Bemutatkozik az MKE Heves Megyei Szervezete

Posted by zondaz - november 11th, 2013

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Heves Megyei Szervezete mintegy 40 éve végzi munkában, sikerekben gazdag tevékenységét. Területi szervezetünk 1975-ben alakult, akkor adott otthont Eger az MKE VII. Vándorgyűlésének. A következő években mozgalmas szervezeti élet folyt; 1976-ban az egyesületi tagok száma már meghaladta a 100 főt. Az országos tendenciákkal megegyezően a 90-es évek elején a létszám drámai csökkenést mutat – összefüggésben egyéb társadalmi folyamatokkal. 1999-ben ismét örvendetesen nőtt a taglétszám, 80 főre emelkedett a Heves Megyei Szervezet tagjainak száma.

02_MKE_kep1

30. évi jubileumi taggyűlés

2013-ban taglétszámunk elérte a 90 főt, amely a következőképpen oszlik meg:

 • Aktív tagok száma: 59 fő
 • Testületi tagok száma: 3 fő
 • Nyugdíjas tagok száma: 15 fő
 • Diák tagok száma: 15 fő
 • Tiszteletbeli tagok száma: 1 fő

Érvényes, elfogadott SZMSZ-el a szervezet megalakulása óta rendelkezünk, s a szabályzatok megújításáért a mindenkori vezetőség felel.

Tagságunk számára az alábbi kommunikációs lehetőségeink állnak rendelkezésre:

 • A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár honlapja
 • Eszterházy Károly főiskola honlapja
 • Levelezőlista

Kapcsolataink más szervezetekkel, fenntartókkal:

A szervezet sokat köszönhet a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak (postaköltség, terem biztosítása, irodai költségek, rendezvényeken való megjelenés, a vándorgyűléseken való részvétel támogatása révén). Az Eszterházy Károly Főiskola a tagdíjak kifizetésével is támogatja az egyéni tagokat. A helyi civil szervezetek közül együttműködési szerződésünk van a Kaptárkő Egyesülettel és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatával.

Rendezvényeink:

Területi szervezetünk az eltelt, mintegy 40 év alatt számos szakmai napot, rendezvényt, továbbképzést rendezett. A programok helyszíneit számba véve megállapíthatjuk, hogy az összejövetelek nagyrészt megyei településeken zajlottak, de több mint a fele részben megyén kívül, mintegy 10 %-a pedig külföldön.

Az MKE Heves Megyei Szervezetének vezetősége fontos feladatának tartja, hogy minden évben a megyénk egy bizonyos régiójában szakmai napot rendezzen. Ezeknek a rendezvényeknek az a kiemelt célja, hogy az egyesületünk tagjai jobban megismerjék az ott lévő könyvtárakat, a könyvtáros kollégákat, munkájukat, eredményeiket, gondjaikat. E tanulmányutak során rendszerint mód nyílik a környék nevezetességeinek a felkeresésére is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Palóc út, Mátraderecske

A rendezvények tematikáját áttekintve, az elmúlt évtizedek könyvtárpolitikai célkitűzési tükröződnek:

 • a szakma speciális területei (zenei, helyismereti, gyermekkönyvtári, olvasószolgálati munka),
 • könyvtári szabványok, törvények, jogszabályok,
 • a szaksajtó tevékenysége,
 • ODR
 • EU csatlakozás és könyvtáraink,
 • informatika a könyvtárban,
 • stratégiai tervezés,
 • minőségbiztosítás,
 • könyvtári marketing,
 • könyvtáros hivatás, kompetenciák,
 • etikai kódex,
 • regionális könyvtári ellátás,
 • iskolai könyvtárügy,
 • könyvtáros képzés

mind-mind terítékre kerültek az évek során…

Országos, regionális szintű programjaink:

A régió területi, valamint a szakmai, szakterületi szervezetekkel való kapcsolattartás, a közös rendezvények szervezése színesítette a szervezet tevékenységét. Szerveztünk továbbképzést a Gyermekkönyvtárosi, az Olvasószolgálati szekcióval, a Közkönyvtári egylettel.

02_MKE_kep3

A Közkönyvtárak 50 éve című szakmai konferencia előadói

2009. július 15-17. „Helyismereti gyűjtemények régen és ma” címmel Eger adott otthont a Helyismereti Könyvtárosok 16. Országos Tanácskozásának. A mintegy száz fő részvételével megrendezett háromnapos tanácskozás szakmai sajtóvisszhangja alapján bátran állíthatjuk, hogy célját elérte, sikeres volt.[1]

02_MKE_kep4

Helyismereti konferencia, 2009

Tapasztalatcsere célú látogatásaink során a határon túli magyar könyvtáros kollégákkal alakítottunk ki jól működő szakmai, emberi kapcsolatot. Tanulmányutakat szerveztünk Csehszlovákiába, Burgenlandba, Eger testvérvárosaiba: Dolny Kubinba, Kutna Horára, Gyergyószentmiklósra. Szállítottunk adomány könyveket Erdélybe (Szováta). Természetesen a viszontlátogatások, a közös tanácskozások is gazdagították egyesületünk életét.

Szívesen teret adunk a kollégák szakmai előadásainak, az általuk írt, szerkesztett kiadványok bemutatásának.

Az MKE Heves Megyei Szervezete 2005 óta részt vesz az Eger Ünnepe rendezvénysorozaton. Az egri civilek összefogásának eredményeként, a „város legnagyobb közösségi ünnepén” Egerben, a Dobó téren felállított sátrak egyikében mutatjuk be szervezetünk tevékenységét.

A sátorba betérők könyv – könyvtár – és olvasásnépszerűsítő kvíz játékokkal, irodalmi, s Eger városához kötődő helytörténeti TOTÓ – val találkozhatnak. Nagy örömünkre sokan játszottak velünk, s távoztak, egy-egy tollal, kifestővel, értékes könyv nyereménnyel.

02_MKE_kep5

Eger ünnepe 2013

A hat éve, szeptemberben megrendezésre kerülő, ám egyre népszerűbb és ismertebb „Kulturális Örökség Napjai” programhoz kapcsolódva, „Európa, közös örökségünk” országos rendezvénysorozat keretében a főiskola és a Bródy Könyvtár gyönyörű műemlék épületei kerültek általunk bemutatásra.

Éves szakmai rendezvényeink:

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjaira egyesületünk immár hagyományosan minden évben szervez látogatást.

Rendszeresen nagy létszámban részt veszünk az MKE hagyományos évi legnagyobb találkozóján: a könyvtárosok országos vándorgyűlésén. Az MKE Országos Vándorgyűlésének Eger immár háromszor adott otthont, 1975-ben, majd rá húsz évre 1995-ben és most 2013-ban.

02_MKE_kep6

Az egri vándorgyűlésen 1975-ben…

02_MKE_kep7

… és 2013-ban

Programjainkról minden esetben értesítettük a megyei napilap Kulturális rovatát, a helyi médiákat.

Gazdálkodásunk:

Az 1970-es években a Heves Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya a szervezet költségeinek fedezésére évente jelentős támogatást nyújtott, amelyeket az előadók tiszteltdíjaira, a Vándorgyűlés költségeire, a tagok továbbképzésének támogatására, nyomdaköltségre, útiköltségre használták fel.

Önálló bankszámlát és adószámot 1991-ben igényeltünk. Bevételeink a tagdíjak mellett a megyei és városi önkormányzattól kapott támogatások és az MKE elnökségétől esetenként igényelt és pályázott szakmai programra fordítható összegekből állt.

A gazdálkodást a jogszabályoknak megfelelően folytatjuk. A kapott támogatásról az MKE tit­kárságának és az évadnyitó első közgyűlésünkön a tagoknak is beszámolunk. Nagy segítséget jelent ebben Pfaffné Lovász Mária, aki a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gazdasági osztályának dolgozója. Szakértelmével, segítőkészségével mind a mai napig támogatja a szervezet vezetőségét.

Összegezve:

Egyesületünk – az MKE Heves Megyei Szervezete több mint három és fél évtizedes múltra tekint vissza. A szervezet célja a szakma érdekeinek képviselete, taglétszámának gyarapítása és szakmai továbbképzése, valamint a lehetőségeken belüli együttműködés bel, – és külföldi viszonylatban.

Az MKE történetét feldolgozó reprezentált rendezvény-kronológiánk alapján bátran állíthatjuk, hogy területi szervezetünkben aktív munka, élénk szervezeti élet folyik, s folyt, amit a rendezvények látogatottsági mutatói is alátámasztanak.

Guszmanné Nagy Ágnes,
MKE Heves Megyei Szervezetének elnöke

Gerber György: Eger mai csillagai. Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, konferencia, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. IN: Könyvtári Levelező/Lap .- 2009.  .- 21. évf. 10. sz. (okt.) .- p. 15-17.

Comments are closed.

Blog Home