Országos Könyvtárügyi Konferencia – Tézisek

Posted by zondaz - március 25th, 2013

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai Könyvtári Szövetség 2012. november 22-23-án Budapesten, a Nemzeti Könyvtár épületében megszervezte az Országos Könyvtárügyi Konferenciát (OKK).  A konferencia már hagyományokra tekint vissza, hiszen eddig 4 alkalommal került megrendezésre, legutóbb 1981.06.2-3-án. Megszervezésére mindig akkor került sor, amikor a szakmának magának kellett állást foglalnia fejlesztési prioritások, együttműködés tartalmak meghatározásában. Az elmúlt két évtizedben Magyarország nemcsak társadalmi, de technológiai értelemben is óriásit fejlődött, s ez a könyvtárakat, a könyvtárügyet is megújulásra késztette. A változások menedzselésére a könyvtárügy három ciklusban stratégiai terveket dolgozott ki.  Eredményeink ennek révén a jogi szabályozás, az EU csatlakozás és a hozzáférés bővítés terén kiemelkedőek.

Napjainkra ugyanakkor jellemző, hogy eltérő gondolkodások alakultak ki szakmai kérdések, megoldások mentén. A közigazgatási – finanszírozási reform felgyorsította azt a folyamatot, melynek keretében szembenézünk a könyvtári rendszer működtetésének kérdésével, a források ésszerű hasznosításának, a felhasználói érdekek és a költségvetési lehetőségek összhangba hozásának kihívásával. Közös szakmai platformot kell kialakítanunk ahhoz, hogy megfelelő politikai, társadalmi, és szakmai válaszokkal tudjuk a helyzetet kezelni. Erre volt alkalmas fórum a mostani Országos Könyvtárügyi Konferencia, amely ezt a folyamatot nem lezárta, hanem elindította. A konferencia hat szekciót hozott létre, hat kulcsfontosságú terület,

  • a digitális írástudás,
  • az olvasáskultúra – értő olvasás,
  • a könyvtár szociokulturális funkciói – életmód, életminőség,
  • az innováció – kutatás – kutatásfejlesztés,
  • a magyar könyvtári hálózat – határok nélkül, és
  • a hagyományos és elektronikus nemzeti kulturális értékek

problémakörének megvitatására. Az OKK-n elindított folyamat továbbvitele, a szekciók műhelyekké szervezése, a műhelymunka elindítása most van folyamatban, ehhez forrásokat is kell szereznünk. Tesszük ezt azért, hogy a műhelyek saját témakörükben támogathassák a könyvtárügy 2014-et követő stratégiai tervének kialakítását, részt vehessenek a stratégiai célok társadalmi megjelenítésében, képviselhessék a stratégiai célokat a politikai és közigazgatási szféra irányába, segíthessenek a fejlesztési erőforrások, lehetőségek átgondolásában, meghatározásában.

A műhelymunkától azt várjuk, hogy fókuszálja az álláspontokat, stratégiai pontokat határozzon meg, segítse elő a társadalmat, szakmát érintő kérdések sajtó megjelenítését, társadalmi közgondolkodásba illesztését, partnereket, támogatókat szerezzen a közművelődés, a közoktatás, a felsőoktatás, a közigazgatás és a kultúrpolitika területéről és segítse összhangba hozni az átfogó kulturális politika és a könyvtárügy küldetését, feladatok kijelölését, a cselekvési irányok meghatározását.

Az OKK-nak a műhelymunka fentiekben vázolt várható eredményei mellett azonban további eredménye is született. S ez nem más, mint a Tézisek. Fontos dolognak érezzük, hogy legyen egy közös, alapvetésekben megjelenő, össz-szakmai álláspontunk, melyet képviselhetünk, melyre minden esetben hivatkozhatunk akkor, amikor könyvtárról, könyvtárügyről, könyvtári ellátásról van szó.

A Tézisek minőséget képviselnek. Külső minőséget (elvárás) és belső minőséget (önérték) egyaránt. A tézisek olyan minimumot fogalmaznak meg, melyet minden körülmények között tartani kívánunk, melynek megvalósítására törekszünk, melynek megvalósítási támogatását elvárjuk. Ezért is fontos a Tézisek minden mondata, minden szavának súlya és jelentése.

A Tézisek közreadásával az önbecsülésünket, az olvasás szeretetét és az etikus könyvtáros magatartást is támogatjuk.

Budapest, 2013. március 23.

Fehér Miklós főtitkár
Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Comments are closed.

Blog Home