A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete által alapított díjak

Posted by Buzai Csaba - november 4th, 2021

Örömmel adunk hírt az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet 2021. szeptember 2-án tartott ünnepi ülésén történtekről, melyen a szervezetünk által alapított könyvtárosi kitüntetések átadására került sor. Az eredetileg a Könyvtárosok Világnapján tervezett eseményt a COVID-járvány miatt szeptemberre kellett halasztanunk.

2021-ben

 • a Csendes János Életmű – díjat Kovács Tiborné, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola ny. igazgatója (laudáció),
 • a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért – díjat Dr. Kührner Éva, a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola Könyvtárának vezetője, az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet elnöke (laudáció) vehette át.

A kitüntetésről egy rövid tájékoztatást is adunk.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete 2008. október 20-i taggyűlésén könyvtárosi kitüntető díjak alapításáról határozott.

A kitüntető díjak alapításának célja:

a) Szabolcs-Szatmár Bereg Megye közkönyvtáraiban, felsőoktatási és szakkönyvtáraiban, továbbá a képzőhelyeken dolgozók szakmai tevékenységének, a könyvtári kultúra és szolgáltatás továbbfejlesztésében elért kiemelkedő teljesítményének elismerése.

b) Az aktív könyvtárosi tevékenységet befejező és már nyugdíjba vonult munkatársak több évtizedes életpályájának elismerése.

c) Egyedi elbírálás alapján posztumusz díj odaítélése.

A díjak megnevezése:

1.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért – díj
(aktív dolgozók részére)

 • A díjat évente egy személy kaphatja.
 • A kitüntetett személy, adományozást igazoló okiratot és aranygyűrűt kap, rajta a kitüntetés évének megjelölésével.

2.) Csendes János Életmű – díj
(adott évben nyugdíjba vonuló vagy már nyugdíjas munkatársak részére)

 • A díjat évente egy személy kaphatja.
 • A kitüntetett személy, adományozást igazoló okiratot és érmet kap.
 • Az érem kerek alakú, bronzból készül, átmérője 80, vastagsága 8 mm, egy oldalas. A dombormű Csendes János arcképét ábrázolja és Csendes János felirattal van ellátva.
 • Mindkét díj odaítélésnek fontos feltétele az egyesület életében való aktív és folyamatos részvétel.
 • A kitüntető díjak pénzügyi kerete un. „kitüntetési törzstőke” létrehozásával biztosítható. Ehhez alapot nyújt az intézmények által a megyei szervezetnek befizetett, csak erre a célra fordítható testületi tagsági díj (20000 Ft/év/ intézmény), továbbá a bárki által felajánlható un. pártoló támogatói díj.
 • A kitüntetés előkészítésével és odaítélésével kapcsolatos feladatokat évente március 17-ig megalakuló 7 fős kuratórium látja el.

A díjak átadásának időpontja:

 • Április 14., a Könyvtárosok Világnapja.
 • Az eseményre ünnepélyes keretek között a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban kerül sor. A díjakat átadja az MKE megyei elnöke és a MZSMVK igazgatója.

Zselinszky Lászlóné Éva

Comments are closed.

Blog Home