Az MKSZ beszámolója a 2017 évi miskolci vándorgyűlésről

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlése
Miskolc, 2017. július 5-7.

A központi téma:
Az élet minősége –  könyvtárosok a társadalom szolgálatában

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (továbbiakban MKE) idén is megrendezte nagyszabású éves konferenciáját, melyen 787 regisztrált fő vett részt a plenáris üléseken és a 12 különböző szekcióprogramon. A főszervezők a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum munkatársai voltak, akik kiváló és összehangolt szervezői munkájukkal nagyban segítettek abban, hogy a konferencia most is sikeres lehessen.

A megnyitó elnöksége

A megnyitó elnöksége

A rendezvény 0. napján már lehetőség volt a regisztrálásra és a szálláshelyek elfoglalására, emellett tematikus városnéző utakon is részt vehettek az érdeklődők. Külön utat szerveztek a reformáció 500. évfordulója alkalmából az avasi gótikus református templom, illetve a Deszkatemplom látogatásának céljából is.

Barátné Dr.Hajdu Ágnes elnökünk a kiállítást megnyitja

Barátné Dr.Hajdu Ágnes elnökünk a kiállítást megnyitja

A konferenciát kísérő kiállítás megnyitójára július 5-én 13.00-kor került sor a Miskolci Egyetem aulájában, melyet a hagyomány szerint a sajtótájékoztató majd 14.00-kor a nyitó plenáris ülés követett.

Nyitó plenáris ülés

Barátné Dr. Hajdu Ágnes, a szervezet elnöke nyitó előadását tartja

Barátné Dr. Hajdu Ágnes, a szervezet elnöke nyitó előadását tartja

A nyitó ünnepségen Barátné Dr. Hajdu Ágnes, a szervezet elnöke köszöntötte a megjelent több száz vendéget, és kiemelte, hogy maga a Vándorgyűlés az MKE egész évi tevékenységének az esszenciája. A központi témához kapcsolódóan hangsúlyozta, hogy azért is fontos a könyvtárak társadalmi szerepe, mert az eddig is fontos könyvtár-olvasó viszony kilépett a statikus keretei közül, a könyvtár, és a benne dolgozó könyvtáros már ennél sokkal szélesebb feladatköröket lát el.

Az IFLA központi gondolata is ide köthető, azaz a „könyvtár-szolidaritás-társadalom”,  de szorosan kapcsolódik az ENSZ 2030 is, de a környezetvédelem és a kulturált emberi kapcsolatok is szorosan köthetőek mindehhez. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a könyvtáros is ember. Ezt követően elnök asszony kitért az 500 éves reformáció ünneplésének fontosságára, illetve a helyi értékeket méltatta, ezzel szorosan kapcsolódóan magukat a szervezőket, akik megérdemlik a köszönetet a rengeteg szervezési munkájukért.

Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke

Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke

Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott személyesen részt venni a konferencián, viszont megtisztelő gesztusként videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte az olvasás fontosságát, értékének megőrzését és átörökítését a következő generációk számára. Ebben a feladatban a könyvtárnak kiemelten fontos szerepe van, és így a könyvtárosnak is. Külön üdvözölte, hogy a Marrakesh-i Nyilatkozat, illetve a szerzői jogi szabályozás megalkotásában az MKE is aktívan hozzájárult.

Az EMMI képviseletében Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a vendégeket. Kiemelte, hogy a könyvtár a legfontosabb kapocs a kultúrához, oktatáshoz való megfelelő minőségű hozzáféréshez, melyhez megfelelő szolgáltatások szükségesek. A IT-eszközök rohamos fejlődéséhez folyamatosan igazodni kell amellett, hogy a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat is el kell látni. Nagyon fontos az aktív könyvtárhasználóvá való nevelés. A könyvtár kompetenciafejlesztő műhely is, digitális oktatási anyagaival segíti az élethosszig tartó tanulást.

A Könyvtári Intézet újonnan elindított, EMMI által támogatott képzése lehetővé teszik, hogy tömegesen képezzenek tovább könyvtárosokat, kb. 440 fő résztvevőre számítanak.

A digitalizálási stratégia lényege a felhasználói igények kielégítése. A könyvtáraknak meg kell alkotniuk a saját stratégiájukat is, az OSZK vezetésével országos felmérést terveznek. Az OSZK infrastrukturális fejlesztése, az új könyvtári platform, integrált könyvtári rendszer országos hatókörű változás lesz. Szintén minden magyar könyvtárat érintő fejlesztés a Magyar Nemzeti Névtér is.

Miskolc városa nevében Pfliegler Péter alpolgármester köszöntötte a konferencia résztvevőit. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Vándorgyűlés történetében immáron 4. alkalommal került sor arra, hogy Miskolc városában rendezzék a konferenciát, ami azért is örömteli, mert több fontos szakmai gyakorlat innen indult, emellett olyan természeti és kulturális kincsek várnak az ide látogatókra, melyek miatt még tartalmasabb élményekkel távozhatnak a résztvevők.

Dr. Jakab Nóra, a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettese az egyetem vezetése nevében üdvözölte a megjelenteket. Röviden bemutatta az egyetemet, ahol sokszínű képzési paletta várja a tanulni vágyókat, és mely tudásközpontként működik, szolgáltatásaik központjában a hallgató áll. Az egyetem igyekszik a 1735-ben alapított selmecbányai műszaki intézmény szellemiségét továbbvinni, értékeit megőrizni. Kézzel fogható kincseik az egyetemi könyvtár-levéltár-múzeumban találhatóak, melyeket az egyetem gondosan és féltve őriz.

Szintén helyi szervező intézmény, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár képviseletében mondott köszöntő beszédet a könyvtár igazgatója, Dr. Prokai Margit. Ő is üdvözölte, hogy 4. alkalommal került megrendezésre városukban a Vándorgyűlés, azt különösen, hogy a legutóbbi, 2004-es konferencia óta látványos változást mutat a város. Miskolc az éllovasok városa abban is, hogy több könyvtárszakmai kezdeményezés innen indult, például az Ünnepi Könyvhét, melynek  megtartását a Literatura irodalmi folyóirat főszerkesztője, Supka Géza javasolta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) Miskolcon tartott évi közgyűlésén, 90 évvel ezelőtt. De innen indul a MATARKA is, mely országos adatbázissá nőtte ki magát.

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő előadását tartja

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő előadását tartja

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő nemcsak köszöntötte a jelenlévőket, de szakmai előadást is tartott a nyitó rendezvény keretében. A közgyűjteményekhez való személyes kötődése abban is rejlik, hogy okleveles levéltárosként ő maga is közel került a könyvtárak, levéltárak világához. A könyvtárak azért is nagyon fontosak, mert megosztják a bennük rejlő tudást, egyenlően, mindenki számára. A Guttenberg-galaxis a mai világunkban már máshogyan értelmezendő, mint eddig. Felnövekszik az a generáció, aki készségszinten ismeri a mobil- és egyéb IT-eszközöket. Életükben sem tűnnek el a könyvek, csak privigiumuk csökkent, mint formátum, és ezekhez a változásokhoz a könyvtáraknak is reagálniuk kell. És éppen ez az, ami miatt a könyvtárak szerepe meg fog nőni: szükség lesz olyan intézményre, mely a jelenleg interneten (akár adatbázisban) ellenőrizetlenül hemzsegő információáradatban érdemi válogatást tud elvégezni, a talált információt megfelelően értékelni képes. A Guttenberg-galaxis ma már a Neumann-galaxissal párhuzamosan van jelen, ezek együttes figyelembevételével kell az információ szolgáltatását végezni.

Kitüntetések – díjak átadása

A megnyitó ülésen a szünetet követően a díjak átadása következett.

Fitz-díjat kaptak az alábbi művek:

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni – Krähling Edit: Árnyékban éles fény vagy – A Radnóti házaspár fényképei , Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft, 2016

Tittel Kinga: Mesélő Budapest – Térképek, rejtélyek, fotók, Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft, 2016

Munkácsy Mihály: Emlékeim, Szépmíves Könyvek, 2016

MKE Emlékérmet vehetett át:

Dr. Palotai Mária, a Műszaki Szekció tagja átveszi az MKE Emlékérmet

Dr. Palotai Mária, a Műszaki Szekció tagja átveszi az MKE Emlékérmet

Dr. Palotai Mária, Állami Egészségügyi Ellátó Központ könyvtára és a Műszaki Szekció tagjaként

Espán Edina, Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum
Eszenyiné Dr. Borbély Mária, Debreceni Egyetem Informatikai Kar
Gazdag Tiborné, Országos Széchényi Könyvtár
Mennyeiné Várszegi Judit,
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
Milány Bajnok Éva,
Szinnyei József Könyvtár,  a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke

Az Év fiatal könyvtárosa Mohácsi Zoltán (Hadtörténeti Könyvtár – Hadtörténeti Intézet és Múzeum) lett.

Kovács Máté-díjat Mészáros Kornélia vehette át, Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtár vezetője „Megőrzés és megosztás könyvtári környezetben” címmel írt dolgozatával.

Füzéki István-emlékérmet 2016-ban Haraszti Pálné Katalin kapott.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes kiemelten fontosnak tartotta, hogy a korábbi egyesületi elnököket is köszöntse, így méltó tapsot kapott a jelenlévő korábbi két elnök, Bakos Klára és Ambrus Zoltán, illetve a kerek évfordulót ünneplő, köztiszteletben álló kollégáinkról is említést tegyen az elnökség a rendezvény keretében.

Így együtt köszöntöttük Billédi Ferencné Ibolya és Papp István 85., Nagy Anikót a 75., illetve Ambrus Zoltánt 70. születésnapján.

Ezt követően került kihirdetésre a Kertész Gyula-díj, melyet Sándor Tibor, a Fővárosi Szabó Ervin munkatársa érdemelt, többek között a Budapest Gyűjtemény építésében végzett kiemelkedő munkájáért.

Az ülés záróbeszédét Dr. Prokai Margit tartotta, melyben hasznos időtöltést és kellemes tanácskozást kívánt az egybegyűlteknek.

Szekciók előadásai

A konferencia 2. napján 10.00-tól kezdődtek a szekcióülések, melyeken változatos előadásokkal készültek a szervezők és a felkért előadók, kiállítók.

Műszaki Könyvtáros Szekció

Nagy Zoltán az MKSZ elnöke átadja a Vizsolyi Biblia hasonmását a győzteseknek

Nagy Zoltán az MKSZ elnöke átadja a Vizsolyi Biblia hasonmását a győzteseknek

A Műszaki Könyvtáros Szekció Műszaki könyvtárosok a magyar társadalom haladásáért régen és ma”  című programján Nagy Zoltán szekcióelnök köszöntötte az érdeklődőket és hívta fel a figyelmet a szellemi totóra, melyen értékes nyeremények találnak gazdára, kiemelten a Vizsolyi Biblia hasonmás kiadása.

.

.

.

Elsőként Szendi Attila főigazgató  (Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum) és Dr. Somogyi Aliz MEMOOC igazgató közös előadását hallgathattuk meg A világ első műszaki felsőoktatási könyvtárától a digitális szakirodalom-kezelésig: innováció és paradigmaváltás a műszaki felsőfokú oktatás szakirodalmi ellátásban a Miskolci Egyetemencímmel.

Szendi Attila főigazgató előadását tartja

Szendi Attila főigazgató előadását tartja

Szendi Attila főigazgató úr történeti áttekintéssel kezdte el prezentációját, az 1735-ben alapított Selmecbányai Akadémia alapításától a ma is megmaradt unikális muzeális kötetek bemutatásáig.  A könyvtáruk olyan különlegességeket őriz, mint pl. Agricola: Vom Bergwerk, 1557, Pettkó János: Bányászati Szófüzér, 1845. Külön fontos, hogy a gyűjtemény digitalizálva is elérhető, és OCR-ezésnek köszönhetően még a német gót betűs szakkönyvek is kereshetőek.

Ezt követően tért át a tudományos könyvtári platformjukra, melynek létrehozására azért is volt nagy igény, mert a műszaki karokon tanulók esetében jelentős kereslet volt az e-tananyagokra. A beszerzési keretük is jelentősen átbillent e-tartalmak előfizetésének fedezésére.

Dr. Somogyi Aliz MEMOOC igazgatója a paradigmaváltásról beszél

Dr. Somogyi Aliz MEMOOC igazgatója a paradigmaváltásról beszél

Az előadás további részében Dr. Somogyi Aliz mutatta be a MOOC (Massive Online Open Courses) felületét, mely az USA után Magyarországon is tért hódított, Miskolc mellett Egerben és Pécsett is.
A feltöltött tananyagok professzionálisak, teljes mértékben megfelelnek az oktatott képzés során elvártak elsajátításához. 2015 óta a sikere töretlen, 17 ezernél is több résztvevőt számoltak.

.

.

.

.

Dr. Gyulai Éva egyetemi docens bemutatja Barna György bibliagyűjteményét

Dr. Gyulai Éva egyetemi docens bemutatja Barna György bibliagyűjteményét

Dr. Gyulai Éva egyetemi docens (Miskolci Egyetem, BTK) által, „Protestáns bibliák” címmel tartott előadásában bemutatta Barna György (1947–2015) miskolci műgyűjtő bibliagyűjteményét

A reformáció 500. évfordulójának apropóján részletes prezentációját láthattuk mindannak a gazdag és történeti értékű gyűjteménynek, melyet egy szorgosan tevékenykedő, hozzáértő műgyűjtő állított össze egy élet munkája során.

A gyűjteményben olyan címeket találunk, mint humanista teológus, Leontoris Bibliája 1506-ból, Luther Biblia (1522 és 1534), a kőszegi bibliatársulat által kiadott Biblia 1849-ből, Ostervald Biblia, Mortier-biblia, Royaummont Biblia, Králici Biblia, Váradi Biblia, és még rengeteg magyar. de német és francia nyelvű kiadások is.

A docens asszony olyan páratlan szakértelemmel mutatta be az egyes műveket, néhány érdekességgel fűszerezve, hogy az előadását lebilincselve hallgatta a közönség.

Horváth Zoltánné könyvtári tanácsadó a jövő könyvtáráról beszél

Horváth Zoltánné könyvtári tanácsadó a jövő könyvtáráról beszél

A mai világunk korszerű kérdéseit vetette fel Horváth Zoltánné könyvtári tanácsadó (T-Systems Magyarország Zrt., Budapest) Hálózati dinamizmus és könyvtári platformok – „keresztúton a felhők felé” című prezentációjában. Indító problémaként vetette fel, hogy a jelenleg használt tárolók, rendszerek, katalógusok a válságukat élik, újratervezésre van szükség.
Változott az adatleírás fogalma is: eddig dokumentumok kerültek leírásra, ma már a mű. A digitalizálásnak is nagy jelentősége van abban, hogy az adatok tárolása kulcskérdéssé vált, de a védelmük is ugyanolyan fontos. A felhasználók számára első körben elegendő lehet az internet, intézményi szinten könyvtári platform szükséges, discovery szolgáltatással, ahol a saját intézményre szabottan létrehozható egy speciális keresőrendszer.

Mészáros Zoltán bemutatja a Zeutschel digitális technikáját

Mészáros Zoltán bemutatja a Zeutschel digitális technikáját

A PEDRO Kft. a német Zeutschel GmbH kizárólagos hazai forgalmazójaként digitalizálással, digitalizáló céleszközök kereskedelmével, szervizelésével foglalkozik. A digitalizálás területén piacvezető Zeutschel planetáris vonalszkennerei világszerte számos közgyűjteményben vannak jelen, azonban a könyvtári, levéltári, múzeumi dokumentumok egy részéhez (bélyegekhez, ex librisekhez, függő- és viaszpecsétekhez, köldök- és sarokveretes, vaknyomásos kötéstáblákhoz, filmekhez és üvegnegatívokhoz etc.) csak korlátozottan használhatók, ezért a dán Phase One professzionális digitális hátfalakat gyártó céggel karöltve idén bemutatták a legújabb fejlesztésüket, melynek neve  Zeutschel ScanStudio. Az egyedülálló, moduláris kialakítású berendezés ötvözi a két cég legjobb innovációit, így egy igazán sokrétűen alkalmazható, komplex digitalizáló rendszert hoztak létre. A ScanStudio-ról ismertetőt, videókat a PEDRO Kft. honlapján, a http://mikrofilm.hu/html/scanstudio/ címen láthatunk.

Az MKSZ programjának hallgatósága

Az MKSZ programjának hallgatósága

A ScanStudio mellett szó esett még a digitalizált anyagok interaktív bemutatását lehetővé tevő Zeutschel ZED10 nevű eszközről is, mely szintén kooperációs fejlesztés eredménye. A Zeutschel partnere a világhírű Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut. A ZED10 segítségével hagyományosan digitalizált könyvekből hozhatunk létre virtuálisan lapozható, 3D-s köteteket, vagy akár megjeleníthetünk, vezérelhetünk digitalizált szobrokat, épületeket is. A ZED10 ismertetőjét szintén megtekinthetjük a PEDRO Kft. honlapján, illetve az alkalmazást az érdeklődők a Vándorgyűlés helyszínén, a PEDRO Kft. standján ki is próbálhatták.

Szellemi toto

Ezek után az MKSZ programjának elején meghirdetett és  az  előadások tartalmából összeállított un. Szellemi TOTÓ eredményhirdetése következett.

Bolvári-Kiss Annamária MKSZ-titkár által kiértékelt Totó eredményét Nagy Zoltán elnök ismerteti

Bolvári-Kiss Annamária MKSZ-titkár által kiértékelt Totó eredményét Nagy Zoltán elnök ismerteti

A beadott 22 db kitöltött 13+1 es kérdőívet 3 tagú bizottság értékelte élén az MKSZ titkárával. Telitalálatot 2 fő ért, akik közül azért nem kellett sorsolással dönteni, mert egy fiatal könyvtáros házaspárt érintett, akik igy együtt kaphatták meg az igen értékes Vizsolyi Biblia két kötetes hasonmása díszkiadását. A 13  találatosok száma 3 főt érintetett ezek között sorolással döntöttük el a sorrendet és az egyikük a T-Systems által felajánlott irodai készlet csomagot, másik a Selmecbányai Műemlékkönyvtár történetét szép képekkel is bemutató kötetet, míg a harmadik nyertes egy Edison albumot kapott. A többiek pedig különböző magyar Tibi csokoládékkal édesíthették meg eredményes napjukat.

Dr.Palotay Mária kitüntetéséhez gratulálunk

Dr.Palotay Mária kitüntetéséhez gratulálunk

Rendezvényünket az MKE Elnökségéhez eljuttatandó jelmondatunk elfogadásával és Dr. Palotai Mária tagtársunknak az MKE Emlékéremben való  kitüntetéshez való gratulációink kifejezésével zártuk.

Bolvári-Kiss Annamária
MKSZ titkára

 

A későbbiekben tervezzük a bővítést újabb beszámolókkal (előadás, kirándulás, kulturális műsorok, stb.)
Fotók:     Bálint Dániel, Nagy Zoltán és Tolnai György

További kapcsolódó anyagok

Nyitó Plenáris ülés teljes anyaga filmen  illetve
https://www.youtube.com/watch?v=BLMdsAii2VQ

Az MKSZ Szakmai napjának programja

A bejegyzés kategóriája: Hírek, Kiállítások, Konferenciák, Rendezvények, Vándorgyűlések
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*