Az 52. MKE Vándorgyűlés szekcióinak „egyoldalas” beszámolói

Posted by Buzai Csaba - augusztus 31st, 2021

A Határon túli körkép szekció

A szekcióülés segítségével egy körképet adtunk a Kárpát-medencei könyvtárak sokrétű gyakorlatáról a pandémiás időszakban.

A határon túli szekció meghívottjai voltak:

  • Ukrajna
  • Románia
  • Szlovákia
  • Horvátország
  • Szerbia
  • Szlovénia

A hat országot felölelő körkép rendkívül informatív, érdekes és tanulságos volt. Külön ki kell emelni, hogy az előadók nagyon profi módon vettek részt szereplőként, illetve profi rendezőként, vágóként készítették el a filmeket.

Szándékaink szerint a Magyar Könyvtáros Egyesület youtube csatornáján a közeljövőben közzétesszük a filmeket ezzel is biztosítva, hogy még szélesebb érdeklődői körhöz jussanak el a ma elhangzott információk.

Nagy öröm volt számunkra, hogy ezzel a megoldással a Kárpát-medencei kollégáinkat is sikerült bekapcsolni a Vándorgyűlés munkájába.

Tudományos és Szakkönyvtári szekció

A szekció kerekasztal-beszélgetést folytatott a pandémia okozta kihívásokról és az új szakkönyvtári szolgáltatásokról. Ahogy a könyvtárak általában kreatívan oldották meg a feladatot, a szakkönyvtárak is. Kiemelt jelentősége lett az elektronikus információszolgáltatások távoli hozzáférésnek, a repozitóriumok használata szemmel láthatóan megnőtt és lehetősége volt a tudományos és szakkönyvtáraknak, hogy a retrospektív konverzióra és elmaradt háttérmunkákra, mint például a leltározásra is jelentős humánerőforrást csoportosítson át. A kutatókkal és hallgatókkal való kapcsolattartás másik platformra került, de nem szűnt meg.

Bebizonyosodott, amit mi könyvtárosok tudtunk, de most egyértelmű lett, hogy minden tudományos munka alfája és omegája a könyvtár.

Műszaki Könyvtáros Szekció

Az MKSZ az ez évi MKE vándorgyűlési programjának középpontjába a szervezet létrejöttének és fennállásnak 50. évfordulóját, azaz félévszázados működésének jubileumát állította. Ez egyben megfelelt a vándorgyűlés mottójában foglalt gondolatnak is.

Ennek jegyében nyitotta meg a mai nap programjának fő előadását Dr. Gazda István tudománytörténész, a műszaki tudományok elismert szakértője, aki sok archív és új felvételből összeállított előadásában mutatta be a Műszaki Szekció létrejöttének és az elmúlt öt évtized szakmai fejlődését. A tőle szokásos szellemes pályabemutatás nagy sikert váltott ki most is.

Marton József Ernő, a BME OMIKK főigazgatója igen érdekes és sok újdonságot adó előadást tartott a Műegyetem könyvtára modern s a diákokon kívül a csúcs műszaki értelmiséget is magához vonzó szolgáltatásainak a fejlesztéséről.

Szluka Péter, a Semmelweis Egyetem központi könyvtárának arról a nehéz időszakról és komoly harcról számolt be, amelyet a Covid-19 járvány legtragikusabb napjaiban is folytatniuk kellett, nem csak a könyvtáros munkatársaknak, hanem az intézményüket használó orvostanhallgatóknak is, akikkel összefogva tudtak eredményeket elérni, azaz segíteni az orvoslást és súlyos betegek megmentését.

Winkler Bea, az Állatorvostudományi Egyetem könyvtárának igazgatónője a Softlink céggel összefogva az új Liberty szoftverük adta igen jó eredményekről szólt, amelyeket Sipos István, a cég vezető fejlesztő szakembere ismertetett. többek érdeklődést kiváltva.

Farkas István, a Pedro Tanácsadó Kft. vezetője, aki egyben az MKSZ EB elnöke is, sok új, a könyvtári állományok védelmét és a megfelelő digitalizálási feladataik ellátását lehetővé tevő berendezésüket és könyvtári alkalmazásukat ismetette.

Az MKSZ a jelenlétet és az online tájékoztatást vegyesen alkalmazó rendezvénye a gyors visszajelzések szerint sokaknak örömöt okozott és újbóli szakmai bekapcsolódásukat is szolgálta.

Jogi szekció

A Vándorgyűlés tematikájához illeszkedve a Jogi Szekció programjában a jogi hivatásrendek nemzedékeinek szakirodalmi ellátásáról hallgattunk meg előadásokat. A szekció életében is aktívan részt vevő jogi szakkönyvtárak, egyetemi könyvtárak mutatták be a működésüket, a szolgáltatásaikat. Hallhattunk az alkotmánybírák, közjegyzők, bírók, ügyvédek és a joghallgatók szakirodalom ellátásáról (képviseltette magát a Magyar Alkotmánybíróság Könyvtára, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Könyvtára, a Győri Törvényszék Csizmadia Andor Jogi Szakkönyvtára, a Budapesti Ügyvédi Kamara Könyvtára, a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdasági Szakkönyvtára).

A jogi szakkönyvtárak jogi hivatásrendek számára nyújtott szakirodalmi ellátása sok ponton hasonlatosságot mutat, hiszen a jogi tájékoztatás alapfeladatai mindenki számára hasonlóak. A programunk során abba is betekintést nyerhettünk, hogy milyen specifikumok jellemzik mégis a különböző hivatásrendek információs igényeit. A jogi hivatásrendek nemzedékeinek szolgálata minden könyvtár esetében történeti áttekintést is jelentett, alapítástól, elhelyezésbeli változásoktól, a jogi keretek kialakításának, módosulásának bemutatásán át a szolgáltatások modernizálásáig.

A szekcióprogram során mindenki beszélt a partnerségi kapcsolatairól, a már működő, egymást segítő gyakorlatokról, és kibontakoztak a jogi szakkönyvtárak közötti további együttműködési lehetőségek.

Kézdi Katalin a Wolters Kluwer Hungary ügyvezető igazgatója a szponzori előadása keretében jól illeszkedett a jogi tájékoztatás tematikájához, bemutatva a legújabb szolgáltatásaikat, már a jövőbe mutató szakértő rendszereiket.

Nagyon informatív, inspiratív programban volt részünk.

Mezőgazdasági könyvtárak útközben

Szekcióülésünkön 3 előadás járta körül a kérdést, hogyan változtatta meg a mezőgazdasági könyvtárak életét a 2020 elején hazánkba is megérkezett Covid-19 járvány.

Horváth Tamás Agrárkönyvtárak a Covid-19 idején című előadásában általános helyzetképet adott az agrárágazati könyvtárakban történt változásokról. Offline és online változások, jelenlét a közösségi médiában. Ezeket a témákat járta körül az előadás.

Bikádi Katalin “Felhőbe fel!: Szakirodalmazás oktatása az Állatorvostudományi Egyetemen COVID-19 előtt és alatt” címmel tartott előadást. Az ÁTE-n számosan hallgatnak szakirodalom-kereséssel, – használattal és publikációírással foglalkozó könyvtári oktatású tárgyakat. A COVID-járvány előtt és kezdetén e-learning támogatású kontaktoktatás folyt, amit a járvány alatt hibrid, majd 100% online oktatás követett.

Darabosné Maczkó Beáta Rendezvényszervezés felsőoktatási könyvtárban – az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár tapasztalatai című előadásában az Entz Ferenc Könyvtár utolsó 10 évének rendkívül sokszínű rendezvényeit mutatta be képekkel, előadókkal, adatokkal. A rendezvényszervezés egy kiegészítő marketing eszköz a könyvtárak számára, amely a hallgatónak szóló példamutatással értéket is teremt.

Az utolsó előadás „kakukktojás” volt. Lükőné Örsi Gabriella Égig érő mezőgazdaság – innováció és digitalizáció az agráriumban címmel tartott előadást. Megérkeztünk a jövőbe – sok új cikk, videó szól manapság a mezőgazdaságban egyre inkább teret nyerő adatalapú, új technológiákról, a folyamatos adatgyűjtésen, -elemzésen, -feldolgozáson és előrejelzésen alapuló precíziós rendszerekről. Ezek hatékonyabbá teszik a szántóföldi növénytermesztést, állattenyésztést, a gépüzemeltetést és az üzemszervezést, miközben a környezetvédelmi és fenntarthatósági elvárásokat is támogatják, lehetővé téve az erőforrások optimalizálását.

A mögöttünk álló bő másfél év próbára tette a könyvtárosok kreativitását és innovatív gondolkodását. Az olvasószolgálati szekció idei ülésének programjai az új megoldások köré szerveződtek. Az előadók egy-egy olyan szolgáltatást mutattak be, melyet a pandémia miatti zárva tartás szolgáltatásainak megújítása érdekében találtak ki, vagy teljesítettek ki a hagyományok megújításával vagy azok újragondolásával. Az elhangzottak bebizonyították azt, hogy számunkra nincs lehetetlen feladat, és azt, hogy egy könyvtáros számára legfontosabb az olvasó, a könyvtárhasználó. Legyen egy kis könyvtár, vagy egy nagy könyvtár, mindig a használók összetétele és igénye mutatja számunkra az irányt. Informatikus könyvtárosként egyáltalán nem áll távol tőlünk a digitális és a virtuális világ. A személyes kapcsolat ugyan a legfontosabb használóinkkal, de a különböző elektronikus csatornák kihasználása is egyre fontosabbá válik, annak érdekében, hogy megtartsuk használóinkat és újakat nyerjünk.

PEMEKSZ szekció – Generációk Könyvtára

Ebben az évben a Pest Megyei Szervezet is vállalkozott önálló szekciósprogram megrendezésére.

A szakmai előadások a könyvtárak olvasóvá nevelő, közösségépítő, tanulás támogató tevékenységét mutatták be.

Péterfi Rita izgalmas előadásában statisztika adatokkal alátámasztva mutatta be, hogy mi lehet a jövő útja a könyvtárosság számára.

Olvasóvá nevelési jó gyakorlatokat mutatott be és javasolta adaptálásra a könyvtáraknak Szinger Vera és dr. Szabó Ildikó.

Liskáné Fóthy Zsuzsa és Istók Anna a gödöllői innovatív könyvtári fejlesztéseket ismertették meg velünk a Miénk itt a tér előadásban.

Radics Krisztina a könyvtár tanulás támogató szerepét hangsúlyozta, fókuszba helyezve a kompetencia mérés jelentőségét.

A szekció program zárásaként fellapoztuk a Pemeksz virtuális emlékkönyvét, Bazsóné Megyes Klára, Fülöp Attiláné, Biczák Péter és Gerber György beszélgetése felelevenítette a szervezet életének kiemelkedő eseményeit, példát mutatva a jövő könyvtáros generációjának.

Aki nem tudott velünk tartani, nézze vissza, mert ez most megtehető.

Könyvtár – Innováció – Élmény – Tanulás – Közösség ezek a szavak fejezik ki a mai szakmai találkozónk lényegét.

Zenei szervezet

A Zenei Szekció ez alkalommal 3 előadással készült a szakmai közönség számára.

Elsőként egy új zenei könyvtár terveiről hallhattunk. Az év végén megnyíló Magyar Zene Házában egy popkulturális könyvtárat és kutatóközpontot szeretnének létrehozni, amelynek vezetője Jávorszky Béla lenne. Vele beszélgetett Grégász Miklós kollégánk. Az újonnan létrejövő könyvtár a szélesen értelemezett populáris kultúra – pop, jazz, népzene, világzene, blues – gyűjtőhelye, kutatási helye és bázisa lenne. Az elképzelések, lehetőségek a tervezés fázisában vannak, de a gyűjtemény a lehető legszélesebb körben és sokféle módon, a kutatás és helyben hallgatás mellett kiállításokkal, pedagógiai foglalkozásokkal és az épület adottságait kihasználva, különböző célcsoportok számára rendezett hangversenyek, zenei előadások létrehozásával szeretné megismertetni a látogatókkal a magyarországi és a határokon túli magyarság populáris kultúráját.

A második előadásban Kovácsné Sorossy Csilla egy megvalósult könyvtárat mutatott be: a pécsi Csorba Győző Megyei Könyvtár 40 éve működő Zeneműtárát. A hazai zenei gyűjtemények egyik legrégebben megalapított és ma is virágzóan működő példáját mutatja számunkra ez a zeneműtár. Az előadásból és a történeti periódusok rövid bemutatásából jól kirajzolódott a zenei dokumentumok – kották, különböző típusú hangzó anyagok, könyvek – gyűjtésének, szolgáltatásának, feldolgozásának sajátos volta, amely speciális ismereteket és technikai eszközöket igényel. A 40 év sikerei, gyümölcsei mellett a nehézségek ellenére is mindig sikerült napi használatú, illetve értékes gyűjteményrészekkel gyarapítani, ezzel életben tartani a gyűjteményt és szoros kapcsolatban maradni az olvasókkal.

A harmadik előadásban az OSZK egyik új szolgáltatását, a Hangtár adatbázist mutatta be Illyés Boglárka, a Zeneműtár vezetője. A nagy várakozással kísért adatbázis 2600 digitalizált dokumentumot, mintegy 150 órányi hallgatható zenét tartalmaz, de fejlesztése és bővítése folyamatos. A jelenlegi válogatás magyar zeneszerzők és előadóművészek 1902 és ca 1960 közötti megjelent lemezeit, illetve hangfelvételeit tartalmazza. A többféle kategória, pld. kabaré, paródia, konferansz, népzene, operett, daljáték vagy egyházi, templomi zene szerint csoportosított zeneműveket, zenei részleteket a kutatók és a zenekedvelők egyaránt hallgathatják. A kutatókat speciális adatok, illetve a lemezcímkék fotói is segítik munkájukban.

Comments are closed.

Blog Home