Az MKSZ Szakmai Konferenciája

SIKERES SZAKMAI KONFERENCIÁT TARTOTT AZ MKSZ
2012.JAN. 19-ÉN AZ OSZK-BAN
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁVAL KÖZÖS SZERVEZÉSBEN

Az MKSZ Jubileumi Szakmai Konferenciája sikeresen lezajlott az OSZK Magyar Kultúra Napi műsorához kapcsolódó közös rendezvényként 2011. január 19-én az OSZK VI. emeleti Nagyelőadó termében.

A szakmai konferencia megnyitása

Megnyitó

Megnyitó - Dr.Sajó Andrea, Nagy Zoltán, Fonyó Istvánné

A Budapesten eme sok más és érdekes kulturális kínálatot nyújtó nap ellenére már reggel 10 órára igen szép és nagyszámú érdeklődő kolléga és vendég jelent meg a Műszaki Könyvtáros Szekció rendezvényének megnyitására is, ahol Fonyó Istvánné a BME OMIKK és Dr. Sajó Andrea az OSZK főigazgatója a rendezvényünk házigazdája és mint szervezetünk régi tagja is köszöntötte a megjelenteket. Mind a ketten mint az MKE legnagyobb létszámú szervezetének s tagjainak további eredményes szakmai munkát kívántak az elkövetkező évtizedekre is.

Előadások

Dr.Hangodi Ágnes, Hegyközi Ilona, Balogh Margit, Kóródy Judit

Az előadások sorát a Könyvtári Intézet vezető munkatársai Hegyközi Ilona és Dr. Hangodi Ágnes nyitották meg a Szakkönyvtári tájékoztatás legújabb lehetőségeiről és könyvtáros képzés területén kialakult helyzetről illetve modernizáló átalakításokról.

Balogh Margit az MKSZ korábbi elnöke a 70-es évektől a 90-es évekig tartó szakmai eredmények történeti mozzanatait ismertette több korabeli kép bemutatásával egybefűzve.

Mindazokat a szakmai eredményeket amelyek szervezetünk létéből és vezető egyéniségeinek korszakos felvetéseiből, előterjesztéseiből és szakmai folyóiratokban megjelent cikkeiből eredtek , majd a továbbiakban össze kell gyűjteni és az utókor számára közre kell adni.

Kóródy Judit az Infodok Kft vezetője( Magyar Telekom Infotékától) egy valóban nagyon érdekes és fontos előadást tartott a Vállalati Könyvtárak átalakulásáról az elektronikus információk egyre gyorsabb áramlása lehetőségeinek korában.

Ebben az előadásban rejlett és váltak világossá a vállalati , intézményi, műszaki könyvtáraink jövőjének nagyszerű perspektívái. Sokszor fogunk még ezekkel a gondolatokkal foglalkozni. és alternatíváit is elemezni és értelmezni.

A konferencia részvevői hallgatják az előadásokat

Határon kívüli könyvtárak

A kifejezetten műszaki , szakkönyvtári , informatikai kérdések megtárgyalása után szervezetünk egy másik nagyon fontos tevékenységi körében: a határainkon túl lévő magyar könyvtárak támogatása területén végzett munkánkról szóló beszámolók és előadások következtek..

E területen kiemelt fontossággal bírt az azóta már szabadabban is Délvidéknek nevezett a régi Jugoszláviában, ott is a Vajdaságban vagy a ma már Horvátországban –Baranyában és Szlovéniában a Muravidéken a helyszíneken végzett magyar dokumentum mentő és gyarapító hungarika mikrofilmezési program 1979 1990 közötti ma már szinte felbecsülhetetlen eredményeinek bemutatása.

Kivételes lehetőség nyílt meg ezen a konferencián arra, hogy az akkori munkálatok legjobb helyi szakértőit tudjuk meghívni előadások megtartására, azaz a helyben élők gazadag tapasztalataival tudjanak beszámolni arról mit jelentett a helyismereti kutatás számára az a több százezer oldalnyi gyarapodás, amely csak a hírlapok, folyóiratok mikrofilmezése útján megvalósult.

Pastyik László, Mák Ferenc, Papp József

Mrg Pastyik László az Újvidéki Egyetem magyar tanszékének korábbi tanára, sajtótörténész, bibliográfus ( Újvidék, Szerbia): A vajdasági történeti hírlap és folyóiratmentő munkálatok eredményeiről s háborús évek miatt befejezetlen voltáról számolt be igen érdekes és több ízben drámai események ismertetését sem mellőző előadásban.. Az érintett közel 300 címből több mint 120 címnek a felvételeit az OSZK Mikrofilmtárának munkatársai az Újvidéki Matica Srpska Könyvtárában készítették el, az ottani magyar kollégák, Heinermann Péter, Pontér Adrienne, Bábi Csaba és mások segítségével. (megj: szerkesztőtől: kiemelten is az előadó Pastyik László szakmai támogatásával is.) A munkálatokat az OSZK Mikrofilmtára részéről helyszíneken Nagy Zoltán szakmai előkészítésével a legtöbbször Stróh Tamásné, Zséli Lászlóné, Werderitsné Kertész Zsuzsa és alkalmanként, Murányi Mihályné, Papp Andrásné, Pastyik Endre és Ackermann Ádám végezték több mint két évtizeden át.

A munka folytatásáról Szabadkán amelyről már „A Szentgyörgyi István szabadkai bibliográfiai műhelye és az OSZK mikrofilmezési programja”  címmel Mák Ferenc művelődéstörténész, egykor a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa számolt be. Felidézve azokat az éveket, amelyben Szentgyörgyi István, Bazsant Éva, Kunkin Zsuzsa és az előadó Mák Ferenc is közreműködtek abban, hogy több mint 70 címmel gyarapodjon saját és az OSZK nemzeti periodika gyűjteménye is.

Miután a háború Jugoszláviában 1991 –ben kitört és helyén több önálló ország jött létre az újonnan alakult Szlovéniában a Muravidéken Muraszombatban és Lendván megnyílt a lehetőség a hungarika pótló és gyarapító munkálatok végzésére.1992-2007 között.

Ennek az eredményeiről számolt be Papp József a Muraszombati Területi és Tudományos könyvtár hungarológus munkatársa , aki a kezdetektől mentora volt ennek a fontos értékmentő tevékenységnek: “A muravidéki szlovén és magyar periodikák kölcsönös kiegészítése, gyarapítása mikrofilmezés útján” címmel.

UJDONSÁG!  A  vetitettképes előadás itt elérhető.

Előadásában a korabeli napilapok Muraszombat és Vidéke, Lendva és Vidéke mellett szólt a szintén kiemelkedő értékű az 1573-1574 között Alsó-Lendván megjelent Kulcsár György prédikátor által írt és az akkor ott működő Hoffhalter nyomda által kinyomtatott három mű hasonmás kiadásának munkálatairól, amelyet Nagy Zoltán szerkesztésével szintén az OSZK mikrofilmjeiről készítettek el és jelentettek meg a Lendvai Galéria Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában.

E témakörhöz kapcsolódott a következő előadás is, amelyben Bihari Zoltán a Xanusz Könyvesház vezetője egy igen részletes és valóban nagyon gazdag címjegyzék ismertetést tartott azokról a Felvidéken, Erdélyben, a Délvidéken – a szerbiai Vajdaságban- a szlovéniai Muravidéken és más határontúli területeken megjelent ,természettudományos, műszaki, és helytörténeti művekről, amelyeket Magyarországon elsősorban vagy kizárólagosan náluk lehet többek között a könyvtáraknak beszerezni. Szerencsés megoldás volt, hogy az ismertetett műveket a konferencia egész ideje alatt eredetiben is be lehetett szerezni a Xantusz által biztosított bemutató kiállításon, amely komoly érdeklődést váltott ki az OSZK-ban rendezett kultúra napi látogatók és vendégek körében is.

Műszaki mult és jövő

Bihari Zoltán, Perjámosi Sándor, Dr.Kádár Péter

A jelenkor széles könyv és kiadványai mellett visszatekintést tudtunk adni a műszaki sajtókiadás magyarországi kezdeteiről, így Perjámosi Sándor tartott előadást a Magyar Mérnök és Építész Egylet elnevezésű lapalapítás kezdeményezéséről 1848-ban.

Az érdekes törekvés aztán majd csak az 1860-as évektől valósult meg mint már ténylegesen és folyamatosan megjelenő építész szakmai folyóirat.

A rég múlt műszaki világának bemutatása után egy igen sokak számára érdekes és gyermekkori élményeket is felidéző de a mai vagy még inkább a holnap legmodernebb energia felhasználási lehetőségét nyújtó „A szél és vízimalmoktól a jelenleg is fejlesztések alatt álló szél és vízierőművekről tartott sok szép képpel gazdagon illusztrált előadást Dr. Kádár Péter az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézetének igazgatója, aki ennek keretében bemutatta az e tárgyban a magyarországi szélmalmokról és vízimalmokról írott könyveit..

Konferencia zárása

A határon túli előadók köszöntése

Az elhangzott tíz előadás valóban sokszínű témát igyekezett szándékosan bemutatni, miután maga az MKSZ is több különféle szakterületű könyvtárat foglalt össze az elmúlt 40 év során s képvisel ma is, ezt próbáltuk szimbolizálni jelen szakmai konferenciánkkal. Tehettük ezt azért is mert az elmúlt év. március 24-én a BME OMIKK-ben megtartott ünnepi jubiláris összejövetelünkön felidéztük az MKSZ egész történetét a szervezet 1970 december létrehozásától napjainkig

Ezért is volt jó megoldás, hogy konferencia résztvevői az előadások után felvonultak a VIII. szinten lévő társalgóba s ott szerény büfé vendéglátás mellett lehetett beszélgetni és megvitatni az elhangzottakat s megismerni Nagy Zoltán elnök tájékoztatóját szervezetünk jelen és a közel jövőben megvalósítandó terveiről ,amelyből külön kiemelésre méltó,hogy a tavaly márciusi és a mostani előadásokat is magába foglaló emlékkötet kívánunk rövidesen megjelentetni a 40 éves MKSZ -ről.

Összességében igen elismerésre méltó,hogy a magyar Kultúra Hete nyújtotta széleskörű kulturális rendezvény választék közepette egy kifejezetten szakmai előadás sorozat, amelyet az MKSZ a fenti célok érdekében megszervezett ilyen nagy létszám érdekelődőt vonzott, amely déltájra már az előadásokon meghaladta a nyolcvan fős hallgatóságot is.

Részvétel az OSZK Magyar Kultúra Napi programjaiban

Konferenciánk résztvevői ezek után bekapcsolódhattak az OSZK Magyar Kultura Napjára rendezett programjaiba. Így elsőként A 200 éves a Heckenást nyomda kiállítást tekintettük meg Lipták Dorottya kurátor igen érdekes és nagyon intenzív szakvezetésével. A nagy létszámú csoportunk tagjai kivételes lehetőségként a nyomdagépmester segítségével az eredeti nyomógépen nyomtathatták ki Petőfi Sándor Nemzeti Dal című versét is.

Sebestyén Márta és Andrejszki Judit előadása

Ezt követően került sor az igen
sokak által várt Sebestyén Márta
és Andrejszki Judit újévköszöntő koncertjének meghallgatására,
amelyet  a visszajelzések szerint konferenciánk tagjainak is
maradandó kultúrális élményt
nyújtott az OSZK-ban.

 

Nagy Zoltán
elnök

 

Meghívó        Utólagos tájékoztató a konferenciáról

A bejegyzés kategóriája: Hírek, Kiadvány, Konferenciák, Könyvtár látogatások, Rendezvények, Rólunk
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*