Az IFLA FAIFE bizottságának tagja: Vesna Crnogorac

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

ifla_kep1Az idei vándorgyűlés egyik meghívott előadója a Szerb Könyvtáros Egyesület főtitkára, Vesna Crnogorac volt. A főtitkár asszony mind a plenáris ülésen, mind az MKE Jogi Szekciójának ülésén mint az IFLA FAIFE bizottság frissen megválasztott vezetőségi tagja jelent meg és szólt hozzá az MKE 45. vándorgyűlés központi témájához, a Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért gondolathoz.

Vesna Crnogorac eredetileg jogásznak készült, majd a jogi diplomája megszerzése és az elsőfaife_spotlight_kep1 öt év jogi gyakorlata után a média, majd a könyvtárak és kulturális élet területén dolgozott. A Szerb Könyvtáros Egyesület főtitkárának 2006 júniusában választották meg. PhD dolgozatának címe, melyet ez év végére tervez befejezni: A közkönyvtárak feladatai a társadalom demokratizálódása területén, mint pl. a szabad hozzáférés az információhoz joga.

A magyar könyvtárosok előtt nem idegen a főtitkár asszony, hisz az egyesület 43. pécsi vándorgyűlésén már vendégeink között üdvözölhettük, de most előadóként is megismerhettük, amikor az IFLA FAIFE programjairól és tevékenységéről számolt be, különös tekintettel az európai vonatkozásokra a Jogi Szekció ülésén.

A FAIFE (Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression – Szabad hozzáférés az információhoz és a véleménynyilvánítás szabadsága bizottság)  az IFLA 1997-ben indított programja, a nemzetközi szövetség általános alapelveihez illeszkedve, dolgozta ki „A könyvtárak és a szellemi szabadság c. nyilatkozatot, melyet az IFLA Végrehajtó bizottsága 1999. március 25-én hagyott jóvá Hágában.

Az IFLA és az IFLA/FAIFE támogatja a hasonló célkitűzésekkel rendelkező nemzetközi testületekkel való kapcsolatot és együttműködést, mint például az UNESCO, PEN International, Article XIX, Index on Censorship, IFEX és Amnesty International. A bizottság vizsgálatokban vesz részt, felhívásokat fogalmaz meg, akciókat indít az információszabadság témakörében. Ismert, hogy számos részletes vizsgálatot folytattak az ALA-val (American Library Association) közösen az információ és a könyvtárak helyzetéről az egyes országokban.

Vesna Crnogorac már eddig is elkötelezetten dolgozott az információ és a véleménynyilvánítás szabadsága ügyéért, ahogy ezt PhD dolgozatának témája, vagy munkássága is tanúsítja, különösen az IFLA ALP (Action for Development through Libraries Programme Core Activity – Fejlesztésért a könyvtárak programjai alapvető tevékenységén keresztül) program által 2010-ben és 2011-ben támogatott Transparency, Good governance and Freedom from Corruption for Serbian Library Association (Átláthatóság, jó vezetés és korrupció mentesség a Szerb Könyvtáros Egyesület tekintetében) projekt vezetése és lebonyolítása.

A vizsgálatot újra megismételték Paul Sturges-szal a szerb könyvtárakban és tapasztalataikat egy tanulmányban publikálták: The Library and Transparency(A könyvtár és az átlátszóság) címmel. In. The Journal of National and International Library and Information Issues (Vol 23, No 1, 2012).

Hasonló témában az IFLA honlapján is összegezték a benyomásokat: The Library and Freedom of Information Revisited (A könyvtár és az információ szabadság az ismételt látogatásalkalmával).

Mindezek a programok szorosan illeszkedtek az IFLA alaptevékenységéhez, különösen pedig a FAIFE bizottság célkitűzéséhez, melyet a szokásos módon egy manifesztumban is leszögeztek: Transparency, Good Governance and Freedom from Corruption (Átláthatóság, jó vezetés és korrupció mentesség szabadsága)

Érdekességként megemlíthetjük, hogy a Szerb Könyvtáros Egyesületen belül megalakult egy Szabad hozzáférés az információhoz és a véleménynyilvánítás szabadsága bizottság, melynek elnöke Vesna Crnogorac lett.

plen1 plen2

Vesna Crnogorac a 45. vándorgyűlés plenáris ülésén Egerben

A 2012-es IFLA konferencián Helsinkiben bemutatott poszterjének címe: A közkönyvtárak, mint az átláthatóság biztosításának eszköze volt.

2013 júniusában Vesna Crnogoracot, többek között a Magyar Könyvtárosok Egyesülete jelölése után, két évre megválasztották a FAIFE bizottság tagjának, melyhez szeretettel gratulálunk.

További információk a FAIFE tevékenységéről:

www.ifla.org/faife
www.twitter.com/ifla_faife
https://www.facebook.com/faife
http://faifebookclub.ala.org/

Barátné Hajdu Ágnes

Comments are closed.

Blog Home