Beszámoló a Műszaki Szekció 2018 évi Vándorgyűlési programjáról Keszthelyen.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50.  Vándorgyűlése
Keszthely, 2017. július 3-6.

A központi téma:
Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége

Elsőként arról kívánunk tájékoztatást adni, hogy ez az MKE 50. Vándorgyűlése volt, amely egyben jubileumi megemlékezést jelentett az 1969 évi Tatai első találkozóra s az azóta eltelt idő minden évben megszervezett nagy nyári szakmai rendezvényeinkre.

Az MKSZ bemutatkozása az 50 év tükrében

Ezt a célt szolgálta a Műszaki Szekció  jelentős képarchívumából ,melyet Tolnai György kezel és fejleszt Nagy Zoltán szerkesztésében és  Karasz Lajos képszerkesztői munkájával létrehozott  “Műszaki Könyvtáros Szekciónk az MKE vándorgyűléseken az elmúlt 50 évben”   című tabló kiállítás,mely 20 kép közreadásával foglalta össze  az 1970 es alapítás évében a Miskolcon lezajlott vándorgyűléstől a legutóbbi, azaz a 2017 év  ugyancsak Miskolcon zajlott vándorgyűléséig történteket.

A Műszaki Szekció 50 éve

A Műszaki Szekció 50 éve

A végtelenített vetítés egyik képe a hetvenes évekből

A végtelenített vetítés egyik képe a hetvenes évekből

Ami ennél is nagyobb vállalkozása volt a most már az egész MKE szervezeteire kibővített képarchívum  legjelesebb a vándorgyűléseket ábrázoló képei kiválasztásának és ebből egy vetíthető  un képelőadás megszerkesztésének azt Nagy Zoltán készítette el Karasz Lajos az OSZK neves fotoriporterének képtechnikai összeállításában. Ez  több mint 100 képen át mutatta be könyvtáros egyesületünk minden területi és szakmai szervezetének a vándorgyűléseken 50 éven át   minden esztendőben kifejtett tevékenységét.
Ezek a  bemutatók nagy látogatottságot vonzottak  oda  és komoly sikert arattak  a Ezután következett a talán a vándorgyűlés egészét is érintően a legnagyobb érdeklődést kiváltó  nyitó nagy előadás, amelyet Dr. Freund Tamás akadémikus nemzetközileg is elismert agykutató professzor tartott:Ezután következett a talán a vándorgyűlés egészét is érintően a legnagyobb érdeklődést kiváltó  nyitó nagy előadás, amelyet Dr. Freund Tamás akadémikus nemzetközileg is elismert agykutató professzor tartott:mintegy 800 fős rendezvény  széleskörű látogatói körében.

Nyitó plenáris ülés

Barátné Dr. Hajdú Ágnes megnyitója

Barátné Dr. Hajdu Ágnes megnyitója

Mint minden évben  a 2018. július 3- és 5 között  idén Keszthelyen megtartott vándorgyűlés most is az un. nagy plenáris nyitó rendezvénnyel vette kezdetét, ahol Barátné Dr. Hajdu Ágnes elnökünk nyitó szavai megadták az alapot az emlékezésre, egyúttal érzékelhettük a vándorgyűléseink szerepét és jelentőségét.

Fekete Péter államtitkár köszöntője

Fekete Péter államtitkár köszöntője

Ezek után Fekete Péter az EMMI kulturális ügykért felelős államtitkára is köszöntötte az egybegyűlt több mint 600 főt a keszthelyi Balaton színházban.

.

.

.

Dr. Freund Tamás előadása

Dr.Freund Tamás nagyhatású előadását tartja

Dr.Freund Tamás nagyhatású előadását tartja

Ezután következett a talán a vándorgyűlés egészét is érintően a legnagyobb érdeklődést kiváltó nyitó nagy előadás, amelyet Dr. Freund Tamás akadémikus nemzetközileg is elismert agykutató professzor tartott:
A művészetek által megtermékenyített belső világ és az információrobbanás hatásai a kreatív gondolkodó képességre címmel. A tudományos megismerés leglevontabb ismereteit kívánó gondolait is olyan közérthető és empirikus példákkal alátámasztva tudta előadni a világhírű magyar tudós, hogy a több mint másfélórás előadása alatt feszített csöndben és mély figyelemmel egy pisszenés nélkül ült bent az ötszázfönyi hallgatósága.

Ezt követte az MKE által alapított kitüntetések átadása.

 Kitüntetések – díjak átadása

MKE Emlékérmet vehetett át: Fazekas Gáborné , az MKSZ  pénzügyi referense

Fazekas Jutka átveszi a kitüntetést az MKE elnökétől

Fazekas Jutka átveszi a kitüntetést az MKE elnökétől

Elsőként a Műszaki Könyvtáros Szekciónk  már régi vezetőségi tagját Fazekas Gáborné ,Jutkát a pénzügyi referensünket érte az a  nagy  megtisz-teltetés, hogy  miután azon kevesek közé került, akik az MKE Emlékérem kitüntetésben részültek. Továbbá még azon ritka alkalomra is sor kerülhetett, hogy ott volt velünk az OSZK főigazgatója Dr. Tüske László  úr is ,aki személyesen is gratulált a nemzeti könyvtárban több évtizeden át eredményesen tevékenykedő kolléganőnknek  e jeles kitüntetés átvétele alkalmából.l.

Az MKSZ-es barátok együtt köszöntik Fazekas Jutkát

Az MKSZ-es barátok együtt köszöntik Fazekas Jutkát

Magára a meghirdetett MKSZ szekció programunkra  2018. július  05 én délelőtt 10 órai kezdettel a Georgikon Egyetem D. azaz főépületének  központi konferencia termében került sor, ahol reggel  az un kis plenáris ülést is megtartotta az MKE elnökségének vezetése a teljes ott lévő tagságunknak.

Éppen ezért némi kisebb időcsuszással  de a programunk iránti nagy érdeklődés miatt több mint 120 résztvevővel is számolhattunk, amely kiemelkedő eredmény még a saját előző évi rendezvényeink között is.

Szekciók előadásai

A konferencia 2. napján 10.00-tól kezdődtek a szekcióülések, melyeken változatos előadásokkal készültek a szervezők és a felkért előadók, kiállítók.

Műszaki Könyvtáros Szekció

Tamáska Lajos programmenedzser

Tamáska Lajos programmenedzser

A nyitó tájékoztatót  az INKA alapítvány képviseletében  Tamáska Lajos tartotta “Felhőre könyvtárak” címen.

Szepesi Judit előadását tartja

Szepesi Judit előadását tartja

.

.

.Bánkeszi Katalin és Szepesi Judit, a Könyvtári Intézet megújuló távoktatási rendszerének a fejlesztési lépéseit ismertette, mely az Országos Könyvtári Rendszer projekt részeként valósul meg.

.

Szepesi Judit, a Könyvtári Intézet
e-learning rendszerének a tervezési folyamatát, az ezek által szerzett tapasztalatokat és az ezek mentén kialakuló e-learning fogalmakat mutatta be.
A hallgatóság ezeken felül megismer-kedhetett, az online tanulást támogató eszközökkel, az elektronikus környezetben alkalmazott oktatás módszertanával, és a hatékony és konstruktív munkához szükséges oktatói és tanulói kompeten-ciákkal.

.

Bánkeszi Katalin az előadását tartja

Bánkeszi Katalin az előadását tartja

Az előadás folytatásaként Bánkeszi Katalin bemutatta a távoktatás előzményeit a Könyvtári Intézetben, majd az e-learning fontosságát és előnyeit sorolta fel.
Megismerkedhettünk azokkal a stratégiai fejlesztésekkel is, amelyek segítségével lépésről-lépésre újul meg az oktatásszer-vezés és annak eszközei. (pl,: tantermek, eszközök, rendszerfejlesztés)
Az előadó külön kiemelte, hogy olyan weben elérhető e-learning portál (szolgáltató rendszer) fejlesztése a cél, amely támogatja a Könyvtári Intézet továbbképzési tevékenységéből fakadó adminisztrációs és dokumentációs feladatainak ellátását, a tanulási folyamatokhoz web 2.0-ás környezetet biztosít, valamint megoldja az oktatási tartalmak előállítását, feldolgozását, és szolgáltatását. Az OSZK-nak segítséget nyújt a belső képzései lebonyolításában, és a megyei könyvtárak számára lehetőséget biztosít a rendszerhez való csatlakozásra.

Horváth Zoltánnét Nagy Zoltán felkéri előadása megtartására

Horváth Zoltánnét Nagy Zoltán felkéri előadása megtartására

..Ezt követte Horváth Zoltánné előadása a a könyvtári intelligens rendszerekről és a mesterséges intelligenciáról, a amely a tőle szokásos kiváló példák bemutatásával vált igen érdekessé és a a hallgatóságnak a nagy meleg ellenére is érdekessé. Ezt bizonyította az is, hogy az egyezem legnagyobb előadótermében nem ,hogy csökkent volna a hallgatóság létszáma hanem még növekedett is

.

Szellemi toto

Antall Elli ismerteti a totó eredményeit

Antall Elli ismerteti a totó eredményeit

A délelőtti előadások zárásaként kiértékelésre került a szellemi TOTÓ –,amelyet idén is Antall Elli tagtársnőnk állított össze végleges  formában. Igen szép számú helyes válaszoló hallgatónk volt ,akik szép és értékes  tárgy ajándékokat kaphattak a támogató testületi tagjaink  felajánlásaiból.

.

.

.

.

Délutáni szekcióprogram a Hableány hajón

A délutáni programunkat,  amelyet az MKE Helyismereti Szekciójának elnökével Mennyeiné Várszegi Judittal közösen készítettünk elő és szervezetünk meg. Célunk az volt, hogy Balaton természeti  vízi adottságait bemutató, helyismereti előadásainkat  ne a kőépületek egyikében hanem az egykor a Széchenyi Ödön által vízre bocsájtott HABLEÁNY nevű lapátkerekes  nosztalgia  gőzös sétahajón tartsuk meg. Törekvésünk megvalósult,  kiemelkedő sikert hozott.  Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy  a maximálisan 60 fős befogadóképességű hajóra, két-háromszoros látogató is jelentkezett.

A lényeg a két rendkívül érdekes előadó  Takács Gábor helytörténész ,nyelvész tanár és Bodó Iván halászati mérnök  izgalmas és lebilincselő, gazadag új ismereteket adó  mondandójában rejlett, amelyet elhallgattunk volna még hosszú órákon át.

Farkas István hangosít a hajón

Farkas István hangosít a hajón

Ahhoz azonban, hogy mindez a Balatonon a hajógépek mellett hallható  is legyen Farkas István gépészmérnök az MKSZ FB elnökének a Pedro KFT vezetőjének  közreműködése kellett aki a hangosítást saját maga hozta a hajóra és társával együtt biztosította is. mind a 2 órán át. Mindezt tette úgy, hogy közben  Ő mint testületi tagunk egyben kiállító és előadónk is volt,  Műszaki újdonságok a könyvtári szkennelés területén címmel.

A résztvevők élvezik az előadásokat és a kilátást

A résztvevők élvezik az előadásokat és a kilátást

További programok

Az este Baráti Találkozóval zárult, a szombati napon pedig a szervezett kirándulásokon vettek részt az előzetesen jelentkezők.

A fentiekben leirt  igen gazdag és több helyen zajló rendezvényünk nem jöhetett volna létre, ha az MKSZ  vezetőségének már fent említett tagjain kívül éppen a most kitüntetett Fazekas Gáborné Jutka  nem szervezi és segíti munkájával  mindennek a gazdasági megvalósítását is.

Reméljük, hogy a jövő évben az újabb ciklusra választandó megfiatalított  MKSZ vezetőség újabb  eredményeket fog elérni a  műszaki szekció tagságának  megtartása érdekében.

Nagy Zoltán MKSZ elnök
Fotó:  Tolnai György

A beszámoló bővítését folytatjuk!   Várjuk a további cikkeket is!

Meghívó     Az MKSZ programja a Vándorgyűlés honlapján

A bejegyzés kategóriája: Díjak, georgikon Egyetem, Hírek, Keszthely, Kiállítások, Konferenciák, Rólunk, Vándorgyűlések
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*