A Bibliográfiai Szekció beszámolója az 52. Vándorgyűlésről

Posted by Buzai Csaba - augusztus 30th, 2021

A Bibliográfiai Szekció számára az 52. Vándorgyűlés ismét különösen ünnepi pillanatokkal kezdődött, mégpedig a plenáris ülés díjátadó részében: szekciónk vezetőségi tagja, Bárdosi Mónika MKE Emlékérem kitüntetésben részesült, az ünnepség végén pedig a Kertész Gyula-emlékérem kitüntetettjének személyében Borsos Attila bibliográfiai tevékenysége előtt tiszteleghettünk!

MKE Emlékérem

Bárdosi Mónika 1997-ben Szombathelyen szerezte meg első szakmai oklevelét a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola könyvtár-művelődésszervező és szociális szervező szakán. 2000-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán diplomázott könyvtártudományból. 2003-ban szerzett Statisztikai szervező elemző, felsőfokú szakképesítést. Ugyancsak 2003 őszén kezdte meg tanulmányait az ELTE Könyvtártudományi Doktori képzésén, amelyen irodalomtudományi abszolutóriummal rendelkezik.

Bárdosi Mónika 1997. április 1-jén helyezkedett el társadalom-statisztikusként a Központi Statisztikai Hivatal Életmód-, foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai főosztályán. E minőségében feladata a kulturális statisztikai adatgyűjtések (különös tekintettel könyvkiadás, a sajtó kiadás statisztikája, a közgyűjteményi statisztikák közül a könyvtárak, levéltárak) koordinálása, adatok gondozása és publikálása. Nemzetközi és hazai kapcsolattartás a kulturális adatokat gyűjtő és szolgáltató szervezetekkel, intézményekkel. A 2012/2013. tanévben a KSH és a Nyugat-magyarországi Egyetem közös képzésként indította a Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzés szakot, ahol Bárdosi Mónika a Társadalmi ellátórendszerek tantárgy oktatásában vett részt.

2004-től tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének és részt vesz a Bibliográfiai Szekció munkájában. 2005-től szervezetünk „lelke”, kommunikációért felelős vezetőségi tagja, amely mindennemű információ megosztását jelenti tagságunkkal, a levelezés teljes lebonyolításával, korábban postázással, az utóbbi években már inkább e-formátumban. 2005-től szerkesztünk Hírlevelet, e tekintetben a háromtagú szerkesztő-bizottságunk tagja, fotósunk és legbuzgóbb krónikásunk. A Szekció rendezvényeknek nemcsak aktív szervezője, de gyakorta előadója is. (Sokak közül néhány: A Bibliotheca Corviniana Digitalis – 2008. évi Szombathelyi Vándorgyűlésen; A nők egyenlő (?) hozzáférése a statisztika tükrében – 2013. Vándorgyűlés, Egerben; Az időutazás lehetséges!?– 2013. Könyvtárosok Világtalálkozója; Mogyoróhéjban: az olvasás, könyvkiadás, könyveladás statisztikája – régen és ma – 2015. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klub; A kulturális statisztikák hasznosulása – Az időutazás lehetséges!? – 2016. PEMEKSZ Szakmai napja, Zsámbék; Szemelvények a kulturális statisztika évszázados történetéből – 2018. KSH Statisztikatörténeti Szakosztály)

Sokrétű feladatai között feltétlenül szólnunk kell éveken keresztül végzett munkájáról a Fitz-díj bizottságban, nemkülönben a MKE Elnökség választási bizottságában és a Pest Megyei Könyvtárosok Szervezetének tagjaként is sokat tett az országos feladatok ügyében.

A 2020–2021-es karantén-időszakokban felértékelődött a kollégákkal való online kapcsolattartás szerepe és jelentősége, amelynek szervezésében ugyancsak Bárdosi Móni a legfőbb koordinátor!

Kertész Gyula-emlékérem

A nagy helytörténész-bibliográfus Kertész Gyulának egyik korszakalkotó munkája volt A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai címmel, 1990-ben megjelent mű, amelyet az első jelentős vállalkozásnak tekinthetünk a repertóriumok feltárása történetében, hiszen ez a másodfokú bibliográfia adta meg az első lehetőségét annak, hogy a repertóriumok addig ismeretlen területéről áttekintést kapjunk.

Ezt a bibliográfiai vállalkozást folytatta Kertész Gyula halála után Borsos Attila, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, aki nemcsak a következő közel húsz év újonnan elkészült repertóriumait, hanem a Kertész Gyula gyűjtőkörébe nem tartozó közös repertóriumokat is regisztrálta. E munkájáról adott számot 2008-ban az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó Nemzeti Téka című közös sorozatában A magyar időszaki kiadványok repertóriumai II. Annotált bibliográfia címmel. Borsos Attila azonban e kötettel nem zárta le repertóriumokkal kapcsolatos bibliográfusi munkásságát. A fentieket, és az újabb repertóriumokat is bemutató 1938 (plusz – mínusz egy repertórium) című összeállítása 2015-ben került be a Magyar Elektronikus Könyvtárba, majd 2019-ben lett elérhető – Kertész Gyula úttörő bibliográfiai vállalkozásának kiteljesítéseként – a 2104 tételes, Időszaki kiadványok repertóriumai. Másodfokú bibliográfia című elektronikus dokumentum, szintén a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

Mindezen hatalmas bibliográfiai vállalkozások ismeretében a bibliográfusok szakmai közössége a legnagyobb megtiszteltetésnek tekinti, hogy 2020-2021-ben Borsos Attilának adhatja át a Kertész Gyula emlékérmet.

Szekcióülés a Vándorgyűlésen

A Bibliográfiai Szekció 2021. július 9. 9.00-tól tartotta meg szekcióülését az online térben, Nemzedékek szolgálatában – felsőfokon címmel.

Elsőként szponzori előadásként megismerhettük a Neschen új, hivatalos magyarországi partnerét, a Preservart Kft.-t, kereskedelmi igazgatójuk, Reusz Gábor jóvoltából. A cég 2 éve működik, és műtárgyak restaurálása mellett idéntől könyvek restaurálásával is foglalkozik.

Hagyományosan a Bibliográfiai Szekció első szakmai előadása valamilyen bibliográfiatörténeti előadás. Idén Pogány György mutatta be a tavaly 100 éves Bibliofil Társaság történetét. Az előadás a bibliofília értelmezését is felvillantotta a különböző korszakokban. Mely időkben mit jelentett bibliofilnek lenni. A bibliofil nem születik, azzá kell válni, és ezt az olvasásra neveléssel tehetjük meg.

Ezután három felsőoktatási könyvtári előadást hallhattunk. Székelyné Török Tünde az ELTE Egyetemi Könyvtár osztályvezetője Szolgáltatás felsőfokon: Az ELTE könyvtára az egyetemi polgárok szolgálatában című előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a könyvtári szolgáltatások minősége a bibliográfiai tevékenység minőségén alapul. Betekintést nyerhettünk az ELTE Könyvtárában folyó, muzeális értékű dokumentumok feltárását célzó munkába. Hallhattunk az első kiadások történetéről érdekességeket. Az előadás igazán színvonalas és tartalmas bibliográfiai munkát mutatott be.

A képernyőfotó az online kérdések alatt készült
(bal oldalt fenn Takácsné Bubnó Katalin – Sóron Ildikó, bal oldalt lenn Pogány György – Nagy Zsuzsa)

Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár főigazgatója a pandémia alatti dilemmákat, felmerült kérdéseket, kételyeket osztotta meg velünk mind a szolgáltatások, mind a munkaszervezés és a lelki egészség megőrzése tekintetében. Érdekes tanulsága volt az általa bemutatott felmérésnek az, hogy a külföldi hallgatóiknak sokkal inkább hiányoztak a könyvtári terek, szolgáltatások, mint a magyar hallgatóknak. Ezen túl konklúzióként azt fogalmazta meg, hogy talán a régi életünket nem kapjuk vissza, nem úgy fognak működni a könyvtárak, ahogy korábban, de ez nem is biztos, hogy baj. Rugalmasan kell alkalmazkodnunk, ez a kulcsa a hasonló helyzetek túlélésének.

Takácsné Bubnó Katalin, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár képviseletében az elektronikus források feltárását és közvetítését lehetővé tevő discovery (egyablakos kereső) szolgáltatásokat mutatta be, melyek léte a DEENK-ben már több, mint tíz éves múltra tekinthet vissza. A katalógustól a Discoveryig című előadásból a debreceni egyetemi könyvtár online előfizetéseinek szolgáltatásában tíz év alatt összegyűlt tapasztalatokat, a szolgáltatás bevezetésének kérdéseit, megfontolandó szempontjait és a DEENK-ben működő rendszereket ismerhettük meg.

Végezetül Sóron Ildikó Vérré vált irodalom: Tíz év, tíz érv a biblioterápia és a könyvtár kapcsolódása terén című előadását hallhattuk. Ez is visszatekintés volt Ildikó biblioterápia terén kifejtett tevékenységéről, tapasztalatairól. A biblioterápiára talán sosem volt még olyan nagy szükség, mint a változás időszakában, így az elmúlt év pandémiás időszakában. Az irodalom segít feldolgozni azokat a mindennapi kihívásokat, lelki problémákat, amikkel valószínűleg mindannyian találkozunk életünk során. A biblioterápiás csoportok online és személyesen is működtek, közösségépítő erejük és összetartó erejük hatalmas.

A Szekcióülés lebonyolításában, az előkészítő munkálatokban nagy segítségünkre volt Heyran Balázs, informatikus. Támogató munkáját ezúton is köszönjük!

Bárdosi Mónika – Szőnyi Éva – Takácsné Bubnó Katalin

Comments are closed.

Blog Home