„Könyvtár, ami összeköt” ösztöndíjprogram– tizedik alkalommal

Posted by Buzai Csaba - december 22nd, 2021

 

A Magyar Országgyűlés elnöke 2021-ben is meghirdette „A könyvtár, ami összeköt – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” elnevezésű ösztöndíjprogramot, melynek keretében 2021. szeptember 25. és október 24. között ezúttal hat határon túli magyar, illetve két magyarországi könyvtáros tölthetett el egyidejűleg egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban.

Ösztöndíjat nyert könyvtárosok:

 • Kovács László Sándor – KSH Könyvtár, Budapest
 • Márku Mónika – József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya)
 • Karda Beáta – Kájoni János Megyei Könyvtár (Csíkszereda)
 • Zöld Ábel Zsolt – Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Marosvásárhely)
 • Vázsonyi Csilla – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta)
 • Zeman Krisztián – Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ (Szepsi)
 • Csehily Adrienn – Községi Könyvtár (Salánk)
 • Szlucky Eleonóra – Fegyir Potusnyák Kárpátaljai Megyei Tudományos Univerzális Könyvtár, Magyar és Idegennyelvű Dokumentumok Osztálya (Ungvár)

A szélesedő szakmai együttműködés keretében idén öt budapesti könyvtáros kolléga is bekapcsolódott a programsorozatba:

 • Millich Dóra – Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára
 • Opálka Tamara – Országos Széchényi Könyvtár
 • Mészáros-Nagy Éva – Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
 • Szabó Sára Viola – Országos Idegennyelvű Könyvtár
 • Bálint Zsolt – Országgyűlési Könyvtár

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rendkívül tartalmasan telt az egy hónap, röviden összefoglaljuk a programokat.

Az első napokban a résztvevők megismerkedhettek egymással, és mindenkinek lehetősége nyílt, hogy előadással bemutassa a saját munkahelyét, munkakörét, illetve pályázatát. Az ifjú könyvtárosok ezt követően részletes tájékoztatást kaphattak az Országgyűlési Könyvtár osztályainak munkájáról, majd bepillanthattak a könyvtár mindennapi életébe. Megnézhették a könyvtár könyvritkaságait, valamint alkalmuk nyílt megtekinteni a Parlamenti Múzeum tárlatait is. Az Országgyűlés működéséről, a Hungaricana Közgyűjteményi Portálról és az Országház Könyvkiadó kiadványairól is bővebben hallhattak. Részt vehettek egy parlamenti emlékülésen, valamint az Országgyűlési Könyvtár könyvkötője bemutatta a könyvkötészeti eljárásokat. Szombaton a Pannonhalmi Apátság Könyvtárában Ásványi Ilona igazgató, a győri Kisfaludy Károly Könyvtárban pedig Horváth Sándor Domonkos igazgató fogadta a kollégákat, akik a látogatás során mélyebben megismerhették e két intézmény gyűjteményét és szakmai munkáját.

A második hét programját az Országos Széchényi Könyvtárban tett látogatással kezdték. Bepillantást nyerve a szervezeti egységek munkájába és az általuk gondozott gyűjteményekbe, képet kaphattak egy olyan intézmény működéséről, amely épp komoly átalakuláson megy keresztül. Igazi szakmai időutazáson vehettek részt a cédulakatalógusoktól és a hatalmas digitalizáló műhelyig. Délután a Könyvtári Intézet fogadta a résztvevőket. A Nemzeti Múzeum könyvtára után az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumba látogattak, ahol számos különleges dokumentumot láthattak, köztük muzeális tankönyveket is, és boldogan keresték meg a saját településük iskolai értesítőit. A KSH Könyvtár meglátogatása során a statisztika és az intézmény történetét megismerve hasznos online forrásokat is tanulhattak. Megcsodálhatták a könyvtár különleges dokumentumait, a legrégebbi magyar statisztikai kiadványokat, változatos térképeket, illetve a kézirattár egyes látványos elemeit. A második hét végén Kecskemétre, a Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtárba látogattak, ahol Koleszár Márta fogadta a csapatot, mutatta be a könyvtárat, majd találkozhattak Bujdosóné dr. Dani Erzsébet megyei könyvtárigazgatóval is. Az Országos Könyvtári Napok programjainak keretében különböző foglalkozásokon vehettek részt a megyei könyvtárban az ösztöndíjasok.

A harmadik hétre sűrűsödött be a legtöbb könyvtárlátogatás, az MTA Könyvtárában Gaálné Kalydy Dóra általános főigazgató-helyettes fogadta az ösztöndíjasokat, bemutatta a könyvtárat, annak múltjával és jelenével, érdekességeivel együtt. Ezután az olvasószolgálat munkáját, majd a Kézirattár és Régi Könyvek, illetve a Keleti Gyűjtemény állományát ismerhették meg. Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban a Zeneműtár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtárában a robbantástechnológiai különgyűjtemény, és a Király Béla-gyűjtemény volt a különlegesebb számukra. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában dr. Fodor Péter főigazgató mutatta be a könyvtár történetét, közelmúltját, a Covid-19-hez való alkalmazkodás eszközeit. Ezt követően a Wenckheim-palotában, a megújult Zenei Gyűjtemény modern környezetében, és a Sárkányos Gyerekkönyvtárban tett sétát a társaság. A Budapesti Corvinus Egyetem Könyvtárában Nagy Zsuzsanna főigazgató és Sági Ildikó, az Olvasói Szolgáltatások Osztály osztályvezetője avatta be a csoportot a könyvtár mindennapi munkájának részleteibe. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárában Török Beáta könyvtárvezető bemutatója után Barátné dr. Hajdu Ágneshez, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökéhez voltak hivatalosak, aki az MKE jelenlegi és korábbi tevékenységéről beszélt.

Az ELTE Egyetemi Könyvtárában az épületről, a hatalmas, impozáns olvasóteremről, az alapítókról és a könyvadományozókról is számos izgalmas történet hangzott el. A restaurátor műhelyben tett látogatás teljesen elbűvölte a résztvevőket. A két napos kirándulás során Zircen, a Ciszterci Műemlékkönyvtárban Németh Gábor könyvtárvezető mutatta be az egyedülálló gazdagságú intézményt, majd Tatabányán az idei ösztöndíjas, Márku Mónika igazgató-helyettes várta a könyvtárosokat az újjáépített József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. Mindenkit lenyűgözött a modern épületben a modern könyvtári technika alkalmazása. A társaság a szombatot Tatán töltötte, ahol megtekintette a kastélyprogramban újjáépített Esterházy-kastélyt. A kiállítás kurátora, Kövesdi Mónika mesélt a kiállított tárgyakról és az Esterházy családról.

A negyedik héten egyedileg választhattak a résztvevők, hogy melyik könyvtárban töltenek el egy napot, sőt, kívánságukra több olyan programot is szerveztünk, amely a tíz év alatt még nem volt. Négy ösztöndíjas utazott el Péteribe, az ott dolgozó régi delegáltunk, Osztrozics Kata meghívására, ahol a községi könyvtár és művelődési központ működésével, programjaival ismerkedtek meg. Többen kutatást végeztek az Országgyűlési Könyvtárban és az OSZK Könyvtári Intézetében, ahol az egyik ösztöndíjasnak az a vágya is teljesülhetett, hogy találkozhatott Bartos Évával, és beszélhetett vele a biblioterápia múltjáról és jelenéről. Ketten – saját kérésükre – az OGYK kötészetén kaptak gyakorlati képzést és volt, aki a feldolgozás, valamint a digitalizálás terén kapott mélyebb ismereteket. Új programelemként a Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtárában a Névtérről hallhattak bővebben, valamint az Édes Anna / Kosztolányi Trianon 100 kiállítást nézhették meg vezetéssel. Ellátogattak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár új, körúti fiókjába, valamint a Piarista Gimnázium Könyvtárába, ahol még egy szabaduló játékkal is megörvendeztették őket. Megnézhették az Országgyűlési Múzeum által rendezett Az Új világ hajnalán – Tisza István időszaki kiállítást is. Pénteken, az utolsó napon zajlott a program hivatalos zárása és az ösztöndíjasok búcsúztatása.

A sűrű, de változatos programsorozatnak köszönhetően gyorsan elszaladt ez az egy hónap. Mindaz, amit országszerte láttak-hallottak a közgyűjteményekben, remélhetőleg hosszú távon segíti majd a részvevők munkáját, az egy hónapos program végén a résztvevők által írt összegző beszámolók is ezt tanúsítják. A program eredményességét az is mutatja, hogy egyre több könyvtárban fogadta a csoportot a programon korábban részt vett delegált könyvtáros, így még közvetlenebb az élmény és a kapcsolat mindannyiuk számára.

Köszönjük ösztöndíjasaink kitartó figyelmét, lelkes és aktív részvételét, valamint szintén köszönjük mindazoknak az intézményeknek, könyvtári vezetőknek, könyvtárosoknak, akik lelkesen fogadták őket, érdekes programokat állítottak össze számukra, ezzel jelentősen hozzájárultak a program ismételt sikeréhez.

Villám Judit (Országgyűlési Könyvtár)

 

 

 

Comments are closed.

Blog Home