A Bibiliográfiai Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

A Bibliográfiai Szekció szakmai rendezvényének előadásait az Egri Vándorgyűlés témáit szem előtt tartva – a tudás szabad áramlását és a szellemi javakhoz való hozzáférést, itt Európában – az elmúlt évszázadok könyvtári fejlődéstörténésének kitüntetett momentumaiból állította össze. Az egységes koncepció mellett haladó előadásoknak nagy sikerük volt.

DSCF3327

A délelőtti programot a „tudás szabad áramlása” köré szerveztük, elsőként a nemzeti könyvtári szolgáltatások területéről. Legfőbb nemzeti könyvkincsünknek, Mátyás király Corvina könyvtárának legszebb darabjai kerültek a korabeli Európa legfényesebb uralkodói udvaraiba, közvetlenül a könyvtáralapító halála utáni időkben, még mielőtt a Budát elfoglaló törökök által a corvinák „szabad rablása” elkövetkezett volna. A XIX. század végén derült fény arra, hogy az addigi elképzelésekkel ellentétben nem az egykori hódító törököknél, hanem itt Európában kell keresni az eltűnt corvinák nyomait. Az Országos Széchényi Könyvtár Manuscriptumában napjainkban is folyó kutatás legújabb fejleményeiről számolt be Zsupán Edina (OSZK) A Corvina Könyvtár  –  Európa-szerte: a Corvina-kutatás másfél százada című előadásában. A csodaszép anyagot igen gondosan és értékesen összeállított előadásban mutatta be a fiatal, ám annál bővebb tudományos eredményt magáénak tudó kutató.

De vajon milyen mértékben tükröződhetnek az új és újabb kutatási eredmények a 3. évezred elejét jellemző nagyszabású digitalizálási munkák egyik legkiemeltebb produktumán, a Bibliotheca Corviniana Digitalis online felületén, vajon milyen lehetőségei vannak a digitalizált műkincsek karbantartásának, fejlesztésének, őrzésének? Ezeket a kérdéseket helyezte Káldos János (OSZK) nagy rutinnal tartott, Bibliotheca Corviniana Digitalis – kincs – közkincs – préda? című előadása középpontjába.

A tudás szabad áramlásának legfőbb letéteményesei az egyetemek – e tekintetben a Debreceni Egyetemen folyó tudományos kutatás-szolgáltatás került bemutatásra a Debreceni Egyetemi Könyvtár frissen kinevezett főigazgatója, Karácsony Gyöngyi (DEENK) iDEa: a Debreceni Egyetem disszeminációs portál-rendszere című előadásában. Fantasztikus prezentációt és élő online kapcsolatot láthattunk a szolgáltatás részletes ismertetése során. Az előadó szívet-melengetően hangsúlyozta a „szorgos bibliográfusok” szerepét abban a nagy munkában, amely az egyetemi tudásbázis szerkesztésében szakmánk képviselőire hárul.

A könyvtári leírási szabályok megújításának lehetőségeiről tartott előadást Vass Johanna (Postamúzeum Könyvtára) RDA: a „szabad tudásáramlás” elősegítése a weben a könyvtári leírási szabályok megújításával címmel, összefoglalva az új nemzetközi katalogizálási szabályzat, a Resource Description and Access – RDA megismerésével, illetve tesztelésével, bevezetésével kapcsolatos fejleményeket, információkat.

Délután pedig az „egyenlő hozzáférés” kérdéskörében tekintettünk először vissza, éppen csak másfél-két évszázadnyi időre. E téren először középpontba került a legnagyobb hátrányos helyzetű „csoport”, a nők hozzáférése a tudás javaihoz. Két előadás hangzott el e témakörben, először a Páratlan péntekek a Civil Rádióban: tudásmegosztási kezdeményezések a magyar nőtörténet korszakaiban címen Elekes Irén Borbála, az OSZK nyugalmazott és a Civil Rádiónak pedig 15 éve igen aktív munkatársa tájékoztatott rádióműsoráról, bejátszva az immár fő műsoridőben hangzó adás szignálját is. Prezentációjában helyet kapott sok szép kép és színes utalás a kapcsolódó rendezvényekre. Megtudtuk, hogy az elhangzott riportok szeptembertől online is elérhetővé válnak majd. A magyar nőtörténet következő előadásában pedig Nagy Anikó, az OSZK volt osztályvezetője mutatott be A Magyar Asszonyok Könyvtára: „székely kapu” Benczúrné Boldizsár Kata Piroska emlékére címmel a nagy festő második feleségéről portrékat, festményeket és gyönyörű kiadványok címlapjait, művészi borítóit tartalmazó prezentációt.

Vajon napjainkban már nem kérdés a nők hozzáférése a „tudáshoz”, a tanulásban, munkaerőpiacon, vagy a tudományos- és közéletben? E kérdésekre a válaszhoz Bárdosi Mónika (KSH) A nők egyenlő (?) hozzáférése a statisztika tükrében  című előadása szolgáltatott érdekes adatokat.  A különféle statisztikák alapján jól látszik, hogy bár a nőknek nagyobbak a terheik, viszont tovább élnek és egészségesebben is, annak ellenére, hogy több kötelezettségük van, kevesebb szabadon felhasználható idővel magukra és kulturálódásra.

Lehetséges, hogy a nők mintegy kétszáz év alatt kivívták az egyenlő hozzáférés jogát, de vajon mit kell tennie a könyvtáraknak a többi hátrányos helyzetű, pl. a látás- és mozgássérült emberek információhoz való hozzáférésének javítása érdekében? A szakmai programunkat záró előadással visszatértünk az egyetemek világába, ahol Sági Ildikó (BCE KK) Egyenlő hozzáférés a Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában című bemutatójával hívta fel a figyelmet néhány, még igencsak megoldandó problémára.

Bárdosi Mónika,
KSH Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home