Könyvtárosok világnapja Komárom-Esztergom megyében

Posted by zondaz - május 21st, 2016

201602_Szervezetielet_KEMSZ_1

Forrás: Anton Bernolák Könyvtár

Az American Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) kezdeményezésére április 14. világszerte a könyvtárosok világnapja.

Célja nem kétséges. Mindannyian érezzük, érezhetjük, hogy bár a könyvtárak évtizedek óta kiléptek a megőrzés, feldolgozás, kölcsönzés szerepköréből, folyamatosan bővítik szolgáltatásaikat a társadalmi igényekhez, váltak előbb információs tudástárakká, majd mára közösségi színterekké, még mindig kevés az őket megillető figyelem és az elismerés. A könyvtárosok szerepköre az ellátott és ellátandó feladatokkal együtt nőtt: nem csak feldolgozók, bibliográfusok, tájékoztatók, előadók, hanem felnőttoktatók, információs szakemberek, menedzserek, szociális segítők és támogatók, biblioterapeuták, kézművesek stb. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az egy-két kattintásra elérhető információk mögött milyen komoly munka áll, miért van szükség az információk rendszerezésére, és a források milyen jelentőséggel bírnak szemben az interneten elérhető adathalmazzal. Folytathatnánk a szocializációban, kultúrában, művelődésben betöltött szereppel, kiemelve az olvasóvá nevelést, az információs szakadék csökkentését, az e-ügyintézést, a hosszú távon a társadalmi–gazdasági folyamatokra gyakorolt hatást. Mégis mai napig sztereotípiákkal küzd az intézményrendszer és a benne dolgozók. A figyelemért és az elismerésért keményen meg kell küzdeni…

Magyarországon 2011 óta keringenek hírek a könyvtárosok világnapjáról. Ekkortájt állt elő néhány könyvtár a világnaphoz szervezett különleges programokkal, akciókkal, hogy felhívják a figyelmet hivatásukra. Azóta is hallani elvétve – elsősorban könyvtárlátogatók és olvasók számára kedvező – rendezvényekről.

2016-ban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezet vezetősége gondolt egy merészet. Arról határozott, hogy a könyvtárak eddig szokásos „partizánakcióit” terelje megyei, és talán országos megmozdulás felé, a mind szélesebb társadalom figyelmét vonja a könyvtárosokra. Megyei szinten, köz- és szakkönyvtárakra tekintet nélkül kezdeményezni kívánta a fenntartóknál, hogy – a köztisztviselőkhöz és az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan – a világnapon szünnapot tarthassanak a könyvtárak. Természetesen nem céltalan „szabadságot” kért, hanem lehetőséget arra, hogy ezt a napot a könyvtárosok a maguk munkájának, eredményeinek meg- és elismerésére fordíthassák akár intézményi szinten, akár a megyei egyesületi programhoz csatlakozva. Nem utolsó sorban a kért szünnap kellő figyelemfelkeltő eszköznek bizonyulhatott a lakosság és a szélesebb közösség körében.

A megyei kezdeményezés támogatásához – és országos kiterjesztését remélve – a helyi vezetőség kikérte az MKE Elnökség véleményét. Volt reális veszélye, hogy a fenntartók és a könyvtárak között felesleges feszültséget kelt a szünnap iránti kérelem, emiatt az Elnökség csak a médiában való kommunikáció erősítését tudta megígérni. (Mint arról az MKE honlapjáról értesülhetünk, a világnap alkalmából ünnepi ülés is zajlott Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet kiállítással és díjátadással ünnepelt.)

A megyei vezetőség újra döntött: 76 település polgármesterét és 13 szakkönyvtár fenntartóját kereste meg körültekintően udvarias kérés formájában, csatolva a tervezett megyei szakmai programot, mint alternatívát.

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár, valamint testvérkönyvtára, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár közös programot szervezett az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet társszervezésében. 2016. április 14-én azzal a céllal keltek útra a Komárom-Esztergom megyei könyvtárosok, hogy a világnap alkalmából jobban megismerjék egymást, tapasztalatot cseréljenek egymás munkájáról, erősítsék a kapcsolatokat, és hogy a hazaiak megajándékozzák az érsekújvári kollégákat egy-egy magukkal hozott könyvvel. A megyei könyvtár részéről a találkozó egy leendő visegrádi pályázati együttműködés megalapozásával kecsegtetett.

201602_Szervezetielet_KEMSZ_2

Fotó: Nagy Ádám

A megyéből éppen huszonöten vettek részt ezen a programon. Tata és Komárom városi könyvtárának szinte teljes kollektívája, többen a megyei könyvtárból, de volt a kirándulók között községi könyvtáros is. Voltak, akik – bár bezárhatott volna a könyvtár –, sajnos helyi vetélkedő vagy más elfoglaltság miatt nem tudtak eljönni. Így vittük magunkkal például a könyvtáros helyett a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltári Szakkönyvtárának egy-egy saját kiadású sorozatát ajándékba.

A polgármesteri hivatalokból és a szakkönyvtárak fenntartóitól egyaránt érkezett visszajelzés a megyei szervezet kérésére. A válaszok többnyire pozitívak voltak, a legtöbben meglepetéssel fogadták a levelünket, de nem gördítettek akadályt a szünnap elé, sőt a világnap alkalmából valahol külön jutalmazásban részesítették a könyvtárosokat vagy határozatot hozott a közgyűlés, hogy 2017-től ezt a napot bevezessék.

Volt fenntartó, aki nem zárkózott el, de nem tudta lehetővé tenni a szünnapot (felsőoktatási könyvtárban) a kutatói, tanulói igények miatt. A nemleges válaszok között valamelyik önkormányzat arra hivatkozott, hogy a köztisztviselők napján ő elismeri a könyvtárosok munkáját, így nem tartja indokoltnak emiatt a szünnapot. Volt önkormányzat, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a szünnap iránti igényt a munkatervvel együtt előre be kell jelenteni, ahogy a pedagógusok továbbképzési napjait is rögzítik előre. A válaszadók között volt polgármester, alpolgármester, jegyző, osztályvezető, de dékán is.

Tudtunkkal az esztergomiak a megyei programhoz hasonlóan keltek útra, csak épp a párkányi kollégákhoz. A dorogiak pedig magukat ünnepelve használták ki a szünnapot szakmai kirándulásukra. A megyei könyvtár itthon maradt dolgozói is kulturális-szakmai programon vehettek részt, melyről a KeMLIB 2016. áprilisi számában Feketsné Kisvarga Anita számolt be részletesen.

És hogy viselték a szünnap hírét a könyvtárlátogatók? Vegyesen, ahogy a fenntartók, de mikor tettünk olyat, akár ha a legjobb szándékkal is, ami mindenkinek tetszett volna? A figyelmet így, vagy úgy kivívtuk. Ez a nap rólunk szólt, magunkat ünnepeltük, szakmán belül és emberileg is közelebb kerültünk egymáshoz. Jó volt, kellett ez a töltekezés. Reméljük, elindult valami, terjed a világnap híre, bővül az a kör, ami elfogadja, felismeri, hogy a könyvtár és a könyvtáros nem hiábavaló és megérdemli a méltó elismerést.

Kissné Anda Klára,
József Attila Megyei és Városi Könyvtár,
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet elnök

Comments are closed.

Blog Home