Zala Megye Könyvtárügyéért díjat kapott Major Árpád nyugalmazott könyvtárigazgató

Posted by zondaz - január 10th, 2017

könyvtárosok

Az MKE Zala Megyei Szervezete 2016. áprilisban tartott taggyűlésén igény merült fel arra, hogy a megye kiválóan dolgozó tagjait a szervezet megjutalmazza, és ezzel példaképül állítsa a tagtársak elé. A taggyűlés 2./2016. sz. határozata alapján döntést hozott arról, hogy Zala Megye Könyvtárügyéért díjat alapít, melyet minden év decemberében a Könyvtárosok Karácsonyán ad át a kitüntetett kollégának.

A nívós bronz emlékplakett Farkas Ferenc szobrászművész munkája, az egyik oldalán az MKE logó és a kitüntetett neve látható, másik oldalán pedig az MKE Zala Megyei Szervezete felirat és a díj neve. Mellé oklevelet állítunk ki, ezt adtuk át december 14-én Zalaegerszegen, melyet fotóval ellátott cikkben küldött neked Kiss Gábor.

A díj első kitüntetettje Major Árpád nyugalmazott könyvtárigazgató, aki december 14-én a Zalaegerszegen vehette át az emlékplakettet és az oklevelet a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila tagkönyvtárában rendezett karácsonyváró találkozón.

Néhány kiemelt részlet Major Árpád laudációjából:

„Szakmai pályafutását a vasvári Járási Könyvtárban kezdte 1967-ben, ahol két évig dolgozott, mint módszertani könyvtáros. 1969-től 1983-ig a Zala Megyei Könyvtár hálózati-módszertanos könyvtárosa, majd 1983-1987. között a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete könyvtárának vezetője volt. 1987-től nyugdíjba vonulásáig, 2008-ig a József Attila Városi Könyvtár igazgatójaként tevékenykedett…

Egy közművelődési könyvtár igazgatójaként egyaránt fontosnak tartotta a dokumentumállomány korszerű szinten tartását, a szolgáltatások körének bővítését, és a változatos, sokrétű felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt szóló rendezvények szervezését, mert hitte „legnagyobb propagandát a rendezvények jelentik a könyvtár számára”. Pályafutását olyan országos visszhangot kiváltó rendezvények is kísérték, mint a 2001-ben megrendezett „Olvasómaraton 68 órán át”, vagy a „Fogadjon örökbe egy könyvet” akciónk…

Aktív szerepet vállalt a Magyar Könyvtáros Egyesület életében is: 1992-1998. között a Zala Megyei Szervezet vezetőségi, 1998-2000 között pedig a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának tagja. Tagja volt a Zala Megyei Szervezet ellenőrzési bizottságának és a Könyvtári és Informatikai Szövetségnek is. Rendszeresen részt vett az MKE által szervezett programokon, vándorgyűléseken…

Hihetetlen energiával, és lelkesedéssel építette ki a könyvtár kapcsolatrendszerét a határon túli magyar könyvtárakkal, könyvtárosokkal…

A városi könyvtár vezetőjeként eltöltött évek alatt számtalan sikeres pályázat benyújtása és megvalósítása fűződik nevéhez. Major Árpád érdeme- szintén egy sikeres pályázatnak köszönhetően-, hogy a megyében elsőként a könyvtár belső terei is akadálymentessé váltak a látás-, mozgás-, és hallássérültek számára egyaránt…

Major Árpád munkáját szakmai alázat, szerénység, lelkiismeretesség; vezetői magatartását a kollégákkal szembeni mély humánum és nagyfokú empátiakészség jellemezte.”

Gratulálunk Major Árpádnak a Könyvtárvilág szerkesztősége nevében is!

Kóródy Judit
főszerkesztő

Comments are closed.

Blog Home