KTE Jubileumi Őszi Szakmai Nap: Iskolai könyvtárügy 2016

Posted by zondaz - január 8th, 2017

2016. november 23-án tartotta a Könyvtárostanárok Egyesülete az szokásos őszi szakmai napját. Az idei azonban ünnepélyesebb, hiszen 30 éve alakult egyesületünk! Az egybegyűlteket Balogh Mihály volt elnök, az alapítók egyike köszöntötte, a tőle megszokott humorral és elgondolkodtató megállapításokkal. Örömmel, ismerősként üdvözli a Fáklya Klub termét, melyen az eltelt idő nem változtatott szinte semmit. Visszaemlékezésében pár perc alatt elröppen a harminc év, kedves és jelenlévő pályatársakkal, és kedves, de sajnálatosan már jelen nem lehető pályatársakkal is. Ezt követően ünnepélyesen átadják a KTE emlékérmeit az idei díjazottaknak, Dr. Eigner Juditnak, Tiba Gabriellának és dr. Dömsödy Andreának. A laudációk és fotók elérhetők az egyesület honlapján.

Sajnos az év ígéretes könyvtárostanára címre az idén nem érkezett jelölés. Az ünnepélyes részt közös fotózkodással zárult: volt elnökök, elnökségi tagok, alapító atyák és anyák részvételével.

Ezt követően meghallgathattunk három előadást az iskolai könyvtárak és könyvtárosok szerepéről. Az EMMI Közoktatási Államtitkárságát Pálfi Erika OFI igazgató képviselte. Beszélt a Digitális Jólét Programról és azon belül a Digitális Oktatási Stratégiáról, melyben a technikai fejlesztések mellett komoly szerepe lesz a tanárok továbbképzésének és az iskolai könyvtárosoknak. Sepseyné dr. Vígh Annamária az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának vezetője az iskolai könyvtárak feladatairól beszélt, szorosan kapcsolódva a könyvtári rendszeren belül betöltött funkciójához és szerepéhez. Szakmári Klára mindezeket a folyamatokat, elvárásokat, feladatokat és lehetőségeket „alulnézetből”, az iskolai könyvtárak és könyvtárostanárok szemszögéből elemezte, mutatta be a változásokat.

A KTE elnökségének mandátuma lejárt, ezért a Közgyűlés kertében Szakmári Klára elnökként meghatódottan köszönt el a tagságtól, az elnökségtől. A jelölő bizottság beszámolója és a jelöltek bemutatkozása után megválasztotta a tagság az új elnököt és a régi-új elnökségi tagokat. Simon Krisztina új elnökként megköszönte a bizalmat és ígéri-reméli, hogy továbbra is sikeres lesz az egyesület. Ebben a munkában számít az elnökségre és a tagokra egyaránt.

Az elnökség idén is kiírt pályázatokat, melyen szép számban és eredményesen vettek részt a kollégák.

Az Iskolai könyvtárak 30 képben kampány és pályázat díjazottjai a NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely; a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Szeged és a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola. Itt a legjobb képek kategóriájában két díjazott van: a Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Szombathely és a Rókusi Általános Iskola, Szeged. A pályaművek és az értékelés megtekinthető a honlapon.

Iskolai könyvtáram marketingtevékenysége címmel írta ki másik idei pályázatát a KTE. Kolláthné Botkó Judit könyvtárostanár, (Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnázium) igény- és elégedettségmérést végzett iskolai könyvtárában. Meggyőző beszámolójában érthetően magyarázza el a megszületett statisztikai adatokat, a táblázatokat, azok eredményeit. Nagyon tetszik, hogy a vizsgálat hasznosságára is kellő hangsúlyt ad.

Városi olvasópályázat, mint termék címmel tartja meg előadását Kovács Anikó Csilla könyvtárostanár, (Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola). Akik ilyesmivel még nem foglalkoztunk, most ráébredhetünk, mekkora összefogás és tervezőmunka szükséges egy ilyen feladathoz. Ám az eredmény megéri, mert célunk, hogy a lehető legtöbb gyermeket érjük el és vegyük rá az olvasásra, a könyvtárlátogatásra.

Az új generáció már a számítástechnika, az internet bűvöletében él, ezt tudjuk, egyik szemünk sír, a másik nevet miatta. Hogyan lehet ezt a bűvöletet értelmes célokra, az olvasás népszerűsítésére kiaknázni, ezt mutatja be Muzsnyai Nikolett könyvtárostanár, (Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI, Szeged) AZOLO-val az olvasókért címmel. Azt gondolom, többünk fejében is megfogan a gondolat, hogy érdemes lenne otthon is belefogni. Ehhez a letölthető előadásban számos ötlet olvasható szakszerű informatikai segítséggel együtt. Az Azolo-t a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár találta ki és üzemelteti. A prezentációk anyagai megtalálhatók a KTE honlapján.

A nap végén Bognárné Lovász Katalin adjunktus (NYME), az IFLA Iskolai könyvtári útmutató fordítójának gondolatait hallhattuk, ő mutatta be szakmai napra megjelent kötetet, melyet a jelenlévő tagok már át is vehettek. Büszkék lehetünk rá, hogy a nemzeti nyelvre fordítva az elsők között jelent meg magyarul az Útmutató.

A szakmai nap végén senki nem sietett haza, szívesen beszélgetett régi és új kollégákkal, emlékezett és ünnepelt, de mindezek mellett a jövő terveiről is szót ejtettek.

A szakmai nap megrendezését az NKA pályázat, valamint a Pagony Könyvesbolt, a Móra Kiadó és a Könyv és Nevelés szerkesztősége támogatta, köszönet érte!

Szakmári Klára, Budai Nagy Antal Gimnázium
Kürtösi Zsoltné, Áldás utcai Általános Iskola könyvtárostanárok

Comments are closed.

Blog Home