Az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének bemutatkozása

Posted by zondaz - január 10th, 2017

Az egyesület 1968. június 3-án alakult 130 fővel. Az országos elnökség Csűry Istvánt, az egyetemi könyvtár igazgatóját bízta meg a megyei szervezet megalakításának előkészítésével. Az egyesület célja az országos szakmai kérdések helyi szinten történő megvitatása, a könyvtárak közötti együttműködés megvalósítása, a szakmai találkozók, rendezvények, bemutatók megtartása, képzés és továbbképzések támogatása volt, és ma is az.

Tagság

A tagságot az egyetemi könyvtárosok, a városi, a megyei és az akkor még létező szakszervezeti, a vidéki, iskolai, műszaki-agrár és orvosi könyvtárosok képviselték. Ez a sokszínűség máig jellemzi egyesületünket. A társadalmi-politikai változások jelentősen befolyásolták a taglétszámot. 1991-től, a közkönyvtárakat érintő megszorítások, létszámleépítések, a szakszervezeti könyvtárhálózat megszüntetése és az egyetemi integrációs folyamat a létszám csökkenését eredményezte.

2007 óta taglétszámunk 35-50 fő körül alakult. Sajnos 2014-től, a könyvtárak gazdálkodásának változása miatt, nincs testületi tagunk.

Taglétszám:

2011. 37 egyéni és 3 testületi tag

2012. 47 egyéni és 1 testületi tag

2013. 40 egyéni tag.

2014. 47 egyéni tag.

2015. 42 egyéni tag

2016. 46 egyéni tag

Egyesületünk elnökei:

1968-1977. Kertész Gyuláné

1977-1990. Gomba Szabolcsné

1991-1998. Gellér Ferencné

1998-2006. Csontosné Skara Ilona

2007- Molnárné Varga Katalin

Képviselőink az MKE országos elnökségében:

1969-1978. Bilincsi Lajos

1969-1978. Kertész Gyuláné

1979-1990. Gomba Szabolcsné

1998-2003. Bényei Miklós, Gellér Ferencné

2000-2007. Bényei Miklós

2007-2011. Dávid Boglárka

2011- Eszenyiné Borbély Mária

1994-1998. Gellért Ferencné a Tanács elnöke

MKE Emlékérem díjban részesült

1994. Gellér Ferencné

2009. Csontosné Skara Ilona

2012. Dávid Boglárka

Vándorgyűlések

1972-ben Kertész Gyuláné vállalta a vándorgyűlés megszervezését. Az október 3-5. között lezajlott konferencián Takács Miklós és Zsidai József beszámolói alapján megvitatták az MKE eddigi tevékenységét, a további feladatokról szóló előterjesztéseket, véleményezték az alapszabály módosítás tervezetét. A második napon számos előadás, majd hortobágyi kirándulás következett. A harmadik napon a műszaki szekció ülésezett.

1996-ban ismét a hajdú-bihari szervezet kapta meg a 28. Vándorgyűlés megszervezésének megtisztelő feladatát. A szervezésben valamennyi debreceni nagykönyvtár részt vett. A tanácskozás a Debreceni Agrártudományi Egyetemen folyt. Az augusztus 7–10. között zajló rendezvény központi témája – „Könyvtár – Kommunikáció – Társadalom” címmel – a könyvtárak kommunikációs tevékenységének több aspektusból történő megközelítését tette lehetővé. A vándorgyűlés különleges színfoltját a külföldi magyar könyvtárosok 4. világtalálkozójának és az európai gyermekkönyvtáros konferenciának a csatlakozása jelentette.

Az MKE 41. Vándorgyűlése 2009. július 9–11. között ismét Debrecenben került megrendezésre, melynek témája „Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig” volt. A rendezvény házigazdája a Debreceni Egyetemi Könyvtár volt. A szervezésben, lebonyolításban a megyei szervezet is jelentős szerepet vállalt. Külön feladatunk volt, hogy a Társadalomtudományi Szekcióval együttműködve szekcióülést szerveztünk Kovács Máté tiszteletére a vándorgyűlés idején.

Egyéb országos, regionális rendezvények

1974. augusztus 27-28. A folyóirat-repertóriumok szerkesztésének problémái című országos rendezvény

1992. október 13-16. Karácsony Sándor napok (társszervező)

2008. április 7-8. Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal 5. állomása

Szakmai utak, kirándulások

1981. június 23-27. Könyvtárlátogatás a pozsonyi Komensky Egyetem Könyvtárába és a nagyszombati könyvtárba

1996. november 4. Pusztaszer. A Feszty-körkép megtekintése

1999. április 13. Szakmai kirándulás Szolnokra.

2001. március. Szakmai kirándulás az Országgyűlési Könyvtárba

2013. június 15. Szakmai látogatás Kassán.

2016. június 27. Szakmai nap Püspökladányban

Képzés – továbbképzés.

Az 1990-es évektől pályázati támogatással a „Könyvtáros Kollégium” és a „Könyvtárosok az informatikáért” projektek keretébe számítógépes oktatás folyt, amely magában foglalta a számítógépes alapképzést, az integrált könyvtári rendszerek megismerését és kezelését, az új típusú dokumentumokkal történő tájékoztatást, az Internet használatot.

1999. angol szaknyelvi tanfolyam

1999-2002. között a marketing stratégia céljainak, módszereinek oktatását preferálta a szervezet.

Szakmai előadások

A kezdetektől igyekeztünk országos hírű szakembereket meghívni, akik aktuális szakmai kérdésekről tájékoztatták a tagságot. A „Számítógép a könyvtárban” címmel – 1973-ban – e témában elsőként tartott előadást Sebestyén Géza. Legutóbbi előadóink voltak: Baráthné dr. Hajdu Ágnes, Sörény Edina, Sohajdáné Bajnok Katalin, Péterfi Rita, Lendvay Miklós.

Egyéb programok

1992-től több alkalommal rendeztünk könyvtárosbált.

1998. október 17-én ünnepélyes keretek között ünnepeltük a szervezet 30 éves évfordulóját.

Szomszédolás című rendezvénysorozatunk keretében rendszeresen ellátogatunk a Debrecen kulturális, művészeti, muzeális intézményeibe.

További terveink

Települési könyvtáraink bemutatkozása az egyesület tagjainak.

Megyei „alkotó könyvtárosok” munkáinak bemutatása

2018-ban a szervezet megalakulásának 50. évfordulója megünneplése

Molnárné Varga Katalin,
elnök

Comments are closed.

Blog Home