Rövid összefoglaló a 2021. évi Szakkönyvtári Seregszemle előadásairól

Posted by Buzai Csaba - április 30th, 2021

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója és az Országos Széchényi Könyvtár közös szervezésében idén a járványhelyzetre való tekintettel a virtuális térben került megrendezésre az immár sokéves múltra visszatekintő Szakkönyvtári Seregszemle elnevezésű konferencia.

Kálmán Rita (főigazgató, KSH Könyvtár) köszöntőjében kiemelte, hogy a pandémia rámutatott a digitalizáció és az online könyvtári szolgáltatások bővítésének, illetve fejlesztésének szükségszerűségére, annak érdekében, hogy a könyvtárak – és különösen a szakkönyvtárak – megőrizhessék az információ-áramlásban és –átadásban betöltött szerepüket. Ezt követően Szóllás Péter (főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma) a hazai könyvtári rendszer 2020. és 2021. évi működésére reflektált, illetve a kialakult vírushelyzet függvényében foglalta össze, és értékelte a szakma elmúlt közel másfél évét. Meglátása szerint a könyvtárak összességében gyorsan és jól reagáltak a megváltozott körülményekre, szolgáltatásaikat számos esetben magasabb színvonalra is tudták emelni.

A konferencián elhangzott előadások alapvetően két, a köszöntőkben is elhangzott témakör egyes aspektusait járták körül. A Gerencsér Judit (általános főigazgató-helyettes, Országos Széchényi Könyvtár) által vezetett délelőtti ülésszakban nagyrészt a könyvtárak által nyújtott szolgáltatások fejlesztéséről, és a felhasználó központú működés fokozott előtérbe helyezéséről volt szó. Király Péter (tudományos munkatárs, GWDG, Göttingen) kiemelt fontosságú területként beszélt a digitalizációról, az adatok intézményi szintű publikálásáról, és az ezzel párhuzamosan említhető tudományos könyvtárrá válásról; e témához nagymértékben kapcsolódott az őt követő két előadó. Marton József (főigazgató, BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) prezentációjában bemutatta az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma munkacsoportjainak tevékenységét, kiemelten utalva a tanulás- és kutatástámogatás, a tudományos eredmények láthatóvá tételének és a szakmai diskurzus fontosságára. Karácsony Gyöngyi (főigazgató, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) a felhasználók igényeinek megfelelően kivitelezett könyvtári fejlesztéseket mutatta be, valamint azokat az újításokat (VR-szemüveg, 3D-nyomtató, RFID, Podcast stb.), amelyek révén az intézmény elindulhat a modern egyetemi könyvtárrá válás útján. A témakör másik két előadására már a Villám Judit (elnök, Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója) vezette második szekcióban került sor. Szeberényi Gábor (főigazgató, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont) a pécsi Tudásközpont tágabb régióban betöltött szerepét emelte ki, valamint a korábbi előadásokhoz igazodva a tudomány, a kutatás és az innováció jelentette alapfeladatok nélkülözhetetlenségét hangsúlyozta. Hasonlóan beszélt Tóth Csilla (mb. igazgató, Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár) is, aki az egyetem komplex fejlesztési tervének bemutatását követően célként jelölte meg a hallgatók és kutatók tudományos tájékozódásának elősegítését, illetve a tudományos életben való részvételük támogatását is.

Az előadások másik csoportjának központi témája a koronavírus-járvány nyomán kialakult helyzet könyvtárakat érintő következményei, és a könyvtárak által a megváltozott körülményekre adott válaszok voltak. Z. Karvalics László (kutató, habilitált egyetemi docens, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete – iASK) a konferenciát nyitó előadásában az infodémia (információ+pandémia) kifejezés elemzésével a félrevezető, téves, sok esetben „káros” információk terjedésének veszélyeire hívta fel a figyelmet. Hajnal Ward Judit (könyvtáros, Rutgers Egyetem, USA) a járványhelyzet könyvtárakra gyakorolt hatásairól, az információ-átadás jelentette nehézségekről beszélt; saját példáján keresztül bemutatva, hogy milyen eszközökkel, ötletekkel lehet megfelelni a megváltozott felhasználói igényeknek. Nagy Andor (statisztikai referens, Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet) kimerítő előadásában a Könyvtári Intézet 2021. januári reprezentatív kérdőíves felmérésének eredményeit ismertette, külön kiemelve a tudományos munka támogatását elsődleges feladatukként végző szakkönyvtárak helyzetét. Kövécs Ildikó (titkár, Egyházi Könyvtárak Egyesülése) arról beszélt, hogyan élték meg az a szakkönyvtárakhoz, a felsőoktatási és iskolai könyvtárakhoz is besorolható egyházi könyvtárak a pandémia első és második hullámát. A konferencia zárásaként két olyan projektbe nyerhettek bepillantást a résztvevők, amely során az adott könyvtár jelentős mértékben hozzájárult a koronavírus-járványt illető szakirodalom felhasználókkal történő megismertetéséhez.

 

Vizvári Dóra (könyvtárvezető, Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár) az intézmény által elindított, kimondottan nagy sikerű Medinfo elnevezésű blog keretében végzett tevékenységüket mutatta be, amelyre az Egészségügyi Államtitkárság is felfigyelt, és hasznosította a szakdolgozók online és gyakorlati felkészítését szolgáló távoktatási portálján. A záró előadásban Soós Sándor (osztályvezető, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ) az MTA KIK és a Pro-Sharp Hungary Kft. által közösen fejlesztett interaktív tudásbázist mutatta be, amely a koronavírus témájában született nemzetközi projektek keretében megvalósult 400 publikáció közötti eligazodást segíti.

Horváth Balázs, KSH Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home