmérés az ország egyetemein és főiskoláin tanuló hallgatók információs műveltségével kapcsolatban, milyen ismereteik vannak az információs társadalom néhány alapfogalmáról. – Res. angol nyelven, p. 248.
In: Tudásmenedzsment. – 17. (2016) 1., p. 122-135.

Varga Róbert

Az emberarcúbb könyvtárügyért : ötvenéves az MKE Somogy Megyei Szervezete / Varga Róbert
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 12., p. 44-47.

Virágos Márta

Innovatív könyvtári terek a felsőoktatási tudásközvetítés (tartalomközvetítés) megújításában / Virágos Márta. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 9., p. 331-339.

Idegen nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Agosto, Denise E.

Teens, libraries, and social media : myths and reality / Denise E. Agosto [et al.]
In: Public library quarterly. – 34. (2015) 4., p. 318-327.

Címfordítás: Tizenévesek, a könyvtárak és a közösségi média: mítosz és a valóság

Detlefs, Beate

Ein Drittel weniger : der Buchbestand in den Kopenhagener Bibliotheken wird reduziert / Beate Detlefs. – Res. angol és francia nyelven
In: BuB. – 67. (2015) 12., p. 772-775.

Címfordítás: Egyharmaddal kevesebb: jelentősen csökkentik a koppenhágai könyvtárak könyvállományát

Egeland, Lars

From ‘just in case’ to ‘just in time’ / Lars Egeland
In: Scandinavian public library quarterly. – 48. (2015) 4., p. 4-6.

Címfordítás: A gyűjteményközpontú szemlélettől a használóközpontú megközelítés felé

http://slq.nu/?article=volume-48-no-4-2015-9

Frischmuth, Frank

Deutsche Digitale Bibliothek – eine erste Bilanz 2011–2015 / Frank Frischmuth, Günther Schauerte. – Res. angol nyelven
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. – 62. (2015) 5., p. 232-237.

Címfordítás: Német Digitális Könyvtár – az első mérleg 2011–2015

Handy, Stephanie

Considering RFID? : consider this / Stephanie Handy
In: Computers in libraries. – 34. (2014) 9., p. 19-22.

Címfordítás: Mire ügyeljünk az RFID rendszer bevezetése során?

Harnad, Stevan

Optimizing open access policy / Stevan Harnad. – Bibliogr. 20 tétel
In: The serials librarian. – 69. (2015) 2., p. 133-141.

Címfordítás: A nyílt hozzáféréssel kapcsolatos szakpolitikai intézkedések optimalizálása

Hastings, Robin

Linked data in libraries : status and future direction / Robin Hastings
In: Computers in libraries. – 35. (2015) 9., p. 12-16.

Címfordítás: Linked Data a könyvtárakban

Jalongo, Mary Renck

Therapy dogs in academic libraries : a way to foster student engagement and mitigate self-reported stress during finals / Mary Renck Jalongo, Theresa McDevitt. – Bibliogr.
In: Public services quarterly. – 11. (2015) 4., p. 254-269.

Címfordítás: Terápiás kutyák a felsőoktatási könyvtárakban. Módszer a hallgatók bevonására és a stressz csökkentésére a vizsgaidőszakban

Johnson, Anna Marie

Dismantling the reference collection / Anna Marie Johnson, Susan Finley, Claudene Sproles. – Bibliogr.
In: The reference librarian. – 56. (2015) 3., p. 161-173.

Címfordítás: A tájékoztatási kézikönyvtár apasztása egy egyetemi könyvtárban

Kerby, Ervin E.

Minding the Gap : eBook package purchasing / Erin E. Kerby , Kelli Trei. – Bibliogr.
In: Collection building. – 34. (2015) 4., p. 113-118.

Címfordítás: Tanácsok e-könyv csomagok vásárlásához

http://www.emeraldinsight.com/toc/cb/34/3

Mažáriová, Katarína

Slovenská Národná Knižnica úspešne ukončila projekt digitalizácie / Katarína Mažáriová
In: Knižnica. – 16. (2015) 4., p. 3-6.

Címfordítás: A Szlovák Nemzeti Könyvtár sikeresen befejezte a digitalizálási projektet

http://www.snk.sk/sk/14-o-kniznici/842-archiv-kniznica-2015.html

Mills, Alexandra

User impact on selection, digitization, and the development of digital special collections / Alexandra Mills. –Bibliogr.
In: New review of academic librarianship. – 21. (2015) 1-3., p. 160-169.

Címfordítás: A használói igények figyelembevétele a digitalizálandó anyagok kiválasztásában, a digitalizálásban és a különgyűjtemények fejlesztésében

Nelson, Nerissa

Predatory journals in library databases : how much should we worry? / Nerissa Nelson, Jennifer Huffman. – Bibliogr. 42 tétel
In: The serials librarian. – 69. (2015) 2., p. 169-192.

Címfordítás: Ragadozó folyóiratok a könyvtári adatbázisokban: mennyire kell aggódnunk?

Terrell, Heather B.

Reference is dead, long live reference : electronic collections in the digital age / Heather B. Terrell. – Bibliogr.
In: Information technology and libraries. – 34. (2015) 4., p. 55-62.

Címfordítás: Meghalt a tájékoztatás, éljen a tájékoztatás: elektronikus gyűjtemények a digitális korban

http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/issue/view/634

Thomas, Brittney

The design and assessment of the learning commons at the University of Iowa / Brittney Thomas [et al.]. – Bibliogr.
In: The journal of academic librarianship. – 41. (2015) 5., p. 804-813.

Címfordítás: Tanulási köztér kialakítása és értékelése az Iowai Egyetemen

Magyar nyelvű szakkönyvek

Ásványi Ilona

Szent Márton emlékezete : két kiállítás a Pannonhalmi Főapátság teremkönyvtárában, 2016. április 14 – 2016. november 11. : Ernst-kódex, OSZK Cod. Lat. 431 : O beatum virum…, 16-19. századi Szent Márton-témájú könyvek Főkönyvtár gyűjteményében / … szerv. Ásványi Ilona ; [szöveg Ásványi Ilona és Madas Edit]. – [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, 2016. – 48 p. : ill., színes ; 20×20 cm. – ISBN 978-615-5576-06-5 fűzött

Martin de Tours (316?-397)

Balogh András

Hermeneutika és könyvtár(tudomány) [elektronikus dok.] : a fenomenológia és hermeneutika könyvtári alapkérdései / Balogh András. – Budapest : Kossuth Kiadó, 2016. – (NÉRO ; 15.). – ISBN 9789630985246

Könyvtárhasználati óravázlatok 2. / szerk. Dömsödy Andrea, Tóth Viktória. – Budapest : KTE, 2016. – 236 p. : ill. ; 24 cm. – (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 8.). – Bibliogr. – ISBN 978-963-88046-5-5 fűzött

Lélekpendítés / [szerk. Bacsa Tibor]. – Hatvan : [Bacsa T.], 2016-. – 30 cm. – 1., Hatvani olvasótáborosok kalandozása a Kárpát-medencében, 1972-2001. – 2016. – ISBN 978-963-12-6085-4

Tomasovszki Anita

“Közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez” : nagyvárosi könyvtári szolgáltatás és közösségfejlesztés pilot projekt : 2013-2014 / készítette Tomasovszki Anita, Fehér Miklós. – Debrecen : Méliusz Juhász Péter Könyvtár, cop. 2016. – 97, [76] p. : ill. ; 29 cm. – Címlapverzón: A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható. – ISBN 978-963-12-3920-1

Több mint könyvtár [elektronikus dok.] : a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ válasza a 21. század kihívásaira : módszertani kézikönyv / szerk. Istók Anna ; szerzők Fülöp Attiláné [et al.]. – Gödöllő : Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 2016. – 133 p. – ISBN 978-615-80025-3-0

Varga András

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1701-1800 közötti régi nyomtatványai = Catalogus librorum veterum Bibliothecae Universitatis Szegediensis = Altbücherbestand zwischen 1701-1800 der Universitätsbibliothek Szeged / összeáll. … Varga András. – Szeged : SZTE Klebelsberg K. Kvt., 2016. – V, 331 p. ; 25 cm. – (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, ISSN 1786-5611 ; 10.). – Magyar és német nyelven. – ISBN 978-963-306-422-1 kötött 963-200-488-4*

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.
Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette: Honffyné Felhő Ágnes
közreműködött: Feimer Ágnes
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home